Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 301 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin Acta Musei Napocensis - Cuvînt înainte V- română
1964 Acta Musei Napocensis, I MITROFAN, Ioan Contribuții la cunoașterea orașului Napoca 197- română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNDA, Magdalena Contribuții la istoria destrămării breslelor din Cluj 237- română
1964 Acta Musei Napocensis, I FODOR, L. Acțiuni de luptă ale muncitorilor ceferisti din Cluj în ianuarie-februarie 1933 287- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu, MACREA, Mihail Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964) 307- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria ( în Muzeul de Istorie din Cluj) 387- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru Situația și lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec. XVII și prima jumătate a sec. XIX 403- română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Eugenia Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma primului război mondial 523- română
1965 Acta Musei Napocensis, II JORDAKY, L. Documente privind greva generală din 1920 în orașul și regiunea Cluj 545- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MITROFAN, Ioan Descoperiri arheologice în Cluj și împrejurimi 657 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan Un altar votiv roman în Muzeul de Istorie Cluj 667- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Din colecția de manifeste și afițe a Muzeului de Istorie Cluj 707- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PAP, Francisc Din activitatea Muzeului de Istorie Cluj (1963-1965) 727- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Magdalena Sigilii de breaslă în colecția Muzeului de Istorie Cluj 213- română
1966 Acta Musei Napocensis, III ARDOS, A., LAKATOS, Ștefan Instrumentele muzicale ale Muzeului de Istorie Cluj 257- română
1966 Acta Musei Napocensis, III ȚOCA, M. Despre plastica fațadelor în arhitectura laică clujeană din perioada barocului tîrziu 471- română
1966 Acta Musei Napocensis, III GYULAI, Paul Un trior-ciur din 1798 construit la Cluj 497- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Magdalena, IOSUB, V. Tablete și semnele de breaslă în lecțiile Muzeelor de Istorie Cluj și Sighișoara 199- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VASILIEV, Valentin Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj 477- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV POP, Constantin Precizări în legătură cu cîteva piese sculpturale antice din Muzeul de Istorie Cluj 489- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RADU, D. O monedă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj 495- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GYULAI, Paul Trei călimări medievale în Muzeul de Istorie Cluj 543- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PASCU, Ștefan Secția de istorie medievală a Muzeului de Istorie Cluj 553- română
1968 Acta Musei Napocensis, V GLODARIU, Eugenia Din activitatea societății "Iulia" a studenților români din Cluj 239- română
1968 Acta Musei Napocensis, V POP, Constantin Monumente sculpturale romane din Napoca 479- română
1968 Acta Musei Napocensis, V ȚOCA, M. Despre fațada bisericii ortodoxe de pe stada Dr. Petru Groza din Cluj 551- română
1968 Acta Musei Napocensis, V PROTOPOPESCU, George Vestigii ale tradițiilor militare românești în Muzeul de Istorie Cluj 559- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI POPA, A. Manuscrisul Miscelaneu nr. 257 di Biblioteca Academiei R.R. Romania Filiala Cluj 211- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN, Eva Standurilor de Holic ale colecției de istorie a farmaciei din Cluj 577- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII CRIȘAN, Eva Ex voto-uri anatomice de la Veii în Muzeul de Istorie Cluj 489- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII PAP, Francisc Despre plata tricesimei la Cluj în sec. XVII 595- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAN, Mihail Negustori clujeni la Cracovia în ultimul deceniu al sec. al XVI-lea 205- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PAP, Francisc Fluctuații de valoare vamală la oficiul tricesimal clujean în prima jumătate a sec. XVII 239- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BODEA, Gheorghe Acțiuni revoluționare ale tineretului din Cluj în frunte cu uteciștii, în anii 1929-1933 327- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX IZSAK, S. Antecedentele organizatorice ale înfințării Spitalului Public din Cluj (1818) și dezvoltarea ulterioară a acestei instituții 603- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN ION, Horațiu Descoperiri celtice de la Cluj, Pețelca și Șeica Mică 39- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PAP, Francisc, PAP, Viorica Mese sculptate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvania 213- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CORDOȘ, Nicolae, GLODARIU, Eugenia Reuniunea sodalilor români din Cluj 389- română
