Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 174 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2012 Acta Musei Tutovensis, VII CUZIC, Viorel Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării 226-234 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana, GERU, Maria, POȘTARU, Nicolae Catalogul sistematic al colecției de schelete parțiale de mamifere a Centrului Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării" 211-223 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana, CUZIC, Viorel Observații privind păsările și mamiferele din zona Lacului Furtuna-Delta Dunării 224-229 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CUZIC, Mariana, CUZIC, Viorel, LAPOSI, Alexandru, LAZĂR, Anamaria, LAZĂR, Cătălin Valențe educative ale conceptului de junior ranger și ale activităților desfățurate în cadrul taberei naționale S.O.R., 2013 - Delta Dunării 297-304 română
1921 Analele Dobrogei, II-2 BĂDESCU, Sergiu Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 227-241 română
1921 Analele Dobrogei, II-2 Folklor lipovenesc din Cobadin - Constanța - Cîntec 273-273 română
1921 Analele Dobrogei, II-2 Cîtecul fecioarei călugărite - Cules din satul Caraorman 274-275 română
1921 Analele Dobrogei, II-3 BRĂTESCU, Constantin Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 379-391 română
1924 Analele Dobrogei, IV-4 LEPȘI, Iosif Vîrsta deltei dunărene .5-34 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 DAȘCOVICI, N. Dunărea internațională și ținutul românesc al gurilor 771-777 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COJOC, Mariana Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă RUSU, Titus Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă ATANASIU, Carmen Activitatea României pentru desființarea Comisiei Europene a Dunării 281-292 română
1995 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria arheologie BAUMANN, Victor Așezări rurale antice în zona Gurilor Dunării. Contribuții la cunoașterea habitatului rural (sec. I-IV p. Chr.) 447 română
1993 Carpica, XXIV SPINEI, Victor Restructurări etnice la nordul gurilor Dunării în secolele XIII-XIV 37-65 română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 DAVID, Liviu Cercetări pentru depistarea unei cgerhanale din Delta Dunării 77-86 română, germană
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DRAGOMIR, Ion Civilizația traco-geto-dacică și daco-romană 45- română
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII EL SUSI, Georgeta Animal breeding in the Late roman settlements from Dobrodja, in the light of research at Murighiol (Halmyris, Tulcea County) 170-189 engleză
1993 Istros, VII ȘPALAC, Mariana Chilia în secolul XIX 247-260 română
2003 La politique edilitaire dans les provinces de l'empire romain Iieme-Iveme siecles apres J.C., 4, seria arheologie POENARU BORDEA, Gheorghe, SUCEVEANU, Alexandru, TOPOLEANU, Florin, ZAHARIADE, Mihail Halmyris I. Monografie arheologică 320 română
2003 La politique edilitaire dans les provinces de l'empire romain Iieme-Iveme siecles apres J.C., 5, seria arheologie SIMION, Gavrilă Culturi antice în zona gurilor Dunării. Vol I - Preistorie și protoistorie 408 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII ZUGRAVU, Nelu Regiunea Gurilor Dunării și Asia Mică în secolele IV-VI 439-493 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării 47-61 română
1971 Peuce, II, seria istorie BUJOR, Exspectatus Cu privire la începutul celei de a doua epoci a fierului în lumina cercetărilor de la Murighiol-Tulcea 131-134 română
1971 Peuce, II, seria istorie ȘTEFAN, Gheorghe Daci și romani la gurile Dunării 147-153 română
1971 Peuce, II, seria istorie COJA, Maria Cercetări pe malul lacului Razelm, epoca romană și romano-bizantină 179-190 română
1971 Peuce, II, seria istorie ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. Pescuitul în Delta Dunării în vremea stapînirii otomane (sfîrșitul sec. XV - începutul sec. al XVIII-lea 267-282 română
