Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 166 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III CRIȘAN ION, Horațiu Santuarul dacic de la Pecica 91- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Uber die Stanzen von Pecica und von Ludești 477- germană
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DORNER, E. Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou? 503- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DUDAȘ, Florian Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOLOVAN, Ioan Considerații privind geneza și înfințarea Asociațiunii Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român 631-640 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad 507-528 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 SEBESTYEN, Gheorghe Originea unui plan eronat al cetății Lipova 639-642 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLOVAN, Ioan Asociația națională arădană pentru cultura poporului român, factor de solidarizare și unitate națională (1863-1918) 701-710 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului 579-582 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie HUGEL, Peter, POP, Constantin Despre două piese figurative din Muzeul județean Arad 579-583 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe Gheorghe Pop de Băsești în corespondență cu arădenii Istorie modernă 439- română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI BARBU, Mircea, HUGEL, Peter Die Arader ebene im 2.-4 jahhundert n. Chr. 538-596 germană
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII LAZĂR, Ioachim Ioan Buteanu - apărător al Tarandului în revoluția de la la 1848 167-177 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare TUNARU, Radu Restaurarea butucului breslelor arădene 419-424 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii OARCEA FELICIA, Aneta Frecvența școlară în orașul Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 101-124 română
1931 Analele Banatului, IV-2-4 MILOIA, Ioachim Săpăturile dela Periamoș 187-188 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie LUCA SABIN, Adrian Observații privind faza clasică a culturii Bodrogkeresutur în Romania. Așezarea de la Pecica-Forgaci (județul Arad) 49-84 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Vînători 171-178 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie COLTA, Elena Cîteva tipărituri ocazionale timișorene identificate în gosta colecție bibliofilă Janos Vasarhelyi din Arad 415-427 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie COLTA, Elena Obiceiuri tradiționale de Paști, în județul Arad 172-182 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie ZETOCHA, Albina-Maria Datini și obiceiuri de primăvară la slovacii din Nadlag (jud. Arad) 225-230 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie BORONEANȚ, Vasile, HUGEL, Peter, HUREZAN, Pascu Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliș, jud. Arad) și din partea de SV a Masihului Highiș 381-389 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie MUREȘAN, Augustin Două tipare sigilare ale satului Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 647-652 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie DASCĂL, Natalia Documente privind istoria orașului Timișoara în colecțiile Muzeului Județean Arad 653-663 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru Un topor eneolitic de cupru găsit la Semlac (jud. Arad) 95-107 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie BEJINARIU, Ioan Piese din necropola de epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în Colecția Muzeului din Zalau 67-71 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BARKER, Alex, O'SHEA, John, SHERWOOD, Sarah, SZENTMIKLOSI, Alexandru New archaeological investigations at Pecica Șanțul Mare 81-109 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TĂNASE, Daniela Cîteva observații cu privire la mormîntul de orfevru din epoca avară descoperit la Felnac (jud. Arad) 237-264 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARKER, Alex., NICODEMUS, Amy, O'SHEA, John Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare": the 2006 campaign 211-227 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie OARCEA, Felicia Evoluția istorică a stațiunii balneo-climaterice Moneasa (jud. Arad) pînă în 1918 171-181 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie SALA, Gabriel Revolta de Ita din 1947 357-368 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie DEMȘEA, Dan Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea națională din Arad (1857-1889) 271-277 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie ARDELEANU, Marius, SAVA, Victor Observații asupra unei achiziții a complexului muzeal Arad 23-31 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie MAGINA, Livia Dreptul de tîrg și procesul de irbanizare. Cazul Felnac 143-148 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie OARCEA, Felicia Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 193-204 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie BARKER, Alex., MOTTA, Laura, O'SHEA, John, SZENTMIKLOSI, Alexandru Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare" 2006-2009 67-78 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie NICODEMUS, Amy The bronze age and dacian fauna from new excavations at Pecica "Șanțul Mare" 79-84 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MĂRGINEAN, Florin Cercetări privind necropola medieval timpurie de la Pecica - Șanțul Mare (sec. X/XI-XIII) 221-251 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Historic geography and asrchaeological topography at Bulci and Căpălnaș 147-155 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Fortificațiile Lipovei și Timișoarei în preajma cuceririi otomane (1551) 299-303 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Faunal remains from the ottoman period (16th century Ad) at Pîncota - "turkish Fortress" (Arad County) 305-324 engleză
1993 Analele Brăilei, 1 ANGHEL, Emil Succesiunea tîrgurilor ca element structural definitoriu al orașului Arad 395-410 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan, STANCIU, Vasile Intelectuali români din arcul intracarpatic în viața publică bănățeană și arădeană 117-136 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 OȘIANU, Romulus Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GODEA, Ioan Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (județul Arad) 309-323 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DIHOR, I., IDU, P., MORARIU, T. Aspecte actuale ale păstoritului de cîmpie în Banat 393-307 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VEREȘ, Cristian Aspecte ale credințelor populare din zona Depresiunii Gurahonț, jud. Arad 311-313 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RACEU, Dorina-Elena Repere monografice privind așezări locuite de slovaci în judeâele Arad și Timiș 211-230 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAN, Raluca Confesiuni creștine în zona Gurahonț 467-4470 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VEREȘ, Cristian Cîrciuma și gura satului în mediul rural arădean 559-566 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COLTA, Rodica Legăturile etnologului Romulus Vuia cu Aradul 95-108 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 COCUZ, Ioan, HULUBEI, Matei Contribuții ale sucevenilor la luptele din defileul Crișului Alb (septembrie 1944) 21-33 română
2002 Arheologia Medievală, IV FLOAREȘ, Dan Cetăți medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezean G. 233- română
2002 Arheologia Medievală, IV OROS, Valentin Biserici medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezean G. 237- română
2007 Arheologia Medievală, VI HUSZARIK, Pavel, MĂRGINEAN, Florin Cimitirul medieval timpuriu de la Nădlag "Lutărie" (jud. Atad) 17-56 română
2007 Arheologia Medievală, VI TODA, Oana Mozaicurile medievale de la Bizere - Burnichioiu Ileana, Rusu Adrian 261-262 română
2007 Arheologia Medievală, VI RUSU, Adrian Abația de la Pîncota și vestigiile ei. 262-266 română
1971 Banatica, 1 BULILĂ, Adriana, FENEȘAN, Costin, ȚIGU, Viorel Biserica ortodoxă română din Lipova 353- română
1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad 395 română
1985 Banatica, 8 LUCA SABIN, Adrian Descoperi arheologice în hotarul comunei Șiria (jud. Arad) din Neolitic pînă în epoca romană tîrzie 457-463 română
1995 Banatica, 13-II GRIGOR, Ana Dispuze confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea 71-78 română
1995 Banatica, 13-II GHIȘA, Alexandru Convorbiri romano-ungare la sfărșitul primului război mondial - tratativele de la Arad între Consiliul Național Român și Consiliul Național Ungar, 13-14 noiembrie 1918 355-372 română
2010 Banatica, 20-1 SAVA, Victor Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecția Dr. Kasa Antal (Dorobanți, județul Arad) 129-141 română
2011 Banatica, 21 MARGINA, Adrian Conscripția și inventarul bunurilor Cetății Ineu în anul 1605 89-104 română
2012 Banatica, 22 MARGINA, Livia Un plan al depozitului de sare din Arad în 12774 197-207 română