1973 Acta Musei Napocensis, X MIREL, Maria Obiecte legate derevoluția din 1848 în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei 735- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAICOVICIU, Hadrian, VLASSA, Nicolae Considerații privind unele descoperiri arheologice din zona Cluj-Napoca .5-18 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAN, Mihail Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (I) 151-168 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI PAP, Francisc Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (I) 169-184 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Magdalena Clujul medieval în gravuri 185-197 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI POP, Viorica O masă pictată din secolul al XVII-lea în Muzeul de istorie al Transilvaniei 215-217 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAN, Mihail Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (II) 203-218 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, Viorica Mobilier "empire" în Muzeul de istorie al Transilvaniei 283-290 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MITROFAN, Ioan Vestigii din Napoca romană 197-204 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POP, Viorica Mobilier în stil clasicist în muzeele clujene (a doua jumatate a sec. XVIII - începutul sec. XIX) 433-441 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LAZAROVICI, Gheorghe Inventarul a două monumente neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV HICA-CÎMPEANU, Ioana Cu privire la unele morminte romane tîrzii de la Napoca 221-237 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ARDOS, Alexandru Considerații privind modernizarea bazei tehnice a întreprinderii "Metalul Roșu" din Cluj-Napoca 569-576 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV EDROIU, Nicolae Un sigil inelar cu inscripție slavonă în colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca 311-313 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAMBOR, P., PAP, F. Tezaurul monetar din sec. XVI-XVII de la Cluj-Napoca (conservator) 331-447 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CIPĂIANU ANA, Maria On a medieval enbroidery belonging to the history museum of Transilvania 367-379 engleză
1978 Acta Musei Napocensis, XV POP, Viorica Lăzi de zestre din secolele XVII-XVIII în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 381-385 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NIEDERMAIER, Paul Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale 201-213 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PAP, Francisc Comerțul Clujului cu orașele Slovaciei Slovaciei de astăzi (1599-1637) 235-249 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI POP, Viorica Dulapuri baroce în colecția de istorie a farmaciei din Cluj-Napoca 633-638 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) 717-738 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CIPĂIANU ANA, Maria Ancheta "S.P.V. 1977" la Muzeul de istorie al Transilvaniei. Rezultate și concluzii 747-764 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MATEI, Ștefan, PAP, Francisc Un tezaur monetar din sec. XVIII-XIX, găsit la Cluj-Napoca 553-566 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (II) 615-637 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CIUPEA, Ioan Manifeste comuniste adresate tineretului, editate la Cluj în anii 1931-1933 639-645 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HICA-CÎMPEANU, Ioana Din colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly 653-665 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII STRÎMBU, Mihaela Arhitectură civilă seccesionistă în Cluj-Napoca 791-810 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STRÎMBU, Mihaela Arhitectura civilă secesionistă în Cluj-Napoca 651-660 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS, Alexandru Un ceas muzical din sec. XVII-XVIII în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei 643-652 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUPEA, Ioan Bonuri și bilete de casă aflate în colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei 661-665 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ATUDOREI, Vania, IGNEA, Aurelia Considerații aupra aeromicroflorei expoziției de bază și a depozitelor Muzeului de Istorie al Transilvaniei 709-716 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIUBĂNCAN, Vasile Rezistența antihortistă în nord-vestul Romaniei. Contribuția asociației "Astra" și a Universitații clujene 369- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (I) 391- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publica (III) 641- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, GLODARIU, Eugenia, MIREL, Maria Muzeul județean de istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare 673- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Acta Musei Napocensis - Editorial IX-XV română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODOR, Andrei Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră 185-199 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NISTOR IOAN, Silviu Acțiunile elevilor și profesorilor școlii de conductorii tehnici din Cluj pentru îmbpnptățirea condițiilor de studiu și includerea absolvenților în corpul tehnic (1920-1939) 321-330 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții, adeziuni clujene interbelice la dezideratul național al apărării frintierei de vest a României (III) 331-339 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (II) 401-410 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 COCIȘ, Sorin Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (I) 527-535 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, C., PINTEA, Silvia I.P.C. "Farmec" Cluj-Napoca - Fișier documentar al evoluției formelor organizatorice - 689-693 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIPĂIANU ANA, Maria Tipurile compoziționale ale broderiilor din colecția Muzeului Județean de Istorie Cluj 697-705 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 TOPÂRCEANU, Adriana Costin Petrescu - trei panouri de frescă la Cluj-Napoca 