Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 700 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin Diploma militară de la Tibiscum 135- română
1968 Acta Musei Napocensis, V GOSTAR, Nicolae Unitățile militare din castrul roman de la Tibiscum 471- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII MOGA, N. Garnizoana romană de la Tibiscum 135- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GUDEA, Nicolae, MEDELEȚ, F., SOROCEANU, Tudor Descoperiri arheologice din epoca dacică la Pescari (jud. Caraș-Severin) 465- română
1973 Acta Musei Napocensis, X GUDEA, Nicolae O locuință rustică din epoca romană la Gornea 569- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu Două interesante descoperiri arheologice din județul Caraș-Severin .1-6 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu, WOLLMANN, Volker Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII IAROSLAVSCHI, Eugen Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Șoșdea, jud. Caraș-Severin 231-237 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ȚEICU, Dunmitru, UZUM, Ilie Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GROZA, Liviu Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Vestigii arheologice din bazinul Carașului 447-464 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă 481-493 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina, POP, Constantin Un bronz roman de la Tibiscum 461-464 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOZU, Ovidiu, POP, Constantin O interesantă piesă română descoperită la Pojejena 465-467 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Răcășdia (II) din secolul IV-e.n. 483-490 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru, PETROVSUKI, Maria, PETROVSZKI, Richard Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979) 311-330 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum 337-344 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂLĂNESCU, Dana Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 375-385 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BOZU, Ovidiu, ȚEICU, Dumitru Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche 393-395 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BATHORY, Ludovic Muncitorii din întreprinderile societății "Titan-Nădrag-Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) 293-311 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BONA, Petru, PETROVSUKI, Maria, PETROVSZKI, Richard Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1976-1979) 405-432 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BĂLĂNESCU, Dana, GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Răcășdia (III) 485-488 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX UZUM, Ilie Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macoviște (comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin) 509-520 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POPA, I., ZABERCA, Vasile Despre începuturile fanfarei muncitorești din Anina 585-492 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX TRÎNCĂ, Georgeta Analiza faunistică a materialului din așezarea Coțofeni de la Bocșa - "Colțan" (județul Caraș-Severin) 859-866 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CĂDARIU, Florica, CĂDARIU, Ștefan Curățirea podoabelor de argint din tezaurul de la Macoviște (județul Caraș-Severin) 873-880 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BATHORY, Ludovic Muncitorii din întreprinderile Societății "Titan - Nădrag - Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (II) 353- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 EL SUSI, Georgeta Analiza materialelor faunistice provenite din așezările Starcevo-Criș de la Gornea - Locurile Lungi și Moldova Veche - Rit (județul Caraș-Severin) 41-50 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STOICOVICI, Eugen Celcedoniile de la Gornea-Sichevița, jud. Caraș-Severin 51-58 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PETRESCU, Marius-Sorin Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) 521-526 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BONA, Petru, POP, Constantin, ROGOZEA, Petru Noi piese figurate descoperite la Tibiscum 537-540 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SEBESTYEN, Gheorghe Cetatea Caransebeș, rectificări și dubii 521-523 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GROZA, Liviu Statutul pentru înfințarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș 301-312 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETRESCU, Sorin Așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 589-617 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEȚ, Adrian Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BENEA, Doina, PISO, Ioan Epigraphia Tibiscensia 91-107 franceză
1977 Acta Musei Porolissensis, I BOZU, Ovidiu, PETROVSZKY, Richard O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) 151- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETROVSZKY, Maria, PTROVSZKY, Richard Tezaurul de monede republicane romane de la Tincova (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI TIMOC, Călin Ein moglicher eingangsweg der jazygen sarmaten nach dem romischen Banat und die milutarprobleme der organisierung der wehrlinie Lederata - Tibiscum am anflag des 2. jhr. Chr. 291-302 germană
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 MÎNDROANE, Maria Țăranul bănățean-cărășan sub "avalanța" comunistă 337-345 română
1929 Analele Banatului, II-3 BOROȘ, Ioan Veriga de aur găsită la "Tibiscum" (Jupa) 103-104 română
1931 Analele Banatului, IV-1 MILOIA, Ioachim Căvăranul în evul mediu (o rectificare istorică) 33-57 română
1931 Analele Banatului, IV-1 GROPȘIANU, Ilie Sasca Montană (1918-1919) 113-124 română
1931 Analele Banatului, IV-1 MILOIA, Ioachim Numele și locul castrului Caput Bubali 125-126 română
1931 Analele Banatului, IV-1 MILOIA, Ioachim Numele comunei Gherman 126-126 română
1931 Analele Banatului, IV-2-4 BIZERIA, P. Din trecutul comunei Soceni 195-202 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Analiza resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului (cultura Vatina) de la Gornea - Păzăriște (jud. Caraș-Severin) 226-243 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie GUMĂ, Marian, POPESCU, Octavian O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie PETRESCU, Sorin Descoperirile aparținînd epocii fierului în peșterile din Munții Aninei 31-45 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Zona Porților de Fier ale Dunării. Istoricul cercetărilor arheologice dintre Baziaș și Orșova pe malul românesc al Dunării 63-74 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Lucia O protomă dionisiacă descoperită la Tibiscum 79-81 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu, GUDEA, Nicolae, TOMA, Nicolae Tezaurul monetar de la Moldova Nouă (sec IV p. Chr.) 83-112 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie SIPOS, Ibolya Rolul banului de Caransebeș-Lugoj Petru Petrovici în cadrul luptelor interne din Transilvania de la mijlocul secolului al XVI-lea 217-233 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie TABAN, Mircea Arhitectură și ocupații tradiâionale, în arealul periurban. (municipiul Reșița) .9-35 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie GAGA, Lidia Rapports de parente dans une famille traditionelle de l'Almăj (aux XVIII-Xxe siecles) 49-75 franceză
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie CHELCEA, Ion Medicină populară în două sate din Banat: Borlovenii-Vechi și Pătaș (Caraș-Severin)(Magia descîntatului. Plante de leac) 76-86 română
1997 Analele Banatului, 3, seria etnografie KREY, I.A. Despre districtul Orșovei sau al Mehadiei împreună cu fluviul Dunărea și partea turcească de vis-a-vis 281-299 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie NEMETH, Eduard Două antefixe romane de la Berzovia 227-232 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
1998 Analele Banatului, 4, seria etnografie TABAN, Mircea Evoluții sincronice în performarea industriilor populare în județul Caraș-Severin .9-53 română
1998 Analele Banatului, 4, seria etnografie LUCA, Gabriela Muncă, bani și etică la carașoveni 125-132 română
1998 Analele Banatului, 4, seria etnografie TAȘULA, Sanda Ceremonialul nunții la carașoveni - identitate și individualitate - 133-144 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Săpăturile arheologice din castrul Bersobis - campaniile din anii 1998-1999 365-372 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Despre două ștampile tegulare de la Tibiscum 373-376 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul Montan în secolele III-IV 451-471 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie TOMA-DEMIAN, Nicoleta Un lot de monede romane tîrzii de la Pojejena, județul Caraș-Severin 473-489 română
2000 Analele Banatului, V, seria etnografie BOCȘE, Maria Portul popular românesc din zona Văii Bistrei - Banat .9-70 română
2000 Analele Banatului, V, seria etnografie VLAD, Șerban Ipistola domnului nostru Iisus Hristos într-un caiet canusacris din Birchiș, la 1865 105-116 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie BĂDESCU, Claudia, BĂLTEAN, Ionuț Studiu preliminar asupra industriei litice din așezarea neolitică de la Balta Sărată. Campaniile 1999-2000 41-51 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie GURGU, Daniela Considerații asupra unui nou punct arheologic de la Ruginosu 53-59 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Un suport de vas roman din Cetatea dacică de la Divici (jud. Caraș-Severin) 123-129 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Săpăturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis - 2000-2001 131-146 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Obiecte din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin (II) 147-163 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu Aspecte privind situația agriculturii în jud. Caraș (1945-1948) 559-587 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie BĂLĂNESCU, Dana Cîteva considerații privind conacele din localitățile Jupa și Valeapai (jud. Caraș-Severin) 707-714 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian, ARDEȚ, Lucia O nouă fortificație militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz 109-130 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Ștampile tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis 157-162 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie REGEP-VLASCICI, Simona O nouă lucerna descoperită la Tibiscum 163-165 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Cercetări arheozoologice preliminare în cetatea medievală de la Carașova (jud. Caraș-Severin) 285-297 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Animal exploitation during the bronze age in SW Romania with a special referring to Ostrovul Corbului (Mehedinți County) 127-142 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ALIC, Daniel, PETRESCU, Sorin Fortificațiile dacice de la Obreja (jud. Caraș-Severin) 143-155 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Fortificații romane din Banat (II). Teregova (date și controverse) 187-197 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul, TRUICAN, Angel Cîteva monede romane imperiale descoperite întîmplător pe raza localității Berzovia (jud. Caraș-Severin) 231-236 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Noi considerații asupra elitelor sociale românești bănățene: Stăpînii de pe Valea Bistrei (sec. CV-XVI) 325-342 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Date din istoria comunei Doclin (jud. Caraș-Severin) 513-522 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul, TRUICAN, Angel New accidental finds of roman coins around the village of Berzovia (Caraș-Severin County) 271-275 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Neue inschriften aus dem romischen kastell von Tibiscum 277-281 germană
