Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1931 Analele Banatului, IV-2-4 MILOIA, Ioachim Monumentis Byzantins de Curtea de Argeș - Tafrali O. 218-219 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie GHIȚĂ, Ilie Bisericile-monumente din Protopoiatul Curtea de Argeș.Realizări și persoective în restaurarea acestora 275- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie BICA, Ion Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfîntul Nicolae din Curtea de Argeș 397- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Probleme legate de Palatul de la Curtea Domnească din Argeș (sec. XIV) 157- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BURLACU, Ionel, ȚUCĂ, Cornel Un document inedit: Memoriu asupra recunoașterii șoselei ce leagă Curtea de Argeș cu Cîmpu Lung (mai 1884) 307- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MOISESCU, Nicolae Contribuția lui Nicolae Iorga la cunoașterea orașului Curtea de Argeș 457- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie GEORGESCU, George Pictorul D. Norocea despre grafitul cu anul morții Marelui Basarab de la Curtea de Argeș 147-149 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae, CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Săpăturile de salvare la Curtea de Argeș (1983-1984) 165- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Completări în problematica fostei Curți Domnești din Argeș 177- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie GEORGESCU, George Monumente din Curtea de Argeș 687- română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Curtea de Argeș - Evoluția ansamblului 193-206 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PANAIT, Panait I. Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII TEODORESCU, Virgiliu Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani Studii şi articole 69-81 română
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetări arheologice efectuate în anul 1979 în cuprinsul așezării Curtea de Argeș, jud. Argeș 144- română
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Curtea de Argeș 95- română
1983 Cercetări Numismatice, V BĂTRÎNA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cu privire la un sigiliu de comerț din sec. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeș / Considérations sur un sceau du XVe siècle découvert à Curtea de Argeș / Over a Trade Seal Found at Curtea de Argeș, Dated in the 15th Century Medalistică, Heraldică şi Sigilografie (Science des Medailles, Heraldique et Sigillographie) 197-211 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 COMAN-SIPEANU, Maris, COMAN-SIPEANU, Olimpia Restaurarea iconostasului bisericii episcopale de la Curtea de Argeș - Un pas important în acțiunea de salvare a artei ecleziastice din România 265-276 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani MĂNDESCU, Dragoș Necropola de la Curtea de Argeș-"Radovanu". Noi precizări privind inventarul funerar 139-174 română
1967 Studii și Comunicări, 13 NIEDERMAIER, Paul Un momenr important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească. Construirea bisericii episcopale din Curtea de Argeș 37- română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Argeș - cea mai veche reședință a Țării Românești 105-122 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii CONSTANTINESCU, Nicolae Cercetarea arheologică de la curtea domnească din Argeș, 1967 123-138 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CHIHAIA, Pavel Date noi despre necropola primilor Basarabi din Curtea de Argeș 133-166 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MATEESCU, N. Prețuirea unor înalte valori ale istoriei și artei - 450 de ani de la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș 281-295 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BĂCANU, Ion, COTEȚ, Vasile, MACAROVICI, Neculai Scurte observații geologo-geomorfologice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș - Schitu Golești 17-23 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CHIHAIA, Pavel Procesul moșiei Flămînzești de lîngă Curtea de Argeș 259-270 română
1980 Studii și Comunicări, V CANTACUZINO, Gheorghe Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș 239-244 română
1980 Studii și Comunicări, V LIGOR, Alexandru Orașele Cîmpulung, Curtea cde Argeș și Piteșri văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea 260-265 română