Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII DACHE, Petre, GEORGESCU, Florian Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare 21-34 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TZONY, Magda Topoare de silex eneolitice aflate în colecția Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 391-399 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII BENE, Ana Obiecte ce au aparținut lui Armand Călinescu aflate în posesia Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 407-410 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PANTELIMON, Georgeta Din activitatea laboratorului de restaurare a Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 417-423 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COSMA, Viorel Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov Materiale de muzeografie 437-441 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DACHE, Petre Cinci decenii de activitate a Muzeului de istorie a municipiului București Şedinţă festivă la 50 de ani 39-46 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROSETTI, Dinu V. Importanța cercetărilor arheologice bucureștene din perioada 1923-1948 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 51-56 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X COJOCĂRESCU, Maria O medalie inedită datată 1851, din colecția Muzeului de istorie a municipiului București Din patrimoniul cultural bucureştean 247-250 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ANDERCO, Nicolae, BENE, Ana, COFAS, Eleonora Transformările edilitar-urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipului București Probleme de muzeografie 253- română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAVIDESCU, Angelina Creșterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipului București în perioada 1975-1978 Probleme de muzeografie 261-265 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GAVRIL, Victoria Expoziția "Contribuția savantului Victor Babeș, la dezvoltarea științei medicale românești și universale" Probleme de muzeografie 267-270 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X SAVIN, Margareta Câteva expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București (1974-1978) Probleme de muzeografie 281-286 română