Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 726 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II CODREANU, Petru Obiceiuri la împreunatul oilor în satul Sîntejude 95-97 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII TOȘA, Ioan Colecția de obiecte etnografice a învățătorului Andrei Orosz din Apahida 160-169 română
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin Acta Musei Napocensis - Cuvînt înainte V- română
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin, PROTASE, Dumitru Odiplomă militară din Dacia Poroliossensis. Știri noi despre organizarea Daciei romane 163- română
1964 Acta Musei Napocensis, I MITROFAN, Ioan Contribuții la cunoașterea orașului Napoca 197- română
1964 Acta Musei Napocensis, I WINKLER, Iudita Despre circulația monetară la Porolissum 215- română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNDA, Magdalena Contribuții la istoria destrămării breslelor din Cluj 237- română
1964 Acta Musei Napocensis, I FODOR, L. Acțiuni de luptă ale muncitorilor ceferisti din Cluj în ianuarie-februarie 1933 287- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu, MACREA, Mihail Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964) 307- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria ( în Muzeul de Istorie din Cluj) 387- română
1965 Acta Musei Napocensis, II VLASSA, Nicolae Cercetări arheologice în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară și Cluj 19- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru Situația și lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec. XVII și prima jumătate a sec. XIX 403- română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Eugenia Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma primului război mondial 523- română
1965 Acta Musei Napocensis, II JORDAKY, L. Documente privind greva generală din 1920 în orașul și regiunea Cluj 545- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BODEA, Gheorghe Acțiunile revoluționare ale minerilor de la Aghireș (Șorecani) din anii 1929-1932 565- română
1965 Acta Musei Napocensis, II ALEXA, I., FERENCZI, Istvan, ȘTEIU, N. Sondaje arheologice la Huedin - "Bolic" 637- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MITROFAN, Ioan Descoperiri arheologice în Cluj și împrejurimi 657 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan Un altar votiv roman în Muzeul de Istorie Cluj 667- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Din colecția de manifeste și afițe a Muzeului de Istorie Cluj 707- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PAP, Francisc Din activitatea Muzeului de Istorie Cluj (1963-1965) 727- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Magdalena Sigilii de breaslă în colecția Muzeului de Istorie Cluj 213- română
1966 Acta Musei Napocensis, III ARDOS, A., LAKATOS, Ștefan Instrumentele muzicale ale Muzeului de Istorie Cluj 257- română
1966 Acta Musei Napocensis, III PROTOPOPESCU, George, VASILOSCHI, E. Aspecte ale luptei maselor populare conduse de P.C.R. pentru refacerea "economică a regiunii Cluj (1944-1947) 381- română
1966 Acta Musei Napocensis, III POP, Constantin Iuppiter de la Potaisa 465- română
1966 Acta Musei Napocensis, III ȚOCA, M. Despre plastica fațadelor în arhitectura laică clujeană din perioada barocului tîrziu 471- română
1966 Acta Musei Napocensis, III GYULAI, Paul Un trior-ciur din 1798 construit la Cluj 497- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Aspecte din lupta forțelor democratice în alegerile din 1946 în fostul județ Cluj 547- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Magdalena, IOSUB, V. Tablete și semnele de breaslă în lecțiile Muzeelor de Istorie Cluj și Sighișoara 199- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VASILIEV, Valentin Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj 477- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV POP, Constantin Precizări în legătură cu cîteva piese sculpturale antice din Muzeul de Istorie Cluj 489- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RADU, D. O monedă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj 495- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GYULAI, Paul Trei călimări medievale în Muzeul de Istorie Cluj 543- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PASCU, Ștefan Secția de istorie medievală a Muzeului de Istorie Cluj 553- română
1968 Acta Musei Napocensis, V GLODARIU, Eugenia Din activitatea societății "Iulia" a studenților români din Cluj 239- română
1968 Acta Musei Napocensis, V POP, Constantin Monumente sculpturale romane din Napoca 479- română
1968 Acta Musei Napocensis, V ȚOCA, M. Despre fațada bisericii ortodoxe de pe stada Dr. Petru Groza din Cluj 551- română
1968 Acta Musei Napocensis, V PROTOPOPESCU, George Vestigii ale tradițiilor militare românești în Muzeul de Istorie Cluj 559- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI POPA, A. Manuscrisul Miscelaneu nr. 257 di Biblioteca Academiei R.R. Romania Filiala Cluj 211- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI GUDEA, Nicolae Ceramica dacică din castrul roman de la Bologa (jud. Cluj) 503- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MITROFAN, Ioan Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda) 517- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN, Eva Standurilor de Holic ale colecției de istorie a farmaciei din Cluj 577- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII HOREDT, K., PROTASE, Dumitru Tezaurul de aur din epoca migrațiilor de la Cluj - Someșeni 185- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII ROȘCA, M. Robota pe domeniul Bonțidei în perioada descompunerii feudalismului (1780-1820) 249- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII MIREL, Maria, VAJDA, Ludovic Condițiile de salarizare și revendicările minerilor de pe domeniul minier Zlatna în perioada 1849-1867 273- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII CRIȘAN, Eva Ex voto-uri anatomice de la Veii în Muzeul de Istorie Cluj 489- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII MITROFAN, Ioan, ȚEPOSU, L. O aedicula funerară de la Potaissa 531- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII ISAC, Dan Iuppier Sarapis la Potaisa 549- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII PAP, Francisc Despre plata tricesimei la Cluj în sec. XVII 595- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CRIȘAN ION, Horațiu Necropola celtică de la Apahida 37- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PAP, Francisc Fluctuații de valoare vamală la oficiul tricesimal clujean în prima jumătate a sec. XVII 239- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BOTEZAN, Liviu, ENEA, C. Mișcări țărănești din județul Cluj în anii primului război mondial 341- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BALLA, E., MIHU, I. Aspecte ale luptelor greviste din Turda și Ulioara în anii 1919-1920 675- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX HOREDT, K., PROTASE, Dumitru Al doilea mormînt princiar de la Apahida (D. Protase: partea I) 163- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BODEA, Gheorghe Acțiuni revoluționare ale tineretului din Cluj în frunte cu uteciștii, în anii 1929-1933 327- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BĂRBULESCU, M., ZILEA, Z. Capiteluri romane din Potaissa 477- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX JUDE, M.M. Monumente funerare de la Potaissa 497- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Sălajul în sec. XVI-XVII, în documentele oficiului tricesimal clujean 547- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX IZSAK, S. Antecedentele organizatorice ale înfințării Spitalului Public din Cluj (1818) și dezvoltarea ulterioară a acestei instituții 603- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN ION, Horațiu Descoperiri celtice de la Cluj, Pețelca și Șeica Mică 39- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PAP, Francisc, PAP, Viorica Mese sculptate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvania 213- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CORDOȘ, Nicolae, GLODARIU, Eugenia Reuniunea sodalilor români din Cluj 389- română
1973 Acta Musei Napocensis, X MOIȘ, N., RADU, D. Așezare neolitică de la Călata (jud. Cluj) 465- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU ANA, Maria Din storicul ofervrăriei transilvănene. Acele de păr din tezaurul de la Huedin 653- română
1973 Acta Musei Napocensis, X MIREL, Maria Obiecte legate derevoluția din 1848 în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei 735- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAICOVICIU, Hadrian, VLASSA, Nicolae Considerații privind unele descoperiri arheologice din zona Cluj-Napoca .5-18 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAN, Mihail Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (I) 151-168 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI PAP, Francisc Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (I) 169-184 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Magdalena Clujul medieval în gravuri 185-197 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI POP, Viorica O masă pictată din secolul al XVII-lea în Muzeul de istorie al Transilvaniei 215-217 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI MIREL, Maria Mișcarea țăranilor români de la Sînmihai (Mihai Viteazul, jud. Cluj) în anul 1850) 253-261 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAN, Mihail Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (II) 203-218 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, A Monumente istorice dispărute. Bisericile de lemn din Necula și Libotin 251-257 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, Viorica Mobilier "empire" în Muzeul de istorie al Transilvaniei 283-290 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII MIREL, Maria Contribuții privind dezvoltarea urbanistică a orașului Cluj în prima jumătate a sec. XIX 301-317 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Eugenia Despărțămîntul Cluj al Astrei (1870-1914) 373-386 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MITROFAN, Ioan Vestigii din Napoca romană 197-204 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BUNTA, Magdalena Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (I) 329-350 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Cracovia în registrele vamale din prima jumătate a sec. XVII 351-371 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SABĂU, Nicolae Originea iconografică a unui relief clujean din veacul al XVIII-lea 385-392 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POP, Viorica Mobilier în stil clasicist în muzeele clujene (a doua jumatate a sec. XVIII - începutul sec. XIX) 433-441 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ROȘCA-ROSEN, Maria Din activitatea Camerei de Comerț și Industrie din Cluj (1851-1968) 463-468 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LAZAROVICI, Gheorghe Inventarul a două monumente neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FEURDEAN, Nicolae, RADU, Dionisie Așezarea neolitică de la Gîrbău (jud. Cluj) 29-41 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ISAC, Dan Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială 163-170 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan În legătură cu restaurarea statuetei "Venus de la Gilău" (addenda) 171-172 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV HICA-CÎMPEANU, Ioana Cu privire la unele morminte romane tîrzii de la Napoca 221-237 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV NIEDERMAIER, Paul Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în sec. XVII 315-336 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BUNTA, Magdalena Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (II) 349-370 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PAP, Francisc Schimbul de mărfuri între Cluj și Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637) 371-400 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ARDOS, Alexandru Considerații privind modernizarea bazei tehnice a întreprinderii "Metalul Roșu" din Cluj-Napoca 569-576 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LUCA, Claudia, MILEA, Zaharie Onomastica inscripțiilor de la Potaisa 189-194 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CĂTINAȘ, Ana Noi descoperiri romane pe Dealul Zinelor - Turda 195-200 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HOPĂRTEAN, Ana, LUCA, Claudia, MILEA, Zaharie Noi contribuții privind necropola romană de la Potaissa 201-206 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CĂTINAȘ, Ana, HOPĂRTEAN, Ana Două monumente funerare fragmentare descoperite la Potaissa 207-211 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ISAC, Dan Monede postaureliene de la Gilău 251-254 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HICA-CÎMPEANU, Ioana Un grup de morminte din secolul al VII e.n. la Iclid (jud. Cluj) 287-294 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV EDROIU, Nicolae Un sigil inelar cu inscripție slavonă în colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca 311-313 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Magdalena, KATONA, Imre Cronica Habană de la Cluj 315-330 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAMBOR, P., PAP, F. Tezaurul monetar din sec. XVI-XVII de la Cluj-Napoca (conservator) 331-447 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PAP, Francisc Rute comerciale și localități transilvane în comerțul Clujului cu produse agricole și vite (prima jumătate a sec. XVII) 349-358 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CIPĂIANU ANA, Maria On a medieval enbroidery belonging to the history museum of Transilvania 367-379 engleză
