Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 93 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu, WOLLMANN, Volker Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SEBESTYEN, Gheorghe Cetatea Caransebeș, rectificări și dubii 521-523 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GROZA, Liviu Statutul pentru înfințarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș 301-312 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie SIPOS, Ibolya Rolul banului de Caransebeș-Lugoj Petru Petrovici în cadrul luptelor interne din Transilvania de la mijlocul secolului al XVI-lea 217-233 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie LĂDĂU, Maria Realități culturale reflectate în foaia diecezană din Caransebeș, 1900-1914 189-210 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ROȘU, Ovidiu Organele silvice ale conmunității de avere a fostului regiment grăniceresc Nr. 13 don Caransebeș 255-271 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Notarii Caransebeșului în secolulu al XVII-lea 303-309 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie IUSZTIN, Zoltan Politică și administrație în districtul Caransebeș (sec. XIV-XV) 157-172 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Asupra unor controverse fiscale în Caransebeșul primei jumptăți a secolului al XVII-lea 229-243 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Cosmin Biserica medievală din Caransebeș - Bona Petru 204-207 română
1971 Banatica, 1 GOLDDENBERG, Samuel Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea 163- română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al SVI-lea 157- română
1975 Banatica, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen O villa rustica la Caransebeș 359- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina Problema instaurării dominației otomane asupra Banatzului Logoșului și Caransebeșului 223- română
1979 Banatica, 5 PETROVSZKY, Richard Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului 201- română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) 399- română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
1985 Banatica, 8 SURU, Coriolan File din istoria liceului de matematică-fizică din Caransebeș 355-361 română
1987 Banatica, 9 PINTER, Zeno Spade medievale din Colecția Muzeului Județean de Etnografiee și Istorie Locala din Caransebeș (tipologie-corespondențe în arta figurativă) 363-369 română
1987 Banatica, 9 ACHIM, Viorel Considerații asupra componenței adunărilor obștești ale districtului Caransebeș în secolul al XV-lea 371-378 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeș: "Calendarul Românului" 377-383 română
1993 Banatica, 12-II GROZA, Liviu Cetatea Caransebeș - Cîteva precizări cronologice 89-99 română
1993 Banatica, 12-II DOBRESCU, Victor Cercul didactic din Caransebeș tribună de culturalizare a maselor în perioada interbelică (1919-1931) 287-295 română
2003 Banatica, 16-I PETRESCU, Sorin Cercetări arheologice la Caransebeș-Sat Bătrîn 287- română
2003 Banatica, 16-II ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ștefan Velovan din Caransebeș 201-223 română
2005 Banatica, 17 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Familia nobililor Peica de Caransebeș în secolele XVI-XVII 323-353 română
2005 Banatica, 17 ROȘU, Laurențiu Controlul statului asupra comunității de avere a fostului regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș 443-453 română
2005 Banatica, 17 DUMITRESCU, Angela Fonduri și fundații administrate de episcopia otodoxă a Caransebeșului la începutul secolului al XX-lea 495-503 română
2005 Banatica, 17 TOMONI, Dumitru Adunarea Generală a "Astrei" de la Caransebeș (1930) 505-520 română
2005 Banatica, 17 ARDELEAN, Radu Istorioe în Tribuna Graniței (Caransebeș,1934-1938) 521-553 română
2008 Banatica, 18 BULBOACĂ, Sorin Banii Lugojului și Carasebeșului în secolele XVI-XVII 297-320 română
2009 Banatica, 19 ALIC, Daniel, BOCȘAN, Nicolae Andrei Șaguna și episcopia Caransebeșului (1865-1873) 159-171 română
2009 Banatica, 19 ROȘU, Laurențiu Exploatarea produselor accesorii în cadrul comunității de avere a fostului regiment grăniceresc româno-bănățean Nr. 13 289-307 română
2011 Banatica, 21 BULBOACĂ, Sorin Acațiu Barcsai de Bîrcea Mare, ultimul ban al Lugojului și Caransebeșului (26 decembrie 1644 - 14 septembrie 1658) 105-114 română
2011 Banatica, 21 BABEU, Ana-Carina Activitatea extrașcolară a studenților din cadrul Academiei Teologice din Caransebeș (1927-1948) 379-387 română
2012 Banatica, 22 BOLDEA, Ligia Identități premoderne bănățene: O familie de demnitari ai Banatului de Caransebeș și Lugoj 87-117 română
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia Dignities and patrimonial ownership in the Banat of Caransebeș and Lugoj: Simon of Caransebeș familily's domain 619-638 engleză
1997 Cercetări Arheologice, X FLORESCU, Radu Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română
2007 Cumidava, XXX OLTEAN, Vasile Bicentenar Ioan Popazu - protopop al Brașovului și primul episcop al Caransebeșului (1808-1889) 68-81 Română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Generalul Ion Dragalina - o scurtă biografie - III. Documentar şi memorialistică 275-280 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LISIEVICI, Ovidiu Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 345-347 română
2002 Patrimonium Banaticum, I SĂCARĂ, Nicolae Donjonul de la Turnu-Ruieni Istoria artei, arhitectură, monumente 189
2004 Patrimonium Banaticum, III FENEȘAN, Costin Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
