Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 97 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei CRĂCIUN, Cristina, SION, Anișoara Preliminarii la proiectul de restaurare al piciorului podului lui Trian de la Drobeta-Turnu Severin 359-409 română
1974 Drobeta, I DAVIDESCU, Lucian, PREDA, Constantin Tezaurul monetar descoperit în Ostrovul Șimian (Drobeta-Turnu Severin) 77- română
1974 Drobeta, I BAICU, Stelian Din istoricul Șantierului naval Drobeta-Turnu Severin 229- română
1974 Drobeta, I PAVEL, Anghel, PAVELOIU, Teodor Muzeul regiunii Porților de Fier (prezentare) 283- română
1974 Drobeta, I P presdtigioasă manifestare dedicată sărbătorilor severinene 301- română
1980 Drobeta, IV MITULESCU, Decebal Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia Documente din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier privind istoria orașului modern Turnu Severin 179- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia, RĂȚOI, Tudor Matrice sigilare moderne din colecțiile Muzeului Porțile de Fier 187- română
1980 Drobeta, IV RĂȚOI, Tudor O interesantă piesă din Muzeul Porților de Fier. Drapelul Societății muzicale Doina din Turnu severin 207- română
1982 Drobeta, V JUAN -PETROI, Constantin Ceramică ornamentală moldovenească în colecțiile Muzeului Porților de Fier 125- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia, SIȘU, Vasile Un document privitor la Tudor Vladimirescu în colecția de documente a Muzeului Regiunii Porțiore de Fier 143- română
1982 Drobeta, V BAICU, Stelian Șantierul Naval Drobeta-Turnu Severin (12893-1914) întreprindere de importanță națională a statului modern român 153- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion Un topor cu brațele în cruce în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 190- română
1982 Drobeta, V BĂLĂCEANU, Maria Cîteva podoabe medievale din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 201- română
1985 Drobeta, VI MARCOȘANU, Virgil Cuvînt de deschidere cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea muzeului .7- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Mișu Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 13- română
1985 Drobeta, VI PREDA, Constantin Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 23- română
1985 Drobeta, VI DRĂGUȚ, Vasile Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 25- română
1985 Drobeta, VI BERCIU, Dumitru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 29- română
1985 Drobeta, VI POPILIAN, Gheorghe Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 31- română
1985 Drobeta, VI CEBUC, Alexandru Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 33- română
1985 Drobeta, VI NEGOIȚĂ, Ana Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 35- română
1985 Drobeta, VI UZUM, Ilie Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 37- română
1985 Drobeta, VI DACHE, Petre Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 39- română
1985 Drobeta, VI GAVRILĂ, Simion Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 41- română
1985 Drobeta, VI TEODORESCU, Aurel Considerații asupra plasticii arhitecturii romane în perspectiva realizării reconstrucției capului de pod de la Drobeta-Turnu Severin 59- română
1985 Drobeta, VI BAICU, Stelian Șantierul naval Turnu Severin (1893-1914), întreprindere de importanță națională a statului modern român 223- română
1985 Drobeta, VI BOTU, Eugenia Colecția de lepidoptere a Secției de științele naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin 365- română
1985 Drobeta, VI DAVIDESCU, Rada Mărturii de prețuire a Liceului "Traian" din Drobeta-Turnu Severin în arhiva Regiunii Porților de Fier 401- română
1996 Drobeta, VII RĂȚOI, Tudor Edificii reprezentative ale Severinului: Hala "Radu Negru" 126- română
1996 Drobeta, VII PARVANESCU, Vasile Contribuții la istoricul construirii Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin 131- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
1996 Drobeta, VII CIMPOIERU, Clarisa Un moment din serbările Centenarului orașului Turnu Severin 145- română
1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
1996 Drobeta, VII BOLOLOI, Olimpia Pomicultura și viticultura - ocupații oglindite în documentele din Colecțșia Muzeului Regiunii Porților de Fier 179- română
1998 Drobeta, VIII CHIPURICI, Nicolae Aprovizionarea cu apă a orasșului Turnu Severin 191- română
1998 Drobeta, VIII BAICU, Stelian Șantierul Naval Turnu Severin - participant reprezentativ al județului Mehedinți la Expoziția Generală Română din anul 1906 199- română