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie LĂDĂU, Maria Realități culturale reflectate în foaia diecezană din Caransebeș, 1900-1914 189-210 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Spațiul bănățean în dezbaterile conferinței de pace de la Paris. Instituirea administrației românești în județele Caraș-Severin și Timiș-Torondal 211-236 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ROȘU, Ovidiu Organele silvice ale conmunității de avere a fostului regiment grăniceresc Nr. 13 don Caransebeș 255-271 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Un gladius din castrul Bersobis 69-73 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru, FLUTUR, Liana O pensă chirurgicală și un bronz din castrul Bersobis 75-83 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Barăcile soldaților romani de la Tibiscum 85-96 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru, RUSCU, Ligia Eine griechische inschrift auf einem gefass von Berzovia 107-111 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Notes concernant les debuts du monastaire Saint George de la Vallee de Bîrzava 171-185 franceză
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie PROTASE, Dumitru Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Clădirile comandamentului din castrul de legiune traianic de la Berzobis 145-160 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Notarii Caransebeșului în secolulu al XVII-lea 303-309 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Alegerile parlamentare din anul 1919 în județul Caraș-Severin 467-475 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie IUSZTIN, Zoltan Politică și administrație în districtul Caransebeș (sec. XIV-XV) 157-172 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Asupra unor controverse fiscale în Caransebeșul primei jumptăți a secolului al XVII-lea 229-243 română
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LAZAROVICI, Gheorghe Încă o dată despre ceramica de la Gornea - Vodneac. Legăturile sale cu Transilvania și alte zone 41-57 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 APOLZAN, Lucia Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian Precizări asupra încadrării cronologice și culturale a "statuetei de la Liubcova" (jud. Caraș-Severin) 49-54 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȚEICU, Dumitru Cîteva observații în legătură cu cetatea și districtul medieval românesc Cuiești 355-369 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BENEA, Doina Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice 149-173 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile Tibiscum - Benea D., Bona P. 379-379 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, MACKLIN, Mark, MCSWEENEY, Katklen, PAYTON, Robert Mormintele mezolitice din aria III de la Schela Cladovei .1-7 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Cosmin Biserica medievală din Caransebeș - Bona Petru 204-207 română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Gornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării 240- română
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei Banatul montan în evul mediu - Teicu D. 299- română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice 157- română
1971 Banatica, 1 GOLDDENBERG, Samuel Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea 163- română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179- română
1971 Banatica, 1 WOLLMANN, Volker Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197- română
1971 Banatica, 1 HORVATH, Alexandru Tradiții și aspecte din lupta revoluționareă a muncitorilor de la Uzinele Reșița în perioada premergătoare creerii P.C.R. 313- română
1971 Banatica, 1 GHERCA, Cornel Forme ale luptei desfpșurate de masele populare conduse de P.C.R. Între anii 1924-1928 în județul Caraș-Severin 321- română
1971 Banatica, 1 FARKAS, Walter Aspecte ale mișcării muncitorești conduse de P.C.R., la Reșița în perioada 1929-1931 333- română
1971 Banatica, 1 ȘERBAN, Ion Aspecte din lupta muncitorilor reșițeni împotriva regimului antonescian (1940-1944) 339- română
1973 Banatica, 2 MOGOȘANU, Florea Date cu privire la paleoliticul din județul Caraș-Severin 13- română
1973 Banatica, 2 IAROSLAVSCHI, Eugen Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) 79- română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970 85- română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion Inscripții romane din castrul Praerorium (Mehadia) 103- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al SVI-lea 157- română
1973 Banatica, 2 ZABERCA, Vasile Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) 263- română
1973 Banatica, 2 PETROVSZKY, Richard Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. 385 română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1973 Banatica, 2 IONIȚĂ, Ion Nume topice din Reșița 417- română
1973 Banatica, 2 PORȚEANU, Alexandru Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) 423- română
1973 Banatica, 2 DELEANU, Mihai Tipărituri Caraș-Severinene (1968-1972) 445- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, M., RUSSU, Ion O diplomă militară din Tibiscum 61- română
1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu, PROTASE, Dumitru Coiful roman de la Berzovia 85- română
1975 Banatica, 3 BENEA, Doina Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană 91- română
1975 Banatica, 3 DRAGOMIR, Ion, GUDEA, Nicolae Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea 99- română
1975 Banatica, 3 BORONEANȚ, Vasile Locuirea din secolelele XII-XIII de la Ogașul Neamșului - Comuna Berzasca 123- română
1975 Banatica, 3 UZUM, Ilie Cimitirul medieval de la Gornea - "Țîrcheviște" 131- română
1975 Banatica, 3 WOLLMANN, Volker Hărtți privind expoatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea 209- română
1975 Banatica, 3 ȘERBAN, Ion Represiuni antimuncitorești în județele Caraș și Severin în perioada interbelică (1919-1939) 259- română
1975 Banatica, 3 BOZU, Ovidiu Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița 277- română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 283- română
1975 Banatica, 3 DELEANU, Mihai "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița 317- română
1975 Banatica, 3 GUDEA, Nicolae Date noi despre castrul roman de la Pojejena 333- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru Cadtrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) 345- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) 349- română
1975 Banatica, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen O villa rustica la Caransebeș 359- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, Richard Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (II) 365- română
1975 Banatica, 3 IONIȚĂ, Vasile Toponime slave în Valea Bîrzavei 379- română
1977 Banatica, 4 CADARIU, Ștefan, OLARIU, Martin Peșteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei) .9- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian, GUMĂ, Nicoleta Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) 45- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) 69- română
1977 Banatica, 4 SĂCĂRIN, Caius Trei celturi de la Pescari (Județul Caraș-Severin) 111- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu Cohors I Sagittariorum la Zăvoi ( Județul Caraș-Severin) 131- română
1977 Banatica, 4 BENEA, Doina Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului 161- română
1977 Banatica, 4 UZUM, Ilie Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Țărmuri 215- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina Problema instaurării dominației otomane asupra Banatzului Logoșului și Caransebeșului 223- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin, WOLLMANN, Volker Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 245- română
1977 Banatica, 4 POPA, Ion Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903 309- română
1977 Banatica, 4 JURMA, Gheorghe, POPA, Ion Ecouri ale răscoalei țărănești din anul 1907 în Județul Caraș-Severin 313- română
1977 Banatica, 4 PORȚEANU, Alexandru Lupta revoluționară a maselor populare din județul Caraș-Severin pentru unirea cu Romania - 6 documente din arhivele Consiliului Național Român 1918 317- română
1977 Banatica, 4 FLORESCU, Gheorghe Naționalizarea societății "Reșița" și implicațiile ei politice (1920-1923) 361- română
1977 Banatica, 4 RUJA, Gheorghe Exploatările miniere ale societății Uzinale de Fier și Domeniile Reșița (U.D.R.) 1920-1928 373- română
1977 Banatica, 4 BATHORY, Ludovic Greve și revendicări ale muncitorilor de la societatea "Uzinele de Fier și Domeniile Reșița" în anul 1929 385- română
1977 Banatica, 4 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 405- română
1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de dud a Banatului 415- română
1977 Banatica, 4 ARDELEAN, Virginia Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oravița, județul Caraș 427- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian, GUMĂ, Nicoleta, PETROVSZKI, Richard Valea Timișului 433- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, I. Cuptoare-Sfogea 433- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, M., LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, I. Gornea-Liubcova 433- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu Lăpușnicel - Cetate 434- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae Pojejena - Via Bogdanovici 435- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Ilidia - Oblița 436- română
1977 Banatica, 4 PETROVSZKY, Richard Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (III) 437- română
1977 Banatica, 4 KAKUCS, Lajos Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1972-1918 471- română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana, LAZAROVICI, Gheorghe Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan, ZAHARIA, Florica Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în județul Caraș-Severin 27- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan, PETROVSZKY, Richard Așezări ale culturii Coțofeni în județul Caraș-Severin 35- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea 115- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 181- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) 185- română
1979 Banatica, 5 PETROVSZKY, Richard Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului 201- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) 225- română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea 265 română
