Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 51 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, PETOLESCU, Constantin Castrul roman de piatră de la Cîmpulung (Pescareasa, jud. Argeș). Cercetările din anii 1878-1989 17- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie TRÎMBACIU, Ștefan Considerașii generale asupra istoriei Cîmpulungului 155- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie COJOCARU, Florin, COMAN, Nicolina Preocupări ale unor intelectuali musceleni privind dezvoltarea muzeografiei în perioada interbelică 215- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie MANU, Dănuț Grija pentru monumentele istorice, obiectiv prioritar al preoților din protopopiatul Cîmpulung-Muscel 281- română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie BECUȚ, Mihai, MATEI, Eugen Biserica Șubești - ctitorie a breslei "subarilor" din Cîmpulung-Muscel 289- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie TRÎMBACIU, Ștefan Două anaforale ale Logofeției Țării de Sus, de la începutul sec. XIX-lea, privitoare la scutirea de vama domnească a orașului Cîmpulung 197- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie POȘTOACĂ, Donia Propunere pentru reconstituirea micului edificiu cu hipocaust din castrul roman de pămînt de la Cîmpulung Muscel 95- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe Probleme ale cercetării vechii reședințe domnești din Cîmpulung 107- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Cloașterul cîmpulungean 117- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie TRÎMBACIU, Ștefan Contribuții la istoricul Bisericii Domnești din Cîmpulung Muscel, județul Argeș 159- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie NEAGOE, Claudiu Ocupațiile austriece și maghiare la Cîmpulung între 1688-1691 247- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie GEORGESCU, George Cîmpulung-Muscel în Cronica franciscanilor de la 1746 253- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CONSTANTINESCU, Mircea Medici cîmpulungeni participanți la războiul franco-prusac din 1870-1871, în ambulanțele internaționale și la comuna din Paris 309- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunea de lojsir și rolul ei în mpdernizarea orașului Cîmpulung-Muscel 517- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie RĂDULESCU MARIA, Venera Cahle cu reprezentări helardice descoperite la Cîmpulung Muscel "Acvila bicefală" 123- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîmpulung, 1737 181- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BURLACU, Ionel, ȚUCĂ, Cornel Un document inedit: Memoriu asupra recunoașterii șoselei ce leagă Curtea de Argeș cu Cîmpu Lung (mai 1884) 307- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunea rezidențială și rolul ei în modernizarea orașului Cîmpulung-Muscel 497- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie OPRESCU, Carmen Un aspect inedit al istoriei orașului Cîmpulung-Muscel: Nomenclatorul străzilor 511- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NEAGOE, Claudiu Noi aspecte referitoare la "Zborul de la Sfîntul Ilie" din Cîmpulung -Muscel (sec. XVII-XVIII) 225-229 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunea de apărare și rolul ei în evoluția orașului Cîmpulung 453-460 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Cîmpulung-Muscel. Cronică 461-475 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîmpulungul în timpul confruntărilor antiotomane din anii 1426-1427 151- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon O catagrafie a Cîmpulungului din anul 1832 241- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Evoluția demografică a orașului Cîmpulung-Muscel (secolele XIV-XVIII) 203-211 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel 591-603 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie BĂJAN, Adrian, CRISTOCEA, Spiridon, MÎRTZU, Flaminiu Biserica Fundeni din Cîmpulung, județul Argeș, în lumina cercetărilor arheologice 225- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MOCANU, Valentin, NEAGOE, Claudiu Negustori și slujbași otomani la Cîmpulung în secolele XVI-XVIII 363- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie OPRESCU, Carmen Informații referitoare la introducerea iluminatului public în orașul Cîmpulung 547- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel (II). Funcțiunea de reședință zonală 707- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe Considerații privind descoperirile arheologice de la Cîmpulung 143- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SMARANDA, Aurică Bitjarii din Cîmpulung-Muscel (studiu de breaslă) 547- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CIOFLAN, Teodor Lucrările de restaurare, conservare și reconstituire de la castrul roman Cîmpulung-Jidava 619- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie BOBOC, Cătălin, NEAGOE, Claudiu O istorie a peisajului urban cîmpulungean (secolele XIV-XVIII) 127-136 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie VERGATTI, Radu Orașul Cîmpulung și primii Basarabi 75-79 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Considerații privind raporturile dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă din Cîmpulung Muscel în secolele XIII-XIV 81-89 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie GIUGEA, Daniela Aspecte privind băncile din Cîmpulung și relația lor cu orașul în prima jumătate a secolului XX 217-222 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPRESCU, Carmen Petre Ispirescu, vilegiaturist la Cîmpulung în 1884 381-390 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Considerații noi privitoare la bîlciul sau "sborul de la Sf. Ilie" din Cîmpulung-Muscel (sec. XIV-XVIII) 121-126 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie OPREA, Radu Despre un reprezentant de seamă al patriciatului sașilor cîmpulungeni din veacul al XV-lea 127-132 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie ȘTEFAN, Ion Repere istorice comune: Cîmpoulung Muscel - Bădeștii de Muscel 331-340 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie SMARANDA, Aurică Scheiul și Scheienii din Cîmpulung Muscel văzuți prin caleodoscop 351-357 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe În căutarea urmelor reședinței domnești de la Cîmpulung .9-20 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Vizita cotelui Marsigli la Cîmpulung - "Jidova" datare, context, semnificații 45-49 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie RĂDULESCU-MARIA-VENERA Melhisedic - primul egumen al mănăstirii Dlăgopolskia ("Negru Vodă" din Cîmpulung) 29-46 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie OPREA, Radu Orășenii din Cîmpulung și Neagoe Basarab. Cu prilejul împlinicii a 500 de ani de la urcarea acestuia în scaunul domnesc 77-82 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș De la Marele Orient al Franței în colecția Muzeului Județean Argeș via Cîmpulung 169-178 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea ZUICĂ, Eugen Note cu privire la construirea primei biserici catolice din București și la tentativele misionarilor franciscani de a-i readuce la catolicism pe sașii din Cîmpulung 329-340 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Emilian, POPESCU, Eugenia Castrul roman Jidava-Cîmoulung (observații preliminare) 67-79 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MÎRȚU, Flaminiu Prezențe arheologice bigomilice în zona Cîmpulung-Muscel, județul Argeș 219-229 română
1980 Studii și Comunicări, V LIGOR, Alexandru Orașele Cîmpulung, Curtea cde Argeș și Piteșri văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea 260-265 română