Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV BORONEANȚ, Vasile, COLEA, Constanța La nécessité d'intégrer les collections du Musée du Municipal de Bucarest dans le circuit mondial des valeurs Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 264-269 franceză
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV HANGANU, Liliana "Domnul Eminescu e mult mai bine…" Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 280-282 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ENE, Cristina-Loredana Sala de lectură a Bibliotecii Muzeului Municipiului București Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 283-289 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV GAGESCU, Simona Urări de bine din Orient (relief și profunzime în glazura ceramicii de Isnik) RESTAURARE, CONSERVARE 362-366 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ENE, Cristina-Loredana Magazin istoric 1999 Recenzii, evenimente culturale 371-372 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV HANGANU, Liliana ,,Monumente și edificii în medalistică'' ( august-decembrie 1999). Cronica unei expoziții. Vedere din interior. Recenzii, evenimente culturale 387-388 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV BORONEANȚ, Vasile Expotiția "Civilizația Boian pe teritoriul României". Descoperiri neolitice de la Chitila-"Fermă" și din alte zone bucureștene aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Recenzii, evenimente culturale 389-390 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BORONEANȚ, Vasile Cercetările arheologice de salvare de la Cotroceni Cercetări arheologice 12-18 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Goleștii în documente bucureștene (1700-1831) Personalităţi bucureştene 220-225 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV DUȚU, Aurel Casa Cesianu din strada Clemenței Arhitectura bucureşteană 238-244 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV CRĂCIUN LUCREȚIA, Elena Icoane și obiecte de cult din colecțiile Muzeului Municipal București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 275-283 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București II Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 284-289 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LALĂ, Daniela Biblioteca documentară a Muzeului Municipiului București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 290-293 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV GĂGESCU, Simona Spații și imaginație RESTAURARE, CONSERVARE 344-349 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV MUCENIC, Cezara Aurel Duțu In memoriam 351-352 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI HANGANU, Liliana Din nou despre medalia "Construirea Fântânilor din București", 1846 Studii şi articole 113-114 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI DIACONESCU, Speranța, GRIGORIȚĂ, Maria Documente din colecția MMB privind personalitatea lui Manuc Bey Personalităţile şi Bucureştii 308-315 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Goleștii în documente bucureștene (1800-1848) Personalităţile şi Bucureştii 346-354 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ANTONESCU, Rodica Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului București privite din perspectiva conservării și restaurării Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 355-358 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Mobilier pentru salon Napoleon III în colecția Muzeului Municipiului București Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 364-370 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI HANGANU, Liliana "Eminescu și epoca sa" (Iunie 2000) Cronica unei expoziții. Vedere din interior Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 371-373 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII TEODORESCU, Virgiliu Comerț ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară Bucureştii de altădată 270-281 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII NIȚULESCU, Virgil Punerea în valoare a patrimoniului cultural urban - tendințe muzeografice europene Studii şi articole 140-146 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Colecția de sticlă Art Nouveau Secția de Istorie a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 235-239 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ZĂNESCU, Ionel Colecția de arme a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 255-265 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII FALCAN, Dan, RĂDULESCU, Mihai Convorbiri cu un destin: Pompiliu Macovei Personalităţi bucureştene 290-298 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII CIOBANU, Dana De la Oxford la București. Universul Familiei Regale Române. Portrete din Arhivele Britanice. Expoziție organizată la Muzeul Municipiului București Conservare, restaurare, evenimente muzeale 391-394 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX DRAGAN-BOVO, Elisabeta Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București III Patrimoniu bucureştean 217-222 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX IONIȚĂ, Ionel Donații și clauze (aspecte juridice) privind muzeele memoriale aflate în coordonarea Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 236-244 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX LIMBAN, Florentina Biblioteca colecției de artă "Ligia și Pompiliu Macovei" Patrimoniu bucureştean 245-248 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX Publicații la Standul M.M.B. Semnal 388-391 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana Patrimoniul M.M.B. - congruențe culturale Patrimoniu 50-57 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ZĂNESCU, Ionel Expoziția "Aparate și tehnică fotografică" Patrimoniu 110-114 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX RĂDULESCU, Mihai În jurul a două scrisori de la George D. Florescu Studii şi articole 282-293 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait I. Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ANTONESCU, Rodica Challanfes of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest Patrimoniu bucureştean 215-217 engleză
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CRISTACHE-PANAIT, Ioana Casa Văcăreștilor din mahalaua Bisericii dintr-o Zi din București Patrimoniu bucureştean 313-316 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DIACONU, Roxana O scurtă prezentare a hărților din colecția Muzeului Municipiului București din perspectiva conservării Muzee, colecţii 323-329 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Din colecțiile Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 331-335 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI IVAN-GHILIA, Liana Măști funerare din patrimoniul Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 337-342 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI MIHUȚ, Elisabeta Tacâmuri Muzee, colecţii 343-349 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI PANAIT, Panait Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel Revoluția de la 1848 Patrimoniu bucureştean 183-190 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel Expoziția: Cultura și civilizația românească în Peninsula Balcanică Patrimoniu bucureştean 190-195 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Gheorghe Ghica aflate în colecția de "Documente" a Muzeului Municipiului București Personalităţi 161-168 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII IVAN-GHILIA, Liana O tehnică artistică de succes: non-finito și o sculptură din patrimoniul M.M.B - Eric de Nussy, "Extaz" Patrimoniu 319-324 română