1979 Banatica, 5 CALINCOF, Eleonora Contribuții documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea 317- română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) 399- română
1979 Banatica, 5 ȘANDRU, D. Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietățile funciare ale uzinelor de fier și domeniilor Reșița 407- română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
1979 Banatica, 5 MUNTEANU, Ion Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică 429- română
1979 Banatica, 5 POPA, Ion Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 453- română
1979 Banatica, 5 ȘERBAN, Ion Lupta Partidului Comunist Roman, în fruntea maselor populare din județul Caraș-Severin, împotriva dictaturii antonesciene (1940-1944) 457- română
1979 Banatica, 5 BISTRIANU, Aurel, LEU, Valeriu Circulația cărții românești în Valea Almăjului pîna la 1840 467- română
1979 Banatica, 5 COMȘA, Eugen Așezarea neolitică de la Liubcova 537- română
1979 Banatica, 5 MOROZ-POP, Maria Așezarea eneolitică de la Sacoșu Mare (raport preliminar) 541- română
1979 Banatica, 5 ALBU, Ion File din istoria localității Gherteniș (județul Caraș-Severin) 547- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu, SĂCĂRIN, Caius O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective 553- română
1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion Conservarea unor monumente istorice din județul Caraș-Severin 559- română
1981 Banatica, 6 LAZAROVICI, Gheorghe Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălczțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar 35- română
1981 Banatica, 6 TRÎNCĂ, Georgeta Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea 51- română
1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Descoperiru "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) 59- română
1981 Banatica, 6 SĂCĂRIN, Caius Depozitul de bronzuri de la Tincovul Mare (județul Caraș-Severin) 97- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) 125- română
1981 Banatica, 6 POP, Constantin, UZUM, Ilie Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe 137- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița 141- română
1981 Banatica, 6 UZUM, Ilie Necropola feudală timpurie de la Gornea-Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 181- română
1981 Banatica, 6 ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) 211- română
1981 Banatica, 6 KAKUCS, Lajos Începuturile dezvoltării industriale la Topleț 265- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin Activitatea despărțămîntului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România 289- română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
1981 Banatica, 6 ZABERCA, Vasile Acțiuni revendicative ale țărilor caraș-severineni pentru pîmînt /1818-1921) 325- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe, ZINVELIU, Emil Momente din lupta clasei muncitoare din județul Caraș-Severin oglindite în documente juridice 359- română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion Intensificarea explostării maselor populare din județul Caraș-Severin în anii dictaturii antonesciene (1940-1944) 363- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 375- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu Un jilț și o strană dublă brîncovenești descoperite la Calina (jud. Caraș-Severin) 381- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu, VOINA, Ion Două falsuri ale tipografiei de la Blaj semnalate în județul Caraș-Severin 389- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana Cîteva considerații asupra bisericii-monument istoric de la Teregova (jud. Caraș-Severin) 397- română
1981 Banatica, 6 PETROVSZKY, Richard, POPESCU, Octavian, ROGOZEA, Petru Peșteri din județul Caraș-Severin, cercetări arheologice (II) 429- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) 463- română
1981 Banatica, 6 ALBU, Ion Berzovia - file de istorie 471- română
1981 Banatica, 6 BITANG, Alexandru, PERIAN, Dan, SIMU, Simion Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița 477- română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion Pagini de istorie revoluționară carș-severineană 1920-1944 - Brătescu C., Popa I., Poterașu Margareta, Zaberca V. 502- română
1981 Banatica, 6 MOISE, Emil Caraș-Severin, monografie 503- română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
1983 Banatica, 7 SĂCĂRIN, Caius O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
1983 Banatica, 7 BOZU, Ovidiu Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit (jud. Caraș-Severin) 225- română
1983 Banatica, 7 BONA, Petru, POP, Constantin Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) 231- română
1983 Banatica, 7 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) 235- română
1983 Banatica, 7 UZUM, Ilie Locuirile medivale românești de la Gornea - Tomonițe 249- română
1983 Banatica, 7 ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele 297- română
1983 Banatica, 7 TRÎNCĂ, Georgeta Observații pe marginea materialului faunistic din așezarea medievală de la Ilidia (jud. Caraș-Severin) 311- română
1983 Banatica, 7 LUCACI, Ion, POPA, Ion Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița 341- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) 357- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 383- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin Cîteva documente privind mișcarea muncitoreascăși comunistă din Anina în anii crizei economice 387- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion, ZABERCA, Vasile Cartea de aur a teatrului din Oravița 447- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) 457- română
1983 Banatica, 7 OLARU, Martin Din istoricul turismului bănățean 509- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) 543- română
1985 Banatica, 8 DRAȘOVEANU, Florin, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian Complexul neolitic de la Parța .7-71 română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ioan, LUCA SABIN, Adrian Despre o noua descoperire arheologică de la Gornea - Locurile Lungi 73-77 română
1985 Banatica, 8 EL SUSI, Georgeta Prezența lui Equus (Asinus) hydruntinus Reg. în așezarea vinciană de la Gornea - Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 79-82 română
1985 Banatica, 8 LAZAROVICI, Gheorghe Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat 83-90 română
1985 Banatica, 8 SĂCĂRIN, Caius Depozitul de bronzuri de la Liubcova - Țiglărie 91-105 română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Un depozit de gronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) 107-122 română
1985 Banatica, 8 EL SUSI, Georgeta Considerații privind materialul faunistic provenit din așezarea dacică de la "Stenca" Liubcovei (jud. Caraș-Severin) 123-138 română
1985 Banatica, 8 BENEA, Doina Numerus maurorum tibiscensium, contribuții la istoria trupelor de mauri din Dacia 139-154 română
1985 Banatica, 8 BONA, Petru, ROGOZEA, Petru Tibiscum - Cercetări arheologice III 155-167 română
1985 Banatica, 8 STOICOVICI, Eugen Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara - Reșița 169-171 română
1985 Banatica, 8 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din Sudul Banatului IV 173-186 română
1985 Banatica, 8 BRINDZA, Carol Contribuții la cunoașterea minelor vechi aurifere din zona Bocșa - Ocna de Fier - Dognecea (sec. XVIII-XIX) 243-254 română
1985 Banatica, 8 GRAF, Rudolf Două documente referitoare la începuturile furnalelor din Reșița 255-264 română
1985 Banatica, 8 GRAF, Rudolf Amenajări hidrotehnice din județul Caraș-Severin în sec. XVIII-XX 283-303 română
1985 Banatica, 8 SURU, Coriolan File din istoria liceului de matematică-fizică din Caransebeș 355-361 română
1985 Banatica, 8 BORUGĂ, Elena Activitatea despărțămîntului Oravița al Astrei (1898-1918) 369-378 română
1985 Banatica, 8 DUDAȘ, Vasile Acțiuni revoluționare ale proletariatului reșițean în prima jumătate a anului 1918 379-383 română
1985 Banatica, 8 ZABERCA, Vasile Înfăptuirea reformei agrare din 1921 pe teritoriul comunităților de avere ale fostelor regimente grănicerești Nr. 3 și Nr. 14 din Sud-Vestul României 385-397 română
1985 Banatica, 8 DOUCA, Nicolae O revistă satirică de acum o jumătate de veac "Urizica" din Oravița 399-401 română
1985 Banatica, 8 POPA, Ion File din istoria muzeografiei bănăține preocupări pentru organizarea unui mediu la Oravița 407-413 română
1985 Banatica, 8 UZUM, Ilie Căi și perspective în valorificarea patrimoniului de istorie a tehnicii din județul Caraș-Severin 415-448 română
1985 Banatica, 8 LUCA SABIN, Adrian Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova - Ornița (Raport preliminar pe anul 1985) 465-468 română
1987 Banatica, 9 PREDA, Constantin Contribuția cercetărilor arheologice din sud-vestul României la cunoașterea istoriei vechi și medievale a țării noastre .7-12 română
1987 Banatica, 9 LUCA SABIN, Adrian Așezarea Starcevo-Criș de la Liubcova-Ornița (săpăturile din anul 1985) 13-23 română
1987 Banatica, 9 DRAGOMIR, Ioan, LUCA SABIN, Adrian Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova - Ornița (jud. Caraș-Severin) 31-42 română
1987 Banatica, 9 EL SUSI, Georgeta Economia animalieră a comunității vinciene timpurii de la Gornea - Cpunița de Sus 43-56 română
1987 Banatica, 9 GUMĂ, Marian, LUCA SABIN, Adrian, SĂCĂRIN, Caius Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii (1985-1987) 199-238 română
1987 Banatica, 9 BOZU, Ovidiu, EL SUSI, Georgeta Așezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul "Vinograda-Vlașkicrai" (județul Caraș-Severin) 239-270 română
1987 Banatica, 9 UZUM, Ilie Considerații pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com. Cornea, județul Caraș-Severin) 281-315 română
1987 Banatica, 9 ȚEICU, Dumitru Cercetări arheologice în Depresiunea Oravița 317-345 română
1987 Banatica, 9 ROGOZEA, Petru Cercetări arheologice în endocarstul din Sud-Vestul României 347-362 română
1987 Banatica, 9 PINTER, Zeno Spade medievale din Colecția Muzeului Județean de Etnografiee și Istorie Locala din Caransebeș (tipologie-corespondențe în arta figurativă) 363-369 română
1987 Banatica, 9 ACHIM, Viorel Considerații asupra componenței adunărilor obștești ale districtului Caransebeș în secolul al XV-lea 371-378 română
1987 Banatica, 9 GRAF, Rudolf Informații documentare despre uzinele din Reșița - 1914-1815 399-407 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin Miscarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșutul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 421-426 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile 1 Decembrie 1918, delegația Caraș-Severinului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 439-449 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile Mărturii documentare privind instaurarea administrației românești în Sud-Vestul României 451-460 română
1987 Banatica, 9 SURU, Coriolan Istoria construcției locomotivei cu aburi la Reșița (1872-1960) 479-501 română
1990 Banatica, 10 LUCA SABIN, Adrian Contribuții la istoria artei neolitice. Plastica așezării de la Liubcova-Ornița (jud. Caraș-Severin) .6-44 română