1978 Acta Musei Napocensis, XV POP, Viorica Lăzi de zestre din secolele XVII-XVIII în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 381-385 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (I) 401-410 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV VAJDA, Ludovic Oamenii muncii din Cluj în luptă, sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea puterii democrat-populare (11 octombrie 1944 - 6 martie 1945) 617-632 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDOS ANNA, Maria "Prietenii muzeului" - un experiment reușit al Muzeului de Istorie al Transilvaniei 647-651 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BRĂGAN-BULARDA, Mihai, IGNA, Aurelia, KISS, Ștefan, RĂDULESCU, Daniela Evidențierea biodeteriorării unor monumente de piatră din incinta Muzeului de Istorie al Transilvaniei, pein activității enzimatice 659-664 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana Cella vinaria de la Potaissa 101-126 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NIEDERMAIER, Paul Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale 201-213 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PAP, Francisc Comerțul Clujului cu orașele Slovaciei Slovaciei de astăzi (1599-1637) 235-249 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Incinta fortificată de la Cluj-Mănăștur (sec. IX-XIV) 599-620 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI POP, Viorica Dulapuri baroce în colecția de istorie a farmaciei din Cluj-Napoca 633-638 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HOPÎRTEAN, A., JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești transilvănene în Muzeul de istorie din Turda 691-698 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BRAICA, Gheorghe Contribuția localității Măgău (jud. Cluj) la lupta pentru eliberare națională 709-716 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) 717-738 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CIPĂIANU ANA, Maria Ancheta "S.P.V. 1977" la Muzeul de istorie al Transilvaniei. Rezultate și concluzii 747-764 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia, PETRESCU, Iustinian Analiza resturilor lemnoase provenind din cella vinaria de la Potaissa 773-777 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (II) 791-808 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan Aspecte ale artei provinciale romane la Gilău 115-1138 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PAP, Francisc Orientarea central-europeană a comerțului clujean în prima jumătate a sec. XVII 209-218 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău 393-416 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin, WINKLER, Iudita Cîteva considerații geo-topografice privind traseul drumului roman Potaissa - Napoca, în sectorul Cluj-Napoca - Aiton 441-446 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ISAC, Dan Importuri de terra sigillata la Napoca 467-481 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MATEI, Ștefan, PAP, Francisc Un tezaur monetar din sec. XVIII-XIX, găsit la Cluj-Napoca 553-566 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (II) 615-637 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CIUPEA, Ioan Manifeste comuniste adresate tineretului, editate la Cluj în anii 1931-1933 639-645 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HICA-CÎMPEANU, Ioana Din colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly 653-665 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (III) 769-784 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII STRÎMBU, Mihaela Arhitectură civilă seccesionistă în Cluj-Napoca 791-810 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MAXA, Adriana Colecția de artă plastică românească de la muzeul "Octavian Goga" din Ciucea 829-846 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Porta Principalis Dextra a castrului de la Gilău 85-97 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HALASU, A., JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Considerații privind raportul cronologic dintre așezarea și cimitirul de la Cluj-Mănăștur 129-150 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale) 171-190 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (II) 305-320 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MOLDOVAN, Victor, RADU, Dionisie Așezarea eneolitică de la Aruncuta 341-356 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Magdalena Obiecte de podoabă din inventarul unui mormînt descoperit la Cluj 501-504 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (III) 585-608 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STRÎMBU, Mihaela Arhitectura civilă secesionistă în Cluj-Napoca 651-660 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (IV) 681-694 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc Orientarea balcano-otomană și mediteraniană în comerțul clujean (prima jumătate a sec. XVII) 93-104 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUBĂNCAN, Vasile Apărarea frontierei de vest a României deziderat național. Adeziuni clujene interbelice (II) 205-218 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (III) 247-252 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MATEI, Ștefan Al treilea mormînt princiar de la Apahida 387-392 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Viorica Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea I) 405-410 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX WINKLER, Iudita Drumul roman Napoca - Potaissa (II) 487-489 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin Scurtă analiză topometrică a sectorului de drum roman cuprins între km 8+750 și intrarea în municipiul Turda 491-492 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂUN, Nicolae Aspecte socio-economice ale orașului Cluj, în contextul dezvoltării româniei în perioada 1922-1928 509-520 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din anii 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 521-539 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS, Alexandru Un ceas muzical din sec. XVII-XVIII în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei 643-652 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUPEA, Ioan Bonuri și bilete de casă aflate în colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei 661-665 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) 673-685 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date despre cartea românească veche din județele Cluj și Bistrița-Năsăud 695-708 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ATUDOREI, Vania, IGNEA, Aurelia Considerații aupra aeromicroflorei expoziției de bază și a depozitelor Muzeului de Istorie al Transilvaniei 709-716 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Principia castrului de la Gilău 85-101 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăștur 131-146 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GYULAI, Paul, PALKO, Attila, PAP, Francisc Atelier de falsuri monetare în Cetatea Lita 521-525 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PAP, Francisc Obiecte de uz casnic și personal în importul clujean (prima jumîtate a sec. XVII) 531-536 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POP, Viorica Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea II) 537-540 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDOS ANNA, Maria, BUNTA, Petru Procese antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 669-694 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX IONIȚĂ, Elisabeta Din activitatea progresistă, democrată, antifascistă a femeilor universitare în perioada interbelică, prezența activă a universiarelor clujene 695-700 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX HICA-CÎMPEANU, Ioana Din colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei - donația Torma Karoly - 755-762 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) 771-782 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JUDE MARIA, Magdalena Sigilii stești din Comitatul Cluj (sec. XIX) 843-847 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PETRUȘAN, Augustin Restaurarea și conservarea unei teci de sabie celtică de la Apahida (județul Cluj) 867-872 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DIACONESCU, Alexandru Propuneri pentru reconstituirea unor elemente de fortificație ale castrului de la Gilău 145- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PĂUN, Nicolae Școli de ucenici industriali din Cluj în deceniul al III-lea al secolului XX 325- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIUBĂNCAN, Vasile Rezistența antihortistă în nord-vestul Romaniei. Contribuția asociației "Astra" și a Universitații clujene 369- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (I) 391- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CĂTINAȘ, Ana Ceramica stampilată de la Potaissa (II) 481- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PAP, Francisc Tezaurul monetar de la Ghirișu Român (jud. Cluj).Observații despre circulația monetară în Transilvania 541- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publica (III) 641- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, GLODARIU, Eugenia, MIREL, Maria Muzeul județean de istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare 673- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI STOICOVICI, Eugen Studiul mineralogico-petrografic al materialului neolitic de la Iclod (jud. Cluj) 691- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VII) 779- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Acta Musei Napocensis - Editorial IX-XV română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODOR, Andrei Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră 185-199 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 FERENCZI, Istvan, URSUȚ, Dorin Cercetări de topografie arheologică privind drumul roman imperial Napoca-Porolisum (tronsonul Baciu-Șandru, jud. Cluj) 213-222 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NISTOR IOAN, Silviu Acțiunile elevilor și profesorilor școlii de conductorii tehnici din Cluj pentru îmbpnptățirea condițiilor de studiu și includerea absolvenților în corpul tehnic (1920-1939) 321-330 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții, adeziuni clujene interbelice la dezideratul național al apărării frintierei de vest a României (III) 331-339 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (II) 401-410 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BULBUC, Aurel Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (II) 411-430 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 COCIȘ, Sorin Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (I) 527-535 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu, HICA-CÎMPEANU, Ioana Inscriptions romaines reutilisees de Napoca 541-552 franceză
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUPEA, Ioan, JUDE MARIA, Magdalena Contribuții documentare privind ajutoare din România pentru înființarea unei școli românești la Turda 641-655 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIURTIN, Costică Acțiuni ale moților din județul Cluj pentru înfîptuirea reformei agrare din 1921 671-677 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, C., PINTEA, Silvia I.P.C. "Farmec" Cluj-Napoca - Fișier documentar al evoluției formelor organizatorice - 689-693 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIPĂIANU ANA, Maria Tipurile compoziționale ale broderiilor din colecția Muzeului Județean de Istorie Cluj 697-705 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 TOPÂRCEANU, Adriana Costin Petrescu - trei panouri de frescă la Cluj-Napoca 707-712 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VIII) 713-722 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODOR, Andrei Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în piatră (II) 193-221 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NISTOR IOAN, Silviu Întemeierea școlii de conductori tehnici electromecanici din Cluj și organizarea procesului instructiv - educativ (1919-1929) 403-416 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (III) 465-484 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BULBUC, Aurel Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (III) 529-536 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MĂLUȚAN, Cornelia Unele aspecte privind începuturile mișcării muncitorești la Dej 795-805 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PINTEA, Silvia Ecoul primei stagiuni a teatrului Național din Cluj (1919-1920) în presa locală 807-815 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȘTEIU, Nicolae Preocuparea despărțămîntului Astrei pentru ridicarea unei statui a lui Avram Iancu la Huedin 817-820 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZĂR, Emil Bobîlna - reflectare în conștiință și în manifestări