Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BULEI, Dumitra George Enescu și concertele sale la Tîrgoviște 210-213 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie STANCIU, Ionuț Reședințele domnești de la Tîrgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale 207- română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie STANCIU, Ionuț Aspecte din istoria culturală și artistică a orașelor Tîrgoviște și București (secolele XV-XVII) 151-159 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie DIACONESCU, Petru, NĂSTASE, Mahai-Claudiu, OLTEANU, Gheorghe, PETRICĂ, Florin Curtea domnească din Tîrgoviște. Cercetări arheologice 2008-2010 109-131 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie ILIE, Ana, NEAGA, Iulia Cîteva date despre o posibilă producție matalurgică în Tell-ul de la Geangoești 79-97 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie ILIE, Ana Parure en terre cuite de la culture Gumelnița des sites du department de Dîmbovița (Roumanie) 119-132 franceză
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII FRÎNCULEASA, Mădălina, ILIE, Ana, MECU, Laurențiu Topoare preistorice din cadrul Complexului Național Muzeal "Curtea Domnească" Tîrgoviște (I) 29-47 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X BONDOC, Dumitru Un tipar ceramic din castrul de la Răcari 89-97 română
1982 Cercetări Arheologice, V CANTACUZINO, Gheorghe Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Tîrgoviștei 225- română
1983 Cercetări Arheologice, VI CANTACUZINO, Gheorghe Vechi etape de locuire medievală în zona ansambulului Stelea din Tîrgoviște 225- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe, DIACONESCU, P., MIHĂESCU, G. Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 și 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgoviște 113- română
2010 Cercetări Arheologice, XVII DUMITRU, Florin, ILIE, Ana La plastique anthopomorphe Gumelnița du site de Morteni, department de Dîmbovița 21-34 franceză
1980 Cercetări Numismatice, III STANCU, Paraschiva, TROHANI, George Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperit în comuna Dobra, jud. Dâmbovița/ Un trésor monétaire de la fin du XVIIIème siècle découvert à Dobra, dép. de Dâmbovița / A late 18th century coin hoard found in Dobra commune, Dâmbovița county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 117-120 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV VULPE, Alexandru Tezaurul de la Perșinari. O nouă prezentare 263-301 română
1989 Cumidava, XIV FULGA, Ligia, MORARU, Olivia Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc în Valea Dîmbovițeri Superioare și legătura lui cu zona Bran 295- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEACȘU MARIA, Claudia Săptămîna "Să știi mai multe, să fii mai bun" la muzeele cu specific aristic din Tîrgoviște 28-35 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEACȘU MARIA, Claudia Portretul în expoziția muzeului de artă din Tîrgoviște 113-126 română
1983 Hierasus, V FRUCHTER, Eugen, MIHAILESCU, Gabriel Alte personalități ale culturii botoșănene la Tîrgoviște 537- română
1983 Hierasus, V IONESCU, Cleopatra Tipărituri moldovenești aflate pe teritoriul județului Dîmbovița 619- română
1983 Hierasus, V GHENCIULESCU, Ileana Explozia demografică a orașelor dîmbovițene în anii socialismului - expresie a ridicării nivelului de trai 635- română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 ILIE, Ana, MIHĂILESCU, Gabriel Tell-ul gumelnițean de la Geangoești (com. Dragomirești, jud. Dîmbovița) 71-80 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 PĂUN, Andreea Cultura Gumelnița în Muntenia. Stadiul actual al cercetărilor pe teritoriul județului Dîmbovița 81-94 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ISAC, Eva Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII MATEI, Dan Die romischen Kastelle aus Dakien nach dem aurelianischen Ruckzug und der Fall Răcari I. Arheologie 77-91 germană
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie FRUCHTER, Eugen, MIHĂESCU, Gabriel Cărturari transilvăneni participanți la ședințele cercului academic tîrgoviștean de la jumătatea secolului al XVII-lea 83- română
2010 Pontica, XLIII FLOREA, Mihai, ȘTEFAN, Cristian La dynamique de l'habitat neo-eneolithique dans la microregion Argeș - Dîmbovița 179-189 franceză
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI COSAC, Marian, DUMITRU, Florin, IURCA, Ionuț, MURĂTOERESCU, George, MUSCA, Tiberiu, NIȚĂ, Lorewdana O nouă așezare preistorică în Subcarpații de Curbură (sat Adînca – comuna Gura Ocniței, jud. Dâmbovița) .11-24 română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, N. O operă necunoscută a sculptorului Elias Nicolai: întîia piatră de mormînt a voioevodului Matei Basarab, aflată la Tîrgoviște 357- română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru, ȘTEFĂNESCU, Liviu În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
1980 Studii și Comunicări, V STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei Rîului Potopu (afluent al Argeșului) - de la Obîrșie pînă la aval de Gîești 166-176 română