Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 198 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II NESTORESCU, Andrei Aspecte ale păstoritului covăsnean - Voineștenii - 75-93 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII MOVILEANU, Ala Oieritul voineștenilor - trecut și prezent 63-76 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zoltan Vestigiile unui cuptor de topit minereu de fier din secolul al IV-lea d.Ch. De la Sfîntu Gheorghe - Chilieni 299-304 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DENES, Istvan, FERENCZI, Istvan Investigarea unei porțiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între Valea Homorodului Mic și defileul Oltului de la Tușnad) 393-400 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LĂCĂTUȘU, Ioan Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita 479-486 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Olteni 669-687 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae Castrul roman de la Brețcu. Încercare de monografie 255-332 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MARC, Dorel Discursul etno-demografic românesc și/sau maghiar recent asupra județelor Harghita, Covasna și Mureș. Teritoriu, comunitate, vecinătate, identitate 399-414 română
1972 Aluta KOVACS, Alexandru, SAMSON, Petre Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
1972 Aluta RĂDULESCU, Costin Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
1972 Aluta RACZ, Elisabeta, RACZ, Gabriel Erdovidek floraja Benko Jozsef (1740-1814) kezirataiban 61-69 maghiară
1972 Aluta KOVACS, Andrei Flora vasculară din îmrejurimile orașului Tg. Secuiesc (județul Covasna) 71-103 română
1972 Aluta CĂPUȘE, Iosif, KOVACS, Sandor Reprezentanții superfamiliei Pyraloidea din colecția L. Dioszeghy de la Muzeul Sf. Gheorghe 105-116 română
1972 Aluta KOVACS, Alexandru A spsiszentgyorgyi muzeum termestetrajzi osztakya 117-126 maghiară
1972 Aluta KONYA, Adam Kovaszna megye eghajlati jellemzese 127-136 maghiară
1972 Aluta FORIS, Pal Adatok ay erdelyi ferykepezes tortenetehez 137-153 maghiară
1972 Aluta KOCSIS, Lajos Cercetări asupra materialului antropologic cu leziuni stomatologice din feudalismului timpuriu descoperite în județul Covasna 155-161 română
1972 Aluta AIRINEI, Ștefan, PRICĂJAN, Artemiu Corelații între structura geologică profundă și aureola mofetică din județul Covasna cu privire la zonele de apariție a apelor minerale carbogazoase 181-193 română
1972 Aluta HARKO, Iosif Fluctuația debitului de apă în raport cu variația precipitațiilor la izvoarele de ape minerale de la stațiunile Malnaș-Băi și Bodoc din județul Covasna 195-207 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif Contribuții biostratigrafice la vîrsta erupțiilor de bayalt din regiunea comunei Hoghiz (Perșanii Centrali-Vestici) 209-218 română
1972 Aluta PERJESSY, Iuliu Fenomene postvulcanice din Valea Pîrîului Șugaș 219-224 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI Masivul Bodoc - Considerații geomorfologice 225-231 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI, IELENICZ, Mihai Munții și depresiunea Întorsura Buzăului - Contribuții la studiul geomorfologic 233-240 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif Schimbările albiei Oltului la extremitatea de sud a Munților Baraoltului 249-259 română
1972 Aluta MIHAI, Elena, TEODOREANU, Elena Frecvența inversiunilor de temperatură în Depresiunea Tg. Secuiesc 261-269 română
1972 Aluta BINDER, Pavel Date geografico-istorice referitoare la pasurile și plaiurile transcarpatice din județul Covasna 271-282 română
1972 Aluta CSORJA, Elisabeta Însemnări privind populația orașului Covasna 283-288 română
1972 Aluta GAZDA, Laszlo A sepsiszenzgyorgyi "Olt" textilgyar munkaeroelltasanak nehany problemaja 289-303 maghiară
1972 Aluta KISGYORGY, Zoltan Evoluția exploatărilor de lignit în bazinul Baraolt 305-315 română
1972 Aluta KONYA, Adam Kovaszna megye idegenforgalmi ovezetei 329-334 maghiară
1996 Angvstia, 1 ILIESCU, Ion Mesaj adresat participanților la manifestărilor consacrate cinstirii activităților făurirorilor istoriei , culturii , civilizației și religiei romanilor din sud-estul Transilvaniei - Sfîntu Gheorghe, 23 septembrie 1995 .9- română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Angustia (Brețcu) 85- română
1996 Angvstia, 1 GRAMA, Ana Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donații din "Țară" și conflicte cu autorotățile locale în județul Covasna (1851-1859) 165- română
1996 Angvstia, 1 ȘOANCĂ, Nicolae Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Brețcu-Voinești-Covasna 259- română
1996 Angvstia, 1 FURTUNĂ, Dumitru Covasna - Voinești, leagăn de românitate în Arcul intracarpatic 265- română
1996 Angvstia, 1 MEZEI, Elemer, ROTARU, Traian, SEMENIUC, Maria Evoluția structurii etnice și confesionale a populației județului Covasna, între anii 1850 și 1992 Covasna, între anii 273- română