comemorative 845-853 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, STOICOVICI, Eugen Trăsăturile "industriei" litice de la Iclod 937-945 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Săpături arheologice de salvare și cercetări etnoarheologice în Munții Petrindului în anul 1986 949-996 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Necropole tumulare din Munții Petrindului și Dealul Feleacului 997-1009 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piața Baba Novac (1986) 1011-1018 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Spăturile arheologice de salvare de la Cluj - Stăvilar 1019-1037 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Cercetări de suprafață și săpături arheologice de salvare în Valea Caldă, municipiul Cluj-Napoca (1985-1986) 1039-1046 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Săpăturile arheologice de salvare de la Plăiești și Stejeriș 1047-1063 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu, MATEI, Ștefan Sondajul de salvare de la Cluj - "Piața Muzeului" 1065-1078 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FLOREA, Gelu Ceramica dacică pictată cu moive vegetale și zoomorfe din Muzeul de Istorie al Transilvaniei 1095-1117 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SALONTAI, Mihaela-Sanda Două biserici-sala gotice din județul Cluj 45-63 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Broderii baroce în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 151-167 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MAZARE, Ioan, NEAMȚU, Gelu Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848. Documente inedite (I) 207-234 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie IANCU, Gheorghe Înființarea Teatrului Național Roman din Cluj (1919) 245-350 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Activitatea educativă, baza materială, problema subvențiilor (1919-1929) Școala de conductori de lucrări publice 351-365 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Teatrul Național din Cluj în refugiu la Timișoara (1940-1945) 497-512 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GYULAI, Paul, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Descoperiri arheologice în comuna Săvădisla (jud. Cluj) și cîteva probleme privind epocile neolitică și bronzului 171-186 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta Studiul faunei din așezarea neolitică de la Iclod (jud. Cluj) 187-204 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia, RUS, Diana, TARCEA, Lucian Gropi rituale din epoca bronzului la Tureni - Poderei. Date osteologice 229-238 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIS, Sorin Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (II) 269-290 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GÎZDAC, Cristian, POP, Constantin Piese sculpturale inedite în Muzeul de Istorie a Transilvaniei 301-309 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Despre un apaiț de lut bizantin creștin din Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca 311-313 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, PINTEA, Rodica Cercetări arheologice la Livada 317-331 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta Resturi de faună din așezarea neolitică de la Livada (jud. Cluj) 333-336 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Șantierul arheologic Iclod (Campania 1989) 337-364 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GOGÎLTAN, Florin Săpături de salvare la Tureni-Carieră, județul Cluj (1985-1986) 365-387 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Cercetările arheologice de la Suceag (jud. Cluj) Campania din 1989. Cuptoarele de ars ceramică (secolele III-IV) 477-494 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Raport privind cercetările arheologice efectuate în satul Micești, județul Cluj 495-512 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, DĂRĂBAN, Liviu, FILAT, Trandafir, MARIAN, Cornel, ROTARIU, Aurora, ZNAMIROVSCHI, Vladimir Analiza prin activare cu neutroni a unor monede de argint romane din tezaurul de la Cluj-Napoca, str. V. Deleu 525-532 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Porolissum Res Publica Municipii Septimii Porolissensium - Gudea N. 582-585 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe Simpozionul al V-lea de arheometrie (27-28 martie 1992, Cluj-Napoca) 589-590 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PAP, Francisc Unelte agricole în comerțul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) 33-40 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MAZARE, Ioan, NEAMȚU, Gelu Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848 (II) 91-128 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Statutul dobîndot și demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea acestuia în sistemul învățămîntului tehnic (1919-1929) 173-192 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel Viața culturală și reclama în Gherla și Huedin 221-238 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SABĂU, Nicolae Descrierea Cetății Făgărașului în două manuscrise din secolul al XVIII-lea 265-273 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LAZĂR, Emil Cpncert pentru un monument Eminescu la Cluj 323-333 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) 357-362 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CĂLIN, Livia Despre starea cabinetului numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1992-1993) 371-378 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, CRIȘAN, Viorioca, MAXIM, Zoia Noi descoperiri arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (IV) 105-122 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ROTEA, Mihai Contribuția cercetărilor de la Suatu - "Fîneața de Jos" (1991-1993) la cunoașterea etapelor timpurii ale evoluției culturii Wietenberg 131-150 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin Drumul roman imperial din sectorul Aiton-Tureni. Caracteristici geografice și topometrice 209-214 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Prospecțiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona orașului Gherla 215-222 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHIURCA, Virgil Încercare de identificare topografică a unor geme române din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 223-230 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODOR, Andras Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în Piatra (III) 253-260 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Istvan, FERENCZI, Iulia Așezarea întărită feudal-timpurie de la Lăpuștești (com. Rașca, jud. Cluj) 305-321 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, PINTEA, Rodica Șantierul arheologic Iclod (jud. Cluj) campania din 1993 325-339 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, OPREANU, Coriolan Cercetările arheologice de la Suceagu (jud. Cluj). Săpăturile din 1991 341-346 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia Săpăturile arheologice la Tureni (jud. Cluj). Campania 1993 347-349 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FENEȘAN, Octavian, ROTEA, Mihai Sondaj arheologic la Palatca - "Poderei" 351-356 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Săpăturile arheologice de salvare de la Viștea - Păluța 357-365 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Șantierul arheologic Buza (jud. Cluj) 367-376 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin Cercetări arheologice la Cluj-Napoca: Villa Rustica din Valea Chintăului. Campaniile 1990-1992 539-567 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian, MARIAN, Cornel Rezultatul prospecțiunilor arheologice în Piața Unirii, Cluj-Napoca 571-575 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia, MÎRZA, Ioan Date petroarheologice din stațiunea Starcevo-Criș de la Gura Baciului 165-180 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta, RUSU, Diana Raport preliminar asupra materialului faunistic din așezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului (jud. Cluj) 181-189 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSU, Diana Cîteva observații asupra materialului faunistic din Cluj-Napoca - Statuia Memorandiștilor 191-197 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GĂZDAC, Cristian Bronzuri romane de la Gherla 401-430 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CĂTINAȘ, Ana Ceramique romaine dans les collections de Turda 463-471 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSU, Diana Analiza materialului faunistic provenit din așezarea Starcevo-Criș de la Gura Baciului. Rapoarte de săpături. Campania 1994 499-506 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DASCĂLU, Lidia, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai Cheile Turzii 1994. Raqport de cercetare arheologică și etnoarheologică 537-574 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin, FERENCZI, Istvan, ILIEȘ, Constantin, PAKI, Adela Cercetări arheologice la Cluj-Napoca. Villa Rustica din Valea Chintăului. Campania 1988 619-633 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia Așezarea neolitică de la Viișoara (jud. Cluj) 723-727 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Tumuli și necropole tumulare de pe cursul inferior al Someșului Mic 741-749 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, MAXIM, Zoia Materiale arheologice din județul Harghita în muzeul Mațional de Istorie al Transilvaniei (I) 751-759 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PROTASE, Dumitru Une piece paleochretienne daco-romaine decouverte a Palatca et le probleme de christianisme chez les gothis de Transilvanie 767-773 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Membrii ornorifici ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei: John Nandriș, Hans Bogli 879-897 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc Comercianți în viața obștească a Clujului (sec. XVI-XVII) 101-108 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie WOLF, Rudolf Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII 109-130 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia Casina română din Cluj 297-304 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie KISS, Andras Protocoalele de intabulare ale orașului (1971-1867) 391-395 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Medalia Memorial de St. Helene din Colecția Francisc Roeser 397-403 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - II 503-515 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Alte medalii napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 549-563 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 89-113 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Cercetări arheologice de suprafață în hotarul satului Ceaba 141-144 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Săpîturi arheologice în Munții Petrindului 353-559 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str. Prahovei nr. 12 385-401 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie JAMBOR, Petre Propuneri în dieta de la Cluj din 1790-1791 pentru îmbunătățirea economiei agrare 193-202 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - III 301-311 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CĂLIAN, Livia O monedă de platină în volecțiile Muzeului Clujean 327-330 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ISAC, Dan Gestempelte keramik aus den rimischen kastellen von Gilău und Cașeiu 389-421 germană
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Gabriela, ROTAR, Mihai, ROTEA, Mihai Cercetări de suprafață la Nicula (jud. Cluj) 481-483 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie URSUȚ, Dorin Drumul roman imperial în vatra municipiului Cluj-Napoca 597-604 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie URSUȚ, Dorin The imperial roman road between Potaissa and the fortress of Războieni 605-608 engleză
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STANCIU, Ioan, URSUȚ, Dorin Un fragment din drumul roman Cluj-Napoca-Gilău 609-612 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana, BODEA, Monica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, PICIU, Tiberiu, RADU, Sorin Șantierul arheologic Iclod: Campania din 1996 637-667 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie WITTENBERGER, Mihai The bronze age pit from Buza 703-715 engleză
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan, TĂMAȘ, Călin The celestine from Copăceni (Turda) - Geological Remarks 825-827 engleză
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHIURCĂ, Virgil Gemologia arheologică și resursele gemologice actuale din partea de nord a Munților Trascău 829-835 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1996) 911-920 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan, POP, Constantin Expoziția națională "Marele centru ceramic roman de la Micasasa - îndeletniciri - asta - credințe" 979-881 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I ROTEA, Mihai, WITTENBERGER, Mihai The ritual complex of inhumation belonging to the Early Bronze Age from Copăceni-La Moara (Cluj County) 17-23 engleză
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I POP, Ioan Einige armringe mit schlangenenden aus der spaten Dako-Romischen zeit aus Siebenburgen (die sammlungen der Museem aus Cluj und Alba Iulia) 255-266 germană
