Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 155 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DUMITRESCU, Vladimir Plastica neolitică din așezarea de la Rast (jud. Dolj) 29-68 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV RĂDULESCU, Toma Mărturii documentare inedite sau mai puțin cunoscute privitoare la epoca lui Mihai Viteazul din colecția Muzeului Olteniei 67-88 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GHEORGHE, Simona Vase antice grecești din colecția Muzeului Olteniei - restaurare-conservare 463-474 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Cioroiul Nou - Bondoc Dorel 381-282 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie CHICIDEANU MOTZOI, Ion, CHICIDEANU ȘANDOR, Monica O brățară din bronz descoperită la Posca (jud. Dolj) 17-22 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie CHICIDEANU ȘANDOR, Monica O reprezentare miniaturală de încălțăminte desciowerită la Plosca-Cabana de Metal, jud. Dolj 23-32 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Aspecte ale culturii populare doljene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea reflectate în fonduri documentare clujene 95-147 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbița (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu) .9-19 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie RĂDULESCU, Toma Aspecte ale circulației monetare în zona Craiovei din ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea și pănă în primul sfert al secolului al XIX-lea reflectate în componența a patru tezaure monetare inedite 159-201 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX RĂDULESCU, Toma Un nou lot din tezaurul de denari imperiali romani descoperit la Dăbuleni (județul Dolj) 65-77 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX RĂDULESCU, Toma Tezaurul de monede și podoabe din secolele XVI-XVIII descoperit la Craiova - manutanță 171-184 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX DUMITRESCU, Radu Medalii străine și românești din secolele XIX-XX în colecția Muzeului Olteniei 271-295 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII RĂDULESCU, Toma Un fragment de tezaur cu monedă dacică descoperit la Motoci, județul Dolj 45-52 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DUMITRESCU, Radu Un tezaur monetar de la 1848 descoperit la Leșile, județul Dolj 171-185 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere provenite din situl de la Cîrcea-Viaduct, aparținînd fazelor Vinca-Dudești II 215-219 română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 BERINDEI, Marcel, SUICU SORIN, Sebastian Recuperarea frescelor de la biserica monument istoric - Sf. Ioan Sebastian Din Craiova 403- română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CANURECI, Irinel Caracteristici ale evoluției așezărilor din Cîmpia Băileștilor 380-388 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X CANURECI, Irinel Caracteristici ale habitatului din zona etnografică Cîmpia Băileștilor 232-251 română
1975 Cercetări Arheologice, I GALBENU, Doina Așezările neolitice de la Șimnic .9- română
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969) 191- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin Un cioplitor din paleoliticul inferior descoperit la Bechet, jud. Dolj 191- română
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj 205- română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II GALBENU, Doina, GÎȚĂ, Gheorghe Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criș de la Șimnic 599-618 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI BONDOC, Dorel A roman import from the slavic-age settlement in Craiova, the point "Fîntăna Obedeanu" 253-256 engleză
1982 Cercetări Numismatice, IV PÂRVAN, Katiușa Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 123-131 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PETOLESCU, Carmen-Maria Al patrulea tezaur monetar descoperit la Bîrca (județul Dolj) / Le quatrième trésor monétaire découvert à Bîrca (dép. de Dolj) / The fourth coin hoard discovered at Bîrca, Dolj County 17-34 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County Numismatică (Numismatics) 47-48 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII MOISIL, Delia Tezaurul de monede romane târzii de bronz descoperit la Basarabi, jud. Dolj / The Late Roman Bronze Hoard from Basarabi, Dolj County Numismatică antică şi bizantină 111-116 română
2011 Cibinium MOGA, Florența Restaurarea unui pieptar oltenesc din colecția muzeului Olteniei - Craiova 229-332 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TUDOR, Constantin Tratatul de la Craiova și cedarea Cadrilaterului 151-156 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei TEODOR, Eugen Silviu Prima amenajare a castrului de la Răcari (jud. Dolj) 219-235 română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru Reprezentarea cavalerilor danubieni descoperită la Aquae (Cioroiu Nou, jud. Dolj) 47- română
1978 Drobeta, III PETRE-GOVORA, Gheorghe Cercetări arheologice în zona de sud-vest a județului Dolj 108- română
1980 Drobeta, IV PETRIȘOR, Vasile Constantin Popescu, eroul de la Calafat, primul ostaș român cazut în războiul din 1877-1878 199- română
1982 Drobeta, V ROMAN, Ștefan Aspecte ale reformei agrare din anul 1921 în județul Dolj 169- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion Însemnătatea etnologică a necvropolei daco-romane de la Locusteni - Dolj 227- română