1971 Peuce, II, seria istorie IONID, Gheorghe Acțiuni patriotice desfăsurate în Delta Dunării în anii 1941-1944, împotriva dictaturii militate fasciste și a războiului hitlerist 363-368 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii COTEȚ, Petre Delta Dunării - Geneză și evoluție 17-47 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii AIRINEI, Ștefan, PRICĂJAN, Artemiu Contribuții geofizice la cunoșterea evoluției geologice și morfogeneza Deltei Dunării 49-62 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii DUMITRESCU, Elena Particularități ale regimului precipitațiilor atmosferice din Delta Dunării 63-71 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BREIER, Ariadna, GÎȘTESCU, Petre Caracteristici morfogenetice și hidrologice ale lacurilor din Delta Dunării 73-81 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPOVICI, Ioan Potențialul geografic al Deltei Dunării și profilul ei demografic și economic 83-91 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BĂLUȚĂ, Stelian Contribuții la studiul populației și așezărilor omenești din orizontul complexului Razelm 93-103 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BRĂTAȘANU, Elisabeta, GOHN, Emil, ISVOREANU, Ion Măsurători de radioactivitate în prospectarea zăcămintelor de titan și alte elemente rare din zona teritorială și acvateritorială a Deltei Dunării 105-111 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BACALU, Vasile, MARTINOF, Gheorghe, PREDICA, Liviu Rezultatele cercetărilor pentru substanțe minerale utile solide în Delta Dunării și zonele înconjurătoare 113-122 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPESCU, Dumitru, STOICA, Alexandru Neuniformități hidrologice în Mus I. - Sontea 123-135 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GODEANU, Marioara Posibilități de regenerare a stufului în condițiile de amenajare a Deltei Dunării 137-150 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii STOICA, Alexandru Transportul și depunerea aluviunilor în unitățile stuficole-piscicole amanajate din Delta Dunării 151-162 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ANTON, Elena, LUPA, M., TUDOR, George Observații epizootologice și de laborator asupra intoxicației cu xanthium italicum la animale și păsări în Delta Dunării și zonele limitrofe 175-183 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii LEANDRU, Vadim Pădurile din Delta Dunării 185-201 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BĂBEANU, Alexandru, COSTA-FORU, Gheorghe, PÎSLARU, Ion Aspecte privind alimentarea cu apă și canalizarea punctelor turistice din Delta Dunării 203-218 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii LEONTE, Vasile Situația hidrobiologică a Complexului Razelm-Sinoe în perioada 1964-1968 219-222 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GODEANU, Marioara, IONESCU-ȚECULESCU, Venera Influența chimismului apei și solului asupra dezvoltării unor characee din Delta Dunării 261-267 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii OLTEAN, Mircea Observații asupra producției primare a perifitonului din ghiolurile Isacova și Roșu (Delta Dunării) 269-275 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii STAMATE, C. Date preliminare asupra productivității zoocenozelor de pe macrofitele submerse din Delta maritimă și avandelta 277-288 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ZINEVICI, Victor Variații calitative și cantitative ale zooplanctonului în zone de stufărie din Delta Dunării 289-298 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii TEODORESCU-LEONTE, Rodica Modificarea biocenozelor acvatice ca urmare a populării cu pești fitofagi în amenajările piscicole din Delta Dunării 299-303 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, CAZACU, Constantin Date morfometrice comparative privind dezvoltarea crapului de cultură de două veri din Delta Dunării 311-323 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii MUNTEANU, Ion Valorificarea superioară a resurselor de hrană naturală prin dirijarea amestecului de specii de pești. Rezultate obținute în unitatea Rusca - Delta Dunării 325-330 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii STOINA, Tiberiu Influența alimentării cu apă de Dunăre asupra unităților amenajate piscicol din Delta Dunării 331-354 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii RADU, Dimitrie Biotopii Deltei Dunării 355-363 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii FUHN, Ion Aranee din Delta Dunării și Razelm 365-368 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KIS, Bela Considerații ecologice și zoogeografice asupra faunei de ortoptere din Delta Dunării 369-371 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii FUHN, Ion Amfibii și reptile din Delta Dunării 373-378 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPESCU, Maria Animale rare din colecția Muzeului Deltei Dunării Tulcea 379-382 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia, DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, MANOLACHE, Lucian, SCĂRLĂTESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea cuibăritului unor specii de păsări din Delta Dunării 429-441 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius Aspecte privind frecvența unor specii