1998 Drobeta, VIII BOSOANCĂ, Ecaterina Un ghid poliglot de conversație în patrimoniul Muzeului Regiunii Porților de Fier 220- română
1998 Drobeta, VIII RUICĂNESCU, Mirela Prezența peștilor ornamentali din apele tropicale și subtropicale în acvariului Muzeului Regiunii Porților de Fier 261- română
1998 Drobeta, VIII DIACONU, Florina Aspecte geologice recent prezentate în expoziția de știinșe naturii a Muzeului Regiunii Porților de Fier 267- română
1998 Drobeta, VIII BAICU, Stelian Muzeul Regiunii Porților de Fier - probleme actuale ale relației muzeu - public 276- română
1998 Drobeta, VIII BOTU, Eugenia Colecția de Cerambycide a secției de științele naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier 355- română
1999 Drobeta, IX BOTU, Eugenia Colecția de păsări a secției de Științele Naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier 236- română
1999 Drobeta, IX BAICU, Stelian Mărturii despre viața și activitatea preotului Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița în Muzeul Regiunii Porților de Fier 252- română
1999 Drobeta, IX BOLOLOI, Olimpia Viața politică românească oglindită în documente din colecția Doctor C.I. Istrati (expoziție, 1999) 263- română
2000 Drobeta, X BOSOANCĂ, Ecaterina Zidiri uitate: Hanul Roșu 187-194 română
2000 Drobeta, X CIMPOIERU, Clarisa Spitale militare din Turnu Severin în perioada 1877-1878 195-198 română
2000 Drobeta, X CRĂCIUNESCU, Gabriel Vase Gumelnița la Drobeta Turnu Severin 199-203 română
2000 Drobeta, X MĂNEANU VARVARA, Magdalena Catalogul obiectelor de cult creștin din colecțiile de Etnografie și Artp Populară a Muzeului Regiunii Porților de Fier. Pristolnice 216-227 română
2000 Drobeta, X SCALCĂU, Paula Tipărituri grecești în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 228-243 română
2000 Drobeta, X DIACONU, Florina, MATACĂ, Sorina Expoziții în secția de Științe Naturii (1999-2000) 257-263 română
2000 Drobeta, X BOLOLOI, Olimpia Activitatea culturală la Turnu Severin în perioada interbelică (expoziție 2000) 264-273 română
2000 Drobeta, X MĂNEANU VARVARA, Magdalena Expoziții în secția de Etnografie și Artă Populară (2000) 274-278 română
2000 Drobeta, X BĂLĂCEANU, Maria Donația Dorina Munteanu 279-287 română
2003 Drobeta, XIII BOSOANCĂ, Ecaterina O carte manuscris în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 356- română
2003 Drobeta, XIII SCALCĂU, Paula Un manuscris grecesc din biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 363- română
2003 Drobeta, XIII JUAN-PREDOI, Constantin Expoziție eveniment la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Capodopere cucuteniene. Magia restaurării 367- română
2003 Drobeta, XIII MĂNEANU, Varvara Ceramică din Moldova în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de fier .Proiect de expoziție 383- română
2003 Drobeta, XIII TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2002 394- română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BOLOLOI, Olimpia Cîteva considerații asupra cărții vechi românești din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 242-280 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Carte didactică în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier (1806-1947) 281-319 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Rezultatele ultimelor campanii de cercetări arheologice din interiorul cetății romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt) 201- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Despre fondarea orașului Severinului peste antichitpțile romane de la Drobeta în arhiva municipalității din anii 1833-1906 244- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Cartea juridică în Biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 275- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2005 289- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Proiectul tehnic de fondare a orașului modern Severinului și arhitectul catalan Xavier Villacrosse 243-250 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Expoziția retrospectivă a orașului Turnu Severin organizată cu prilejul centenatului acestuia 251-256 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Prezența comunității turco tătare la expoziția generală, București 1906 elemente de civilizație turco tătară la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin 257-264 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Muzeul Regiunii Porților de Fier în capitala culturală