Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 105 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU, Florian Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1931-1848 Studii şi materiale de istorie 35-68 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV VÎRTOSU, Emil Bucureștii și sigiliografia Studii şi materiale de istorie 123-129 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GHIȚĂ, Florea Radu Ionescu - pionier al literaturii noastre moderne din epoca unirii Studii şi materiale de istorie 131-146 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONESCU, Matei Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureștene. În legătură cu înființarea întreprinderii comunale de la Colentina Studii şi materiale de istorie 167-175 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PANAIT, Panait I. Începuturile orașului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureșteană Comunicări - Note - Recenzii 347-354 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ROMAN, Victoria Aspecte din dezvoltarea meteșugului tăbăcăriei din București până la jumătatea sec. al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 359-368 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia Memorii bucureștene din anii premergători Unirii Principatelor Comunicări - Note - Recenzii 389-396 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONESCU, Ștefan Stiluri arhitectonice în Bucureștii epocii moderne Comunicări - Note - Recenzii 397-405 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU-TISTU, N. G.I. Ionescu-Gion Comunicări - Note - Recenzii 407-416 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ANGHELOVICI, Elisabeta Tipografii și tipografi în București la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comunicări - Note - Recenzii 419-424 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CONSTANTINESCU, Ioana Presa muncitorească și socialistă din România, Vol I (1865-1900). București, Edit. politică, 1964 ; partea I (1865-1889), 641 p.; partea a II-a (1890-1900), 744 p. Comunicări - Note - Recenzii 495-498 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea Studii 38-68 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Ștefan Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii 100-109 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GRIGORUȚĂ, Maria Edificii social-culturale și lucrări edilitare bucureștene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică Materiale de muzeografie 198-207 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ANGHELOVICI, Elisabeta Un catalog de librărie din București din prima jumătate a sec. al XIX-lea Materiale de muzeografie 208-225 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, G. Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V COJOCĂRESCU, Maria Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor Comunicări - Note 284-293 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BERINDEI, Dan Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SAVIN, Margareta Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864 Comunicări - Note 303-307 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DUȚU, Aurel Preocupări ale Consiliului Municipal din București privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900) Comunicări - Note 308-317 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI IONESCU, Ștefan Frământări politice în București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii de Istorie 163-179 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI SAVIN, Margareta Ludwig Angerer, unul dintre primii fotografi ai Bucureștilor Materiale de muzeografie 223-228 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CÎRSTEA, Dorina Steagul Societății "Gutenberg" Materiale de muzeografie 231-234 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI VĂTĂMANU, Nicolae Două case vechi bucureștene Comunicări - Note - Recenzii 273-282 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI VÎNTOIU, Rodica "Roata" de pompieri din București Comunicări - Note - Recenzii 283-288 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CĂZĂNIȘTEANU, Constantin, POPESCU, Elena București, centru al apariției și dezvoltării presei militare românești Comunicări - Note - Recenzii 303-311 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru C.A. Rosetti - tipograf, editor și librar Studii de Istorie 67-80 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII IONESCU, Ștefan Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii de Istorie 81-97 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ANDERCO, Nicolae Contribuție la istoricul învățămîntului sătesc din Țara Românească în sec. XVIII-XIX. Școala de la Agiești Comunicări şi note 261-266 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848 Comunicări şi note 267-272 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel Considerații privind componența guvernului provizoriu de la Islaz Comunicări şi note 273-278 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII POTRA, George Casa Cleopatra Trubetzkoi Studii 147-157 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Cu privire la fortificarea Bucureștilor de la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii 185-191 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII VASILESCU, Gheorghe Începuturile industriei bucureștene în jurul barierei "Podului de pămînt" Comunicări şi note 261-271 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII STAN, Maria Morile cu cai din București în secolul al XIX-lea Comunicări şi note 303-307 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CONSTANTINESCU, Paula Aspecte din București oglindite în arta plastică a veacului al