acvatice de interes vînătoresc și faunistic din Delta Dunării și Balta Brăilei 447-436 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KISS, Botond Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație 479-494 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GEORGESCU, Laurențiu, TUDOR, George Hemosporidiile și hemosporidiozele animalelor domestice din Delta Dunării 495-498 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GEORGESCU, Laurențiu, TUDOR, George Căpușile ixodide din Delta Dunării 499-502 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii PUȘCARIU, Valeriu Conservarea naturii în Delta Dunării și Complexul Razelm 503-522 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CONSTANTINEANU, Mihai Ichneumonidae (Hymenoptera) din Delta Dunării (grindul Caraorman) 131-163 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii speciilor de Hyponomeuta din regiunea Deltei Dunării, cu privire specială asupra Hyponomeutei rorellus Hb. (sinonim Helicella Frey), defoliator al sălciilor 169-178 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae Factori limitativi în dezvoltarea focarelor de dăunători xylofagi în plantațiile de plopi negri hibrizi din Delta Dunării 179-184 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA Repartiția și componența organismelor animale din biocenozele bentonice și fitofile, în brațele Dunării și Delta Dunării 185-209 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GODEANU, Marioara, GODEANU, Stoica, IONESCU, Virginia Variația anuală a planctonului din incinta îndiguită Obretin (Delta Dunării) 211-260 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii TEODORESCU-LEONTE, Rodica Posibilitatea de sporire a productivității piscicole în crescătoriile extinse din Delta Dunării 367-371 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MUNTEANU, Ion Posibilități de sporire a producției piscicole în crescătoriile intensive din Delta Dunării 373-375 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CAZACU, Constantin, CAZACU, Gabriela Studii biometrice compasrative la crapul de cultură din Delta Dunării, în urma unor lucrări preliminarii de selecție fenotipică 377-389 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie Originea geografică a păsărilor din Delta Dunării 453-505 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia, DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, KISS, Bodond, MIHĂILEANU, Alexandru, SCĂRLĂTESCU, Gheorghe Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de mare importanță faunistică și cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961-1970 519-538 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație (II) 539-567 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MARINOV, Mihai Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen 583-594 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Pescărița-Mare - Hydroprogne caspia (Pall.) în Delta Dunării, Dobrogea maritimă și intensificarea migrațiilor transcontinentale 595-624 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KLEMM, Werner Situația codalbului (Hallaeetus albicilla) și a șoimului dunărean (Falco cherrug) în primăvara anului 1971, pentru Delta Dunării 625-628 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Ion Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei biyamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
1976 Peuce, V, seria botanică GRUIA, Lucian Cercetări asupra fitoplanctonului Dunării în gurile brațelor Sf. Gheorghe (Km 5-0) și Sulina (Mm O-hm 72+18) .9-18 română
1976 Peuce, V, seria botanică GODEANU, Marioara Considerații generale asupra principalelor asociații acvatice și palustre din Delta Dunării în condiții naturale și amenajate 57-99 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe, NEGREAN, Gavril Sintaxoni specigici Deltei Dunării 101-118 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe, NEGREAN, Gavril Analiza critică a unor taxoni din Delta Dunării 119-124 română
1976 Peuce, V, seria botanică HURGHIȘIU, Ileana Conținutul în silice în cenușa din Phrahmites australis (Cav) Trin et Stend. Din diferiți biotopi ai Deltei Dunării 125-129 română
1976 Peuce, V, seria botanică CIOCAN, Virginia Cercetări ecologice în diferite fitocenoze de papură (Typha sp.) din Delta Dunării 131-145 română
1976 Peuce, V, seria botanică HURCHIȘIU, Ileana, RUDESCU, Ludovic Posibilități de nutriție suplimentară organică la macrofite emerse din Delta Dunării 147-165 română
1976 Peuce, V, seria botanică RĂDUCĂ, C. Modificările asociațiilor floristice palustre din incintele stuficole îndiguite ca urmare a desecărilor și a lucrărilor silvotehnice 167-176 română