1996 Angvstia, 1 BERCU, Ioan Brețcu - vatră de istorie și credință strămoșească 321- română
1996 Angvstia, 1 MOLDOVAN, Nicolae Stațiunea Vîlcele și personalitățile românești de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX 329- română
1996 Angvstia, 1 CORNEA, Liminița Un scriitor covăsnean mai puțin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955) 333- română
1996 Angvstia, 1 CIOBANU-BĂCANU, Maria Factori de conservare a identității etnice românești în județele Harghita și Covasna 337- română
1996 Angvstia, 1 RĂȚULEA, Gheorghe Muzeul Spiritualității Românești din Sfîntu Gheorghe - Sensuri și semnificații 347- română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan Muzeul Spiritualității Românești "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfîntu Gheorghe . Cronica activității pe anii 1993-1995 351- română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan Momente din istoria muzeului din Sfîntu Gheorghe 361- română
1997 Angvstia, 2 SZEKELY, Zoltan Denumirea locului Tyiszkhi la așezarea neolitică de la Ariușd (jud. Covasna) 37- română
1997 Angvstia, 2 SZEKELY, Zoltan Tumul din epoca bronzului tîrziu de la Brăduț, jud. Covasna 147- română
1997 Angvstia, 2 CAVRUC, Galina, CAVRUC, Valeriu Așezarea din epoca bronzului timpuriu de la Zoltan 157- română
1997 Angvstia, 2 LECHINȚEAN, Vasile Orban Balazs despre romani în lucrarea "A Szekelyfold leeasa" (Descrierea ținutului secuies) 331- română
1997 Angvstia, 2 LĂCĂTUȘU, Ioan Note etnografice și folclorice ale episcopului Veniamin Nistor privind localitatea Araci 367- română
1997 Angvstia, 2 COBIANU-BĂCANU, Maria Subetnicitate și marginalșitate culturală la românii din Covasna și Harghita 405- română
1997 Angvstia, 2 MAREȘ, Felicia Aspecte din formarea și dezvoltarea istorică a localității Vîlcele, jud. Covasna 447- română
1997 Angvstia, 2 CAVRUC, Valeriu, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1996 469- română
1997 Angvstia, 2 Hotîrîrea Guvernului României privind înfințarea Muzeului Carpaților Răsăriteni 477- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SUCIU, Emanuel Momente de restriște în viața bisericească românească din județul Covasna 213-219 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DICULESCU, Felicia Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului - Materiale din arhiva Institului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" 223-270 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CATRINA, Constantin Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din județul Covasna 271-274 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Considerații privind evoluția structurii etnice și confesionale a localităților județului Covasna între 1850 și 1992 339-357 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARIN, Elisabeta Documente despre Sfîntu Gheorghe și Secuime în arhivele brașovene 365-370 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MAREȘ, Felicia De la școala normală de învățătoare "'Regina Maria" la liceul teoretic "Mihai Viteazul" din Sf. Gheorghe 391-396 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CAVRUC, Valeriu, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1997 423-434 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile Județul nostru Covasna. Informații despre Trei Scaune 440-441 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie PĂTRUNJEL, Violeta Pastorale - Colan N. 442-442 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan S.O.S. - Romanii din Covasna și Harghita - Ciobanu-Băcanu Maria 444-444 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GORGOI, Mihail Cîteva gînduri privind locul și rolul Muzeului Carpaților Răsăriteni I-I română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zoltan Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd, jud. Covasna .9-12 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zsolt Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, județul Covasna 43-46 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Viorica, SÎRBU, Valeriu Cetatea dacică "Valea Zînelor" - Covasna 71-81 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Vasile Araci (Arpătac) - o mlădiță viguroasă a Astrei în Secuime 297-301 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Cristian Mențiuni documentare cu privire la istoricul la istoricul unor biserici orodoxe din zona Baraolt 303-306 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie PĂTRUNJEL, Violeta Biserica Ortodoxă și viața romînească din Covasna sub semnul traziției și incertitudinii (1944-1945) 359-363 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DICULESCU, Felicia Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului Ii. Colkindatul și colinda - aspecte evolutive 367-376 