707-712 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VIII) 713-722 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NISTOR IOAN, Silviu Întemeierea școlii de conductori tehnici electromecanici din Cluj și organizarea procesului instructiv - educativ (1919-1929) 403-416 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (III) 465-484 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PINTEA, Silvia Ecoul primei stagiuni a teatrului Național din Cluj (1919-1920) în presa locală 807-815 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piața Baba Novac (1986) 1011-1018 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Spăturile arheologice de salvare de la Cluj - Stăvilar 1019-1037 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Cercetări de suprafață și săpături arheologice de salvare în Valea Caldă, municipiul Cluj-Napoca (1985-1986) 1039-1046 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu, MATEI, Ștefan Sondajul de salvare de la Cluj - "Piața Muzeului" 1065-1078 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FLOREA, Gelu Ceramica dacică pictată cu moive vegetale și zoomorfe din Muzeul de Istorie al Transilvaniei 1095-1117 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Broderii baroce în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 151-167 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie IANCU, Gheorghe Înființarea Teatrului Național Roman din Cluj (1919) 245-350 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Activitatea educativă, baza materială, problema subvențiilor (1919-1929) Școala de conductori de lucrări publice 351-365 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Teatrul Național din Cluj în refugiu la Timișoara (1940-1945) 497-512 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIS, Sorin Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (II) 269-290 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GÎZDAC, Cristian, POP, Constantin Piese sculpturale inedite în Muzeul de Istorie a Transilvaniei 301-309 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Despre un apaiț de lut bizantin creștin din Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca 311-313 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, DĂRĂBAN, Liviu, FILAT, Trandafir, MARIAN, Cornel, ROTARIU, Aurora, ZNAMIROVSCHI, Vladimir Analiza prin activare cu neutroni a unor monede de argint romane din tezaurul de la Cluj-Napoca, str. V. Deleu 525-532 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe Simpozionul al V-lea de arheometrie (27-28 martie 1992, Cluj-Napoca) 589-590 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PAP, Francisc Unelte agricole în comerțul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) 33-40 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Statutul dobîndot și demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea acestuia în sistemul învățămîntului tehnic (1919-1929) 173-192 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LAZĂR, Emil Cpncert pentru un monument Eminescu la Cluj 323-333 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) 357-362 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CĂLIN, Livia Despre starea cabinetului numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1992-1993) 371-378 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHIURCA, Virgil Încercare de identificare topografică a unor geme române din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 223-230 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODOR, Andras Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în Piatra (III) 253-260 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin Cercetări arheologice la Cluj-Napoca: Villa Rustica din Valea Chintăului. Campaniile 1990-1992 539-567 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian, MARIAN, Cornel Rezultatul prospecțiunilor arheologice în Piața Unirii, Cluj-Napoca 571-575 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSU, Diana Cîteva observații asupra materialului faunistic din Cluj-Napoca - Statuia Memorandiștilor 191-197 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin, FERENCZI, Istvan, ILIEȘ, Constantin, PAKI, Adela Cercetări arheologice la Cluj-Napoca. Villa Rustica din Valea Chintăului. Campania 1988 619-633 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, MAXIM, Zoia Materiale arheologice din județul Harghita în muzeul Mațional de Istorie al Transilvaniei (I) 751-759 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Membrii ornorifici ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei: John Nandriș, Hans Bogli 879-897 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Medalia Memorial de St. Helene din Colecția Francisc Roeser 397-403 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - II 503-515 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Alte medalii napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 549-563 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 89-113 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str. Prahovei nr. 12 385-401 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie JAMBOR, Petre Propuneri în dieta de la Cluj din 1790-1791 pentru îmbunătățirea economiei agrare 193-202 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - III 301-311 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CĂLIAN, Livia O monedă de platină în volecțiile Muzeului Clujean 327-330 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie URSUȚ, Dorin Drumul roman imperial în vatra municipiului Cluj-Napoca 597-604 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STANCIU, Ioan, URSUȚ, Dorin Un fragment din drumul roman Cluj-Napoca-Gilău 609-612 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1996) 911-920 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan, POP, Constantin Expoziția națională "Marele centru ceramic roman de la Micasasa - îndeletniciri - asta - credințe" 979-881 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I POP, Ioan Einige armringe mit schlangenenden aus der spaten Dako-Romischen zeit aus Siebenburgen (die sammlungen der Museem aus Cluj und Alba Iulia) 255-266 germană
