Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEMETI, I. Descoperiri funerare din sec. V e.n. lîngă Carei 499- română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel Activitate culturală în Carei - considerații pentru perioada interbelică - 537-571 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX CRĂCIUN, Cornel Reclama în presa românească interbelică din Carei 455-482 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI GINDELE, Robert, NEMETI, Janos Beitrage zur geschichte des Careogegend im 2-4 jahrhundert n. Chr. 599-703 germană
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie IERCOȘAN, Neța, LUCA SABIN, Adrian Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului 153-166 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, Cristian Materiale ceramice din G2 de la Carei-Cozard 179-190 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, C. Materialele neolitice de la Carei - Cozard. Analize de pigmenți 264-264 română
1972 Crisia, II LAZIN, Gheorghe, NEMETI, I. Descoperiru dacice din secolele II-IV e.n. în zona Carei 199- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie HAGO, Attila-Nandor Descoperiri din Neoliticul dezvoltat și tîrziu din zona Careiului (jud. Satu-Mare) 15-47 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I NEMETI, Janos Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului 57-72 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KARACSONYI, Carol Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BENEDEK, Zoltan Clima orașului Carei 385-393 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV HAMVAS, Francisc, KARACSONYI, Carol Date privind avifauna din zona orașului Carei 394-414 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KARACSONYI, Carol Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului 45-58 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) 167-182 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța Noi descoperiri arheologice în zona Carei 139-158 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 TOROK, Ioan Relațiile urbariale în orașul Carei și împrejurimi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 191-206 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța, KARACSONYI, Carol, NEMETI, Janos Contribuții la istoricul muzeului careian 477-488 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 FLORUȚ, Sorin Cîteva aspecte ale reformei agrare din 1921 în zona Carei 187-194 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 FLORUȚ, Maria, FLORUȚ, Sorin Aspecte ale relațiilor agrare în zona Carei reflectate în documente existente la Arhivele Statului Satu Mare (1701-1900) 83-99 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 MAJOR, Ecaterina Colecția botanică a secției de științele naturii a muzeului din Carei (preparare, conservare, depozitare) 533-535 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV IERCOȘAN, Neța Descoperiri arheologice în așezarea neolitică tîrzie de la Carei "Cozard" Groapa nr. 2 23-58 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV EL SUSI, Georgeta Resturile de faună din groapa neolitică tîrzie de la Carei - Cozard (G2), județul Satu Mare 59-62 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ANTONESCU, Nae Istoria presei careiene - studiu provizoriu 507-514 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 OLARIU, Gheorghina Analiza fragmentelor textile cu fir metalic din cimitirul feudal de la Carei-Bobal, județul Satu Mare 705-708 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie NEMETI, Janos Mormîntul de incinerație în urnă descoperit la Carei - Bobald din epoca bronzului timpuriu și problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei 31-37 română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie MOLNAR, Zsolt Habitatul culturii Otomani din Cîmpia Careiului și Valea Eriului 33- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-I, seria arheologie HAGO ATTILA, Nandor Descoperiri aparținînd culturii Criș din zona Careiului .5- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie HAGO ATTILA, Nandor Așezarea neolitică tîrzie de la Crei-Kozard (jud. Satu Mare) .5- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie NEMETI, Janos Descoperiri eneolitice de la Carei-Stația de epurare 61- română