1990 Banatica, 10 LAZAROVICI, Gheorghe, PETRESCU, Marius, SFETCU, Octavian Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaș 45-57 română
1990 Banatica, 10 POPESCU, Octavian Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) 59-80 română
1990 Banatica, 10 OPRINESCU, Adriana Depozitul de bronzuri de la Pojejena (județul Caraș-Severin) 81-87 română
1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian Cîteva precizări asupra unor descoperiti aparținînd primei și celei de a doua epoci a fierului din Sud-Vestul României (I) 95-106 română
1990 Banatica, 10 PETRESCU, Marius Tibiscum - Principia castrul mare de piatră (I) 107-136 română
1990 Banatica, 10 ROGOZEA, Petru Unelte romane de la Tibiscum 137-146 română
1990 Banatica, 10 BOZU, Ovidiu Așezarea daco-romană de la Grădinari-"Săliște" (jud. Caraș-Severin) 147-186 română
1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri numismatice din Sudul Banatului - V- 187-204 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie Mărturii arheologice de civilizație veche românească descoperite în satul Gornea - "Căunița de Sus" 205-266 română
1990 Banatica, 10 ȚEICU, Dumitru Cercetări de arheologie medievală la Berzovia 267-279 română
1990 Banatica, 10 EL SUSI, Georgeta Considerații preliminare asupra materialului faunistic din așezarea medievală de la Berzovia - "Pătruieni" (jud. Caraș-Severin) 281-287 română
1990 Banatica, 10 GRAF, Rudolf, ZABERCA, Vasile Informații despre mineritul și metalurgia bănățeana de la mijlocul veacului al XIX-lea 297-309 română
1990 Banatica, 10 GROZA, Liviu Adunarea generală Astra la Bpile Herculane (9-10 septembrie 1900) 333-346 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile Situația proprietății funciare din Sudul Banatului în perioada prtemergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forțate 361-376 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeș: "Calendarul Românului" 377-383 română
1990 Banatica, 10 POP, Ion, ZABERCA, Vasile Din tradițiile culturale ale centrului minier Anina 385-395 română
1990 Banatica, 10 POPA, Ion Considerații asupra somajului la uzinele de fier și domeniile din Reșița (1929-1933) 397-402 română
1990 Banatica, 10 GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția armatei române din Banat în timpul Războiului antihitlerist, în octombrie 1944 (II) 403-413 română
1990 Banatica, 10 SURU, Coriolan Construcția de utilaj petrolier la Reșița între 1924-1954 415-437 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie Tradiții muzeistice în județul Caraș-Severin și începuturile activității muzeului reșițean 439-461 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru Preocupări în domeniile cercetării științifice și valorificării patrimoniului la Muzeul de Istorie al Județului Caraș-Severin 463-514 română
1990 Banatica, 10 HILLANGER, Nicolae File din monografia unei vechi localități miniere - Doman 521-527 română
1990 Banatica, 10 TABAN, Mircea Industriile țărănești din județul Caraș-Severin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Considerații etno-istorice 529-575 română
1991 Banatica, 11 EL SUSI, Georgeta La faune de l'etablissement vincien de Liubcova - "Ornița" (Dep. Caraș-Severin) .9-17 franceză
1991 Banatica, 11 COMȘA, Eugen Masques des figurines de la culture Vinca du Sud-Ouest de la Roumanie et leur sens symbolique 125-131 franceză
1991 Banatica, 11 LUCA SABIN, Adrian Stratigrafie et chronologie. Le plus ancien rapport stratigrapgique d'entre les cultures Starcevo-Criș et Vinca - Correlation d+entre les niveaux V-et IV-e de Liubcova-Ornița 141-155 franceză
1993 Banatica, 12-I DRAGOMIR, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură .7-19 română
1993 Banatica, 12-I OPRINESCU, Adriana Die menschen - und tiergestaltige plastik der aneolithischen siedlung von Cuptoare "Sfogea" (kreis Carș-Severin) 25-51 germană
1993 Banatica, 12-I EL SUSI, Georgeta La faune de l'etablissement eneolithique de Cuptoare "Sfogea" (Dep. Caraș-Severin) 53-64 franceză
1993 Banatica, 12-I MAXIM, Zoia L'habitation Coțofeni de Piatra Ilișovei 65-74 franceză
1993 Banatica, 12-I SĂCĂRIN, Caius Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
1993 Banatica, 12-I BENEA, Doina Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
1993 Banatica, 12-I ȚEICU, Dumitru Necropole medievale /sec. X-XIV) din Sudul Banatului 229-272 română
1993 Banatica, 12-I BEJAN, Adrian Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începiturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
1993 Banatica, 12-I LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, OPRINESCU, Adriana, ȚEICU, Dumitru Șantierul arheologic Gornea, 1989 295-319 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
1993 Banatica, 12-II GROZA, Liviu Cetatea Caransebeș - Cîteva precizări cronologice 89-99 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărțile vechi 114-175 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu Imaginea "neamșului" în însemnările de pe cărțile vechi românești din Banat 177-182 română
1993 Banatica, 12-II DOBRESCU, Victor Cercul didactic din Caransebeș tribună de culturalizare a maselor în perioada interbelică (1919-1931) 287-295 română
1993 Banatica, 12-II CĂLIN, Petru Valori ale tiparului european de expresie romanica exusztente în colecțiile din județul Caraș-Severin 313-406 română
1995 Banatica, 13-I LUCA SABIN, Adrian Așezarea aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Pojejena-Nucet (jud. Caraș-Severin) - campania anului 1986 - .5-22 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru Atelierul metalurgic din secolul al XII.lea de la Gornea 215-225 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru Biserica medievală de la Cîrnecea 227-249 română
1995 Banatica, 13-I OLARU, Marin Organizarea spațiului turistic în Munții Banatului 263-276 română
1995 Banatica, 13-I BĂLĂNESCU, Dana, POTOCEANU, Marinică Cultivarea interesului pentru muzeu la vărsta școlară mică: Experimentul atelier pedagogic muzeal la școala generală Nr. 7 din Reșița (1993-1998) 291-296 română
1995 Banatica, 13-I ROGOZEA, Petru Tibiscum - Benea Doina, Boba Petru 297-391 română
1995 Banatica, 13-II ȚEICU, Dumitru Observații privind geografia istorică a Vpii Bistrei la începutul secolului al XV-lea 17-25 română
1995 Banatica, 13-II BODA, Ionel Fonduri, fundațiuni și stipendiști din mediul greco-catolic bănățean, districtele cărășene, Oravișa, Vărădia și Bocșa 197-202 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen, LEU, Valeriu Banatul în memorialistică "măruntă" (1914-1910) 203-353 română
1995 Banatica, 13-II POPA, Ion Manifestări protestatare ale electoratului din județul Caraș în campania de alegeri parlamentare din 1946 429-433 română
1995 Banatica, 13-II CĂLIN, Petru Valori ale tiparului european de limbă germană existente în colecțiile din județul Caraș-Severin 435-546 română
1996 Banatica, 14 FENEȘAN, Costin Stăpîni și supuși în Comitatul Severinului în tompul celei de-a doua ocupații habsburgice (1688-1699) 149-224 română
1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan, DUMESCU, Florin Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
2000 Banatica, 15-I ȚEICU, Dumitru Muzeului Banatului Montan 1959-1999 .5-8 română
2000 Banatica, 15-I EL SUSI, Georgeta Analiza resturilor faunistice dintr-un mormînt de epoca bronzului de la Balta-Sărata (jud. Caraș-Severin) 103-104 română
2000 Banatica, 15-I OȚA, Silvia Cîteva considerații în legătură cu necropolele medievale rurale din Sudul Banatului (sec. XII-XV) 161-176 română
2000 Banatica, 15-I PETRESCU, Sorin, POPESCU, Octavian Piese metalice descoperite în peșteri din Valea Carașului (județul Caraș-Severin) 207-215 română
2000 Banatica, 15-I ARDEȚ, Adrian O construcție romană descoperită la Petroșnița (jud. Caraș-Severin) 217-222 română
2000 Banatica, 15-I BOZU, Ovidiu Obiectele din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin 223-239 română
2000 Banatica, 15-I RANCU, Dacian, ȚEICU, Dumitru Locuirea din secolele III-IV d. Hr. De la Vrăniuț 241-250 română
2000 Banatica, 15-I BĂLĂNESCU, Dana, POPESCU, Octavian, VOIA, Elena Notă asupra tezaurului monetar roman tîrziu de la Moldova Nouă - Valea Tisa Potoc 251-259 română
2000 Banatica, 15-II LEU, Valeriu Un sejur la Băile Herculane în 1858 119-143 română
2000 Banatica, 15-II DOBRESCU, Victor Răspîndirea operei Crai Nou de Ciprian Porumbescu în Basnat și Bucovina 145-160 română
2000 Banatica, 15-II XARAI, Eusebiu Aplicarea reformei agrare în județul Caraș în perioada 1945-1946 221-229 română
2000 Banatica, 15-II POPA, Ion Din activitatea organizațiilor cărășene P.N.T.-Maniu și P.N.L.-Brătianu în perioada care a precedat campania de alegeri parlamentare din anul 1946 231-240 română
2000 Banatica, 15-II RUSNAC, Mircea Un proces stalinist implicînd "agenți imperialiști" evrei și social-dermocrați reșițeni (1950) 241-258 română
2000 Banatica, 15-II BICU, Gabriela Mărturii orale despre rezistența anticomunistă din Munții Banatului 259-275 română
2000 Banatica, 15-II OBEȘTERESCU, D. Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Munții Banatului 277-286 română
2003 Banatica, 16-I GUDEA, Nicolae Granița romană și romană tîrzie în zona Porților de Fier. Cîteva note critice și statistice 171- română
2003 Banatica, 16-I GUDEA, Nicolae Notițe de arheologie creștină. I. O clădire din așezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică și basilica creștină 263- română
2003 Banatica, 16-I PETRESCU, Sorin Cercetări arheologice la Caransebeș-Sat Bătrîn 287- română
2003 Banatica, 16-I BOZU, Ovidiu, IAROSLAVSCHI, Eugen Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pamînt de pe dealul (comuna Vărădia, județul Caraș-Severin) 295- română
2003 Banatica, 16-I ARDEȚ, Lucia Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum 305- română
2003 Banatica, 16-I ARDEȚ, A., BOZU, Ovidiu, IAROSLAVSCHI, E. Noi ștampile de amforă de la Vărădia 309- română
2003 Banatica, 16-I ȚEICU, Dumitru Contribuții la repertoriul arheologic al Banatului montan 339- română
2003 Banatica, 16-I BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fîrliug, jud. Caraș-Severin) 377- română
2003 Banatica, 16-II TUFIȘ, Ovidiu Exploatările miniere din zona Dognecea - Ocna de Fier - Bocșa în sec. al XVIII-lea și începutul sec. al IXI-lea 49-67 română
2003 Banatica, 16-II ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ștefan Velovan din Caransebeș 201-223 română
2003 Banatica, 16-II NARAI, Eusebiu Aspecte privind industria în județul Caraș (1945-1948) 329-361 română
2003 Banatica, 16-II POPA, Ion Noi mărturii despre abuzurile comise în campania de alegeri parlamentare din anul 1946 în județul Caraș 363-370 română
2005 Banatica, 17 RADU, Adriana Cercetări arheologice de epoca bronzului și hallstattiene în împrejurimile localității Iam (județul Caraș-Severin) 89-106 română
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu, RANCU, Dacian Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 159-200 română
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu, NEMETH, Eduard Noile săpături din castrul roman de la Vărădia "Pista" (jud. Caraș-Severin) 201-210 română
2005 Banatica, 17 TIMOC, Călin Despre cultul Eponei la Tibiscum 235-245 română
2005 Banatica, 17 RANCU, Dacian, ȚEICU, Dumitru Descoperiri arheologice în hotarul satului Ersig 287-303 română