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie GOLDNER, Gavrilă, KASA, Zoltan, PAP, Francisc Taxa vamală tricesimala și frecvența transporturilor la oficiul vamal din Cluj (1599-1637) Existent și intregiri 165-182 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Patru medalii transilvănene de încoronare din colecția Esterhazy 391-395 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie GROZA, Horațiu Despre ridicarea și dezvelirea statutii doctorului Ion Rațiu din Turda 396-405 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie GRAVE, Jacques, KASSEL, Dominique Intervention au Ier Colooque International d'Histoire de la Pharmacie a Cluj-Napoca en Octombre 1996 517-519 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II COMȘA, Daniela, JUDE MARIA, Magdalena Reuniunea meseriașilor români din Turda în slujba idealului național 141-147 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MEȘTER, Mihai, PAP, Francisc Tezaurul monetar din S. Văleni, com. Căianu, jud. Cluj 255-272 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia Litografii de Barabas Miklos în colecția Muzeului Național de Istorie 343-346 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MITU, Melinda Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale revoluției de la 1848 din Cluj 359-368 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BOBOȘ, Doina, VAJDA, Cătălina O piesă inedită din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (investigații și restaurare) 369-372 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂPÎLNA, Emil Restaurarea a două statuete "Putti muzicanti" din secolului al XVIII-lea de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cuj-Napoca 373-373 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I ROTEA, Mihai, WITTENBERGER, Mihai The ritual complex of the Wietenberg Culture, Cluj-Napoca (Transylvania) .7-27 engleză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 COCIȘ, Sorin, RUSU-BOLINDEȚ, Viorica, VOIȘIAN, Valentin The pottery in late La Tene tradition of Napoca 141-199 engleză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 IASAC, Dan Das gefass mit agonistischen darstellungen von Gilău 201-221 germană
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 ARDEVAN, Radu, HICA, Ioana Inscriptions de Napoca 243-252 engleză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 BRORSSON, Torbjorn, GRONBERG, Emma The pottery from the ritual complex of the Wietenberg Culture in Cluj-Napoca, România .7-16 engleză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 PÎSLARU, Mariana Ein aureus aus dem legionslager von Potaissa 135-136 germană
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 ISAC, Adriana Verlobungsringe aus den sammlungen des Nationalmuseums fur die Geschichrte Siebenbutgens 187-190 germană
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 PAP, Francisc Registrele de tricesimă clujene despre comerțul între Cluj și Baia Mare (1599-1637) 137-144 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SZOKE ANA, Maria Broderii de cult în Muzeul de Istorie din Gherla 353-366 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MITU, Melinda Colecția de gravuri din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 367-372 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 BOROȘ, Doina Technical data concerning the mummy and its accessories in the collection of the National History Museum of Transilvania, în Cluj-Napoca (Romania) 373-374 engleză
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 BOROȘ, Doina, VAJDA, Cătălina Reconstituirea unei bonete din secolul al XVI-lea aparțănînd Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 375-376 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 CĂPÎLNA, Emil Restaurarea unui "Gheridon" piesă de mobilier ce face parte din colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 383-384 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian Școala de Arte Frumoase din Cluj și Timișoara (1925-1941) 394-394 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 CĂLIAN, Livia Acta Musei Napocensis - 35 de ani de activitate editorială (1964-1999) 395-457 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 COMȘA, Daniela Cronica activităților secțiilor de istorie medievală, modernă și contemporană ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1998-2001) 459- română
2004 Acta Musei Napocensis, 39-40-I, seria 2000-2001 BEU-DACHIN, Eugenia, COCIȘ, Sorin, VOIȘIAN, Valentin Un altare vitivo a Silvano, Scoperto a Napoca 235-239 italiană
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MARCSIK, Antonia Studiul antropologic al scheletelor umane descoprite în cimitirul de secol X din Cluj-Napoca, str. Plugarilor 83-90 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria-Emilia, OȚA, Silviu Piese inedite din colecția Muzeului Național de Istorie a României descoperite în necropola de secol XII de la catedrala romano-catolică de la Alba-Iulia 91-106 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 RUSU-BOLINDEȚ, Viorica New data on the imported Terra Sigillata to Napoca 195-250 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 GERGELY, Balazs, RUSU, Cosmin Cimitirul medieval din Piața Unirii - Cluj 41-44 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 SĂLĂGEAN, Tudor Suki - O familie nobiliară din Comitatul Cluj în Evul Mediu 89-99 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 MUNTEAN, Ovidiu Publicistică franceză în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (mijl. Sec. al XIX-lea) 135-144 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 GROZA, Horațiu Considerații generale privind pietrăritul și unele aspecte ale meșteșugului tradițional practicat în satul Podeni, comuna Moldovenești, județul Cluj 359-364 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 NAGY, Szabolcs, PUPEZĂ, Paul, ROTEA, Mihai, SĂSĂRAN, Luminița, TECAR, Monica, TECAR, Tiberiu Florești-Polus Center. Preliminary observations 47-88 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 MUNTEAN, Ovidiu Arme din perioada revoluției pașoptiste în colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 53-75 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 IANCU, Gheorghe Inundațiile din România din anul 1970 cu referiri speciale la județul Cluj. Cauze și efecte 189-198 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 BONȚA, Claudia Portrete aristocratice de secol XVI-XVII în pinacotecile muzeelor clujene. Studii de caz: Elisabetha de Brabant și Albert de Austria 201-208 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 MITU, Melinda Fotoceramică în colecțiile de artă decorativă ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 209-216 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 GROZA, Horațiu Un monument de arhitectură medievală: Palatul Voievodal din Turda 233-252 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 GRAPINI SABIN, Pompei Pictura murală interioară a bisericii din Micești-Cluj. Recuperarea programului icionografic prin cercetare stratigrafică extinsă 253-258 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu Palatul voievodal din Turda în documente medivale și moderne 109-122 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SĂLĂGEAN, Tudor Biserică, cultură și activitate politică românească în comitatul Cluj în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Studiu de caz: comuna Jucu 123-138 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia Grafică satirică de secol XVIII în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. William Hogarth și "cele patru momente ale zilei" 213-222 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc Comerțul cu sare în registrele tricesimale clujene (1599-1637) 275-278 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu Dr. Augustin Rațiu - o personalitate marcantă a Turtii persecutată de regimul comunist din România 293-308 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica POP, Adrian Aspecte din existența Universității "Bolyai" din Cluj în anii '50 309-317 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CĂLIAN, Livia Acta Musei Napocensis. 45 de ani de activitate editorială (1964-2009) 325-387 română
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 GIUMLIA-MAIR, Alessandra The analyses of the Copper-based finds from the LBA metallurgical site at Palatca 39-51 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 BINDEA, Diana, KELEMEN, Imola Archaeozoological aspects concerning the economic life during late bronze age in Palatca 55-74 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 BENEA, Marcel, ROTEA, Mihai, SĂSĂRAN, Luminița Palatca-Togul lui Mîndrușcă. Analysis of a part of the lithic material from the bronze workshop 75-80 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 PUPEZĂ, Luca-Paul Urban archaelogy in Cluj-Napoca. The findings from the art museum' Courtyard 223-240 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica CSAPO, Emoke Bucureștiul secolului al XIX-lea în descrierile călătorilor maghiari 73-84 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica LASZLO, Tuka Învățămîntul farmaceutic în cadrul universității Franz Josepg din Cluj (Ferenc Jozsef tudomanyegyetem) 1872-1945 101-109 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MITU, Melinda Cultul împărătesei Elisabeta la maghiarii din Cluj în perioada dualistă 111-120 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MIHALY, Melinda Casa Henczel și Hensler din Cluj 175-187 română
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 LAZAREVICI, Magda, MAXIM, Zoia, MISCHKA, Casten Geophysical prospecting vs. Excavation at the neolithic sites Țaga and Iclod .9-25 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 BERETEU, Dinu The dacian fortification from Someșu Rece - "Dealul Custurii (Gilău, Cluj County) 63-79 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica MIHALY, Melinda Neoclassical funerary monuments in the lapidarium of the National Museum of Transilvanian History 145-155 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu The governor of Transylvanias, Karl von Schwarzenberg and his epoch in the collecvtions of the National Museum of Transilvanian History 255-265 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica GROZA, Horațiu The contribution of the Rațiu Family to founding the Museum of Turda 266-280 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BONȚA, Claudia The bicentennial of Carol Popp de Szathmari. Carol Popp de Szatmari's sketches from the collections of the National Museum of Transylvanian History from Cluj-Napoca 289-296 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica CÎRJA, Ion On the symbolism of national identity. The flags of Cluj at the end World Wari (1918) 297-306 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica MITU, Melinda Period photographs from the patrimony of the National History Museum of Transylvania 307-331 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica TOMA, Corina Observations on the typology of the denarii issued by Mary, the queen Hungary (1382-1395). The coin hoard from Cluj-Mănăștur 411-456 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BONȚA, Claudia A selective overiew of the activities carried aut by the history department of the National Museum of Transilvania historii in Cluj-Napoca 457-463 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica DAMIAN, Voichița Recent publications from the National Museum of Transylvanian Hystory Library 464-465 engleză