1976 Peuce, V, seria botanică STOINA, Tiberiu Influența erbicidelor Omnidel și Hungazin asupra vegetației dure: stuf și papură. Aplicație în condițiile Deltei Dunării 177-181 română
1976 Peuce, V, seria botanică DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, RĂDUCĂ, C. Rezltate preliminare privind cultura răchitei în incintele stuficole îndiguite din Delta Dunării 183-192 română
1976 Peuce, V, seria botanică POPESCU, Aurel, SANDA, Vasile Contribuții la cunoșterea vegetației psamofile din Delta Dunării 193-216 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe, NEGREAN, Gavril Flora of the Danube Delta 217-251 engleză
1976 Peuce, V, seria botanică AVRAM, Elena, JECU, Anina Flora și vegetația horstului dobrogean și ale Deltei Dunării ce vor fi reprezentate în cadrul Complexului Muzeistic Tulcea 371-378 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BULGARU, V. Începuturile navigației comerciale antice la gurile Dunării 87-101 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ILIESCU, Octavian Chilia în veacul al XIV-lea 243-246 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. Date asdupra cetății și orașului Chilia sub stăpînirea otomană (sec. XV-XVII) 247-257 română
1977 Peuce, V, seria zoologie POPESCU, Virginia Zooplanctonului zonei de vărsare a brațelor Dunării și avandeltei în perioada 1970-1973 .9-24 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Mihai Noi contribuții la studiul ecologic al unor populații de Astacus leptodactylus Escholtz( Crustacea, Decapoda( din Delta Dunării 25-32 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NAGY, Carol Studii asupra muștelor acaliptrate din Delta Dunării (Diptera, muscidae, Aclyptratae) 33-36 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NAGY, Carol Contribuții la cunoșterea himenopterelor heterogine din Delta Dunării (Hymenoptera, Heterogynoidea) 53-54 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NEACȘU, Petre Date faunistice și ecologice asupra principalelor organisme cicidogene din Delta Dunării 81-91 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CIOCAN, Virginia Sphenophorus piceus pallus (Coleopera + Curculionidae) dăunător al rizomilor de papură din Delta Dunării 93-100 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NAGY, Carol Aspecte privind biologia dăunătorilor stufului și paraziților lor în Delta Dunării 105-108 română
1977 Peuce, V, seria zoologie DRAGOMIR, Nicolae Contribuții la studiul biologic, ecologic și de combatere a speciilor de hyponomeuta (Yponomeuta) din regiunea Deltei Dunării - cu privire specială asupra speciei Hyponomeuta rorellus Hb. Defoliator al plopilor și sălciilor 109-148 română
1977 Peuce, V, seria zoologie POPESCU, Maria Contribuții la cunoșterea broaștei roșii de pădure (Rana dalmatina Bonap, 1839) din județul Tulcea 155-163 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Mihai Contribuții la studiul maturației sexuale și ritmul creșterii principalelor specii de cyprinidae (Pisces, Osteichthyes) din Delta Dunării 175-187 română
1977 Peuce, V, seria zoologie ZINEVICI, Victor Componența specifică a hranei de natură animală la Clupeonella cultriventris (Nordmann)(Pisces, Osteichthyses) în zona de la gurile Dunării, lacurile litorale și lunca Dunării 207-220 română
1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza Eficiența ecologică de utilizare a hranei pentru creștere și producție la populații de pui de ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării 221-229 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unizățole amenajate piscicol din Delta Dunării de cître unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Cercetări asupra ichtiofaunei Deltei maritime a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 313-333 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CIOCAN, Nicolae Influența amendamentelor de oxid de calciu, folosite în piscicultura dirijată din Delta Dunării asupra producției piscicole și asupra cadrului natural 335-341 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Contribuții la studiul înmulțirii peștilor cu importanță economică din Delta maritimă a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 343-357 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Dan Rolul vegetației în viața și repartiția păsărilor din Delta Dunării 359-366 română
1977 Peuce, V, seria zoologie RADU, Dimitrie Dinamica fenologică a păsărilor din Delta Dunării 367-410 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MĂTIEȘ, Mircea Date asupra avifaunei Deltei Dunării, Complexului lagunar Razelm și Dobrogei maritime (perioada 19857-1973) 411-418 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru, MIRONOV, Mihai Caracterele de iernare a ornitofaunei litorale de la Sf. Gheorghe la Periboina 419-424 română