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie GOLDNER, Gavrilă, KASA, Zoltan, PAP, Francisc Taxa vamală tricesimala și frecvența transporturilor la oficiul vamal din Cluj (1599-1637) Existent și intregiri 165-182 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Patru medalii transilvănene de încoronare din colecția Esterhazy 391-395 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie GRAVE, Jacques, KASSEL, Dominique Intervention au Ier Colooque International d'Histoire de la Pharmacie a Cluj-Napoca en Octombre 1996 517-519 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia Litografii de Barabas Miklos în colecția Muzeului Național de Istorie 343-346 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MITU, Melinda Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale revoluției de la 1848 din Cluj 359-368 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BOBOȘ, Doina, VAJDA, Cătălina O piesă inedită din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (investigații și restaurare) 369-372 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂPÎLNA, Emil Restaurarea a două statuete "Putti muzicanti" din secolului al XVIII-lea de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cuj-Napoca 373-373 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I ROTEA, Mihai, WITTENBERGER, Mihai The ritual complex of the Wietenberg Culture, Cluj-Napoca (Transylvania) .7-27 engleză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 BRORSSON, Torbjorn, GRONBERG, Emma The pottery from the ritual complex of the Wietenberg Culture in Cluj-Napoca, România .7-16 engleză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 ISAC, Adriana Verlobungsringe aus den sammlungen des Nationalmuseums fur die Geschichrte Siebenbutgens 187-190 germană
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MITU, Melinda Colecția de gravuri din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 367-372 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 BOROȘ, Doina Technical data concerning the mummy and its accessories in the collection of the National History Museum of Transilvania, în Cluj-Napoca (Romania) 373-374 engleză
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 BOROȘ, Doina, VAJDA, Cătălina Reconstituirea unei bonete din secolul al XVI-lea aparțănînd Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 375-376 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 CĂPÎLNA, Emil Restaurarea unui "Gheridon" piesă de mobilier ce face parte din colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 383-384 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian Școala de Arte Frumoase din Cluj și Timișoara (1925-1941) 394-394 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 CĂLIAN, Livia Acta Musei Napocensis - 35 de ani de activitate editorială (1964-1999) 395-457 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 COMȘA, Daniela Cronica activităților secțiilor de istorie medievală, modernă și contemporană ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1998-2001) 459- română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MARCSIK, Antonia Studiul antropologic al scheletelor umane descoprite în cimitirul de secol X din Cluj-Napoca, str. Plugarilor 83-90 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria-Emilia, OȚA, Silviu Piese inedite din colecția Muzeului Național de Istorie a României descoperite în necropola de secol XII de la catedrala romano-catolică de la Alba-Iulia 91-106 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CIUPEA, Ioan O încercare vizînd obținerea de reparații pentru victimile ocupației și războiului, Cluj, 1946 209-219 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CĂLIAN, Livia Medalii românești din colecția numismatică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (I) 1600-1947 369-417 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 GERGELY, Balazs, RUSU, Cosmin Cimitirul medieval din Piața Unirii - Cluj 41-44 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 MUNTEAN, Ovidiu Publicistică franceză în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (mijl. Sec. al XIX-lea) 135-144 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 MUNTEAN, Ovidiu Arme din perioada revoluției pașoptiste în colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 53-75 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 BONȚA, Claudia Portrete aristocratice de secol XVI-XVII în pinacotecile muzeelor clujene. Studii de caz: Elisabetha de Brabant și Albert de Austria 201-208 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 MITU, Melinda Fotoceramică în colecțiile de artă decorativă ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 209-216 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia Grafică satirică de secol XVIII în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. William Hogarth și "cele patru momente ale zilei" 213-222 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc Comerțul cu sare în registrele tricesimale clujene (1599-1637) 275-278 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica POP, Adrian Aspecte din existența Universității "Bolyai" din Cluj în anii '50 309-317 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CĂLIAN, Livia Acta Musei Napocensis. 45 de ani de activitate editorială (1964-2009) 325-387 română