2005 Banatica, 17 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Familia nobililor Peica de Caransebeș în secolele XVI-XVII 323-353 română
2005 Banatica, 17 ROȘU, Laurențiu Controlul statului asupra comunității de avere a fostului regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș 443-453 română
2005 Banatica, 17 DUMITRESCU, Angela Fonduri și fundații administrate de episcopia otodoxă a Caransebeșului la începutul secolului al XX-lea 495-503 română
2005 Banatica, 17 TOMONI, Dumitru Adunarea Generală a "Astrei" de la Caransebeș (1930) 505-520 română
2005 Banatica, 17 ARDELEAN, Radu Istorioe în Tribuna Graniței (Caransebeș,1934-1938) 521-553 română
2005 Banatica, 17 NARAI, Eusebiu Aspecte privind comețul în județul Caraș în anii 1944-1948 555-569 română
2005 Banatica, 17 TABAN, Mircea Conservatorism și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul Caroșova) 571-588 română
2005 Banatica, 17 RANCU, Dacian, SĂCĂRIN, Caius Trei piese de bronz descoperite la Șipotu Vechi 601-606 română
2005 Banatica, 17 SĂCĂRIN, Caius O ceașcă de tip Kirkendrup descoperită în zona Clisurii Dunării 607-610 română
2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin si Arheologie și istorie. Descoperiri din județul Caraș-Severin - Luca Sabin Adrian 623-632 română
2008 Banatica, 18 TIMOC, Călin, TIMOC, Carmen Organizarea internă a castrului de la Mehadia (Praetorium). Reconstituirea datelor oferită de vechile bilete de săpătură 75-80 română
2008 Banatica, 18 ARDEȚ, Adrian, ȚEICU, Dumitru The archeological researches from Bucoșnița 107-115 engleză
2008 Banatica, 18 RADU, Adriana Raport preliminar privind săpăturile de salvare de la Slatina Timiș "Gura Ilovei" 123-140 română
2008 Banatica, 18 BULBOACĂ, Sorin Banii Lugojului și Carasebeșului în secolele XVI-XVII 297-320 română
2008 Banatica, 18 TOMONI, Dumitru Asociațiunea transilvană pentru Literatură Romană și Cultura Poporului Român "Astra" despărțămîntul Bocșa 395-413 română
2008 Banatica, 18 DUMITRESCU, Angela Autoritățile specifice instituției școlare confesionale românești din comitatele Caraș-Severin și Timiș, 1900-1918 415-432 română
2008 Banatica, 18 SANDU, Valentin Valea Bistriței în mișcarea național-culturală pentru Marea Unire din 1918 433-439 română
2008 Banatica, 18 BĂLU, Vlad Aspecte ale colectivizării agriculturii în județul Caraș. Procesul de comasare 459-464 română
2009 Banatica, 19 ALIC, Daniel, BOCȘAN, Nicolae Andrei Șaguna și episcopia Caransebeșului (1865-1873) 159-171 română
2009 Banatica, 19 ROȘU, Laurențiu Exploatarea produselor accesorii în cadrul comunității de avere a fostului regiment grăniceresc româno-bănățean Nr. 13 289-307 română
2009 Banatica, 19 NARAI, Eusebiu Aspecte din activitatea MADOSZ-ului (Uniunea Populară Maghiară) în județul Caraș (1944-1948) 343-349 română
2009 Banatica, 19 BOTA, Ionel Țara Carașului și Oravița în însemnări, rapoarte și relații de călătorie. Privire generală pentru perioada 1700-1950 375-390 română
2010 Banatica, 20-1 GUMĂ, Marian, IAROSLAVSKI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1075-1977 31-48 română
2010 Banatica, 20-1 SĂCĂRIN, Caius Cercetări privind cultura Gîrla Mare în zona Porților de Fier - Clisura Dunării. Partea I 143-169 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice de epocă mromană în Clisura Dunării 199-222 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU FLAVIUS, Petru Archaelogical rescue excavations on the south slope of Chilli Hill in Vărădia Village, Caraș-Severin County 223-236 engleză
2010 Banatica, 20-1 BĂLĂRIE, Andrei Turnurile-locuință de la Svinița 237-254 română
2010 Banatica, 20-1 ȚEICU, Dumitru Mînăstirea Baziaș - Un monument medieval din clisura Dunării 255-292 română
2010 Banatica, 20-2 FENEȘAN, Costin O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
2010 Banatica, 20-2 MĂRAN, Mircea Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
2011 Banatica, 21 BULBOACĂ, Sorin Acațiu Barcsai de Bîrcea Mare, ultimul ban al Lugojului și Caransebeșului (26 decembrie 1644 - 14 septembrie 1658) 105-114 română
2011 Banatica, 21 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Studenți din Banatul montan la școli și iniversități europene (1750-1850) 163-208 română
2011 Banatica, 21 BABEU, Ana-Carina Activitatea extrașcolară a studenților din cadrul Academiei Teologice din Caransebeș (1927-1948) 379-387 română
2011 Banatica, 21 ROȘU, Laurențiu Activitatea sportivă în județele Caraș și Severin în prima jumătate a secolului XX 413-426 română
2011 Banatica, 21 NARAI, Eusebiu Aspecte privind situația minorității cehe din județele Caraș și Severin (1944-1948) 469-479 română
2012 Banatica, 22 BOLDEA, Ligia Identități premoderne bănățene: O familie de demnitari ai Banatului de Caransebeș și Lugoj 87-117 română
2012 Banatica, 22 TOMONI, Dumitru Activitatea despărțămîntului central județean Caraș (Oravița) al Astrei în perioada 1918-1937 295-308 română
2012 Banatica, 22 NARAI, Eusebiu Maghiarii și cehii din județele Caraș și Severin în perioada 1944-1948 381-396 română
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia Dignities and patrimonial ownership in the Banat of Caransebeș and Lugoj: Simon of Caransebeș familily's domain 619-638 engleză
2013 Banatica, 23 FENEȘAN, Costin Franciscanii în Banatul de Munte la sfîrșitul celei de-a doua și la începutul ceșei de-a treia stpăniri habsburgice (1695-1701, 1716-1738) 649-680 română
2013 Banatica, 23 DAMIAN, Minodora Portul popular de pe văile Carașului și Nerei - Taban M., Stankov V. 702-704 engleză
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia Itinerar monografix Cornereva 705-708 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI AEDEȚ LUCIA, Carmen Figurative bronze pieces used as furniture handles from Teregova, Caraș-Severin County 342-344 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI TIMOC, Călin Beitrage zur geschichte der Cohors I Sagittariourum bei Tibiscum-Jupa 802-805 germană
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, PLEȘA, D. Noi analize pe obiectele din cupru din Muzeul Banatului Montan 258-258 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie BORONEANȚ, Adina A suggested chronbology for the Iron Gates Mesolithic 21-39 engleză
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 252-253 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORA, Gheorghe Contribuții la istoria teatrului românesc: teatrul de la Oravița 263-286 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
1983 Cercetări Arheologice, VI MUNTEANU, Luminița Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com. Vărădia, jud. Caraș-Severin 231- română
1997 Cercetări Arheologice, X FLORESCU, Radu Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI BENEA, Doina Cu privire la granița de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porților de Fier 355-369 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MÎNDROANE, Maria "Țări" românești privilegiate sub dominație străină - Stucturi socio-economice și culturale în Valea Carașului (Banat) și Mărginimea Sibiului (Ardeal) 109-115 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TĂBAN, Micea Inventică și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (județul Caraș-Severin) 302-315 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GHERGHEL, Marius Construcții pastorare de piatră din zona alpină - Vîrciorova 316-324 română
1974 Crisia, IV UZUM, Ilie Bordeie prefeudale descoperite la Gornea 39- română
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice prefeudaLE ȘI FEUDALE TIMPURII ÎN ZONA SUPERIOARĂ A CLISURII 47- română
1976 Crisia, VI GROZA, Liviu O pușculiță romană de bani găsită la Tibiscum 233- română
1976 Crisia, VI POPA, Ioan Aspecte ale emigrării șomerilor cărășeni în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 277- română
1977 Crisia, VII POPA, Ioan Acțiuni revendicative ale municitorilor din Anina între anii 1934-1937 495- română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu, MARINESCU, Ioan Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin Bihorul și colaboratorii bihoreni în prijma enciclopedie română, tipărită de "Astra" (1895-1905) 568- română
1991 Crisia, XXI ȚEICU, Dumitru Cercetări arheologice în necropola medievală timpurie de la Șopotu Vechi - Mirvila (jud. Caraș-Severin) 307-310 română
2008 Crisia, XXXVIII MAGINA, Adrian Confesiune și societate în Banatul Montan la granița dintre Evul Mediu și modernitatea timpurie 75-94 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei FLUTUR, Alexandru Castrul Berzobis din perspectiva cercetărilor recente 165-169 română
1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
1980 Drobeta, IV MITULESCU, Decebal Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
1982 Drobeta, V GROZA, Liviu Băile Herculane în perioada militar-grănicerească (1767-1872) 133- română
2000 Drobeta, X MATACĂ, Sorina Protecția florei din Parcul natural Porțile de Fier (jud. Mehedinți) 138-144- română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porțile de Fier (I) 255-295 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Vegetația forestieră și arbustivă din Parcul Natural Porțile de Fier 296-336 română
2002 Drobeta, XI-XII CHIȘAMERA, Gabriel Contribuții la cunoașterea avifaunei Ostrovului Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 337-342 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina Istoricul cercetărilor geografice din teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier 361-371 română
2002 Drobeta, XI-XII BAICU, Stelian Din istoria navigației pe Dunăre la Porțile de Fier 372-382 română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Contribuții privind vegetația acvatică și palustră din arealul Parcului Natural Părțile de Fier 218- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Gestiunea ecologică, valoarea socială și potențialul turistic al Parcului Natural Porțile de Fier 239- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina Perspectivele colaborării internaționale prin constituirea unei zone transfrontaliere Porțile de Fier 247- română
2003 Drobeta, XIII CHIȘAMERA, Gabriel Contribuții la cunoașterea avifaunei Parcului Natural Porțile de Fier 254- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie RANCU, Dacian, SĂCĂRIN, Caius Raport preliminar de cercetare privind săpăturile arheologice de la Socol Palanacki Breg, jud. Caraș-Severin 113-127 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Moldova Nouă. Cercetări arheologice de epocă romană 152-167 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie JUAN-PETROI, Constantin Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu Siderurgia fierului secolelor III-IV p. Chr. În hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin 154- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DAMIAN, Minodora Evoluția învățămîntului în clisura Dunării, oglindită în opera lui Alexandru Moisi 177-182 română
2000 Istros, X OBERLANDER - TÎRNAUCEANU, Ernest Cons and history, the case of the area of the Iron Gates of the Danube during the 10th-11th centuries 387-411 engleză
2000 Istros, X IAROSLAVSCHI, Eugen Un topor dacic de la Mehadia 487-490 română