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CIOBANU-BĂCANU, Maria, LĂCĂTUȘU, Ioan Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice 387-393 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Habitat și popilație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita 403-421 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BĂILĂ, Maria Personalități din Covasna și Harghita 435-436 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1998 441-446 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie CAVRUC, Galina Groapa rutuală din așezarea culturii Noua de la Zoltan 193-197 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice referitoare la mormîntul de copil descoperit la Zoltan (Cultura Noua) 199-201 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie VULPE, Alexandru Spada de fier de la Dobolii de Jos (Aldoboly) 227-234 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Întorsura Buzăului. Construirea bisericii de piatră Sfîntu Gheorghe - implicații istorice și artistice - 37-49 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie GRAMA, Ana La vremea "zidindelor biserici", cu "carul iute" spre Vălcele, Sfîntu Gheorghe și alte locuri 57-77 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie PĂTRUNJEL, Violeta Transilvania și scenariile politice în anii instaurării comunismului în România. Particularități în județul Covasna 169-174 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Aspecte ale evoluției structurii etnice și confesionale în zona Covasna-Harghita și semnificațiile lor geopolitice 281-294 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie CAVRUC, Galina, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1999 303- română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Șematismul episcopiei ortodoxe române a Covasnei și Harghitei 229-240 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CATRINA, Constantin Folclorul muzical integrat obiceiurilor tradiționale de peste an (Țara Bîrsei și Covasna) 243-248 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie BOTA, Adriana Oeritul și păsdtoritul - ocupații tradiționale ale locuitorilor din Voinești, jud. Covasna 277-284 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Dimensiuni ale procesului de asimilare și deznaționalizare a românilor din județul Covasna, în secolele XVII-XX 307-324 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CÎMPEANU, Alin Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei agresată în declarațiile și acțiunile liderilor UDMR 325-329 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie ROMAN, Ioan Majoritate și minoritate - Experiența europeană și particularități ale zonei Covasna - Harghita 331-333 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Cronica activității pe anii 2000-2001 347-356 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie BELDIMAN, Corneliu Vîrfuri de săgeți din materii dure de animale în așezarea culturii Noua de la Zoltan, jud. Covasna 115-152 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie EL SUSI, Georgeta Cercetări arheozoologice în așezarea de epoca bronzului (cultura Noua) de la Zoltan (jud. Covasna) 153-174 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie SZEKELY, Zsolt Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului tîrziu de la Cernat, jud. Covasna 175-181 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie BUZEA, Dan Săpăturile arheologice de salvare de la Olteni - "Cariera de nisip", jud. Covasna, în anul 2000 183-226 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie ISTRATE, Angel, MARCU ISTRATE, Daniela Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din Tîrgu Secuiesc. Cercetări arheologice 321-342 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu Cronica activității în domeniul arheologiei pe anii 2000-2001 369-373 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană în 1918) 41-61 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie NEGREA, Romeo Marea unire și românii covăsneni 167-171 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie CATRINA, Constantin Contribuții pe marginea unor obiceiuri și cîntece păstorești din sud-estul Transilvaniei (Brașov și Covasna). Circulație și stratificare 251-258 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie MOLDOVAN, Nicolae Meșteșuguri și tehnică țărăneaască pe meleaguri covăsnene. Pledoarie pentru înfințarea unui muzeu în Valea Zînelor 273-275 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita 279-294 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioana Aspecte ale problematicii abandonului și a copilului instituționalizat în județul Covasna 309-327 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Cronica activității pe anul 2002 349-354 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Cronica activității pe anul 2003 355-359 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie GORGOI, Mihail Muzeu Carpaților Răsăriteni, o instituție de importanță națională .7-8 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie HAIMOVICI, Sergiu Caracterizarea arheizoologică a unor resturi faunistice din așezarea de la Malnaș Bpi (Cultura Ariușd) 89-96 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere din așezarea de cultură Ariușd de la Turia, situl "Piciorul bisericii" 97-105 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu Vestigiile dacice timpurii de la Olteni - Raport preliminar 121-153 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie JANOVITS, Istvan Noi descoperiri arheologice de la Albiș. Com. Cernat (jud. Covasna) 159-164 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BINDEA, Diana Așezarea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar 175-192 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie ISTRATE, Angel Castelul Miko din Olteni, jud. Cocasna (cercetări arheologice) 193-213 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA DAN, Lucian, CHIRICESCU, Andrea Repertoriul fîntînilor de apă sărată și al descoperirilor atheologice de pe Valea Homoroadelor 215-238 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BOTOROAGĂ-BERCU, Dana Toponimia și graiul din comuna Zăbala, jud. Covasna 297-301 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, CHIRICESCU, Andrea, COTRUȚĂ, Mirela Cronica activității Muzeului Carpaților Răsărităni, în anii 2004-2005 347-358 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie CHIRICESCU, Andrea, ICHIM, Dorinel Muzeul Etnografic Poiana Sărată 358-358 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie NENCESCU, Marian Monumente comemorative ale eroilor neamului din județele Harghita și Covasna 227-234 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie FOFÎRCĂ, Adina Noile steme ale localităților din județul Covasna - Studiu de caz - 235-242 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ȘANDRU, Codrina Prezent și perspective ale relațiilor româno-maghiare din Harghita și Covasna. Un studiu calitativ asupra elitelor locale 251-263 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie COBIANU-BĂCANU, Maria Aspecte ale contactului dintre culturi în județele Covasna și Harghita 265-276 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie TĂNASĂ, Dan Aspecte ale educației multiculturale în liceele din Sfîntu Gheorghe 277-286 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Atlasul localităților județului Covasna 303-308 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie GRAMA, Ana Comunitatea breșcană în pragul secolului al XX-lea și în primele decenii ale acestuia. Edificarea "Școlii de piatră" (1904) 101- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Pagini din calvarul românilor covăsneni, ăn timpul ocupației hortyste, din toamna anului 1940 275- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie VULPE, Gabriela O creionare a monografiei orașului Tîrgu Secuiesc aflată la Direcția Județeană Galați a Arhivelor Naționale 315- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie ȘANDRU, Codrina Rețele sociale ale elitelor locale în Harghita și Covasna 339- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie MĂGHERAN, Elena Cercetare asupra reflectării tendințelor de obținere a autonomiei Ținutului Secuiesc în presa de limbă maghiară din județul Covasna 363- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie MITROI, Olga Cercetare cu privire la fenomenul suicidar din Romania, în general, și în județul Covasna în special 381- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie RANCA, Ioan Romanii sudtransilvăneni în secolul al XIX-lea, județul Covasna. Mărturii documentare - Ranca Ioan 414- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie STANCU, Vasile Românii în mass-media maghiară din Harghita și Covasna 431- română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, MATEȘ, Adela Modele miniaturale de altare descoperite la Oltebi - "Cariera de nisp", Situl B, jud. Covasna 41-56 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, SÎRBU, Valeriu O comunitate dacică din sec. IV-III a. Chr. La Olteni, jud. Covasna 109-148 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BĂLĂȘESCU, Adrian, MIRIȚOIU, Nicolae, SOFICARIU, Andrei Analiza osteologică a mormintelor de incinerație de la Olteni, jud. Covasna 149-156 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie Cronica activității Muzeului Carpaților Răsărităni, în anii 2006-2008 313-324 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie SPOREA-BĂRĂGAN, Corina Românii din Buzăul Ardelean implicați în făurirea României Mari 141-157 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie CHIDEA, Traian Momente din istoria structurilor de poliție din spațiul Covasnei și Harghitei 287-292 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie STANCU, Vasile Arhivele Covăsnene - 55 de activitate instituționalizată - Andronic Raluca, Lacătușu Ioan 340-341 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie STANCU, Vasile Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita - Lăcătușu Ioan 342-344 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală MUNTEANU, Roxana Reconsiderarea unei descoperiri funerare: mormîntul de la Poian, jud. Covasna 271-276 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfîntu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă 185-214 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie CRIȘAN, Cristian Mărturii documentare și fotografice despre inundațiile din anii 1970, 1984 și 1988 care au avut loc pe teritoriul județului Covasna 235-248 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie BALTASIU, Radu Slăbirea comunității românești din Harghita-Covasna (I= 305-334 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie BROANĂR ERICH, Mihail O candelă în Carpați. Episcopia oridoxă a Cocasnei și Harghitei. 15 ani de la înființare 370-373 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie GRAMA, Ana, OPRESCU, Liliana Speze, colecte și contribuenți pentru zidirea școlii de piatră din Brețcu ("școalei celei nouă") 137-154 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie LAZĂR, Costel-Cristian Rolul Bisericii Ortodoxe Române în viața comunităților romțnești, Studiu de caz: Micfalău 239-248 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie BUZEA, Dan, FELEA, Cristina, FILIP, Eugenia, HERȚEG, Florin, KOVACS, Adela, PARVU, Sebastian Digitizarea colecției ecleziastice de la Catedra ortodoxă din Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna 303-308 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Biserici, școli, comunități rurale românești din Covasna și Harghita (1850-1918) 317-319 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
1998 Arheologia Medievală, II SZOCS PETER, Levente Tărgul medieval din Secuime - Elerk B., Demeter I., Szekely A. 241- română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CRIȘAN, Viorica, SĂSĂRAN, Luminița Cetatea Zînelor de la Covasna. Analșize petrografice asupra rocilor folosite la construirea zidurilor 161-170 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CRIȘAN, Viorica, SĂSĂRAN, Liana Așezarea dacică de la Covasna. Analize petrografice asupra 256-256 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BUZEA, Dan, KAVRUK, V., LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea eneolitică de la Păuleni. Date statistice și prelucrările automate a ceramicii din cultura Cucuteni-Ariușd 279-279 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CRIȘAN, Viorica Căile de comunicații dacice și statistica descoperirilor din Depresiunea Tîrgu Secvuiesc 280-281 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, M. Statistical analyses on the cucutenian ceramics of Olteni, Păuleni and Ruginoasa 280-280 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 SZEKELY, Zsolt New aspects of Wietenberg Culture from Southeasthern Transylvania. The open settlement from Albiș (Cernat com., Covasna District) 469-482 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI SZTANCSUJ, Sandor The Early Copper Age Hoard from Ariușd (Erosd) 85-105 engleză
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica SZTANCSUJ SANDOR, Jozsef Contribuții la cunoașterea bronzului timpuriu din Sud-Estul Transilvaniei. Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd 45-77 română
1992 Carpica, XXIII-2 HAIMOVICI, Sergiu Cercetări arheozoologice privind materialul provenit din așezarea de la Turia (jud. Covasna) aparținând culturii Criș 259-268 română
1992 Carpica, XXIII-2 HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice dintr-un bordei din sec. XII-XIII de la Chilieni (jud. Covasna) 269-272 română
1981 Cercetări Arheologice, IV GALBENU, Doina, SZEKELY, Zoldan, ZAHARIA, Eugenia Raport preliminar asupra săpăturilor din 1979 de la Ariușd, jud. Covasna .3- română
1982 Cercetări Arheologice, V GALBENU, Doina, SZEKELY, Zoldan, ZAHARIA, Eugenia Săpăturile arheologice de la Ariușd, jud. Covasna .3- română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 LĂCĂTUȘU, Ioan Muzeele românești din județele Covasna și Harghita - continuatoare a tradițiilor astriste din zonă 86-95 română
1967 Cumidava, I CĂPUȘE, Iosif, KOVACS, Alexandru Cymatophoridae, Drepanidae, Notodontidae și cîteva Noctuidae din colecția de lepidoptere L. Dioszeghy de la Muzeul regional Sfîntu Gheorghe 75- română
1967 Cumidava, I MATTIS, Ion Secția de artă a Municipiului regional Sf. Gheorghe 269- română