2012 Banatica, 22 BEDECEAN, Mihaela The episcopal elections in Arad 1873, as reflected by the romanian press 217-227 engleză
2013 Banatica, 23 MAGINA, Adrian Documentele autorităților urbane din Lipova (1455-1548) 599-617 română
2013 Banatica, 23 ENACHE, Sergiu Cercetări interdisciplinare vizînd reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei - Măruia L. 689-691 engleză
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Portul popular din bazinul Crișului Alb - Mozes Tereza 173- română
2010 Biharea, XXXVII ROȘU, Aurel Meșteșugul spătăritului în Țara Zarandului și importanța lui la scară națională 145-154 română
2011 Biharea, XXXVIII ROȘU, Marieta Meșeșugul lăzilor de zestre. Centrele de lădari Nadaș. Hășmaș și Dieci 45-48 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDREICA, Luminița, BĂBĂU, Alexandra, MĂRGINEAN, Florin Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac "lutărie" (jud. Arad) 191-206 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 PĂDUREAN, Eugen, SAVA, Victor Descoperiri ale culturii Baden și prima epocă a fierului de pe teritoriul actual al municipiului Arad 31-55 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 MĂRGINEAN, Florin Die statue des heiligen Petrus von Bulci 163-170 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SAVA, Victor Săpătura lui Egon Dorner de la Pecica "Cărpmidăria C.A.P. Ogorul", județul Arad. Descoperirile preistorice 53-81 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 SAVA, Victor Gornea-Kalakaca discoveries from Felnac Complexul Zootehnic, Arad County 83-95 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MĂRGINEAN, Florin Material culture testimonies from the medieval fortress of Agrișu Mare (Arad County) 167-177 engleză
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂZUREANU, Emil Colecția etnografică a muzeului sătesc din Beliu 139-143 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan, LUNGESCU, Olivia Interiorul țărănesc din Valea Crișului Alb 521-526 română
1981 Cercetări Arheologice, IV MUNTEANU, Luminița Cercetări arheologice în așezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud. Arad 90- română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II OȚA, Silviu Pieces inedites de la collection du Musee National d'Histoire de la Roumanie decouvertes dans la necropole du XI-e siecle de Vîrșad-Movila din Vii (Dep. D'Arad) 497-505 franceză
1979 Cercetări Numismatice, II ȘTIRBU, Constanța Un tezaur din secolul al XIII-lea descoperit la Sâmbăteni, jud. Arad / Un dépôt monétaire du XIIIe siècle découvert à Sâmbăteni, dép. d’Arad / A XIIIth century treasure found in Sîmbăteni, Arad county Numismatică (Numismatique, Numismatics) 47-110 română
1975 Crisia, V BLĂJAN, M. Descoperiri dacice și sarmatice la Șeitin (j. Arad) 69- română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) 21- română
1976 Crisia, VI COVACI, Varonica Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 75- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) 293- română
1977 Crisia, VII CHIDIOȘAN, Nicolae, DUMITRAȘCU, Sever Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) 45- română
1977 Crisia, VII RANCA, I. Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria /1861) 329- română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian O copie manuscrisă după Cartea românească de învățătură a lui Varlaam 433- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliude la mijlocul secolului al XVIII-lea 167- română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand 833- română
1982 Crisia, XII PĂDUREANU, Eugen Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci 29-60 română
1983 Crisia, XIII PĂDUREANU, Eugen Descoperiri paleolitice de la Aciuța, județul Arad 423- română
1983 Crisia, XIII LĂZUREANU, E., SĂȘIANU, Alexandru Tezaurul monetar feudal de la Beliu (județul Arad) 455- română
1985 Crisia, XV PĂDUREANU, Eugen Contribuții la repertoriul arheologic de pe Valea Mureșului Inferior și a Crișului Alb 27-53 română
1987 Crisia, XVII MUREȘAN, A. Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad 313- română
1987 Crisia, XVII BOLOVAN, I., MOȚIU, D. Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad(/1863-1870) 331- română
1988 Crisia, XVIII PĂDUREANU, Eugen Așezarea de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului 381-405 română
1989 Crisia, XIX BORCEA, Liviu Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului 181-203 română