2012 Istros, XVIII ȚEICU, Dumitru The Nera Valley medieval ecclesiastic geigraphy 275-296 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BODA, Imola, SZABO, Csaba Notes a Dolichenian Relief at Mehadia 273-282 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN GABRIELA, Ana Școala și comunitățile urbane din Banatul Montan în perioada interbelică 171-179 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN-PETROI, Constantin Dezvoltarea urbană a unor așezări din banatul Montan la începutul perioadei interbelice (I) 181-190 română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 STRATAN, Ion Șantierul Tincova (r. Caransebeș, reg. Timișoara) 123-126
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BENEA, Doina, MEDELEȚ, Florin, MOGA, M., PETROVSZKY, R. Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum 109-118
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Cercetările arheologice de la ''Stenca'' Liubcovei 135-137
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Șantierul arheologic Valea Timișului - "Rovină'' 159-160
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BONA, Petru, ROGOZEA, Petre Tibiscum III, jud. Caraș-Severin 279-286
1995 Memoria Antiquitatis, XX LISIEVICI, Ovidiu Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 345-347 română
1994 Mousaios, IV-2 MONORANU, Marina Crucile de piatră din zona "Golfului Oraviței" română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche ARDEȚ, Adrian Ceramică romană pictată descoperită la Tibiscum 98-104 română
2003 Pont de Trajan de Drobeta PETOLESCU, Constantin Les troupes auxiliaires de la zone des Portes de Fer 53-59 franceză
2007 Pontica, XL BENEA, Doina Das lager von praetorium (Mehadia) in spatromischer zeit 339-350 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BENEA, Doina Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuții la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei) 22-41 română
1979 Sargetia, XIV BRANGA, Nicolae Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum 655-658 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 TATU, Hristache Fortificații la Porțile de Fier ale Transilvaniei 165-169 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 FERENCZI, Ștefan Depresiunea Cernei bănățene a fost și ea folosită în legătură cu înaintarea unor trupe romane spre complexul cetaților dacice din Munții Sebeșului (considerații geomorfologice) 101-107 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LUCA SABIN, Adrian Stratigrafie și cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starcevo-Criș și Vinca. Corelația dintre nivelurile V și IV de la Liubcova-Ornița .1-13 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 MAXIM, Zoia Cercetări etno-arheologice din Munții Verna Văr 15-24 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 BENEA, Doina, LALESCU, Iulian Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) 267-301 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 ALICU, Dorin Templul lui Mithras de la Pojejena (jud. Caraș-Severin) 219-220 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 ȘTEFĂNESCU, Atalia Din nou despre Donarium-ul de la Gornea (jud. Caraș-Severin) 231-235 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 BENEA, Doina, CRÎNGUȘ, Mariana Evoluția vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. cu privire la principalele căi de acces în așezare 181-194 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI TULITĂ OANA, Cornelia Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia) - Benea Doina 918-920 română
2013 Sargetia, XL, seria IV BENEA, Doina Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum 195- română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 TIMOC, Călin O stelă funerară din colecția Muzeului Băilor Herculane 103-106 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOMEȘAN, Eugen Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .5-6 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gospodăria și locuința în zona Porților de Fier .7-37 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie BAJMATĂRĂ, Rodica Elemente de interior țărănesc din comuna Slatina Timiș (Caraș-Severin) 39-43 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DINUȚĂ, Gheorghe Unele considerații despre instalațiile tehnice acționate cu apă în cîteva sate din Banatul subcarpatic 45-52 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion Rudăritul în clisura Dunării 61-69 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GODEA, Ioan Aspecte etnografice în Depresiunea Almăjului (Caraș-Severin) 71-96 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Motive ornamentale în arhitectura din Marga (Caraș-Severin) 97-109 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Liviu Note caracteristice ale ceramicii din sud-vestul României, sesizate în centrele de olari din Sasca Română, Potoc și Socolari (Caraș-Severin) 111-122 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAROIU, Otilia, PAVEL, Emilia, POP, Ana Interiorul tradițional de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 123-136 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria Meșteșugul olăritului la Biniș (Caraș-Severin) 137-158 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie NISTOR, Ioan, TOȘA, Ioan Așezări, ocupații și arhitectură populară de pe Valea Timișului (Caraș-Severin) 167-184 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAZDA, Klara Din obiceiurile legate de naștere, căsătorie și moarte în satele Valea Timișului și Vîrciorova (Caraș-Severin) 185-193 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie HAGIU, Iulia Contribuții la studiul obiceiurilor de nuntă și înmormîntare de pe Valea Bistrei (Caraș-Severin) 195-200 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PAVEL, Emilia Portul popular de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 219-228 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ROPOT, Rodica Cercetări asupra portului popular de pe Valea Bolvașniței (Caraș-Severin) 229-234 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOCOL, Maria Structura și semnificația ornamenticii costumului popular din satele Marga și Borlova (Caraș-Severin) 235-239 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ANANIA, George Necesitatea și perspectivele creării unor muzee etnografice sătești în județzl Caraș-Severin 241-245 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ANTONESCU, Romulus Borlova (Caraș-Severin) în contextul istoric al organizării regimentului româno-banatic 247-252 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MOTOMANCEA, Aurelian Premise la o cercetare a zonei etnografice Băuțar-Marga (Caraș-Severin) 275-286 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie POPA, Ion, RUJA, Gheorghe Secții de istorie a farmaciei la Oravița și Caransebeș 287-290 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie UNGUREANU, Nicolae Muzeul etnografic al Caraș-Severinului prezență științifică și educativ-turistică pe plan județean și în contextul rețelei muzeistice de profil 291-294 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie IOSIPESCU, Silvia Așezările omeneșri din Depresiunea Almăj - considerații etnografice - .9-25 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BUDIȘ, Monica Așezări permanente în Clisura Dunării 27-47 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae Rîșnițele de pe Pîrîul Morilor din Topleț 61-71 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSKY, Maria Ceramica populară din județul Caraș-Severin 73-80 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie SECOȘAN, Elena Despre tipologia portului popular din județul Caraș-Severin 97-110 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LENGHEL-BRÎNZEI, Letiția Ceremonialul nunții pe cursul superior al Bistrei (Bucova, Bauțar, Marga) 111-132 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie DRĂGUȚ, Maria, DRĂGUȚ, Pavel Rituri agricole și pastorale pe Valea Bistrei 133-144 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Evoluție și permanență în meșteșugul țesutului și arta decorării țesăturilor pe teritoriul județului Caraș-Severin 145-157 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de fitoterapie populară în zona Caransebeș 167-179 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Unele probleme și perspective ale cercetării primei epoci a fierului în județul Caraș-Severin 251-276 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria, PETROVSZKY, Richard O construcție romană descoperită la Caransebeș 311-320 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BENEA, Doina, MOGA, Marius Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum 321-329 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BONA, Petru, PETROVSZKY, Richard Tibiscum și drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol 375-388 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Contribuții la delimitarea administrativă și juridică a districtelor Sebeș și Caran 403-409 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin Ștefan Vaida, un adversar caransebeșan al principelui Gabriel Bethlen (1614) 411-418 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BULGARU-FENEȘAN, Cristina Forme de împotrivire în sangeacurile Lipova și Caranserbeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane 419-449 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LAY, Emeric Situația economică în preajma revoluției de la 1848 în comitatul Carș 451-461 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie OLARU, Martin Valorificarea patrimoniului turistic al așezărilor rurale din partea de Sud-Vest a țării (județul Caraș-Severin) 493-506 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Expoziția de artă populară din comuna Constantin Daicoviciu (Căvăran) 507-511 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae Morile cu roată hidraulică verticală pe ax orizontal cu transmisie prin angrenaj de pe cursul superior al rîului Bega 125-131 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Cîteva unelte agricole, de uz casnic și meșteșugărești din satul Lindenfeld (jud. Caraș-Severin) 133-147 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Ceramica de Sasca Română 161-168 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta Forme și ornamente în două centre de ceramică bănățene - Biniș și Lăpușnicu Mare 171-187 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta, PETROVSZKY, Maria Cîteva aspecte istorice și etnografice privind populația sîrbească din Clisura de Sus a Dunării 189-204 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Alexandru Contribuții la cercetarea obiceiurilor de muncă în Caraș-Severin 205-214 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Richard Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (I) 229-261 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru, POP, Constantin Noi piese sculpturale de la Tibiscum 273-276 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Considerații istorice și juridice privitoare la Banatul de Severin și funcția de ban al Carabsebeșului și Lugojului 297-303 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MATEI, Ion Diplomație, hidrotehnică și afaceri