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelorCluj și Sălaj 35- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Un mormînt din secolului al V-lea e.n la Țaga (jud. Cluj) 181- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIFOR, Ioan, GUDEA, Nicolae Descoperiri arheologice la Gherla 63- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II DRĂGOI, Livia O lucrare de PhilippSauerland în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 443- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice și bizantine la Gherla 141- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu Fibule romane în colecțiile Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 275- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GEOROCEANU, Marin, GEOROCEANU, Paul, LISOVSCHI, Claudiu Fauna din castrele și așezările romane din Transilvania I. Fauna din castrul roman de la Bologa (jud. Cluj) 427- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Gherla secolul IV e.n. 525- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice și bizantine la Gherla (II) 245-246 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BAJUSZ, Istvan Colecția de antichități a lui Terglas Istvan din Turda 367-393 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV RUSU ADRIAN, Andrei Începuturile cetății feudale de la Bologa 403-417 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FURDUI, Titus Tipărituri românești vechi din Biblioteca Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca provenite din biblioteca personală a lui Timotei Cipariu 787-806 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV OLARU, Crăciun Aspecte floristice din cursul superior al Văii Arieșului 807-810 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MOȚU, Iancu Descoperiri arheologice în Aiton (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 293- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae Sfătuitorul - publicație a despărțămîntului Gida-Huedin al Astrei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 675- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin Contribuții la istoricul societății culturale "Sălăgeana" a studenților sălăjeni din centrul universitar Cluj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 687- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a Daciei Posolissensis I. Linia înaintată de turnuri și fortificații mici de pe sectorul de NV a limesului provinciei între castrele de la Bologa și Tihău Istorie Veche şi Arheologie 143- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX GRAD, Cornel Consecințele și învățămintele dictatului de la Viena în lumina unor documente inedite. I. Reclamațiile românești adresate comisiei de ofițeri din Cluj Istorie contemporană 533- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul târziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul) Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Ștefan Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Cîmpia Turzii Istoria artelor 767- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile Relațiile românilor din ținutul Cetății de Piatră (Chioar) cu orașul Cluj în ultimele decenii ale secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 317- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia Despre organizarea internă și funcțiile etno-culturale din grupul Iclod Istorie Veche şi Arheologie 37-42 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MOȚU, Iancu Așezarea rurală romană de la Aiton (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 175-219 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIFOR, Felicia Un ritual de fertilitate și de inițiere în zona Gherla Etnografie, toponimie, onomastică 583-590 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEȘLIU, Călin, LAZAROVICI, Gheorghe, OLARIU, Agatha O piesă de cupru din Sălaj și cîteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în muzeul din Cluj (Partea I-a: obiectele de cupru) Istorie Veche şi Arheologie 97-128 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu, COCIȘ, Sorin, PINTEA, Rodica Fibule romane din Dacia Porolissensis I. Gherla Istorie Veche şi Arheologie 321-338 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile Procesul criminalilor de război de la Ip, Treznea, Huedin, Mureșenii de Câmpie și din alte localități sălăjene Istorie contemporană 272-306 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX VASILIU, Gabriel Primii profesori de limba română de la Universitatea din Cluj (1872-1919) 443-447 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ARDEVAN, Radu Oescus și Napoca. Observații epigrafice 55-62 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX PAPP, Francisc Comerțul baltic al clujului în prima jumătate a secolului XVII 143-148 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX TEIUȘ, Sabina Din lexiografia clujeană de după al doilea război mondial 475-477 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI MARCU, Felix, ȚENTEA, Ovidiu Die Handgeaebeitete keramik aus dem romerkastell von Gilău 221-268 germană
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 POPA, Cristian Harta arheologică a satului Gligorești (comuna Luna, județul Cluj) 55-120 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 SFÎRLEA, Vasile Tradiții locale despre Voievodatul Gelu în spațiul istoric-geografic Gilău-Căpușul Mare (județul Cluj) 629-639 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 POPA AURA, Lucia Activitatea misiunii iezuite din Cluj și Cluj Mănăștur (1579-1588) 649-663 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV FODOREAN, Florin, URSUȚ, Dorin Drumul roman Cluj-Napoca-Gilau în sectorul Florești-Gilău 131-143 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV CZIFRA, Ana, FODOREAN, Florin, URSUȚ, Dorin Căminul roman de apă pentru ruperea presiunii de la Copăceni (jud. Cluj) 145-148 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV CZIFRA, Ana, FODOREAN, Florin, URSUȚ, Dorin Alimentarea cu apă a prașului antic Potaissa 149-152 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV SABOU, Călin, SABOU, Mihaela Implicarea bisericii greco-catolice în susținerea învățămîntului confesional din dieceza Gherla în secolul al XIX-lea 361-366 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV VAJDA, Cătălina Tipuri de contexturi întîlnite la piesele textile de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 735-748 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare RUSTOIU, Aurel O zăbala irlandeză în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (observații privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britania staționate în Dacia romană 215-234 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare COCIȘ, Sorin, OPREANU, Coriolan Villa romană de la Viștea (jud. Cluj) 275-282 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BOROȘ, Doina, VAJDA, Cătălina Restaurarea unui valtrap din colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 375-380 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare GROPEANU, Mihaela Conservarea preventivă a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 489-502 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Înfințarea băncii agrare din Cluj și activitatea ei în perioada 1920-1922 251-277 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, seria istorie-etnografie-artă BONȚA, Claudia Eliberarea strigoniului reflectată în patru medalii aflate în colecția Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 33-44 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii BORȘA, Sanda Raportul centru-periferie în implementarea procesului de colectivizare în raionul Cluj (1949-1952) 227-236 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MORARU IULIU, Marius Învățămîntul teologic universitar în eparhia Clujului în perioada interbelică 259-265 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie GREC, Marius Urme de încălțăminte pe materialul tegular din castrul de la Potaissa 241-250 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BIAGI, Paolo, VOYTEK, Barbara Excavations at Peștera Ungurească (Caprelor)(Cheile Turzii, Petrești de Jos, Transylvania) 2003-2004: A preliminary report on the chiooed stone assmblages from the chalcolithic toarte pastilate (Bodrogkeresztur) layers 177-202 engleză
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Considerații cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 și 1946 de către Lucrețiu Pătrățcanu, ministru de justiție 333-341 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie GALL, Erwin Dăbîca: necropola din jurul bisericii din grădina lui A. Tămaș. Cîteva idei privind evoluția habitatului medieval de la Dăbîca 159-210 română
1997 Angvstia, 2 MOLDOVAN, Victor Contribuția lui Nicolae Bogdan la întemeierea învățămîntului liceal românesc din Cluj 175- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GAL, Erika, KESSLER, Eugen Resturi fosile și subfosile de păsări în siturile paleolitice și neolitice fin Cheile Turzii și Cheile Turenilor (județul Cluj) .9-12 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile Încitatea secuilor prin presa maghiară din Cluj și Debrețin la 1848-189 51-55 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie DIMITRIU, Oana Fundația Virgil Cioflec instituție de cultură românească la Cluj 159-167 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Din istoria Țării Calatei 337-338 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina Identificarea gemologică a componentelor unui sirag de mărgele din secolele V-VI, descoperit în zona Cordoș (Municipoiul Cluj-Napoca, România) 295-302 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BINDEA, Daniela, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, POP, Daniela Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic 113-120 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie DOBOS, Alpar, LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei O fibulă inedită descoperită în raza localității Sic, jud. Cluj 177-186 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie SĂSĂRMAN, Mihai, ZĂGREANU, Radu Einige romische Inschriften und bilhauerische Elemente aus Gherla 187-200 germană
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală ARDELEAN, Sorana Locuințele C1 și C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică 367-372 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 ONIȘOR, Teodor Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei 15-78 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 DUNĂRE, Nicolae Colecția de cahle a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj 157-179 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOS, Karoly "plugul satului" din colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei 295-302 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOS, Karoly Conservarea obiectelor etnografice acum o jumătate de secol în muzeele din Cluj 323-327 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DĂNCUȘ, Gheorghe Sarcinile Muzeului etnografic al Transilvaniei în etapa actuală .3-10 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DĂNCUȘ, Gheorghe Expoziția de bază a Muzeului etnografic al Transilvaniei 303-311 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 KOS, Karoly Modul de organizare a colecțiilor muzeului etnografic al Transilvaniei 313-319 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 PASCU, Viorica Aspecte din evoluția portului popular din Apahida 339-348 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 BUTURĂ, Valeriu Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei .3-72 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 MUREȘAN, Pompei Aspecte etnografice din exploatarea sării în trecut la Icna Dej 387-419 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 PASCU, Viorica Croiuri de cămăși din colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei 435-354 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 KOS, Karoly Vechi forme de muncă agricolă în cîteva sate din jurul Clujului 227- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din apropierea Clujului 489- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 IDU, Petre Feleacul," un sat de coastă" din sudul Clujului 509- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 POPA, Atanasie Zugravi și școli de zugravi ai bisericilor de lemn din Transilvania. Dimitrie Ispas din Gilău - Cluj 581- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 ONIȘOR, Teodor, PASCU, Viorica Din realizările științifice ale etnografilor clujeni în ultimul sfert de veac .3-29 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 MUREȘANU, Pompei, OȘIANU, Romulus Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor țărănești din Depresiunea Călățele 31-58 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea așezărilor și a arhitecturii populare din zona Dealurilor Clujului 59-92 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 IRIMIEȘ, Dumitru Bisericile de lemn din Stolna și Finișel 93-105 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 KOS, Karoly Colecția de furci de tors a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-224 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TIȚA, Aurelia Portul popular românesc din Depresiunea Călățele 225-241 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TALOȘ, Ion Obiceiuri privitoare la seceriș - din materialele arhizei de folclor - Cluj - 261-278 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 MÎRZA, Traian Cîntecul ceremonial al clăcii de tors din partea de Nord a Munților Apuseni 337-359 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 CIOTI, Viorel Valorificarea creațiilor artistice populare prin cooperația meșteșugărească clujeană 493-509 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PASCU, Viorica Muzeul Etnografic al Transilvaniei la semicentenarul său .3-20 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 KOS, Karoly Structura tematică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 137-158 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TIȚA, Aurelia Vase de lemn în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 159-168 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BRATU, Delia Colecția de jucării a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 169-196 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 IRIMIEȘ, Dumitru Scurtă privire asupra picturi, icoanelor pe lemn și sticlă aflate în biserica din Stolna, jud. Cluj 411-423 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion O mărturie onedită cu privire la inaugurarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei 641-645 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 PASCU, Viorica Activitatea de valorificare științifică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei .3-12 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane pe lemn din Colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 25-32 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia, TOȘA, Ioan Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 