Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 68 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV DUȚU, Aurel Documente privind bombardamentele aeriene și începutul ocupației germane în București în Primul Război Mondial Articole de muzeografie 281-300 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CEBUC, Alexandru Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnic din București Articole de muzeografie 309-317 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CÎRSTEA, Dorina Aspecte ale ocrotirii sănătății populației în București în anii puterii populare Comunicări - Note - Recenzii 373-479 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONESCU, Ștefan Stiluri arhitectonice în Bucureștii epocii moderne Comunicări - Note - Recenzii 397-405 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ANGHELOVICI, Elisabeta Tipografii și tipografi în București la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comunicări - Note - Recenzii 419-424 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV DAICHE, Petre Aspecte ale dezvoltării urbanistice în București (1918-1944) Comunicări - Note - Recenzii 425-440 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONIȚĂ, Gheorghe Liga contra brutalităților, organizație de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935) Comunicări - Note - Recenzii 441-449 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ȘTIRBU, Constanța Date noi privind dezvoltarea învățământului bucureștean în anii puterii populare Comunicări - Note - Recenzii 451-463 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV MOLDOVEANU, Constantin Baze sportive bucureștene după 23 August 1944 Comunicări - Note - Recenzii 481-488 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GHIȚĂ, Florea Precizări în legătură cu paternitatea romanului "Donjuanii din București" Studii 80-99 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DAICHE, Petre Producerea și utilizarea energiei electrice în București (1900-1944) Studii 110-131 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BENE, Ana Aspecte ale dezvoltării industriale bucureștene între cele două războaie mondiale Studii 145-153 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CEBUC, Alexandru Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare Studii 154-166 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CÎRSTEA, Dorina Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București Materiale de muzeografie 226-231 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, G. Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CLEJA GÎRBEA, Claudia Aspecte ale învățământului superior bucureștean între cele două războaie mondiale Comunicări - Note 318-329 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SĂVESCU, Getta Dezvoltarea editurilor bucureștene în anii puterii populare Comunicări - Note 330-340 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V VASILESCU, Gheorghe Dezvoltarea cartierului Giulești după 1944 Comunicări - Note 341-351 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ȘTIRBU, Constanța Prezențe economice bucureștene peste hotare Comunicări - Note 352-361 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DAICHE, Petrache Activitatea Ligii culturale - secția București - între cele două Războaie Mondiale Studii de Istorie 181-194 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CEBUC, Alexandru Aspecte ale dezvoltării comerțului bucureștean în anii puterii populare Studii de Istorie 205-217 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CIACHIR, Nicolae Decorarea orașului București de către statul francez, pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului război mondial Comunicări - Note - Recenzii 313-314 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București Comunicări - Note - Recenzii 315-332 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI SĂVESCU, Getta Tipuri bucureștene oglindite în literatura din deceniile 3 și 4 ale veacului XX Comunicări - Note - Recenzii 339-352 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI ȘTIRBU, Constanța București - centru științific al României socialiste Comunicări - Note - Recenzii 353-364 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel Realizări ale administrației bucureștene la începutul secolului al XX-lea Studii de Istorie 99-107 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEPREANU, Eleonora Obiecte personale aparținând lui Grigore Preoteasa în colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 225-235 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru Monumente bucureștene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu Comunicări şi note 285-293 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII DACHE, Petre Dem I. Dobrescu primar al Bucureștilor Studii 201-213 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TATOMIR, Virgil Acțiuni ale muncitorimii bucureștene sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste Comunicări şi note 327-334 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII BENE, Ana Obiecte ce au aparținut lui Armand Călinescu aflate în posesia Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 407-410 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TATOMIR, Virgil Expoziții organizate în București în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român Materiale de muzeografie 443-448 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX KANDEL, Mauriciu Școli și dascăli în București în primele două decenii ale sec. XX Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Elisabeta Activitatea Organizației P.C.R. București oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 339-345 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Gheorghe Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 353-359 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana Locul Bucureștilor în cadrul frământărilor politice din România în ajunul celui de al doilea război mondial Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 369-374 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MAKSUTOVICI, Gelcu Rolul intelectualității bucureștene în propagarea științei și culturii în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 399-403 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȚUȚUI, Gheorghe Dezvoltarea organizației P.C.R. - București în anii revoluției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 405-411 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NICOLAE, Ionel Clasa muncitoare bucureșteană și evoluția ei în anii construcției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 413-419 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STĂNESCU, Traian Dezvoltarea orașului București în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 421-429 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORIU, Paul Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ROMAN, Victoria Tudor Arghezi - tipograf Studii şi articole 95-101 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘAT, Mircea Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944 Studii şi articole 111-119 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONIȚĂ, Gheorghe De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAN GRAUR, Viorica Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecția Muzeului C.I. și C.C. Nottara Probleme de muzeografie 271-273 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ENACHE, Emilia Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului Probleme de muzeografie 275-280 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MOCANU, Aurelia Elena Popea Patrimoniu cultural bucureştean 266-270 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait George Potra, Din Bucureștiul de ieri, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1990, Vol. I, II RECENZII 327-329 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII SILVESTRU, Octavian Începuturile tramvaiului electric în București Studii şi Comunicări 144-155 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII TEODORESCU, Virgiliu Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate Patrimoniu bucureştean 244-249 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII DIACONESCU, Speranța Unitatea națională oglindită în plăci memoriale din București Patrimoniu bucureştean 250-255 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CIOCULESCU, Simona Șerban Cioculescu. Printre cărți și manuscrise Patrimoniu bucureştean 256-259 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII OFRIM, Alexandru Considerații asupra viitoarei expoziții permanente de istorie bucureșteană Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 263-265 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII MARCU, Elena, ȘTIRBU, Constanța Medalii și distinții acordate lui Frederic Storck Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 287-301 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian Ionel Ioniță, "O lună din istoria Bucureștilor", lucrare editat[ de centrul de proiecte culturale (ARCUB, București, 1998 RECENZII 363-364 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV IONIȚĂ, Ionel Dr. Wilhelm Filderman. Un avocat al ertniei sale. Un avocat al cauzei naționale a României Recenzii, evenimente culturale 369-370 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian ,,București- Oorașul pierdut''. Rodica lanăși: Editor, Uniunea Arhitecților din România, Povestea Caselor, Editura Simetria București, 1999 Recenzii, evenimente culturale 381-383 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Referințe documentare la sculptorul Constantin Bălăcescu Personalităţi bucureştene 201-219 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV OLION, Duduța Amintiri despre sculptorul Gh. D. Anghel Personalităţi bucureştene 226-227 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LALĂ, Daniela Biblioteca documentară a Muzeului Municipiului București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 290-293 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV HANGANU, Liliana Considerații asupra a două portrete ale lui Mihai Eminescu în medalistică Numismatică 295-298 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV PÎRVAN, Katiușa Medalii care au aparținut familiei Brătianu păstrate la Muzeul Național Numismatică 320-331 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI CHIRIȚĂ, Rodica Repere privind problema minorităților în România după conferința de pace de la Paris 1919 Studii şi articole 94-99 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria O stradă pe harta Bucureștiului - str. Teodor Ștefănescu - Case şi străzi ale capitalei 220-226 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII CIUBOTARU, Ștefania Vestimentația reginei Maria - stil și eleganță Personalităţi bucureştene 429-435 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII VÎRBAN, Liliana Casa și artiștii Storck - repere în arta monumentală românească timp de un secol Personalităţi bucureştene 473-484 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CIOBANU, Dana Regina Maria a României - de la Bran la Balcic Personalităţi bucureştene 313-316 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CIUBOTARU, Ștefania Schiță de portret al reginei Maria Personalităţi bucureştene 317-324 română