în secolul al XVIII-lea Canalul Cerna-Dunăre 333-341 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de istoria farmaciei din județul Caraș-Severin 343-348 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Aspecte ale situației economico-sociale a orașului Caransebeș în perioada 1944-1947 407-411 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion Colecția de etnografie a muzeului sătesc din Gornea (jud. Caraș-Severin) 423-429 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în judeșul Caraș-Severin (I) 431-436 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BĂLĂNESCU, Dana Plastica vonciană de la Gornea 33-53 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie SĂCĂRIN, Caius Bronzuri descoperite pe teritoriul județului Caraș-Severin 111-121 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie VLASSA, Nicolae În legătură cu două amfore cu inscripție pictată, de la Gornea 229-233 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie PETROVSZKY, Maria, WOLLMANN, Volker Materiale epigrafice descoperite la Timbiscum 253-263 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-301 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GROZA, Liviu Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie LAY, Emeric Situația socială din județul Caraș în preajma revolușiei de la 1848-1849 359-368 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie POPA, Ion Contribuția muncitorilor din Anina la înfăptuirea măsurilor de refacere economică și democratizare a țării (1945-1948) 417-420 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta Tehnici de ornamentare a ceramicii populare din județul Caraș-Severin .9-17 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPESCU, Adriana, POPESCU, Viorel Aspecte legate de practicarea cojocăritului în Slatina Timiș și Armeniș (jud. Caraș-Severin) 55-62 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana Plastica antropomorfă din așezarea neolitică de la Caransebeș - Balta Sarată 113-120 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, MUNTEANU, Ioan Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu Depozitul de bronzuri de la Fizeș (jud. Caraș-Severin) 137-153 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru, PETROVSZKY, Maria, PETROVSZKY, Richard, ROGOZEA, Petru Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1980-1981) 185-207 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul "Locurile Lungi" - Gornea (județul Caraș-Severin) 209-212 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian, ROGOZEA, Petru Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feufal-timpurii din Banat 213-225 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie COCÎRȚEU, Maria Rolul comunității de avere în dezvoltarea orașului Caransebeș 255-261 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Reforma agrară din 1921 și comunitatea de avere din Caransebeș 263-278 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPA, Ion Aspecte din viața și lupta tineretului din Caraș-Severin (1922-1928) 287-291 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin 323-329 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru Pagini de istorie revoluționară caraș-severineană (1920-1944) - Contribuții documentare 348-349 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ, Adrian Bronze pieces recently discovered in Tibiscum 29-36 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ LUCIA, Carmen Figurative bronze pieces discovered at Tibiscum, Gaganae and Berzobis 37-41 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity BENEA, Doina, GRÎNGUȘ, Mariana, REGEP-VLASCICI, Simona Emaillierte Fundstucke aus Tibiscum 57-67 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GAGA, Lidia Interferențe între zona etnografică Almăj și zonele etnografice limitrofe 23-29 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Scurt istoric al practicării agriculturii în spațiul carpato-danubiano-pontic cu referiri la zona Caraș-Severin 43-51 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TABAU, Mircea Hidrotehnica tradițională din județul Caraș-Severin. Considerații preliminare 53-65 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Cîteva aspecte privind locul și rolul ștergarului în cadrul țesăturilor de interior din județul Caraș-Severin 67-71 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Bocșeritul pe Culoarul Timiș-Cerna 73-78 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 79-90 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GRĂMADĂ, Carmen Obiceiurile din ciclul vieții în zona Naidaș - specificitate și evoluție 97-107 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (I) 109-115 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (III) 173-198 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana, ROGOZEA, Petru Monede romane din colecția Muzeului județean de Etnografie și Istorie Locală Caransebeș 219-225 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Personalități din Caransebeș, contemporane cu Mihai Viteazul 279-282 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Lupta maselor populare din Caraș-Severin împotriva exploatării, pentru libertăți democratice și revendicări politice și economice (1900-1917) 287-296 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 325-329 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru, GUMĂ, Nicoleta, POPESCU, Viorel Considerente privind organizarea expoziției de bază a Muzeului de Etnografie a județului Caraș-Severin 331-339 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Două construcții țărănești din comuna Marga (județul Caraș-Severin) 341-349 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (III) 351-353 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Mențiuni despre Caransebeș și personalitățile sale culturale în lucrări latine și franceze din secolelele XVI-XVIII (I) 361-363 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea unor urcioare romane descoperite la Tibiscum 413-418 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TRÎNCĂ, Georgeta Analiza marterialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche "Rît" (județul Caraș-Severin) 419-428 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Cîteva aspecte istorico-etnografice privind "Clisura" Dunării .7-14 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie TABAU, Mircea Aspecte actuale ale practicării morăritului în comuna Topleț - județul Caraș-Severin 15-22 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie JOMPAN, Aurelia, JOMPAN, Dumitru Culesul din natură la Marga, jud. Caraș-Severin 23-39 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Unelte și metode legate de munca cîmpului în satele de pe Valea Almăjului și în cîteva sate din clisura Dunării 41-48 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 49-62 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Nicolae Datini și obiceiuri din zona "Valea Sebeșului", județul Caraș-Severin 63-69 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MARTA, Elena Nașterea tradiției, credințe și obiceiuri din județul Caraș-Severin 71-83 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (II) 93-106 germană
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Ceramica din așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 135-152 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru Ceramica dacică din așezarea romană de la Tibiscum (I) 165-179 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin Comitatul Severinului la sfîrșitul secolului al XVII-lea 189-226 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai "Economia" - foaie economică ilustrată din Caransebeș (1905-1910) 241-245 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POIANĂ, Silvia Contribuția formațiunilor caransebeșene la Unirea cea Mare (1818) 255-268 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (IV) 269-274 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz-Dîmb, județul Caraș-Severin 275-276 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GIURAN, Maria, GIURAN, Valeriu Documente privind acțiuni de luptă în războiul anfifascist, în spațiul aerian din partea de Sud-Vest a țării (I) (Zona actualului județ Caraș-Severin, în perioada 23 august - 30 septembrie 1944) 315-327 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea și conservarea unei inscripții romane descoperite la Iaz (jud. Caraș-Severin) 329-333 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (II) .5-25 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LUCA SABIN, Adrian Așezarea neolitică de la Jupa-Sud, Caraș-Severin 27-33 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie EL SUSI, Georgeta Studiul resturilor de faună din așezarea culturii Coțofeni de la Moldova Veche - Ostrov (Caraș-Severin) 35-40 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Aspecte ale activității consiliului dirigent în Caransebeș în perioada 1919-1920 223-227 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Forme ceramice inedite din zona Sasca Montană (județul Caraș-Severin) 287-302 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Privire asupra organologiei ludice a unui sat - Marga (Caraș-Severin) 303-312 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (III) 313-325 germană
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Din colecția Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș 339-357 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Mișcarea teatrală din orașul Caransebeș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 385-390 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie DOBRESCU, Victor Școala de aplicație de pe lîngă preparandia din Caransebeș - pepinieră de cadre, pentru școlile din județul Caraș-Severin 403-412 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie URZICEANU, Daniela Restaurarea unor fragmente textile descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 417-440 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea pieselor metalice descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 441-453 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana Cîteva considerații privind "tezaurele" monetare romane din sec. IV descoperite la Răcășdia (jud. Caraș-Severin) 129-148 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Incinerația și semnificațiile ei rituale pe baza descoperirilor de la Balta Sărată 161-164 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin The incineration and its ritual significance's based on the discoveries at Balta Sărată 165-167 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Zneamănul - simbol funerar în Banatul Montan 181-184 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Zneaman - a funeral symbol in the Mountain Banat 185-188 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BĂDESCU, Claudia, GUMĂ, Marian, LAZAROVICI, Alice, LAZAROVICI, Gheorghe, PETRESCU, Sorin, SĂCĂRIN, Caius Despre grupul Balta Sărată. Note analitice 193-212 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Un mormînt de incinerație din epoca bronzului descoperit la Balta Sărată (Caransebeș, jud. Caraș-Severin) 255-262 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie MEDELEȚ, Florin Un capac de vas dacic cu mînerul în formă de cap de pajură de la Divici (jud. Caraș-Severin) 285-292 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin Templul lui Apollo de la Tibiscum. Cronologie și tipologie 299-304 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Un vas terra sigillata de tip Westendorf descoperit la Tibiscum 305-307 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Ein in Tibiscum entdecktes terra sigillata gefass typ Westendorf 309-313 germană