33-70 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TOȘA, Ioan Reflectarea arhitecturii populare în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 15-70 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX KOS, Karoly Obiecte de os și corn în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 71-107 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PASCU, Viorica Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .7-9 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TOȘA, Ioan Contribuția Muzeului Etnografic al Transilvaniei la dezvoltarea muzeografiei etnografice românești 25-65 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TIȚA, Aurelia Sisteme pentru prepararea hranei și încălțire în interioarele țărănești din Muzeul Etnografic al Transilvaniei 147-181 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X GHIURIȚAN, Cristina Obiecte de cadou între tineri în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 355-362 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Din activitatea muzeului 471-476 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .5-18 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 VUIA, Romulus Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Prefață 19-30 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BĂRBULESCU, Constantin Morții și viii. Mormintele și cimitirul din Onicești 267-279 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 SĂLĂGEAN, Tudor Începuturile Muzeului Etnografic al Ardealului (1922-1928) Contribuții documentare 315-338 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 OȘIANU, Flavia, OȘIANU, Romulus Bibliografia "Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei" (vol. I-X) 345-357 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-15 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PAVELESCU, Gheorghe Cuvînt ocazional, la a 75-a aniversare a Muzeului Etnografic din Cluj 19-20 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Gînduri aniversare 21-22 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BLAGA, Iuliana Colecționari și donatori. Constituirea fondului documentar al Muzeului etnografic al Transilvaniei 101-107 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SOCOL, Maria Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei - Contribuția sa la dezvoltarea etnografiei românești 109-111 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PASCU, Paula Conservarea și restaurarea, sector vital pentru patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 529-536 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-13 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MOISE, Ilie Muzeului Etnografic al Transilvaniei: ctitori sau succesori 19-22 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 SĂLĂGEAN, Tudor George Vâlsan - Pledoarie pentru un muzeul etnografic al Ardealului 23-31 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BADEA ȚUȚUIANU, Adriana Împănatul boului în comuna Mintiul Gherlii (jud. Cluj) 469-482 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GRAUR, Tiberiu Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-14 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZĂR, Florin Parcul etnografic "Rumulus Vuia" 1929-1999 21-28 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BĂRBULESCU, Elena Imagine și simbol în spațiul țărănesc contemporan. Prolegomene la o cercetare de teren - Comuna Rîșca 213-219 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PASCU, Paula Considerații generale și propuneri privind conservarea patrimoniului mobil și imobil din Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 409-416 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIAN, Flavia, TOȘA, Ioan Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1957-2000) 417-447 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-15 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BĂRBULESCU, Elena Jocuri de copii. Comuna Rășca - județul Cluj - Studiu de caz 385-396 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOISE, Ilie Repere pentru o istorie a îmvățămîntului etnologic clujean 75-86 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-10 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Un moment din evoluția preocupărilor universitare clujene pentru cultura populară tradițională 13-21 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BOCȘE, Maria Ceramica habană în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 105-124 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura, VAJDA, Katalin Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara de la începutul sec. al XX-lea, aparținînd colecției Muzeului Etnografic al Transilvaniei 501-512 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DRĂGAN, Dragoș Problematica restaurării unei icoane pe lemn repictate din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 513-524 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GROPEANU, Mihaela Propunere de conservare a monumentelor etnografice din Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 525-527 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROȘCA, Teodora Motivul iconografic "Sfîntul Gheorghe ucigînd balaurul" în icoana pe sticlă din Transilvania- cu exemplificări din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 339-374 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZĂR, Florin Colecția de monede a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 445-456 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GROPEANU, Mihaela Forme de degradare ale lemnului din structura monumentelor de arhitectură populară ale Parcului Național Etnografic "Romulus Vuia" 459-468 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura Restaurarea a douî catrințe, în tehnica "patru ițe" din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 469-474 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Daniela Restaurarea unor paftale din colecția Muzeului etnografic al Transilvaniei 485-490 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-12 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Expoziția permanentă a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 297-329 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Județul Cluj și Munții Apuseni în cadrul istoric geografic și etnocultural românesc 333-360 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-10 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca Credințe și supersitiții legate de naștere în satul Călățele, jud. Cluj 165-170 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Locul Muzeului Etnografic al Transilvaniei în istoria muzeografiei din România 15-20 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAMIAN, Voichița Rit și ritual funerar. Studiu de caz - Dezmir, jud. Cluj 323-339 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SĂLĂGEAN, Tudor Tehnici de construcție a casei tradiționale și a anexelor gospodărești și credințe asociate acestora în mărturiile locuitorilor comunei Jucu 340-347 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian Fierăria din Hășdate 133-138 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca Aspecte ale alimentației cotidiene în satul Hășdate, comuna Sălădisla, județul Cluj 139-142 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru Cîteva considerații etnocoreologice asupra dansului tradițional din satul Hășdate, județul Cluj 222-230 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TIȘE, Alin Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 MUNTEANU, Simona Simpozion aniversar 1929-2009, Parcul Etnografic Național "Romulus Vuia", 11-12 iunie 2009 .11-18 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 SAVA, Eleonora Folclorism și autoreprezentare. Studiu de caz: satul Hășdate, județul Cluj 221-228 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TARNIȚA, Octavian Implicarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei în educarea și formarea în spirit european a copiilor și tinerilor 341-344 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TOTSZEGI, Tekla Colecția etnografică a Societății Muzeului Ardelean 345-351 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TOȘA, Ioan Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1958-2009) 352-388 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TROȘAN, Laura Restaurarea unei cămăși bărbătești din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 409-411 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TIȘE, Alin Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Din istoria muzeului etnografic al Transilvaniei (Colecții, colecționari, sisteme de evidență) 311-327 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BENKARA, Dana Aplicarea măsurilor de profilaxie și combatere a insectelor care deteriorează obiectele muzeale din lînă și blană în cadrul colecțiilor Muzeului Etmografic al Transilvaniei 395-406 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BODIU, Aurel Elemente ale cultului funebru în zona Dealurilor Clujului 72-85 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian, ȘERDAN, Daniela Muzeul etnografic al Transilvaniei la început de mileniu. Direcții de dezvoltare și perspective 265-274 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BRATU, Ioan, KACSO, Irina, MĂRUȚOIU, Constantin, MOLDOVAN, Zaharie, TOADER, Vasilica, TOȘAN, Laura Metode de expertiză științifică a icoanelor din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 383-388 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SĂLĂGEAN, Tudor Obiceiuri, tradiții și ocupații din comuna Jucu, județul Cluj 127-150 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GARMIER JEAN, Francois La ceramique dans la phototheque du Musee Erhnologique de Transylvanie 153-184 franceză
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOMOIAGĂ, Anca Prezentarea activităților taberei de vară organizată de Muzeul Etnografic al Transilvaniei 185-189 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOADER, Vasilica Restaurarea și conservarea unor tacîmuri din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 345-356 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Iclod (campania 1987) 55-68 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu Monumentul roman de la Suatu 273-282 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FLOREA, Gelu, GOGÎLTAN, Florin Săpături arheologice la Gligorești (jud. Cluj) - 1990 .9-38 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, PREDA, Vasile, THEISS, Wilhelm Studiul geologic, arheologic și tehnic al "drumului lui Traian" Tronsonul Războieni - Bogata (Turda) 167-197 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie HOPÎRTEAN, Ana, SUCIU, Viorica Considerații referitoare la un prezumtiv tezaur descoperit la Potaissa 257-268 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile Potaissa (studiu monografic) - Bărbulescu M. 377-378 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie ROTEA, Mihai O urnă funerară etruscă în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 75-77 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie SZOKE ANA, Maria Tacîmuri din secolele XVI-XVIII în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 669-684 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie ZUGRAVU, Nelu Puncte de vedere recente despre inventarul funerar de la Apahida I 709-710 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela Catalogul medaliilor napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei - Călian Livia 718-719 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie PURNICHI, Vintilă Mihai Moșandrei - Pagini din jurnal, de la Gherla. Acasă la Cîmpulung 595- română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Ceramica medievală din România (Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 1995) 198-199 română
2005 Arheologia Medievală, V SALAN, Gyorfi Pinteni cu rotiță din Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei (secolul al XIII-lea - începutul secolului al XV-lea) 101- română
2005 Arheologia Medievală, V LUPESCU, Radu Lolousvar magyar kurvarosa a kozepkorban - Benko Elek 215- română
2000 Banatica, 15-I LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai Sondajul arheologic de la Mintiu Gherlei - Ciuleneș 191-205 română
2011 Banatica, 21 LAKATOS, Artur Bazele relațiilor internaționale ale lumii culturale clujene. Legăturile internaționale ale facultății de matematică și științe ale naturii din cadrul Universității "Ferenc Jozsef" 283-294 română
2012 Banatica, 22 KAMENICZKI, Cornel, VARGA, Attila Freemasonry Lodge "Unio" from Cluj and the Memorandum Movement 243-257 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI ALFOLDY-GĂZDAC, Agnes Tracking down a roman statuette: The Venus from Napoca (Cluj Napoca, County of Cluj) 322-326 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BĂRBULESCU, Mihai Inscriptions votives pour les genies protecteurs dans le camp legionnaire de Potaissa 375-379 franceză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI PÎSLARU, Mariana The presumable hoard from the legionary camp of Potaissa 676-686 engleză