1973 Cumidava, VI CSIKI, Gheorghe Momente din luptele minerilor de la Căpeni între anii 1924-1931 171- română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zoltan Tipurile și tehnica de construcție a locuințelor neolitice din așezările de la Turia (jud. Covasna) 15-19 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie ȘOANCĂ, Nicolae Figurinele antropomorfe geto-dace descoperite în județul Covasna 51-54 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MEDER, Lorant-Laszlo Hallstattische Keramik aus Poian-Kohat 43- germană
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CAVRUC, Valeriu The Ciomortan Group in the light of new-researches 81-123 engleză
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 HOREDT, Kurt Așezarea de la Sf. Gheorghe - Bedeháza 007-040
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 MITREA, Bucur, ZOLTAN, Szekely Tezaurul monetar de la Fotoș și pătrunderea comercială romană în estul Daciei în secolul I î.e.n. 643-684
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 NESTOR, Ion Raport asupra sondajelor de la Leț Varhegy 061-064
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 ZOLTAN, Szekely Cercetările și săpăturile de salvare executate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în anul 1955. 149-160
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 HOREDT, Kurt Șantierul arheologic Morești 175-186
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Cercetările și săpăturile paleolitice de la Cremenea și împrejurimi 051-056
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 SZEKELY, Z. Cercetări arheologice efectuate în Regiunea Autonomă Maghiară 187-202
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PĂUNESCU, Alexandru Săpăturile de la Gâlma (com. Sita Buzăului, r. Târgu Secuiesc) 153-158
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ZOLTAN, Szekely Sondajele efectuate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe 325-340
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ZOLTAN, Szekely Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1967 - 1970) 219-224
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARTOK, B., SZEKELY, Z. Cuptoarele de ars oale de la Ariușd, jud. Covasna 055-058
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 SZEKELY, Z., SZEKELY, Zs. Așezarea din epoca bronzului de la Peteni 071-072
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 LASZLO, A. Șantierul arheologic Malnaș Peteni, jud. Covasna 124-126
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ZOLTAN, Szekely Rezultatul ultimelor cercetări din județul Covasna, în așezări din epoca bronzului și prima vîrstă a fierului 143-148
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ZOLTAN, Szekely Rezultatele săpăturilor privind epoca feudală executate în jud. Covasna 498-503
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ZAHARIA, Eugenia Săpăturile arheologice de la Ariușd (jud. Covasna) 045-047
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ZOLTAN, Szekely Cimitirul și biserica de la Chilieni (oraș Sf. Gheorghe, jud. Covasna) datând din feudalismul timpuriu 215-224
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ZOLTAN, Szekely Stațiunile arheologice de la Turia și Valea Crișului, jud. Covasna 299-306
1994 Mousaios, IV-1 CURTA, Florin Asupra problemelor de cronologie a tezaurelor de lingouri de la Crasna (jud. Covasna) și Feldioada (jud. Brașov) română
2003 Mousaios, VIII SZECKELY, Zsolt Descoperiri privind epoca bronzului li perioada romană la cetatea Turia și la Pasul Oituzului 75-85 română
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu Geto-dacian settlements and necropolises: three case studies (Oltebi, Coslogeni, Hunedoara) 139-166 engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII DOBOS, Alpar, LĂZĂRESCU, Vlad, POPA, Alexandru, ZĂGREANU, Radu Vorlaufige Ergebnisse der Phosphalkartierung im romischen Kastell von Brețcu 69-74 germană
2005 Sargetia, XXXIII MĂRGĂRIT, Dan, NIȚĂ, Loredana Situl paleolitic de la Cremenea-Poieniță, județulCovasna. O încercare de reinterpretare din perspectivă tehno-tipologică  .9-18 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 SZEKELY, Zsolt Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt 119-121 română
1973 Studii și Comunicări ZAHARIA, Eugenia Date preliminare despre rezultatele săpăturilor de la Ariușd 1968-1973 26-36 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan Import cucutenian in aria culturii Ariușd 37-43 română
1973 Studii și Comunicări NIȚU, Anton Reconstituirea Ariușdului 57-124 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan Așezările de la vîrful cu Stejari (Miercurea Ciuc, jud. Harghita) și de la Piatra de Veghe (Sf. Gheorghe, jud. Covasna) 125-152 română
1973 Studii și Comunicări DEBRECZENY, Laszlo A Sepsiszentgyorgyi Muzeum Epuletenek Tervezojerol 207-214 maghiară
1973 Studii și Comunicări SALVANU, Virgil Muzeul din Sfîntu Gheorghe și Kos Karoly 215-218 română
1973 Studii și Comunicări KONYA, Adam Kos Karoly - Epuletek Sepsiszengyorgyon 219-236 maghiară