Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 54 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI CARANFILOV, Bogdan Fețele lui Ianus. Germania și cele două războaie mondiale 232-271 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV TUȚU, Dumitru Tratative și conflicte ale guvernului și burgheziei române pentru ieșirea din războiul dus alături de Germania hitleristă 603-616 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor Bronzezeitliche Hortfunde in Suddeutschland - Stein Frauke 854-856 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GUY MARICA, Viorica Implicațiile sud-germane ale unui caiet cu modele pentru argintari 105-150 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu Beneficiarii. Kolooquium uber eine romische Heerescharge )3-5 decembrie 1990, Osterburken) 585-586 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Das romische auxiliarkostell und der vicus von Regensburg-Kumpfmuhl - Faber Andreea 873-875 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie RETEGAN, Simion Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 411-417 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie DOCEA, Vasile Biserica lui Ioan Slavici: un episod din istoria relațiilor româno-germane 455-463 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie CHISTOL, Aurelian Relații româno-germane în perioada 1934-1937 409-416 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu Cîteva aspecte din activitatea aviației germanr după 23 august 1944 265-274 română
2009 Arheologia Aeriană în România și în Europa HERHARD, Susanne Interconexiunea dintre mediul aerian și cel acvatic. Repertorierea inovatoare a peisajelor din zona de coastă din nord-estul Germaniei 128-133 română
2009 Banatica, 19 GRAF, Rudolf Cercetarea istorică în slujba unei idei. "Sudost-Institut" din Munchen și Fritz Valjavec 309-328 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI KROLCTYK, Krzysztof Veteranen im leben des antiken Mainz (Mogontiacum, Germania Superior) 89-99 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI GUSTOWSKA, Bozena Die wirtschaftsgebaude der romischen topfereien in den provinzen Germania Superior und Germania Inferior 215-223 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI VON HESBERG, Henner Eine Statue der Minerva in Koln 242-255 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI SOMMER, Sebastian Intra leugam, Canabae, Kastellvici und der Obergermanisch-Raetische Limes 312-321 germană
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica BADER, Tiberius Deutsche beitrage zur erforschung der bronzezeit im karpatenbecken ein uberblick .7-31 germană
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ȘERBĂNESCU, Olga Liber amicitiae. Studenți transilvăneni la universitatea din Wittenverg în secolul al XVI-lea 165-174 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IONESCU-GURĂ, Nicoleta Bombardamentele anglo-americane și germane asupra Bucureștiului din anul 1944 Studii şi articole 162-168 română
2006 Carpica, XXXV ÎNSURĂȚELUL, Anca Germania și Pactul de la Locarno 348-358 română
2009 Carpica, XXXVIII URSULESCU, Nicolae Prima relatare despre Cuciteni în literatura arheologică germană .9-17 română
1966 Cibinium SONNENSCHEIN, F. Istoria vie a tehnicii. Muzeul westfalian in aer liber al monumentelor de cultură tehnică 127-136 română, germană
1968 Cibinium NIEDERMAIER, Paul Note de călătorie. Muzee etnografice în aer liber din Austria și R.F.G. 517-520 română, germană
1988 Crisia, XVIII GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la ecoul răscoalei din 1784 în presa Germaniei 167-172 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Mărturii memorialistice despre participarea unor unități române la luptele împotriva Germaniei naziste și a Ungariei horthyste 357-391 română
1989 Cumidava, XIV COLIBAN, Tiberiu, JURCA, Nicolae Actul de la 23 August 1944 în documente din arhivele vest-germane 259- română
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DOCEA, Vasile Înfințarea reprezentanței consulare a Prusiei la Galați (1837) 145- franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung SOMMER C., Sebastian Die anfange der provintz raetien 207-224 germană
2000 Drobeta, X GLUCK, Eugen Evenimentele din 1821 văzute la Nurnberg 307-310 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie SĂRĂȚEANU-MULLER, Florian Die romische grossvilla von reinheim, saarofalz-Kreis, Saarland, Deutschland 123-137 germană
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana Tripla alianță în context european II. Istorie 243-250 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore Contribuții la cunoașterea relațiilor româno-germane în timpul revoluției burgheză-democratice de la 1848. O scrisoare adresată de al G. Golescu ministrului afacerilor externe al Germaniei 631- română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PLOEȘTEANU, Grigore Prusia și revoluția română de la 1848 239-267 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BOTESCU, Dan Problema Dunării în cadrul relațiilor romano-germane în anii celui de al doilea război mondial 307-313 română
1975 Pontica, VIII ARICESCU, Andrei, RĂDULESCU, Adrian. Al X-lea Congres internațional al Limesului Germania Inferior, Xanten-Nijmegen 10-23 sept. 1974 451-455 română
1983 Pontica, XVI CHERA-MĂRGINEANU, Constantin Necropolele francilor din Bargen și Berghausen, regiunea Baden de Nord 359-360 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII POPAN, Marius Școala istorică de la Gottingen și începutul cercetării istorice a sud-estul Europei (1770-1810) 353-362 română
2003 Revista Bistriței, XVII DUJARDIN, Veronique After the Ace Age. Settlement, subsistencve and social development in the Mesolithic of Central Europe - Rottenburg/Neckar, September 8th-12th 2003 363-368 română
2008 Revista Bistriței, XXII BALOG, Anișoara, BALOG IOSIF, Marin Relațiile economice romano-germane și mecanismele lor de articulare între anii 1866-1890 321-332 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 HACMAN, Serghei Problema Basarabiei și a Bucovinei în relațiile societo-germane / iunie 1940-iulie1941/. Aspecte geopolitice și geostrategice 863-871 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 MUREȘAN, Valentin Protestantismul și Contrareforma - Ecouri și influențe în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII 545-550 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 MUREȘAN, Valentin Considerații privind scena mitologică în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII 551-562 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 ȘERBĂNESCU, Olga Peregrinatio Academica studenți transilvăneni în secolul al XVI-lea la Wittenberg 287-291 română
2004 Sargetia, XXXII GLUCK, Eugen Evenimentele din 1821 văzute la Nürnberg și Stockholm 39-42 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II IANCU, Daniel Colaborarea lui Nicolae Densusianu la Jahresberichte derGeschichtswissenschaft, Revista Societatii Istoricilor din Berlin 355-365 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Noi contribuții privind răscoala populară din 1784 în presa din Germania 111-118 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity KAUTMANN-HEINIMANN, Annemarie Gotter im Keller, im Schiff und auf dem Berg. Alte und neue statuettenfunde aus dem Imperium Romanum 249-263 germană
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I CRUCEANU, Viorel Un punct de vedere asupra conferinței coloniale de la Berlin 73-76 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II LEAHU, Adriana Preliminariile conferinței coloniale de la Berlin (15 noiembrie 1884-26 februarie 1885) Efemera antantă franco-germană 115-120 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V BUZATU, Gheorghe România și Germania, 1940-1944. noi documente 113-122 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ZUGRAVU, Nelu Germanicii și Roma. Noi abordări istoriografice 199-208 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII FLORESCU, Gheorghe Germania și germanii în Memoriile lui N. Iorga (1917-1918) (I) 101-119 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII FLORESCU, Gheorghe Germania și germanii în Memoriile lui N. Iorga (1917-1918) (II) 122-142 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII MUSTEAȚĂ, Sergiu, POPA, Alexandru, VOSS, Hans-Ulrich Prospecțiuni magnetometrice în Republica Moldova: Rezultate și perspective ale unuI proiect știițific moldo-german 251-263 română