1989 Crisia, XIX BOLOVAN, Ioan, BOLOVAN, Sorina Evoluția cantitativă și compoziția socio-profesională a membrilor Asociației Nationale Arădene (1863-1910) 231-246 română
1989 Crisia, XIX GLUCK, Eugen Din răsunetul european al răscoalei din 1735 423-427 română
1989 Crisia, XIX DOGARU, Maria, MUREȘAN, Augustin Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad 435-438 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe Biserică și revoluție. Sinodul ortodox românesc de la Chișineu Criș 1849 - Miskolczy Miskolczy 283-284 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 CHIȘEREU, Dumitru Aspecte privind desfășurarea alegerilor din noiembrie 1946 în județul Arad și rezultatele lor 337-347 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 MUREȘAN, Augustin Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a arhivelor naționale 387-391 română
1998 Crisia, XXVIII MOISA, Gabriel Reprimarea răscoalelor țărănești din anul 1949 în Bihor și Arad. Contribuții documentare 137-170 română
1999 Crisia, XXIX MIHOC, Blaga Legăturile episcopului Samuil Vulcan cu intelectualii arădeni 137-141 română
2009 Crisia, XXXIX SAVA, Victor Descoperiri neolitice și de epoca bronzului la Macea "Topia" (județul Arad) 17-40 română
2010 Crisia, XL TOMA, Corina Reevaluarea tezaurului monetar din sec. XIV/XVII descoperit la Gurba (jud. Arad) 107-155 română
2010 Crisia, XL MESZAR, Marius-Răzvan Colonizarea țăranilor în Ineu, județul Arad, prin reforma agrară din 1921 281-286 română
2013 Crisia, XLIII NENETH, Gizella, PAPO, Adriano Il caso ' Bernardo de Aldana': l'abbandono di lippa/Lipova e le sue conseguenze. 1552-1556 101-115 italiană
2011 Istros, XVII PASCU HUREZAN, George, SÎRBU, Valeriu The dacian deposit of iron items from Neudorf-Pîrîul Roșia, Arad County, A new assessement .11-30 engleză
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 POPESCU, Dorin Cercetări arheologice in Transilvania (I - IV) 041-250
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Cercetări asupra paleoliticului timpuriu 281-292
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 DORNER, Egon, RUSU, Mircea Săpătura de salvare de la Șiclău 705-712
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BORONEANȚ, Vasile Săpăturile de la Cladova, com. Păuliș, jud. Arad 013-015
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BORONEANȚ, Vasile, HUREZAN, P., ZDROBA, M. Săpăturile arheologice de la Cladova, jud. Arad 019-022
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 MIZGAN, Vasile Cetăți medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezan G. 160-161 română
2002 Patrimonium Banaticum, I LANEVSCHI, Gheorghe Creatori și realizatori de mobilă arădeni stil 1900. Familia Reinhardt Istoria artei, arhitectură, monumente 209
2005 Patrimonium Banaticum, IV SZEKELY, Gabriel Spațiul urban al orașelor Timișoara și Arad. Perioada 1780-1900 Arhitectură 379
2006 Patrimonium Banaticum, V SZEKELY, Gabriel Arhitectura vernaculară și cea cultă din Timișoara și Arad 1700-1918 Istoria Artei 149
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ANDREICA, Luminița Analiza antropologică a șase morminte medievale descoperite la Tauț, punctul "La Cetate" - campania 2006 (jud. Arad) 379-392 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII TOLL, Dumitru Colectivizarea în comuna Pîncota - studiu de caz 175-182 română
2004 Revista Bistriței, XVIII PETRAȘ, Lucian Campanii electorale comitatense și dezbateri congregaționale în comitatul Arad între anii 1895-1913 365-373 română
1956 Sargetia, III DUNĂRE, Nicolae Sate din Zarand specializate în meșteșuguri țărănești 117- română
1966 Sargetia, IV DUNĂRE, Nicolae Portul popular din Țara Zărandului 227-272 română
1968 Sargetia, V DUNĂRE, Maura, DUNĂRE, Nicolae Țesături și alesături populare din Țara Zarandului 549- română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DUDAȘ, Florian Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului 153-161 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 VLAD, Ionel Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului popular antifascist de la Țebea 477-479 română