2005 Patrimonium Banaticum, IV PETRESCU, Sorin M Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOMEȘAN, Eugen Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .5-6 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie POPA, Ion, RUJA, Gheorghe Secții de istorie a farmaciei la Oravița și Caransebeș 287-290 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie UNGUREANU, Nicolae Muzeul etnografic al Caraș-Severinului prezență științifică și educativ-turistică pe plan județean și în contextul rețelei muzeistice de profil 291-294 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de fitoterapie populară în zona Caransebeș 167-179 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria, PETROVSZKY, Richard O construcție romană descoperită la Caransebeș 311-320 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Contribuții la delimitarea administrativă și juridică a districtelor Sebeș și Caran 403-409 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin Ștefan Vaida, un adversar caransebeșan al principelui Gabriel Bethlen (1614) 411-418 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BULGARU-FENEȘAN, Cristina Forme de împotrivire în sangeacurile Lipova și Caranserbeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane 419-449 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie CORNEANU, Nicolae Amintiri despre anul 1918 în Caransebeș 477-480 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Considerații istorice și juridice privitoare la Banatul de Severin și funcția de ban al Carabsebeșului și Lugojului 297-303 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Aspecte ale situației economico-sociale a orașului Caransebeș în perioada 1944-1947 407-411 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GROZA, Liviu Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana Plastica antropomorfă din așezarea neolitică de la Caransebeș - Balta Sarată 113-120 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie COCÎRȚEU, Maria Rolul comunității de avere în dezvoltarea orașului Caransebeș 255-261 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Reforma agrară din 1921 și comunitatea de avere din Caransebeș 263-278 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana, ROGOZEA, Petru Monede romane din colecția Muzeului județean de Etnografie și Istorie Locală Caransebeș 219-225 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Personalități din Caransebeș, contemporane cu Mihai Viteazul 279-282 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 325-329 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Mențiuni despre Caransebeș și personalitățile sale culturale în lucrări latine și franceze din secolelele XVI-XVIII (I) 361-363 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai "Economia" - foaie economică ilustrată din Caransebeș (1905-1910) 241-245 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POIANĂ, Silvia Contribuția formațiunilor caransebeșene la Unirea cea Mare (1818) 255-268 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Aspecte ale activității consiliului dirigent în Caransebeș în perioada 1919-1920 223-227 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Din colecția Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș 339-357 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Mișcarea teatrală din orașul Caransebeș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 385-390 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie DOBRESCU, Victor Școala de aplicație de pe lîngă preparandia din Caransebeș - pepinieră de cadre, pentru școlile din județul Caraș-Severin 403-412 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie URZICEANU, Daniela Restaurarea unor fragmente textile descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 417-440 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea pieselor metalice descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 441-453 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia Imagini ale vieții ecucaționale în Caransebeșul medieval (sfîrșitul secolului al XV-lea) 387-398 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian Tibiscum - Prefață .9-10 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel Statuetele antropomorfe descoperite la Caransebeș - Balta-Sărată în anul 2010 17-36 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin Școala matematică de la Caransebeș la începutul secolului al XIX-lea. Cîteva considerații 193-202 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie MICU, Lavinia-Diana Participarea grănicerilor din regimentul de graniță Nr. 13 româno-bănățean din Caransebeș, la expoziția agricolă și silvică de la Viena din anul 1866 203-206 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRĂTESCU, Constantin Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu Evoluția comunității de avere a fostului regiment de graniță româno bănățene Nr. 13 din Caransebeș întree 1879-1923 227-240 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BABEU, Ana-Carina Gazeta oficială a comunității de avere a fostului regiment confiar romano-bănățean Nr. 13, 1929-1941 241-245 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie DECEI, Aurel Caransebeșul în lumina izvoarelor istorice otomane 341-346 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRANCA, Bogdan Biserică și societate în Episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Nicolae Popea 1889-1908 - Pîrvu I. 353-356 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEUMANN, Carmen Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș - Roșu O.L. 357-358 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEGREI DIMITRIE, Pavel Așezarea neolitică de la Caransebeș-Șesu Roșu 25-31 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BRANCA, Bogdana Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Caransebeș 169-173 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu Profesori ai Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeș în memoriile învățătorului Pavel Jumanca 175-188 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RADA, Neluțu Parohiile Eparhiei Caransebeșului - Lucian, Bona P. 275-276 română
1974 Tibiscus, 3 ȘORA, Gheorghe Din activitatea didactică și publicistică a lui Vasile Goldiș la preparandia din Caransebeș 215-221 română