Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Matei O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc Articole de muzeografie 241-248 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 299-302 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ANGHELOVICI, Elisabeta Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 311-320 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Florica Muzeul de Istorie a orașului București - documentar prețios în sporirea eficienței lecțiilor în școală Articole de muzeografie 171-175 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III BENE, Ana Ședința festivă de referate științifice organizată de Muzeul de Istorie a orașului București în cinstea celei de a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist Articole de muzeografie 183-187 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III COJOCĂRESCU, Maria O preocupare permanentă a Muzeului de Istorie a orașului București: sporirea patrimoniului muzeistic Articole de muzeografie 189-192 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CONSTANTINIU, Margareta Noi forme de prezentare a materialului arheologic în expoziția de bază a Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 319-324 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GRIGORUȚĂ, Maria Cocarde emise între anii 1944-1947 din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 329-335 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ROMAN, Victoria Cărți tipărite în București pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului Materiale de muzeografie 185-197 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CÎRSTEA, Dorina Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București Materiale de muzeografie 226-231 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V LEAHU, Valeriu Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cronica 262-363 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta O spadă celtică din Transilvania Materiale de muzeografie 219-222 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI SAVIN, Margareta Ludwig Angerer, unul dintre primii fotografi ai Bucureștilor Materiale de muzeografie 223-228 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CÎRSTEA, Dorina Steagul Societății "Gutenberg" Materiale de muzeografie 231-234 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BOROȘ, Floriana Arhitectul Mandrea George (1855-1916) constructor al „Foișorului de Foc” Materiale de muzeografie 237-238 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DAICHE, Petre Probleme ale șomajului din Bucureștii anilor 1929-1937 oglindite în unele documente aflate în colecțiile M.I.M.B. Materiale de muzeografie 239-248 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI STAN, Maria Date documentare privind o prăvălie bucureșteană în secolul XVII-XVIII Comunicări - Note - Recenzii 261-266 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București Comunicări - Note - Recenzii 315-332 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII TURCU, Mioara Ceramica geto-dacă din colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 163-178 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ROMAN, Victoria Cărți tipărite la București, în perioada 1821-1848 aflate în biblioteca Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 185-202 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII COJOCĂRESCU, Maria Expoziții bucureștene reflectate în colecția de medalii a Muzeului de Istoria a Municipiului București - (1864-1906) Materiale de muzeografie 203-214 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CÎRSTEA, Dorina Documente din perioada primului război mondial intrate recent în colecțiile muzeului Materiale de muzeografie 215-223 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEPREANU, Eleonora Obiecte personale aparținând lui Grigore Preoteasa în colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 225-235 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel Considerații privind componența guvernului provizoriu de la Islaz Comunicări şi note 273-278 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ȘTIRBU, Constanța Expoziția "Arta medaliilor în Finlanda" la București Comunicări şi note 295-297 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII MACRII, Rodica Studia nad mlodocianym widzem muzealnym Comunicări şi note 299-300 română