europeană Sibiu 2007. Expoziția Sfîrșitul Epocii Bronzului în Sud-Vestul României cultura Gîrla Mare 265-366 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Les Colloques de Noel de Berlaimont dans la biblioteque du Musee de la region des Portes de Fer 177-181 franceză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Curățarea și conservarea unor pistoale medievale în laboratorul de conservare restaurare al Muzeului Regiunii Porților de Fier 182-183 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2006 184-190 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Un manuscrit moldave des Principes du colonel de Welas dans la bibliotheque du Musee de la Region des portes de Fer 184-193 franceză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Aspecte privind conservarea unei părți din fondul de carte veche ce aparține Muzeului Regiunii Porților de Fier 194-197 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie RUS, Răzvan File necunoscute din istoria Muzeului Regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin 293-300 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Despre autorități și instituției ale administrației militare de ocupare a puterilor centrale la Severin în anii 1916-1918 301-321 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în perioada 2008-1010 341-246 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Colecția de texile - port popular a muzeului regiunii Porților de Fier. I Ciupage din Plaiul Cloșani 64-86 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina, PRISTOLESCU, Aneta Piese din vechea arhivă fotrografică a muzeului Gorjului în patrimoniul muzeului Regiunii Porților de Fier 125- română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2010 130-140 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Negative și diapozitive alb negru în colecția documentară a secției de etnografie a muzeului Regiunii Porților de Fier 145- română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Analiza condițiilor de păstrare din depozitul temporar de obiecte medievale al Muzeului Regiunii Porților de Fier 146-160 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PELE TRĂILOIU NICUȘOR, Marian Noi date privind structura etnică și confesional-demografică a populației orașului Turnu Severin în perioada 1850-1918 17-34 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2011 119-123 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Colecția de textile - port popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier II. Ciupage din clisura Dunării 165-181 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie ENESCU, Chirilă, MĂNEANU VARVARA, Magdalena Un pomelnic rar în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 182-187 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Elena Analiza condițiilor de păstrare a bunurilor culturale din lemn din depozitele temporare ale Muzeului Regiunii Porților de Fier 243- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Margareta Școala de vară la Muzeul Regiunii Porților de Fier (2009-2014) 111-123 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Drobeta în timpul războiului dacic al împăratului Traian 121-128 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DRĂGHIA FLORICA, Mariana Aspecte ale educației și punerea în valoare a patrimoniului cultural la Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier I 128-133 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie HAMAT, Ana-Cristina Drobeta și stilul policrom în arta bijuteriilor 129-139 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2012 134-142 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Analiza condițiilor de păstrare a colecției de arheologie preistorică și clasică în depozitul temporar al Muzeului Regiunii Porților de Fier 185-202 română
2007 Istros, XIV STÎNGĂ, Ion Les necropoles de Drobeta. A nouveau su l'evolution administrative territoriale de la ville durant les II-III siecles ap. J.C. 205-212 franceză
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CRĂCIUNESCU, Gabriel Cercetările de salvare de la Drobeta-Turnu Severin. Campania 2011 I. Arheologie 86-100 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 BERCIU, Dumitru, COMȘA, Eugen Săpăturile arheologice de la Balta Verde și Gogoșu (1949 și 1950) 251-490
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gruparea așezărilor în funcție de evoluția economică și socială. Zona Porților de Fier (intre Baziaș și Drobeta-Turnu Sverin) 83-108 română