1981 Sargetia, XV BUTA, Vasile Nume de familie și date demografice din Hălmagiu 287-298 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Ioachim Evoluția tehnicii mineritului și a prelucrării metalelor prețioase în Țara Zarandului (sec. al XVIII-lea) 317-323 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Aurel Răsunetul eroicelor lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929 în presa arădeană 479-484 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 RONDOLEANU, Lucia Considerații asupra icoanelor pe lemn din Țara Zarandului 727-732 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Un document privind revoluția de la 1848/1849 în Comitatul Zarand 243-252 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 IONAȘ, Vasile Administrația românească a Comitatului Zarand între vanii 1861 și 1876 (II) 413-436 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 CERGHEDEAN, Mihai Cîteva date cu privire la conscripția militară din vara anului 1784 în comitatele Hunedoara și Zarand 745-752 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BARBU, Mircea, LUCA SABIN, Adrian Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) 13-24 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 513-528 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 DEMȘEA, Dan Aradul și avionul Vlaicu III 691-710 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LANEVSCHI, Gheorghe Mănăstirea franciscană Maria Radna - monument baroc - păstrător de valori culturale 637-643 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 MIHAI, David Arhaic și modern în inventarul gospodăriei țărănești zărăndene. Evoluție și involuție în mentalitate 873-879 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 PĂDUREAN, Eugen Manifestări ale artei figurative dacice în județul Arad 163-168 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 DEMȘEA, Dan Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) 27-32 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 DEMȘEA, Dan Programul național al lui Ioan Tomici pentru eparhiile Arad, Timișoara și Vîrșeț (martie - aprilie 1848) 433-437 română
2004 Sargetia, XXXII PETRAȘ, Lucian Alegerile parlamentare din anul 1910 în comitatul Arad între legalitate și realitate 357-366 română
2004 Sargetia, XXXII JOSAN, Nicolae Un membru, mai puțin cunoscut, al Consiliului Național Român Central din Arad, originar din județul Hunedoara 399-401 română
2004 Sargetia, XXXII DAVID, Mihai Mitologie istorică în Țara Zarandului 727-738 română
2006 Sargetia, XXXIV DEMȘEA, Dan Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiș în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932) 395-402 română
2006 Sargetia, XXXIV DEMȘEA, Dan Inițiative muzeale arădene până la 1881. Colectii, colecționari, donatori, cercetători, expoziții. 903-908 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DAVID, Nicoleta Funcțiile strategică și culturală ale Țării Zarantului 326-335 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim Contribuția românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 552-566 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI PAPP ȘTEFAN, Viorel Situația învățământului din Țara Zarandului în perioada 1918-1923. Activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei . 803-824 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II SAVA, Victor Topoare de cupru din colectia Complexului Muzeal Arad 17-52 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III BALAZS, Marcela, LAZĂR, Ioachim Rolul pădurii în istoria Țării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863 315-328 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 CIUBOTĂ, Viorel Trei scrisori inedite ale "Asociației Naționale din Arad pentru Cultiura și Conservarea Poporului Român" 141-147 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie SOROCEANU, Tudor Însemnătatea stratigrafiei de la Pecica pentru epoca bronzului carpato-danubian 241-250 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BULGARU-FENEȘAN, Cristina Forme de împotrivire în sangeacurile Lipova și Caranserbeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane 419-449 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie SASU, Aurel Sumanele din zona etnografică Ineu-Beliu (județul Arad) 69-75 română
1972 Studii și Materiale, III-IV ANTAL, Vasile, SZOMBATH, Zoltan Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Tg.-Mureș și Pecica (jud. Arad) 27- română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai Din corespondența inedită a Dr. Vincențiu Babeș cu Banca "Victoria" din Arad 217-222 română
1970 Tibiscus, 1 DORNER, Egon Tezaurul de denari republicani de la Bărsa 24-32 română
1970 Tibiscus, 1 TELEGUȚ, Mircea O instalație țărănească de irigare în Cîmpia Banatului 152-156 română
1975 Tibiscus, seria etnografie GEHL, Hans Portul popular german în Cîmpia Aradului 53-70 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ONOFREI, Adriana Birchiș și Lipova vechi centre de ceramică bănățeană 157-168 română