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 PUPEZĂ, Luca-Paul Urban archaelogy in Cluj-Napoca. The findings from the art museum' Courtyard 223-240 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica LASZLO, Tuka Învățămîntul farmaceutic în cadrul universității Franz Josepg din Cluj (Ferenc Jozsef tudomanyegyetem) 1872-1945 101-109 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MITU, Melinda Cultul împărătesei Elisabeta la maghiarii din Cluj în perioada dualistă 111-120 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MIHALY, Melinda Casa Henczel și Hensler din Cluj 175-187 română
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica MIHALY, Melinda Neoclassical funerary monuments in the lapidarium of the National Museum of Transilvanian History 145-155 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu The governor of Transylvanias, Karl von Schwarzenberg and his epoch in the collecvtions of the National Museum of Transilvanian History 255-265 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BONȚA, Claudia The bicentennial of Carol Popp de Szathmari. Carol Popp de Szatmari's sketches from the collections of the National Museum of Transylvanian History from Cluj-Napoca 289-296 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica CÎRJA, Ion On the symbolism of national identity. The flags of Cluj at the end World Wari (1918) 297-306 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica MITU, Melinda Period photographs from the patrimony of the National History Museum of Transylvania 307-331 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BONȚA, Claudia A selective overiew of the activities carried aut by the history department of the National Museum of Transilvania historii in Cluj-Napoca 457-463 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica DAMIAN, Voichița Recent publications from the National Museum of Transylvanian Hystory Library 464-465 engleză
1978 Acta Musei Porolissensis, II DRĂGOI, Livia O lucrare de PhilippSauerland în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 443- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu Fibule romane în colecțiile Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 275- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin Contribuții la istoricul societății culturale "Sălăgeana" a studenților sălăjeni din centrul universitar Cluj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 687- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX GRAD, Cornel Consecințele și învățămintele dictatului de la Viena în lumina unor documente inedite. I. Reclamațiile românești adresate comisiei de ofițeri din Cluj Istorie contemporană 533- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEȘLIU, Călin, LAZAROVICI, Gheorghe, OLARIU, Agatha O piesă de cupru din Sălaj și cîteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în muzeul din Cluj (Partea I-a: obiectele de cupru) Istorie Veche şi Arheologie 97-128 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile Achiziții de produse agricole și mesteșugărești ale municipalității clujene de la țăranii români. Secolul al XVII-lea Istorie Medie 271-320 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX TEIUȘ, Sabina Din lexiografia clujeană de după al doilea război mondial 475-477 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV VAJDA, Cătălina Tipuri de contexturi întîlnite la piesele textile de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 735-748 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare RUSTOIU, Aurel O zăbala irlandeză în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (observații privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britania staționate în Dacia romană 215-234 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BOROȘ, Doina, VAJDA, Cătălina Restaurarea unui valtrap din colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 375-380 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GROPEANU, Mihaela Conservarea preventivă a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 489-502 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Înfințarea băncii agrare din Cluj și activitatea ei în perioada 1920-1922 251-277 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă BONȚA, Claudia Eliberarea strigoniului reflectată în patru medalii aflate în colecția Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 33-44 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Considerații cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 și 1946 de către Lucrețiu Pătrățcanu, ministru de justiție 333-341 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile Încitatea secuilor prin presa maghiară din Cluj și Debrețin la 1848-189 51-55 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina Identificarea gemologică a componentelor unui sirag de mărgele din secolele V-VI, descoperit în zona Cordoș (Municipoiul Cluj-Napoca, România) 295-302 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală ARDELEAN, Sorana Locuințele C1 și C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică 367-372 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 ONIȘOR, Teodor Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei 15-78 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 