1977 Peuce, V, seria zoologie RADU, Dimitrie Aspecte ecologice privind reproducerea păsărilor în condițiile Deltei Dunării 425-443 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Aurel Cîteva considerații în legătură cu sursele de hrană ale păsărilor în zona de contact a apelor Dunării și apelor Mării Negre - sectorul românesc 445-454 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MARINOV, Mihai Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Yaghen (II) 455-457 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Noi observații ornitologice pe insula Sacalin 459-481 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Insula Sacalin - Loc important în cercetarea cuibăritului și migrației păsărilor 489-507 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Contribuții privind migrația sitarilor (Scolopax rusticola l.) în Delta Dunării 509-518 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NEACȘU, Gheorghe, SIMIONESCU, Viorica Contribuții la cunoșterea faunei de mamifere mici din Delta Dunării 529-548 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant AIRINEI, Ștefan Măsurători micromagnetice pe teritoriul Deltei Dunării .7-21 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BREIER, Ariadna, GÎȘTESCU, Petre Complexul lacustru Gorgovița - Delta Dunării. Probleme de morfogeneză, evoluție și regim hidric 153-174 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant MIHAI, Elena, NEAMȚU, Gheorghe, TEODOREANU, Elena Topoclimatul principalelor biotopuri din Delta Dunării 175-187 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant POPOVICI, Ioan Geografia populației și așezărilor din zona Deltei Dunării 189-206 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant CIOCAN, Nicolae, CIOCAN, Virginia Aspecte ale poluării Dunării în zona Deltei 215-222 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant CIOCAN, Nicolae, DODON, E., DRAGOMIR, Nicolae Efectele poluării ecositemului deltaic în contextul industrializării și valorificîrii resurselor naturale, interacțiunea cu problemele populației și ale echilibrului ecologic; măsurile ce se impun 223-244 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius Punuria de celuloză și rezultatele obținute prin cercetările științifice efectuate în condițiile Deltei pentru gîsirea de noi resurse pentru industria papetară 245-254 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie ZAHARIA, Petru Sulina. Porto-franc 515-529 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Elemente de cultură bizantină la Gurile Dunării 375-388 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei, Comuna Independența (Murighiol), județul Tulcea 63-68 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie OPAIȚ, Andrei Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol) secolele V î.e.n. - Vii e.n. 133-182 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Săpăturile de salvare din așezarea feudal timpurie de la Ghiolul Pietrei, com. Independența, județul Tulcea 365-370 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie OPAIȚ, Cristina Descoperiri monetare în fortificația de la Independența, județul Tulcea 457-483 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Cercetări arheologice în Delta Dunării, Mormintele cu ocru de la Chilia-Veche 49-87 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica Une tombe du IC2 siecle av. J.C. dans la necropole tumulaire de la cite d'Orgame - Argamum 231-263 franceză
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O nouă necropolă getică la Murichiol, jud. Tulcea 265-301 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Halmyris 143-168 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Aspecte ale circulației monetare de la Gurile Dunării în secolul al IV-lea p.Chr. 243-284 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie MIRIȚOIU, Nicolae, SOFICARU, Andrei Studiul antropologic al osemintelor descoperite în cripta bazilicii de la Murighiol (anticul Halmyris) 525- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica Iconographie et societe antique: A propos d'une stele funeraire d'Orgame 49-60 franceză
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie MADGEARU, Alexandru A buckle of papa type found in the early byzantine fortress Halmris (Murighiol, Tulcea County) 169-176 engleză