1985 Drobeta, VI IOSA, Mircea, ROMAN, Ștefan Unele aspecte ale vieții țărănimii la începutul secolului al XX-lea în județul Dolj 203- română
1996 Drobeta, VII GHERGHE, Otilia Însemnările lui Costache Romanescu, secretar al Gubernului Provizotiu de la 1848 - manuscris inedit aflat în colecțiile Muzeului Olteniei 110- română
2000 Drobeta, X BONDOC, Dorel O nouă reprezentare a lui Liber Pater Dionysos la Aqzae (Cioroiul Nou, com. Cioroiași, jud. Dolj) 65-68 română
2002 Drobeta, XI-XII BĂLTEANU, Dan, STÎNGĂ, Ion Tezaurul de denari romani imperiali de la Desa (jud. Dolj) 113-119 română
2003 Drobeta, XIII GHERGHE, Otilia Un manuscris inedit din colecția muzeului Olteniei aparținînd lui Vasile Dimitrescu 328- română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Atestări arheologice ale practicilor medicale romane la Cioroiul Nou, judeâul Dolj 138-147 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Așezarea prefeudală de la Craiova (fîntîna Obedeanu) 148-165 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova-Cernele, jud. Dolj 89-95 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre, RIDICHE, Florin Cîteva considerații privind caracterul descoperirilor arheologice de la Desa, punctele "Castravița" și "La Ruptură", jud. Dolj 190-199 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie DINU, Elena Spitalele din Craiova în timpul primului război mondial 103-107 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie POPESCU, Aurelian The "Friends of the Museum" Circle affiliated to the natural sciences section of the Museum of Oltenia, Craiova .5-9 engleză
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie CĂNURECI, Irinel Locuințele din Cîmpia Băileștilor în secolele XIX-XX 58-77 română
1981 Hierasus, IV BALAȘA, D. Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoșani (1810). Un manuscris botoșănean la Craiova 219- română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV FIRESCU, Victor-Albinel Evoluția economică a Craiovei în perioada interbelică II. Istorie 251-254 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂNURECI, Irinel Locuințele din câmpia Băileștilor la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea III. Etnografie 439-457 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CALOTOIU, Gheorghe Istoria Craiovei - mărturii arheologice și numismatice - Gherghe P., Amon L. VIII. Recenzii 433-437 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 BERCIU, Dumitru, COMȘA, Eugen Săpăturile arheologice de la Balta Verde și Gogoșu (1949 și 1950) 251-490
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 TUDOR, Dumitru Inscripții romane inedite din Oltenia și Dobrogea 563-624
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 MAXIMILIAN, I., MORINTZ, Sebastian Șantierul arheologic Verbicioara 179-188
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DUMITRESCU, Vladimir Șantierul arheologic Cârna 189-202
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BERCIU, Dumitru Săpăturile de la Verbița 085-094
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 TUDOR, Dumitru Săpăturile arheologice de la Cioroiul Nou 547-554
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cîrcea (jud. Dolj) 029-030
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj 207-214
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin Săpăturile de la Cârcea 029-035
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la ''Viaduct Cîrcea'', jud. Olt 045-049
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Săpăturile din așezarea hallstattiană timpurie de la Portărești, jud. Dolj 149-154
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Sondaj arheologic în cetatea geto-dacă de la Bîzdîna, jud. Dolj 218-225
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Săpăturile arheologice de la Locusteni-''La Gropan'' 395-397
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la Cârcea jud. Dolj 016-021
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V DUMITRESCU, Radu Tezaurul monetar de aur de la Desa, județul Dolj (sectorul al XIX-lea) 35-50 română
1994 Mousaios, IV-1 VINTILĂ ZIRRA, Vlad Cronologia obiectelor mărunte din așezarea întărită de la Coțofenii de Jos, Dolj română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana, RĂDULESCU, Toma Monede romane imperiale inedite din colecșia Muzeului Olteniei 107-124 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Contribuții la cunoașterea tipologiei, evoluției și răspîndirii brăzdarelor romane în Dacia (depozitul de fiare plug de la Ghidici-Dolj) 47- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie FLORESCU, Aurelia Cartea românească din secolul al XVII-lea în județul Dolj 113- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIUCĂ, Vasile, GHERGHE, Petre, NICA, Marin Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane de la Florești-Șimnicu de Sus, județul Dolj 25- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VLĂDESCU, Cristian, ZAHARIADE, Mihai Fortificația romană tîrzie de la Bistreț, județul Dolj 29- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă RĂDULESCU, Toma Un nou lot din tezaurul monetar de la Bîzdîna-Dolj (secolele XIV-XV) 61- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Tudorița Date noi privitoare la înființarea unui muzeu tehnic la Craiova, în secoluzlui al XIX-lea 95- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DINU, Alexandru Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1913 115- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TĂTULEA, Viorica Creația populară contemporană în județul Dolj 171- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă REZEANU, Paul Inițiative pentru ridicarea unui monument Mihai Viteazul la Craiova 195- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Petre Locuirea geto-dacică pe teritoriul județului Dolj .7- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Preocupări în domeniul metalurgiei bronzului și fierului în așezarea geto-dacă de la Bîzdina, judetul Dolj 15- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CIUCĂ, Vasile Contribuții la cunoașterea fortificațiilor geto-dacice de la Brabova și Voișa, județul Dolj 29- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova, judetul Dolj 43- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii BUȘE, Luca, CIOBOTEA, Dinică Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii FLORESCU, Aurelia Un program elaborat de revoluționarii craioveni de la 1848 61- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Elena Presa literară craioveană în slujba făuririi statului național unitar român 95- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii REZEANU, Paul Viața artistică a orașului între anii 1900-1916 123- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NIȚU, Georgeta Rolul resurselor naturale în constituirea principalelor tipuri de așezări naturale din Oltenia de la vest de Jiu 131- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TIȚĂ, Ion Contribuții la cunoașterea florei județului Dolj 147- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NĂSTASE, Adrian Plantele în viața locuitorilor zonei Bechet-Dolj 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia Colecția de lepidoptere "M. Peiu" conservată la Complexul muzeal județean Dolj 163- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor Salcia Doljului, un vechi centru de crucerit din Oltenia 33- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie OBROCEA, Gheorghe Pomeni și alimente rituale în satul Salcia 131- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie DECA, Eugen Episcopia Rîmnicului și proprietățile sale la Craiova în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 23- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Valori de patrimoniu cultural național în colecțiile etnografice ale Muzeului Olteniei 47- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie FIFOR, Mihai Ipoteze privind secvențialitatea actului funerar - clișee ale ritualului funerar la Salcia 95- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona Ceramică hallstattiană timpurie din colecția Muzeului Olteniei 26- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Cercetări arheologice de suprafață pe raza localității Bădoși, com. Bratovoiești, jud. Dolj 54- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Colecția de arheologie a Muzeului Școlar Desa, jud. Dolj 65- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Ceramică romană și romană tîrzie la Bechet, jud. Dolj 74- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Muzeul Aman, primul muzeu public craiovean 94- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian, GHERGHE, Otilia Împrumuturi bancare și investiții străine - rolul lor în dezvoltarea și modernizarea orașului Craiova la pragul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea 100- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia Societatea "Prietenii Științei" permanență culturală de prestigiu la viața Olteniei (1915-1940) 123- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GAȘPAR, Cristina Aplicarea unei metode complexe în restaurarea unui manuscris de secolul XVIII din colecțiile Muzeului Olteniei 139- română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie GHEORGHE, Otilia Muzeul Olteniei - 85 de ani de la înființare .5-10 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie GEORGESCU, Ion, GHERGHE, Petre Noi descoperiri arheologice în județul Dolj 32-35 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Noi descoperiri arheologice pe raza județului Dolj 85-91 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Cîteva obiecte ceramice și carămizi cu reprezentări și inscripții, aflate la Muzeul Olteniei Craiova 92-97 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Două bronzuri romane din colecția Bălăcescu 98-101 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar din secolele XVI-XVIII descoperite la Dobrești Dolj 102-107 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar de la Segarcea - Dolj (sec. XVIII-sec. XX) 108-111 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie DEACONU, Iuliana Craiova - Orașul spitalelor de răniți în timpul războiului de independență 133-141 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie Acțiuni culturale desfășurate de secția istorie arheologie în anii 1999-2000 164-165 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie Prof. Zaharia Gărău (1936-2000) 167-167 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie LUNGU, Theodora Studiul privind investigarea fizico-chimică a monumentului "casa Coțofeanu" din Craiova 141-144 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie CRĂCIUNOIU, Rusalia Probleme complexe întîlnite în restaurarea pomelnicului bisericii Hagi Enuși 166-168 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre Noi descoperiri numismatice în județul Dolj 64- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie BREZEANU, Emilian, RĂDULESCU, Toma Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova - Strada Bucovățului (in memoriam învățător Constantin Lupescu) 87- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie DUȚESCU, Maria.Magdalena, RĂDULESCU, Ana-Maria Un nou lot monetar din al treilea tezaur de la Bîrca 90- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar de la Galicea Mare, județul Dolj, din vremea lui Filip Arabul 94- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian Documente inedite referitoare la Constantin Brîncuși și Craiova 138- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie CÎRSTEA, Petre Contribuții hermeneutice la cunoașterea unor toponime și hidronime din arealul Văii Dunării, zona Calafat-Desa 143- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GAȘPAR-GHIȚESCU, Cristina Păstrarea, restaurarea și conservarea fondului de carte veche, rară, a Muzeului Olteniei 145- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie SLABU, Camelia Conservarea și cercetarea patrimoniului, obiective prioritare ale activității muzeelor craiovene la începuturile existenței lor 147- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie RĂDULESCU, Ana-Maria Considerații asupra satului Cornetu, comuna Izvoru - Dolj după o carte de hotărnicie inedită de la 1841 62-68 română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre, RIDICHE, Florin Raport preliminar privind cercetările arheologice sistematice din punctul "Castravița" localitatea Deșa, jud. Dolj 16- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Ana-Maria Conservatorii doljeni în alegerile parlamentare și locale (1899-1908) 68- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie SURU, Claudia Monumentul domnitoriului Alexandru Ioan Cuza din comuna Cetate - Dolj 102- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Bibliofilie - lucrări de arheologie cu dedicație din colecția Muzeului Olteniei 138- română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre, NICA, Marin, RIDICHE, Florin Cercetările arheologice sistematice sin punctele "Castravița" și "La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001) 13-22 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie SLABU, Camelia Probleme privind conservarea obiectelor de patrimoniu pe suport papetar din colecțiile Muzeului Olteniei 98-100 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel Cîteva descoperiri arheologice inedite din fortificația getică de la Bîzdîna, punctul Cetate 43-54 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel Cîteva vase romane de sticlă din colecția Muzeului Olteniei Craiova 55-63 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel, MOISIL, Delia Monede române descoprite în castrul de la Răcari, jud. Dolj 64-71 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche DUMITRESCU RADU, Gabriel Tezaurul de la Nedeia (Dolj) și o serie de descoperiri monetare 147-161 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche RĂDULESCU, Toma Un nou lot de denari republicani romani din tezaurul de la Sopot (Dolj) 162-175 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, Mihai Anthopological analysis of the humain remains from the Desa-Castravița necropolis (Dolj County) 34-42 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel, PENA, Mihaela Proposals of reconstitution of a roman statue from Cioroiu Nou 63-70 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie SURU, Claudia Cernătești - Dolj fortified house 111-116 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie DUMITRESCU RADU, Gabriel Observations on several prints from the collection of the Museum of Oltenia 129-138 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie GHIONEA, Georgeta Considerations regarding the evolution of banking and loan system from Craiova during 1880-1948 145-148 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia, SLABU, Camelia From the romanian womem's group activity, Craiova Branch 164-170 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie AVRAM, Cezar, RADU, Roxana Social dynamic and labor market over the past decade. Case study: Dolj County 198-203 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie GAMURAC, Ștefan-Emilian Contributions to the study of pottery from roman settlement at Cioroiu Nou, Dolj County 91-113 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie DUMITRESCU RADU, Gabriel Foreign medals from the collection of the Museum of Oltenia 171-195 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie GHIONEA, Georgeta Opinions with regard to the banks from Craiova in the years of great depression (1929-1934) 271-275 engleză
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, FUHRMANN, Harald Cîteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus, ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie ȘTEFAN EDUARD, Cristian O locuință sălcuțeană de la Verbicioara 347-358 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie ȘTEFAN, Cristian Un pandantiv din nefrit de la Sălcuța, jud. Dolj 31-42 română
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017) BLASKO, Marius An early seventeenth century hoard discovered in Dolj County / Un tezaur de la începutul secolului al XVII-lea descoperit în județul Dolj II. Numismatică / Numismatics 380-499 engleză (şi un rezumat în română)
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 RĂDULESCU, Toma Mărturii de botez din colecții craiovene 31-43 română
2011 Studii de Preistorie, 8 ȘTEFAN, Cristian O reprezentare antropomorfă inedită de la Verbicioara 195-201 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity GHERGHE, Petre A bronze statuette discovered at Orodel, Dolj County 183-185 engleză