Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII NEGRU, Mircea Cercetări arheologice în așezarea medievală timpurie de la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 64-71 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 COSTEA, Florea, ȘTEFĂNESCU, Radu Cercetări perieghetice în județul Brașov Comentarii şi discuţii 383-392 Română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂLTĂȚEANU, Adrian Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj I. Istorie 10-22 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe Inventarul funerar și cronologia necropolei de la Telești-Drăgoiești, Gorj I. Istorie veche 25-46 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 PREDA, Constantin Săpăturile de la Alexandria 251-264
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 SPINEI, Victor Săpăturile de la Trifești, (jud. Iași) 237-242
2004 Patrimonium Banaticum, III CEDICĂ, Valentin, PETRESCU, Sorin M Mormintele de incinerație din epoca fierului de Ia Iaz- "Șușara-Rovină" (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) Arheologie 63