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII KOVACS, Andras Placa comemorativă a casei Bocskai din Cluj (1606) 104-110 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII MIHALY, Melinda Casa Bocskai din Cluj. Contribuții la istorticul clădirii 111-117 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia Simpozioanele de Arheometrie. Cluj-Napoca 1987-2007 .1-44 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MÎRZA, Ioan "Geoarheologia" sau "Studiul geoarheometric" al vestigiilor arheologice la Cluj-Napoca. Moment aniversar (1987-2007) 45-90 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII FĂRCAȘ, GHERGARI, Lucreția, LAZAROVICI, Gheorghe, TĂMAȘ, T. Studii de microfabric și compotiție fazală asupra ceramicii neolitice de la Gura Baciului 99-112 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, RADU, S., TĂMAȘ, T. Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana, WITTENBERGER, Mihai Date arheologice și arheozoologice din gropile rituale din str. Banatului, Cluj 220-222 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, A., MARIAN, C. Prospectări prin măsurători de rezistivitate în Piața Unirii, Cluj-Napoca 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, A., LAZAROVICI, Gheorghe, MARIAN, C. Prospectări arheometrice la Iclod 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COZA, A., MORARIU, V. Prospectarea magnetică a zonei din nord-vestul Clujului 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia, MÎRZA, Ioan Date petroarheologice în stațiunea de la Gura Baciului 252-253 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MÎRZA, Ioan Analiza unor probe minerale (chihlimbar, coral, sticlă) din mormîntul princiar (sec. V d. Ch.) de la Turda 254-254 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, POTRA, I. Noi analize pe obiecte de cupru din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII TOPAN, Gheorghe Noi analize metalografice, chimice și tehnologice pe unele piese de aramă din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe Ceramica eneolitică din Cheile Turzii, cultura Petrești. Aspecte mineralogice 262-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII DUCA, Voicu Mecanisme de deteriorare - alterare identificate la construcțiile vechi din Cluj 273-273 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, D., OPROIU, T., SZENKOVITS, F. Considerații astronomice cu privire la cadranul solar de la Biserica Calvaria (Cluj-Napoca) 283-283 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 GOGÎLTAN, Florin The settlement of Cășeiu and some problems concerning the Late Bronze Age in the Center and Northern Transylvania 191-214 engleză
1973 Biharea, I RUS, Aurel O statuie în stil baroc. Sfîntul Ioan de Nepomuk la Muzeul de Artă din Cluj 241- română
1974 Biharea, II BRATU, D., TOȘA, Ioan Bihorul în arhiva etnografică-folclorică a Muzeului etnografic al Transilvaniei 149- română
1976 Biharea, IV LĂPTOIU, Negoiță Înființarea Școlii de arte frumoase din Cluj 223- română
1977 Biharea, V ȚOCA, Mircea Artitectura barocă clujeană 215- română
1977 Biharea, V MIHOC, Blaga Datini și obiceiuri populare din comuna Rohia într-un document inedit privind activitatea "Asociațiuunii pentru literatura românăși cultura poporului român" din primii ani ai secolului al XX-lea 293- română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica NAGY, Jozsef-Gabor The Wietenberg Site from Florești-Poligon (Cluj County). A Study of settlement archaeology 151-182 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica APAI, Emese, GOGÎLTAN, Florin, NEMETH, Tita Eine rituelle grupe vei Vlaha, gemeinde Savădisla (Kreis Cluj) 163-183 germană
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DIMA, Cristian Despre un cuțit celtic descoperit recent la Cluj 81-88 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CRISTACHE PANAIT, Ioana Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 157-162 română
1992 Carpica, XXIII-1 DUMITRAȘCU, Sever Vasile Pârvan și Universitatea din Cluj (Aspecte arheologice) 41-77 română
2003 Carpica, XXXII MITREA, Ioan Țaga, două așezări din perioada finală a etnogenezei românilor (sec. IV-sec. VII-VIII) - Protase D 249-250 română
2009 Carpica, XXXVIII OTA, Radu O încercare de reinterpretare a unui relief descoperit în castrul roman de la Cășeiu (jud. Cluj) 60-64 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DRĂGOI, Livia, RUS, Alexandra Colecția de artă modernă românească a muzeului Octavian Goga din Ciucea 121-125 română
1972 Centenar Muzeal Orădean NANASI, Zoltan Muzeul de istorie al Văii-Ierului (1957-1972) 133-137 română
1972 Centenar Muzeal Orădean SOROCEANU, Tudor Așezarea de tip Wietenburg de la Palatca (j. Cluj) 165-172 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea Metalogeneza fierului sedimentar de la Căpuș (județul Cluj) 627-630 română
1997 Cercetări Arheologice, X ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia Potaissa. Studiu monografic. 437-439 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII ARDEVAN, Radu O monedă dacică descoperită în localitatea Dosul Napului (jud. Cluj) / Une monnaie trouvée à Dosul Napului, dép. de Cluj Numismatică antică şi bizantină 59-61 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 PÎSLARU, Mariana Noi descoperiri monetare în termele de la Potaissa / New Monetary Finds from the Potaissa Baths Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 79-87 română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU-ARGEȘEL, Ion Asupra morilor și altor instalații de apă din zona Munților Trascpului 135-156 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ȘTEFAN, Ciprian Identificarea iconografică a bisericilor de lemn din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (Dretea- județul Cluj și Bezded - județul Sălaj) 331-335 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BOGDEA, Doina, CIOCȘAN, Octavian, CIOCȘAN, Silviu, IASINSCHI, Valentina, ROGNEANU, Florin Lucrări de conservare-restaurare în vederea stămutării bisericii (monument istoric din sec. al VII-lea) din localitatea Dretea, județul Cluj 396-400 română
2011 Cibinium MAIOR, Carmina Momente din activitatea despărțămîntului Astra din Cîmpia Turzii. Documente din arhiva științifică a Muzeului Astra 96-99 română
1986 Crisia, XVI MEDAN, Virgil "Leruitul" miresei la Călățele (județul Cluj) 447-454 română
1986 Crisia, XVI DIOSZEGI, S., MESZAROS, A. Studiul litostratigrafic al unui calcar recifal din partea superioară a marnelor de Brebi din Dealul Riseg (Nord de Izvorul Crișului) 569-576 română
1988 Crisia, XVIII CODREA, Vlad, ȘURARU, Nicolae Un dinte premolar (P4 dext.) de sirenid (Mammalia, Sirenia) în orizontul calcarului de Cluj, de la Cluj-Napoca: Cheile Baciului 689-695 română
1992 Crisia, XXII MARTA, Doru Catalogul Cărții vechi românești din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca (1561-1830) 292-293 română
1993 Crisia, XXIII MARTA, Doru Repertoriul arheologic al județului Cluj 363-364 română
2000 Crisia, XXX TODINCA, Vasile Educația și cultura, oglindite în revista "Societatea de Mîine" 499-504 română
2001 Crisia, XXXI FAUR, Antonio Un document francez despre alegerile din anul 1946 în județul Cluj 321-325 română
2004 Crisia, XXXIV POP, Alexandru Vechi vase farmaceutice orădene în colecția de istorie a farmaciei a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 155-169 română
2008 Crisia, XXXVIII RUSU, Gabriel-Virgil Politică și societate în principatul Transilvaniei la sfîrșitul drcolului al XVI-lea- conspirația nobișiară de la Cluj (1594) 65-74 română
2012 Crisia, XLII RIGMAN, Ciprian-Doru Formația intelectuală a protopopilor greco-catolici din epioscopia Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea 49-60 română
1971 Cumidava, V STĂNESCU, M. Sindicatele din România între congresele de la Brașov și cel de la Cluj (1921-1923) 541- română
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie JAKLOVSZKI, Mariana, RÎPĂ-BUICLIU, Dan O cintribuție istotică și bibliografică, Urbariu, Cluj, 1819 209- franceză
1976 File de Istorie, IV SABĂU, Nicolae Iconografia decorului plastic al palatului Banffy din Cluj-Napoca 483- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II PAPP, Francisc Unelte agricole în comețul extern clujean (prima jumătate a secolului XVII) 187-196 română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Ana Topografia castrului Leg. V Macedonica de la Potaissa și a zonelor învecinate 101- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Cluj - "Piața Ștefan cel Mare" 15-22 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie POPA AURA, Lucia Învățămîntul Iezuit în Cluj-Mănăștur (1579-1588) 129-140 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie LECHINȚAN, Vasile Nobili, preoți și învățători din Comitatul Turda la 1729 141-148 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie FLOREA, Călin Acțiunile informativ-operative din penitenciarele comuniste. Detenția lui Alexandru Todea în penitenciarul de la Dej 345- română
2010 Marisia, XXX , seria arheologie DOHNER, gregor, FIEDLER, Manuel, HOPKEN, Constanze, MERZENICH, Christoph, STURMER, Veit, SZILAMER PETER, Pancuel, VASOROS, Zsolt Forschungen im kastell von Porolissum. Bericht zur kampagne 2009 115-126 germană
2010 Marisia, XXX , seria arheologie LASZLO, Keve The Birth of Cluj. Historical Data related to the city's history from the 10th to the 23th century) 221-222 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie PETRUȚ, David The funerary stelae from Popolissum. Typological, iconographical and epigraphic aspects 189-217 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie ILIE CORNEL, Constantin Teatrul Național din Cluj în perioada interbelică 203-209 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie IUGA, Liliana Monument și spațiu public românesc în Clujul interbelic. Cazul Catedralei Ortodoxe 307-322 română
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie FODOR, Gelu Între legea scrisă și dreptul cutumiar. Aspecte privind aplicarea legii în comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea 71-83 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie RIGMAN, Ciprian Activitatea cultural-națională a ptotopopilor din Episcopia Greco-Catolică de Gherla în anii regimului politic liberal (1860-1867) 85-100 engleză
2009 Marmatia, .9-1, seria arheologie BOBOS, Alpar, LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei An unpuplished fibula found in the area of Sic, County Cluj 171-182 engleză
2012 Marmatia, .10-1, seria arheologie BERETEU, Dinu Așezarea dacică fortificată de la Sălicea (com. Ciurila, jud. Cluj) 109-122 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 RUSU, Mircea Cercetări arheologice la Gilău 685-716
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 PROTASE, Dumitru Două inscripții inedite de la Ilișua 319-324
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 PROTASE, Dumitru, ȚIGĂRA, I. Șantierul arheologic Soporul de Câmpie 383-396
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 MACREA, Mihail Șantierul arheologic Cașolț-Boița 407-444
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 MACREA, Mihail Șantierul arheologic Someșeni-Cluj 515-522
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PROTASE, Dumitru Șantierul arheologic Soporul de Câmpie 527-536
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Șantierul arheologic Bologa, jud. Cluj (1967) 115-124
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Iclod (1977-1981) 050-061
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 HALASU, A., IAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Șantierul arheologic Cluj-Mănăștur 281-286
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Castrul roman Gilău 293-296
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan, PISO, Ioan Castrul roman de la Cășei 297-298
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ARDEVAN, Radu, PROTASE, Dumitru Săpăturile de salvare de la Gherla 299-303
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GUDEA, Nicolae Cercetările și săpăturile arheologice executate pe linia înintată de turnuri a limesului de vest 304-305
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 PAP, Francisc Negustori literați ("deak") la Cluj (1599-1637) 103-116 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 SIPOS, Gabor A Boncnyiresi reformatus parokia atadasa (1651) 55-58 maghiară
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSZ-FOGARASI, Eniko Tîrgurile Dejului în evu mediu 119-124 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 SOLCAN, Șarlota Negustoresele din Cluj în prima jumătate a secolului al XVII-lea 35-54 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu Potaissa. Studiu monografic. Bărbulescu Mihai 348-350 română
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie GUDEA, Nicolae Beitrage zur kenntnis der romischen bewaffnung aus Dakien. Uber die waffen fur den fernkampf aus dem lewgionslager von Potaissa/Turda und dem dazugehoriges gebiet 120-132 germană
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie ARDEVAN, Radu Despre o gemă romană de la Gherla 183- română