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel Unele considerații referitoare la toponimia Banatului de Severin 339-345 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel Unele considerații cu privire la stratificarea istorică a toponimiei Banatului de Severin 347-355 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu, GUMĂ, Nicoleta Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeeloe Banatului Montan 17-21 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie GURGU, Daniela, ION, S., LAZAROVICI, Gheorghe, NEGREI, D., PETRESCU, Sorin Balta Sărată. Campaniile 1999-2003 (I. Arhitectura) 143-198 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Cartografia modernă și Tibiscum-ul antic 293-307 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie RADU, Adriana, ȚEICU, Dumitru Săpături arheologice de salvare în raza satului Nicolinț 309-322 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie TUFIȘ, Ovidiu Un document referitor la organizarea mineritului și metalurgiei în Banat la începutul stăpînirii habsburtgice; Instrucțiunile administrației Banatului adresate la 12 decembrie 1718 maistrului minier de la Oravița 341-351 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie NARAI, Eusebiu Aspecte privind ocupația sovietică în județul Caraș (1944-1947) 381-392 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie POPA, Ion Rezultatele alegerilor parlamentare din anul 1946 în județul Caraș 411-417 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BREBENARIU, Rodica-Ileana Amenajările hidrotehnice din Banatul Montan- Repere de arheologie industrială 419-424 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BREBENARIU, Rodica-Ileana Elemente de patrimoniu de arheologie industrială, identificate la amenajările hidrotehnice din Banatul Montan 425-441 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, NEGREI, Dimitrie, PETRESCU, Sorin, SORIN, Ion, ȚÎRDOIU, Daniela Săpăturile de la Balta Sărată. Campania din 2004 157-182 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie NEGREI, Dimitrie, PETRESCU, Sorin Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (V) 227-234 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Ștampile regulare descoperite recent la Tibiscum 261-270 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie TRĂILĂ ȚUNDREA, Marinela Cîteva considerații asupra importului de Terra sigillata din Gallia Centrală la Tibiscum 271-284 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia Imagini ale vieții ecucaționale în Caransebeșul medieval (sfîrșitul secolului al XV-lea) 387-398 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie ȚUNEA, Gheorghe Caraș-Severinul, județul festivalurilor de muzică corală 45-46 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie JOMPAN, Dumitru Privire asupra numirii jucăriilor acustice de producție populară a copiilor din Marga 104-104 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie KLEIN, Hans Instrumente muzicale confecționate de copii și pentru copii din zona de Munte a Banatului 105-105 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian Tibiscum - Prefață .9-10 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel Statuetele antropomorfe descoperite la Caransebeș - Balta-Sărată în anul 2010 17-36 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian Domus Romanorum de la Zăvoi (jud. Caraș-Severin) 51-72 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin Școala matematică de la Caransebeș la începutul secolului al XIX-lea. Cîteva considerații 193-202 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie MICU, Lavinia-Diana Participarea grănicerilor din regimentul de graniță Nr. 13 româno-bănățean din Caransebeș, la expoziția agricolă și silvică de la Viena din anul 1866 203-206 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel, PETRESCU, Sorin-Marius Podul Țăsnei (com. Cornereva, jud. Caraș-Severin), punct de vară pînă în 1918 207-212 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRĂTESCU, Constantin Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRANCA, Bogdan Protestul locuitorilor din Bocșa Montană față de Legea Învățămîntului din 1907 221-225 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu Evoluția comunității de avere a fostului regiment de graniță româno bănățene Nr. 13 din Caransebeș întree 1879-1923 227-240 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BABEU, Ana-Carina Gazeta oficială a comunității de avere a fostului regiment confiar romano-bănățean Nr. 13, 1929-1941 241-245 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie JOMPAN, Dumitru Contribuții la cunoașterea muzicii instrumentale a "Domnilor Țărani" din Valea Cernei despre muzica de fanfară 261-264 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEUMAN, Carmen Contribuții la studiul opregului din comuna Slatina-Timioș, județul Caraș-Severin 265-273 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie JOMPAN, Dumitru Despre mișcarea corală din Valea Bistrei 331-335 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie DECEI, Aurel Caransebeșul în lumina izvoarelor istorice otomane 341-346 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel Tibiscum. Ceramica romană descoperită la Iaz "Traianu" - Ardeț A. 349-351 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRANCA, Bogdan Biserică și societate în Episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Nicolae Popea 1889-1908 - Pîrvu I. 353-356 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEUMANN, Carmen Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș - Roșu O.L. 357-358 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie PETRESCU, Sorin Rupestral traces in the Mountainous Banat (I) .11-24 engleză
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEGREI DIMITRIE, Pavel Așezarea neolitică de la Caransebeș-Șesu Roșu 25-31 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEȚ, Adrian Din viața cotidiană de la Tibiscum 49-59 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie PETRESCU, Sorin Doua monede medievale descoperite în peștera de la Între Pietre din Chewile Prolazului - Valea Cernei (jud. Caraș-Severin) 107-112 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BOZU, Ovidiu Un cuptor de ars ceramică de la Pojejena, județul Caraș-Severin 129-135 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BOZU, Flavius Opaițe și lămpi de mină din colecția Muzeului Banatului Montan Reșița 137-147 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BRANCA, Bogdana Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Caransebeș 169-173 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu Profesori ai Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeș în memoriile învățătorului Pavel Jumanca 175-188 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RUDOLF, Cristian, ZABERCA VASILE, Mircea Primăria comunei urbane Reșița. Organizare și funcționare potrivit legii administrative din iunie 1925 189-194 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie MICU, Lavinia-Diana Evenimente din județul Caraș onorate de prezența regelului Carol al II lea, în anii 1933 și 1934 195-199 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BABEU, Ana-Carina, ZMEU, Lori Aspecte privind activitatea consiliului județean al organizației pionierilor Caraș-Severin (1968-1980) 201-205 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEUMAN, Carmen Obiceiuri de primăvară cu măști Alaiul Berbecilor din Slatina Timiș 223-231 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RADA, Neluțu Casele țărănești din Banatul de Munte. Studiu de caz: satul Rugi 233-247 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RADA, Neluțu Parohiile Eparhiei Caransebeșului - Lucian, Bona P. 275-276 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEUMAN, Carmen Ohaba - Bistra, Cercetări ale echipei Institutului Social Banat-Crișana (1938) - Jompan D., 277-278 română
1970 Tibiscus, 1 MOGA, Marius Castrul Berzobis 51-58 română
1970 Tibiscus, 1 ȚĂRANU, Nicolae Cilimul din clisără 135-151 română
1974 Tibiscus, 3 CADARIU, Ștefan Două așezări Coțofeni în hotarul orașului Bocșa (jud. Caraș Severin) 75-80 română
1974 Tibiscus, 3 MOGA, Marius Știri noi despre garnizoana militară de la Tibiscum (sat Jupa, oraș Caransebel, jud. Caraș-SeverIn) 129-132 română
1974 Tibiscus, 3 MEDELEȚ, Florin, PETROVSKY, Richard Cercetări arheologice în castrul roman de la Berzovia (jud. Caraș-Severin) 131-136 română
1974 Tibiscus, 3 GUDEA, Nicolae O contribuție la toponimia limesului bănățean al Dunării 141-146 română
1974 Tibiscus, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen, PETROVSZKY, Richard Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeș jud. Caraș-Severin 147-155 română
1974 Tibiscus, 3 UZUM, Ilie Două cimitire feudale timpurii la Gornea și Pojejena (Județul Caraș-Severin) 159-164 română
1974 Tibiscus, 3 DECEI, Aurel Încercările lui Sigismund Bathory de a elibera Banatul și Timișoara de turci 171-180 română
1974 Tibiscus, 3 ȘORA, Gheorghe Din activitatea didactică și publicistică a lui Vasile Goldiș la preparandia din Caransebeș 215-221 română
1974 Tibiscus, 3 ZABERCA, Vasile Aspecte ale luptei revoluționare desfășurată de muncitorii reșițeni în anul 1919 231-234 română
1974 Tibiscus, 3 BOZU, Ovidiu Dezvoltarea și contribuția uzinelor reșițene la procesul de industrializare socialistă a țării 257-263 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KONIG, Frederic Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere din Munții Poiana Ruscăi 53-62 română
1975 Tibiscus, seria etnografie PAVEL, Emilia Portul popular bănățean din Clisura Dunării 27-52 română
1975 Tibiscus, seria etnografie PLEȘA, Teodor Găteala capului în portul popular femeiesc al carașovenilor 71-78 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LĂPĂDUȘ, Eutimiu Instalații de viegărit de pe Valea Belareca, jud. Caraș-Severin 135-156 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale GRUIESCU, Constantin Asupra prezenței unor noi forme de maclare a cuarțului de la Ocna de Fier .3-6 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale COSTE, Ioan, GRIGORE, tere. Contribuții la studiul vegetației xerofile de stîncării din Cheile Carașului și Cheile Gîrliștei 35-49 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale LAUER, Carol Cercetări privind ecologia principalelor specii de pajiște din zona Carașova a castului bănățean 51-56 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale SANGHELI, Andrei Ortopterele din Valea Mare - Berzeasca 114-150 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale SANGHELI, Andrei Date noi privind distribuția speciei Saga pedo (Pall) (Sagidae - Orthoptera) în Munții Banatului 133-139 română