DUNĂRE, Nicolae Colecția de cahle a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj 157-179 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOS, Karoly "plugul satului" din colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei 295-302 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOS, Karoly Conservarea obiectelor etnografice acum o jumătate de secol în muzeele din Cluj 323-327 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DĂNCUȘ, Gheorghe Sarcinile Muzeului etnografic al Transilvaniei în etapa actuală .3-10 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DĂNCUȘ, Gheorghe Expoziția de bază a Muzeului etnografic al Transilvaniei 303-311 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 KOS, Karoly Modul de organizare a colecțiilor muzeului etnografic al Transilvaniei 313-319 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 BUTURĂ, Valeriu Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei .3-72 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 KOS, Karoly Vechi forme de muncă agricolă în cîteva sate din jurul Clujului 227- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 KOS, Karoly Colecția de furci de tors a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-224 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TALOȘ, Ion Obiceiuri privitoare la seceriș - din materialele arhizei de folclor - Cluj - 261-278 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 CIOTI, Viorel Valorificarea creațiilor artistice populare prin cooperația meșteșugărească clujeană 493-509 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PASCU, Viorica Muzeul Etnografic al Transilvaniei la semicentenarul său .3-20 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 KOS, Karoly Structura tematică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 137-158 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TIȚA, Aurelia Vase de lemn în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 159-168 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BRATU, Delia Colecția de jucării a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 169-196 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion O mărturie onedită cu privire la inaugurarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei 641-645 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 PASCU, Viorica Activitatea de valorificare științifică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei .3-12 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane pe lemn din Colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 25-32 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia, TOȘA, Ioan Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 33-70 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TOȘA, Ioan Reflectarea arhitecturii populare în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 15-70 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX KOS, Karoly Obiecte de os și corn în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 71-107 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PASCU, Viorica Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .7-9 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TOȘA, Ioan Contribuția Muzeului Etnografic al Transilvaniei la dezvoltarea muzeografiei etnografice românești 25-65 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TIȚA, Aurelia Sisteme pentru prepararea hranei și încălțire în interioarele țărănești din Muzeul Etnografic al Transilvaniei 147-181 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X GHIURIȚAN, Cristina Obiecte de cadou între tineri în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 355-362 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Din activitatea muzeului 471-476 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .5-18 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 VUIA, Romulus Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Prefață 19-30 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 SĂLĂGEAN, Tudor Începuturile Muzeului Etnografic al Ardealului (1922-1928) Contribuții documentare 315-338 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 OȘIANU, Flavia, OȘIANU, Romulus Bibliografia "Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei" (vol. I-X) 345-357 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-15 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PAVELESCU, Gheorghe Cuvînt ocazional, la a 75-a aniversare a Muzeului Etnografic din Cluj 19-20 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Gînduri aniversare 21-22 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BLAGA, Iuliana Colecționari și donatori. Constituirea fondului documentar al Muzeului etnografic al Transilvaniei 101-107 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SOCOL, Maria Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei - Contribuția sa la dezvoltarea etnografiei românești 109-111 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PASCU, Paula Conservarea și restaurarea, sector vital pentru patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 529-536 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-13 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MOISE, Ilie Muzeului Etnografic al Transilvaniei: ctitori sau succesori 19-22 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 SĂLĂGEAN, Tudor George Vâlsan - Pledoarie pentru un muzeul etnografic al Ardealului 23-31 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-14 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZĂR, Florin Parcul etnografic "Rumulus Vuia" 1929-1999 21-28 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIAN, Flavia, TOȘA, Ioan Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1957-2000) 417-447 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-15 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOISE, Ilie Repere pentru o istorie a îmvățămîntului etnologic clujean 75-86 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-10 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Un moment din evoluția preocupărilor universitare clujene pentru cultura populară tradițională 13-21 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BOCȘE, Maria Ceramica habană în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 105-124 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura, VAJDA, Katalin Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara de la începutul sec. al XX-lea, aparținînd colecției Muzeului Etnografic al Transilvaniei 501-512 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DRĂGAN, Dragoș Problematica restaurării unei icoane pe lemn repictate din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 513-524 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GROPEANU, Mihaela Propunere de conservare a monumentelor etnografice din Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 525-527 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROȘCA, Teodora Motivul iconografic "Sfîntul Gheorghe ucigînd balaurul" în icoana pe sticlă din Transilvania- cu exemplificări din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 339-374 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZĂR, Florin Colecția de monede a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 445-456 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GROPEANU, Mihaela Forme de degradare ale lemnului din structura monumentelor de arhitectură populară ale Parcului Național Etnografic "Romulus Vuia" 459-468 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura Restaurarea a douî catrințe, în tehnica "patru ițe" din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 469-474 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Daniela Restaurarea unor paftale din colecția Muzeului etnografic al Transilvaniei 485-490 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-12 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Expoziția permanentă a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 297-329 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-10 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Locul Muzeului Etnografic al Transilvaniei în istoria muzeografiei din România 15-20 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TIȘE, Alin Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 MUNTEANU, Simona Simpozion aniversar 1929-2009, Parcul Etnografic Național "Romulus Vuia", 11-12 iunie 2009 .11-18 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TARNIȚA, Octavian Implicarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei în educarea și formarea în spirit european a copiilor și tinerilor 341-344 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TOTSZEGI, Tekla Colecția etnografică a Societății Muzeului Ardelean 345-351 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TOȘA, Ioan Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1958-2009) 352-388 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TROȘAN, Laura Restaurarea unei cămăși bărbătești din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 409-411 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TIȘE, Alin Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Din istoria muzeului etnografic al Transilvaniei (Colecții, colecționari, sisteme de evidență) 311-327 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BENKARA, Dana Aplicarea măsurilor de profilaxie și combatere a insectelor care deteriorează obiectele muzeale din lînă și blană în cadrul colecțiilor Muzeului Etmografic al Transilvaniei 395-406 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian, ȘERDAN, Daniela Muzeul etnografic al Transilvaniei la început de mileniu. Direcții de dezvoltare și perspective 265-274 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BRATU, Ioan, KACSO, Irina, MĂRUȚOIU, Constantin, MOLDOVAN, Zaharie, TOADER, Vasilica, TOȘAN, Laura Metode de expertiză științifică a icoanelor din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 383-388 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GARMIER JEAN, Francois La ceramique dans la phototheque du Musee Erhnologique de Transylvanie 153-184 franceză
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOMOIAGĂ, Anca Prezentarea activităților taberei de vară organizată de Muzeul Etnografic al Transilvaniei 185-189 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Păstrătorii tradiției. 90 de ani de muzeografie etnografică transilvăneană 190-236 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOADER, Vasilica Restaurarea și conservarea unor tacîmuri din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 345-356 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie ROTEA, Mihai O urnă funerară etruscă în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 75-77 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie SZOKE ANA, Maria Tacîmuri din secolele XVI-XVIII în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 669-684 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela Catalogul medaliilor napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei - Călian Livia 718-719 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Ceramica medievală din România (Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 1995) 198-199 română