1978 Pontica, XI LUCA, C., MILEA, Z. Un teasc roman descoperit la Potaisa 235-240 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana, HOPÎRTEAN, Ana, MILEA, Z. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice în castrul roman de la Turda (1971-12976) .5-15 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana O epigrafă inedită din castrul de la Potaissa 17-20 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BLĂJAN, ihai., CERGHI, Tiberiu Descoperiri romane și postromane la Aiton (jud. Cluj) 21-34 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I POP, Constantin Se poate vorbi de un stil "Potaissa" în arta provincială din Dacia romană ? 35-37 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I WOLLMANN, Volker Monumente sculpturale romane de la Potaissa văzute de F.J. Neigebaur, Fodor A. și M.J. Ackner 39-54 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I WINKLER, Iudita Circulația monetară și continuitatea populației daco-romane la Potaissa 55-57 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I CHIRILĂ, Eugen, HOPÎRTEAN, Ana Tezaurul monetar de la Turda (Contribuții numismatice la problema penetrației ungurilor în Transilvania în secolul XI) 59-73 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I KISS, Andrei Relațiile dintre Turda Veche și Turda Nouă în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea și primul deceniu al secolului al XVII-lea 75-92 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I PAP, Francisc Efectiv monetar și monedă de calcul în comețul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) 93-98 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I NEAMȚU, Alexandru Exploatarea ocnelor de sare din Turda în sec. al XVIII-lea 99-109 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I PORUMB, Marius Contribuții privind pictura românească din secolul al XVIII-lea în jurul orașului Turda 111-113 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I MUREȘAN, Camil Aspecte din viața politică a orașului Turda în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 115-124 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I TEXE, Rozalia Turda în anii revoluției de la 1848-1849 125-130 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I SOMEȘFĂLEAN, Livia Organizarea meșteșugurilor din orașul Turda după 1848 141-148 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I ABRUDAN, P. Turda - centru al solidarității cu România în anii rîzboiului pentru independență 1877-1878 149-154 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I MATEI, Alexandru Războiul de independență și Turda - Contribuții documentare - 155-167 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I CORDOȘ, Nicolae Turda în mișcarea memorandistă 169-176 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I PARASCHIV, Marcu Mișcarea muncitorească din Turda în toamna anului 1920 și reflectarea ei în ziarul local 249-252 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I TALPEȘ, Ioan Luptele desfășurate în toamna anului 1944 pe Valea Arieșului 253-257 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din activitatea forțelor democratice în frunte cu P.C.R. pentru căștigarea bătăliei alegerilor din noiembrie 1946 ăn fostele județe Cluj și Turda 279-286 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I ARDOS, A., JUDE, M., MIREL, M. Aspecte ale vieții turdene oglindite în ziarul "Cuvîntul Poporului" 1944-1949 287-300 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Săpăturile arheologice în carstul roman de la Gilău. Campaniile 1976-1979 29-54 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Drumul roman Napoca - Potaissa 63-80 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II CĂTINAȘ, Ana Ceramica romană de la Potaissa - Str. Cheii 81-114 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II HOPÎRTEAN, Ana, LUCA, Claudia Noi descoperiri în necropola sudica a Potaissei (Uzina de apă) 115-122 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PISO, Ioan Epigraphica (XI) - Inscripții din Napoca 123-131 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II VLASSA, Nicolae Sfinxul de bronz de la Potaissa 133-153 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II POP, Constantin Similitudini artistice între monumentele napocense și potaissense 155-160 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BĂRBULESCU, Mihai Potaissa după mijlocul secolului al III-lea 161-187 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GERGELY, Eugen Contribuții privind lupta maselor populare din Turda și împrejurimi împotriva fascismului și războiului 265-270 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BĂRBULESCU, Mihai Evoluția cercetărilor privind Potaissa romană 283-296 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II OPRIȘ, Ioan Despre începuturile muzeografiei la Turda 303-306 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III Potaissa 1875 .5-6 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ȘIPOȘ, Eugen Turda pe coordonatele socialismului .6-9 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana, HOPÎRTEAN, Ana, LUCA, Claudia Cercetările arheologice în castrul de la Potaissa (1977-1982) 13-20 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III URSUȚ, Dorin Ramificarea drumului roman imperial spre castrul de la Potaissa. Cercetări topometrice 20-22 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III CĂTINAȘ, Ana Ceramica ștampilată de la Potaissa (I) 41-51 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ISAC, Dan Terra sigillata de la Gilău 65-79 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III WINKLER, Iudita Date noi despre CIL III, 1627, dea dintîi atestare epigrafică a Potaissei 80-84 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III HOPÎRTEAN, Ana, LUCA, Claudia Un monument funerar roman descoperit la Turda (Potaissa) 111-113 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III POP, Constantin Vertumnus - protectorul plantelor. O statuetă romană din Potaissa 116-118 română
1993 Revista Bistriței, VII RUSTOIU, Aurel Ceramica dacică de la Florești - "Cetatea fetei" (jud. Cluj) 63-75 română
1997 Revista Bistriței, X-XI ROTEA, Mihai Cercetări arheologice la Palatca - "Togul lui Mîndrușcă". Observații preliminare 13-19 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII OPRESCU ROXANA, Alina Reconstituirea familiei din Așchileul Mare (jud. Cluj) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 63-72 română
2000 Revista Bistriței, XIV GYARMATI, Zsolt Contribuții privind modernizarea Clujului 28-35 română
2000 Revista Bistriței, XIV STAN, Ana-Maria Preocupări cultural-științifice și sociale ale Centrului studențesc "Petru Maior" 1918-1925 116-125 română
2000 Revista Bistriței, XIV MORAR-VULCU, Călin Organizarea locală și componența etnică. P.C.R. Cluj, 1945-1950 126-136 română
2000 Revista Bistriței, XIV FLOREA, Carmen Elemente devoționale în viața asociațiilor laice din Cluj (secolul al XV-lea) 162-167 română
2001 Revista Bistriței, XV TOPAN, Paul Problema căsătoriei și ciclul vieții familiale în protopopiatul ortodox Turda (1850-1914) 227-237 română
2002 Revista Bistriței, XVI FODOREAN, Florin The roman road Gilău-Bologa. The sector between Căăușu Mare - Izvoru Crișului 97-102 engleză
2003 Revista Bistriței, XVII FODOREAN, Florin, NEMETI, Irina, NEMETI, Sorin Territorium Potaissae 69-75 română
2003 Revista Bistriței, XVII COCIȘ, Sorin, GĂZDAC, Cristian, VOIȘIAN, Valentin Coin finds from roman Napoca - the excavations on Deleu st. 77-96 engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII COCIȘ, Sorin, ȚIPLIC IOAN, Marian, VOIȘIAN, Valentin Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu 195-208 română
2004 Revista Bistriței, XVIII DIN, Petre Ipostaza justițiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolului al XVIII-lea 227-232 română
2004 Revista Bistriței, XVIII ANDREI, Mirela Impactul legislației și politicii școlare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de Gherla 1867-1918 305-313 română
2006 Revista Bistriței, XX LAKATOS, Artur Distrugerile provocate de armata germană în orașul Cluj în perioada martie-octombrie 1944 325-330 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 GĂZDAC, Cristian, ZĂGREANU, Radu Reinterpretarea evidenței numismatice. Studiu de caz: Castrul auxiliar de la Gherla 175-180 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 ZĂGREANU, Radu Tipuri de monumente sculpturale romane necunoscute de la Gherla 255-268 română
2008 Revista Bistriței, XXII PUPEZĂ, Paul Descoperiri din a doua epocă a fierului (sec. III-Ii a. Chr.) de la Polus Center (com. Florești, jud. Cluj) 37-72 română
2010 Revista Bistriței, XXIV KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Așchileu Mare (jud. Cluj) 29-40 română
2011 Revista Bistriței, XXV MARINESCU, George, ZĂGREANU, Radu Un nou akinakes descoperit la Năsal (com. Țaga, jud. Cluj) 139-147 română
2011 Revista Bistriței, XXV PROTASE, Dumitru Un cimitir de incinerație slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cîmpie 197-202 română
2013 Revista Bistriței, XXVII GUDEA, Nicolae Îndreptări arheologice. Cîte ceva despre religia militarilor din castrul roman de la Bologa/Resculum 37-38 română
2013 Revista Bistriței, XXVII DIN, Petre Transilvania în percepția istoriografiei clujene contemporane 370-375 română
1968 Sargetia, V BUTURĂ, Valeriu Construcții și instalații țărănești din județul Hunedoara în secția de aer liber a Muzeului ernografic al Transilvaniei din cluj 519- română
1970 Sargetia, VII LAZĂR, Iosif, PETRESCU, Iustinian Date anatomice asupra unor trunchiuri din Oligocenul de la Fildul-de-Jos (NV României) 259-265 română
1973 Sargetia, X IANCU, Gheorghe Din istoricul învățămîntului universitar clujean (1919-1920) 337- română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MATEI, Alexandru O așezare rurală romană la Chinteni (jud. Cluj) 299-302 română
1977 Sargetia, XIII BLĂJAN, Mihai, CERGHI, Tiberiu Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca și Răchițele (jud. Cluj) 131-147 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 ȚIPLIC IOAN, Marian Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Tramsilvaniei de Sud. 2. Breslele armurierilor din Cluj (sec. XIV-XVI) 455-466 română
2013 Sargetia, XL, seria IV BERETEU, Dinu Așezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca - Sinitău 73- română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Satu Mare în sec. XVI-XVII (pe baza registrelor clujene de tricesimă) 161-166 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 GOVOR, Daniela Aspecte demografice la Potaissa 45-47 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 MICLĂUȘ, Doina Pictori clujeni în colecția de artă a Muzeului Județean Satu Mare 637-647 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie MARCU-ISTRATE, Daniela Cahle medievale din Transilvania. Colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca - Catalog 121-185 română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă SARANDI, Tamas Evoluția numărului de membri ai Uniunii Populare Maghiare în județul Cluj (1945-1948) 237- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă BOGDAN, Florin, BOGDAN, Simona-Loredana Reforma religioasă din Transilvania în secolul al XVI-lea în dezbatere dietală. Confesiunea unitariană și dieta de la Turda (6-13 ianuarie 1568) 25- română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-I, seria arheologie GOGĂLDAN, Florin, NAGY JOZSEF, Gabor Die fruheisenzeitliche Siedlung aus Vlaha-Pad, Kreis Cluj. I. Sas Siedlungwesen 35-64 germană
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I RUSU, Livia Icoane de Nicula în colecția Muzeului Etnografic Reghin 58-67 română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III MARȚIAN, Ironim Activitatea lui Sever Pop la Năsăud și Cluj 27-32 română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen, MILEA, Z. Tezaurul de monede feudale de la Moldovenești (r. Turda), sec. XVI-XVII 245- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen Tezaurul feudal de la Iclozel (r. Cherla), sec. XVI 277- română
1967 Studii și Comunicări, 13 RUSSU, Ion Despre influența românească asupra limbii maghiare. Cuvinte românești la populația din raionul Huedin 247- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MILEA, Zaharie Un monument epigrafic de la Potaissa 125- română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie RUSU, Mircea Castrul roman de la Gilău 153-194 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie CĂTINAȘ, Ana Cultul lui Liber la Potaissa 275-287 română
1972 Studii și Materiale, III-IV GRUN, Magda Acțiuni de solidaritate a muncotorilor tîrgumureșeni în timpul procesului de la Cluj din anul 1928 511- română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity CĂTINAȘ, Ana Le chandelier a aceobate de Potaissa 97-103 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity CIONGRADI, Carmen, VOIȘIAN, Valentin Eine Bronzematrize mit der Darstellung des hercules aus Napoca 479-480 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ARDEVAN, Radu Gema romană de la Gherla 227-231 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEVAN, Radu O inscripție romană de la Gherla 75-78 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEVAN, Radu, POP, Francisc Descoperirea monetară de la Vișea (Cluj) 169-175 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ROTEA, Mihai, WITTENBERGER, Mihai Complexul ritual aparținînd culturii Wietenberg de la Cluj-Napoca - "Strada Banatului" 213-235 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin Lămpile romane de la Micia în colecțiile Muzeului Național de istorie a Transilvaniei 243-259 română