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Producerea ceramicii locale la Gurile Dunării în secolele i-IV p- Chr. 193-216 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie TEODOR, Eugen Silviu, TOPOLEANU, Florin Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context 347-360 engleză
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie VÎLCU, Aurel Monede bizantine de aur descoperite în Dobrogea 361-378 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, BĂLĂȘESCU, Adrian, BURNES, Albane, CAROZZA, Jean-Michel, CAROZZA, Laurent, FLOREA, Mihai, FURESTIER, Robin, HAITĂ, Constantin, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian, RADU, Valentin Le projet Delta du Danube: Societe et environment durant le neolithique et les ages de metaux dans le Delta du Danube .9-26 franceză
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Prezențe din mediul italic la gurile Dunării în secolele II a.Chr. - III p.Chr. 203-216 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie ZAHARIADE, Mihail Managing environmental archaeology: Some feresh throughts on old subjects - the Halmyris fort 39-52 engleză
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Aspecte din viața spirituală a populației rurale din zona Gurilor Dunării în pragul noului ev creștin 67-100 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SPÎNU, Daniel O periegeză prin istoricul cercetării protoistorice dobrogene: necropolele "de tip Murighil" 69-97 engleză
1971 Pontica, IV ILIESCU, Octavian A stăpînit Dobrotici la Gurile Dunării 371-377 română
1974 Pontica, VII ILIESCU, Octavian Cu privire la tezaurul de dinari romani din timpul Republicii găsit în 1909 la Murighiol 205-211 română
1992 Pontica, XXV ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Mihaela Orgame Polis 55-67 română
1994 Pontica, XXVII ZAHARIADE, Mihail Inscripția de fundație din timpul primei tetrarhhii de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) 173-186 română
1999 Pontica, XXXII TOPOLEANU, Florin Ceramica romană tîrzie de la Halmyris. Vasa escaria: formele Hayes 3 și Hayes 10 187-214 română
1999 Pontica, XXXII ANDREESCU, Ștefan Note despre cetatea Chilia 225-232 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Amfore antice de la Orgame și cîteva probleme de economie antică 211-218 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII MONSEES, David 2003 gradiometric research at Murighiol, Romania 303-318 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SONOC, Alexandru Veteranii romani de la gurile Dunării - Branga Nicolae 617-622 română
2006 Pontica, XXXIX PARASCHIV, Dorel Orgame/Argamum - Cercetări arheologice I. Cercetările dintre anii 1965-1985 - Mănucu-Adameșteanu Mihaela 463-464 română
2010 Pontica, XLIII ROMANESCU, Gheorghe Morphology and dynamics of the Danube Delta littoral between the Sulina and Sfîntu Gheorghe River Mouths (Romania) 515-531 engleză
2012 Pontica, XLV VERGATTI, Radu Le port fluvial Kilia au milieu du XIV-siecle 379-391 franceză
2013 Pontica, XLVI PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina, TALMAȚCHI, Gabriel Comerțul la gurile dunării în secolele IX-XII. Un stadiu al cercetărilor 263-291 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. LUNGU, Vasilica Une tombe d'un ijowc, et l'organisation de la necropole d'une cite milesienne du Pont Euxin: le tumulus T a95 d'Orgame 67-85 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. LUNGU, Vasilica A shirine tumulus of greek period at Orgame-Argamum 240-241 engleză
2010 Restitutio, 3 ZAHARIADE, Ileana O stelă funerară fragmentară de la Halmyris, Metode și procedee de consolidare și restaurare 15-22 română
2008 Revista Bistriței, XXII MĂRCULEȚ, Vasile Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 243-248 română
2009 Revista Bistriței, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 105-110 română
2006 Sargetia, XXXIV MĂRCULEȚ, Vasile Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak  19-30 franceză
2006 Sargetia, XXXIV MĂRCULEȚ, Vasile Interese, conflicte și competitori în comerțul de la gurile Dunării și limanul Nistrului la sfârșitul seco-lului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea  31-53 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI MĂRCULEȚ, Vasile Considerații cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacțiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea 194-202 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe LUNGU, Vasilica Pratiques funeraires et formes d'organisation sociale dans la necropole de la cite grecuw d'Orgame 101-118 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe LUNGU, Vasilica Burial practices and social hierarchy in Orgame necropolis (4th century bc) 221-222 engleză