2005 Arheologia Medievală, V SALAN, Gyorfi Pinteni cu rotiță din Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei (secolul al XIII-lea - începutul secolului al XV-lea) 101- română
2011 Banatica, 21 LAKATOS, Artur Bazele relațiilor internaționale ale lumii culturale clujene. Legăturile internaționale ale facultății de matematică și științe ale naturii din cadrul Universității "Ferenc Jozsef" 283-294 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia Simpozioanele de Arheometrie. Cluj-Napoca 1987-2007 .1-44 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MÎRZA, Ioan "Geoarheologia" sau "Studiul geoarheometric" al vestigiilor arheologice la Cluj-Napoca. Moment aniversar (1987-2007) 45-90 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana, WITTENBERGER, Mihai Date arheologice și arheozoologice din gropile rituale din str. Banatului, Cluj 220-222 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, A., MARIAN, C. Prospectări prin măsurători de rezistivitate în Piața Unirii, Cluj-Napoca 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COZA, A., MORARIU, V. Prospectarea magnetică a zonei din nord-vestul Clujului 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, POTRA, I. Noi analize pe obiecte de cupru din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII TOPAN, Gheorghe Noi analize metalografice, chimice și tehnologice pe unele piese de aramă din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII DUCA, Voicu Mecanisme de deteriorare - alterare identificate la construcțiile vechi din Cluj 273-273 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, D., OPROIU, T., SZENKOVITS, F. Considerații astronomice cu privire la cadranul solar de la Biserica Calvaria (Cluj-Napoca) 283-283 română
1973 Biharea, I RUS, Aurel O statuie în stil baroc. Sfîntul Ioan de Nepomuk la Muzeul de Artă din Cluj 241- română
1974 Biharea, II BRATU, D., TOȘA, Ioan Bihorul în arhiva etnografică-folclorică a Muzeului etnografic al Transilvaniei 149- română
1976 Biharea, IV LĂPTOIU, Negoiță Înființarea Școlii de arte frumoase din Cluj 223- română
1977 Biharea, V ȚOCA, Mircea Artitectura barocă clujeană 215- română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DIMA, Cristian Despre un cuțit celtic descoperit recent la Cluj 81-88 română
1988 Crisia, XVIII CODREA, Vlad, ȘURARU, Nicolae Un dinte premolar (P4 dext.) de sirenid (Mammalia, Sirenia) în orizontul calcarului de Cluj, de la Cluj-Napoca: Cheile Baciului 689-695 română
1992 Crisia, XXII MARTA, Doru Catalogul Cărții vechi românești din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca (1561-1830) 292-293 română
2004 Crisia, XXXIV POP, Alexandru Vechi vase farmaceutice orădene în colecția de istorie a farmaciei a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 155-169 română
1971 Cumidava, V STĂNESCU, M. Sindicatele din România între congresele de la Brașov și cel de la Cluj (1921-1923) 541- română
1976 File de Istorie, IV SABĂU, Nicolae Iconografia decorului plastic al palatului Banffy din Cluj-Napoca 483- română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX BĂNCILĂ, Ion Evocări III. Geografie - Geologie - Etnografie 257-263 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Cluj - "Piața Ștefan cel Mare" 15-22 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie POPA AURA, Lucia Învățămîntul Iezuit în Cluj-Mănăștur (1579-1588) 129-140 română
2010 Marisia, XXX , seria arheologie LASZLO, Keve The Birth of Cluj. Historical Data related to the city's history from the 10th to the 23th century) 221-222 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie ILIE CORNEL, Constantin Teatrul Național din Cluj în perioada interbelică 203-209 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie IUGA, Liliana Monument și spațiu public românesc în Clujul interbelic. Cazul Catedralei Ortodoxe 307-322 română
2003 Patrimonium Banaticum, II PINTILIE, Ileana Școala de arte frumoase din Timișoara (1933 - 1942) Istoria Culturii 281
2005 Patrimonium Banaticum, IV PINTILIE, Ileana O generație de artiști transilvăneni. Ieșirea din modelul academic (1925-1940) Istoria Artei 301
2003 Revista Bistriței, XVII COCIȘ, Sorin, GĂZDAC, Cristian, VOIȘIAN, Valentin Coin finds from roman Napoca - the excavations on Deleu st. 77-96 engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII COCIȘ, Sorin, ȚIPLIC IOAN, Marian, VOIȘIAN, Valentin Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu 195-208 română
2013 Revista Bistriței, XXVII DIN, Petre Transilvania în percepția istoriografiei clujene contemporane 370-375 română
1968 Sargetia, V BUTURĂ, Valeriu Construcții și instalații țărănești din județul Hunedoara în secția de aer liber a Muzeului ernografic al Transilvaniei din cluj 519- română
1973 Sargetia, X IANCU, Gheorghe Din istoricul învățămîntului universitar clujean (1919-1920) 337- română
2013 Sargetia, XL, seria IV BERETEU, Dinu Așezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca - Sinitău 73- română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie MARCU-ISTRATE, Daniela Cahle medievale din Transilvania. Colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca - Catalog 121-185 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ROTEA, Mihai, WITTENBERGER, Mihai Complexul ritual aparținînd culturii Wietenberg de la Cluj-Napoca - "Strada Banatului" 213-235 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin Lămpile romane de la Micia în colecțiile Muzeului Național de istorie a Transilvaniei 243-259 română