XIX-lea la Muzeul de artă al R.S.Rormânia Comunicări şi note 319-325 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII MINOVICI, Dumitru Momente din istoria unei vechi artere bucureștene - șoseaua Kisselef Însemnări memorialistice 381-387 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII MACRII, Rodica Muzeul de istorie în concepția unor înaintași ai istoriografiei noastre Materiale de muzeografie 425-435 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STAN, Maria Tineri bucureșteni plecați la studii în străinătate în sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 173-180 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DINU, Cristina, SAVIN, Margareta Xavier Villacrosse arhitect al Bucureștilor (1837-1855) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 205-211 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX HUMINIC TECLEAN, Maria Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 225-231 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUGA, Dragoș, MOTOMANCEA, Aurelian Evoluția demografică a orașului București de la Unirea Principatelor Române pană în zile noastre Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 233-237 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONESCU, Ștefan Structura socială a populației orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 239-245 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROMAN, Victoria Tipografii folosite de mișcarea socialistă din București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 275-284 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DIACONESCU TEODORA, Speranța, STROE, Aurelian Ansambluri funerare bucureștene de secol XIX Studii şi articole 106-110 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MUCENIC, Cezara Aportul arhitecților români la definirea stilistică a arhitecturii bucureștene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Arhitectură şi urbanistică 113-122 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI POTRA, George Pavajul vechilor ulițe bucureștene Arhitectură şi urbanistică 139-147 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI LEONĂCHESCU, Nicolae Tipizarea cărămizilor în Țara Românească Arhitectură şi urbanistică 148-153 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BADEA, Alexandru D-ale Dîmboviței de altădată Arhitectură şi urbanistică 154-157 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI HARASIM, Adriana Istoricul unui monument și al unei instituții - Biblioteca Centrală Universitară Arhitectură şi urbanistică 158-164 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DRĂGAN, Elisabeta Dealul Cotrocenilor - Azilul Elena Doamna Arhitectură şi urbanistică 165-178 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI GRIGORIU, Paul Gheorghe Ionescu-Gion în contemporaneitate. Corespondență și manuscrise inedite Restitutio 192-201 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ȘTEFĂNESCU, Vladimir Dorobanții de poliție - primele formațiuni de pază și ordine ale orașului București Restitutio 202-2016 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan Uniformele cetățenilor-ostași din Garda Națională Restitutio 217-226 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan Balurile costumate din secolul al XIX-lea și sursele lor de inspirație istorică Restitutio 227-236 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DREPTU, Maria Afișe Art Nouveau în colecția Stroe Slătineanu Patrimoniu cultural bucureştean 249-253 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANDREESCU, Ana Trei ipostaze ale bibliofiliei Patrimoniu cultural bucureştean 271-275 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ERHAN, Paula Probleme în restaurarea tempera pe lemn Restaurare 300-305 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Radu Adrian-Silvan Ionescu. Artă și document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-lea, Ed. Meridiane, București, 1990 RECENZII 330-331 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII LASCU, Nicolae Bucarest au XIXè siecle et l'urbanisme moderne Studii şi Comunicări 62-73 franceză
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ZĂNESCU, Ionel Meșteri și arhitecți constructori în Bucureștii primei jumătăți a veacului al XIX-lea Studii şi Comunicări 74-86 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ROȘU, Lavinia Cișmigiu în prima jumătate a secolului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 200-208 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CONSTANTINESCU, Carmen, OLTEANU, Simona Palatul "Creditul Funciar Rural" Patrimoniu bucureştean 213-215 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII DRĂGAN, Elisabeta Arta decorativă și aplicată "1900" în București Patrimoniu bucureştean 220-227 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII JAKLOVSZKY, Mariana Doar un meniu? (glume gastronomice) Patrimoniu bucureştean 228-238 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII HANGANU, Liliana Steme ale Principatelor Unite Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 273-286 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian Barabas Miklos un "cetățean" al Mitteleuropei în Bucureștii începutului de veac XIX Studii şi articole 110-116 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PIPPIDI, Andrei Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin Loji masonice bucureștene din perioada domniei lui Carol I. Documente pariziene inedite Studii şi articole 132-138 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZAMANI, Lelioara Cafenelele boemei literare și artistice în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX Studii şi articole 139-145 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GĂGESCU, Simona Armătura interioară în restaurarea unor piese de sticlă din secolul al XIX-lea Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 315-322 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Virgilia, PONTA, C., VECHIU, Filofteia Folosirea radiațiilor gama în desinfecția obiectului de muzeu. Mantie de catifea (sec. al XIX-lea) din patrimoniul M.I.A.M.B. Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 323-326 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta Cezara Mucenic București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, Silex - București, 1997 RECENZII 360-362 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureștii anilor 1900 Din istoria vieţii şi mentalităţilor bucureştene 339-346 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV DUPONT, Liana Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice RESTAURARE, CONSERVARE 357-361 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Radiografia unei modernizări. Ulysse de Marsillac, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, Meridiane, București, 1999 Recenzii, evenimente culturale 373-375 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LIMBAN, Florentina Activitatea farmaceutică din București în prima jumătate a secolului XIX Studii şi articole 125-127 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV MAJURU, Adrian Moda tatuajului în Bucureștii anului 1900 Mentalităţi bucureştene 168-182 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV MUCENIC, Cezara Arhitecți și case în Bucureștii secolului al XIX-lea - Alexandru Orăscu și Anton Onderka Arhitectura bucureşteană 251-266 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ZAMANI, Lelioara O veche stradă din București intrată în legendă: strada Bazaca Arhitectura bucureşteană 267-274 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București II Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 284-289 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI IONIȚĂ, Ionel Câțiva colecționari bucureșteni din veacul al XIX-lea Studii şi articole 115-123 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI SILVAN-IONESCU, Adrian Uniforme civile în România epocii moderne Studii şi articole 145-165 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ZAMANI, Lelioara Încăperi de ceremonie în marile case bucureștene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii şi articole 190-195 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ZECK, Adriana "… văz monstruos" Mentalitţi bucureştene 296-302 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI BURLACU, Petruța Din trecutul Buenos Airesului în muzeele de istorie ale orașului Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 359-363 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Mobilier pentru salon Napoleon III în colecția Muzeului Municipiului București Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 364-370 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII DRĂGAN-BOVO, Elisabeta, MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid, ZAMFIRESCU, Irina O farmacie bucureșteană la sfîrșitul secolului XIX Arheologie 26-63 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII DUȚU, Maria Un proiect inedit pentru construcții de șosele în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 137-142 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MAJURU, Adrian Ardeleanul în imaginarul bucureștean modern Studii şi articole 160-164 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MĂRĂCINEANU, Walter Aspecte ale picturii bisericești în secolul al XIX-lea - erminii din biblioteca Academiei Romane - Studii şi articole 165-171 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Bărbieri și spițeri în Bucureștii de odinioară Bucureştii de altădată 282-289 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII DIACONESCU, Speranța, DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Ateneul român Patrimoniu bucureştean 291-298 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Mântuleasa de la 2 la 42 Studii şi articole 71-82 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII SCRIPCARIU, Adriana Despre relația mahala - parohie în câteva documente bucureștene de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii şi articole 167-170 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII SILVAN-IONESCU, Adrian Societatea urbană românească, sporturile și modelele lor în secolul al XIX-lea Studii şi articole 171-202 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Aportul medicilor bucureșteni în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 216-221 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CONSTANTIN, Cristina Aspecte ale raportului centru - periferie în București la sfârșit de secol XIX Studii şi articole 69-73 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Mântuleasa de la 1 la 37 Patrimoniu bucureştean 226-236 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MUCENIC, Cezara Târgul de Afară-Târgul Moșilor-Târgul Obor Patrimoniu bucureştean 249-267 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Asistența medicală bucureșteană în prima jumătate a veacului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 289-297 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TÎRNĂ, Mirela Conceptul de muzeu național. Studiu de caz: Muzeul Național de Antichități din București Muzeografie 360-371 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ANTONESCU, Rodica Tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer în București Patrimoniu 249-262 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ENE, Camelia Pictura românească. Întoarcerea la tradiție Patrimoniu 307-318 română