Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 187 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui material arheozoologic provenit din situl medieval (sec. XIV-XV) de la Radovanu 107-114 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ONEA, Nicolae Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Cplărași și Galați 105-120 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie COMȘA, Eugen Necropola gumelnițeană de la Vărăști 55-193 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) 311-319 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice găsite în două situri din Evul Mediu tîrziu (sec. XVII-XVIII) - Cernica și Radovanu 259- română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie ȘTEFAN, Cristian Noi date referitoare la plastica de lut din așezarea eneolitică de la Radovanu - La Muscalu 45-66 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie ANDREESCU, Radian, IGNAT, Theodor, LAZĂR, Cătălin, OPRIȘ, Vasile, VOICU, Mădălina Ceramica din lucuința nr. 5 de la Sultana "Malu Roșu". Analiză primară (I) 101-132 română
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie IGNAT, Theodor, LAZĂR, Cătălin, OPRIȘ, Vasile Ceramica din lucuința nr. 5 de la Sultana "Malu Roșu". Analiză primară (II) 155-171 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII MECU, Laurențiu Considerații asupra utilajului litic descoperit în așezarea din bronzul final de la Radovanu, județul Călărași 44-46 română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59- română
1982 Cercetări Arheologice, V BOLOMEY, Alexandra Contribuție la cunoașterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călărași 169- română
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George Cercetările arheologice de la Vlădiceasca, punctul "Ochiul lui Velicu", com. Valea Argovei, jud. Călărași 31- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ISĂCESCU, Constantin Săpăturile de salvare de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călărași 27- română
1984 Cercetări Arheologice, VII TROHANI, George Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiștei, punctul Sărulești, jud. Călărași 85- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ULANICI, Augustin Săpăturile arheologice de la Săndulița, com. Sărulești, jud. Călărași 113- română
2003 Cercetări Arheologice, XII ANDREESCU RADIAN, Romus, POPA, Traian Sultana Malu-Roșu, catalog selectiv 59-69 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII ANDREESCU, Radian-Romus, LAZĂR, Cătălin, MOLDOVEANU, Katia, OANĂ, Virginia Căteva considerații asupra unor descoperiri din locuința nr. 2 din așezarea eneolitică de la Sultana-Malu Roșu .9-20 română
1983 Cercetări Numismatice, V COMȘA, Maria Monedele descoperite în cimitirul de la Radovanu, jud. Călărași și semnificația lor simbolică / Les monnaies découvertes à Radovanu et leur signification symbolique / Coins Found in the Cemetery of Radovanu, Călărași County, and Their Symbolic Meaning Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 153-162 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos - Cuvînt înainte .6- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I NEAGU, Marian Primele populații de pe teritoriul județului Călărași .9- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ȘERBĂNESCU, Done Vestigii neolitice descoperite la Ulmeni (jud. Călărași) 25- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I TROHANI, George O probabilă ancoră descoperită în așezarea geto-dacică Cătălui-Căscioarele, jud. Călărași 51- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I CÎRCIUMARU, Marin Semințele carbonizate din colecția muzeului județean Călărași 105- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I MOISESCU, Cristian Ansambul monumental Codreni de pe Valea Mostiștei 123- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I PANAIT, Panait Date noi privind dezvoltarea orașului Călărași în prima jumătate a sec. al XIX-lea 143- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I PĂUNESCU, Emil Operațiuni militare în zona Olteniței în timpul războiului din 1877-1878 147- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I FILIP, Răzvan Elemente ale unui conflict agrar la sfîrșitul sec XIX-lea și începutul sexc. al XX-lea la Roseți, jud. Călărași 157- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DOROBANȚU, Ion Implicațiile reformelor agrare asupra așezărilor rurale din Bărăgan la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea 161- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I STOICA, Lascu Aspecte privind dezvoltarea social-economică a zonei Bărăganului călărășean pe baza unor documente de arhivă (perioada interbelică) 167- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ZAIM, Vasile Contribuții la cunoașterea evenimentelor social-politice din anii 1940-1944 în județul Călărași 173- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DAVID, Aurel Momente semnificative din istoria presei călărășene 189- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I SECOȘAN, Elena Încadrarea portului popular de Călărași și tipologia spațiului dunărean 193- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I BĂNĂȚEANU, Tancred Problematica unei monografii etnografice a zonei fostei bălți Greaca 207- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ORDEANU, Maria Manifestări ale artei de la sfîrșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea în Bărăgan. Pucturile pe lemn de la Pietroiu 225- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ANGHELESCU, Niță Manifestări plastice la Călărași 229- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I GIURCĂ, Marin Personalități călărășene: Dr. Pompei Samarian 241- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I RĂDULESCU, Rodica Un exemplar necunoscur al "Genealogiei Cantacuzinilor", descoperit la Călărași 243- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TROHANI, George Noi cercetări arheologice de suprafață pe Valea Mostiștei 15-36 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen Șanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu 61-67 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DUMITRESCU, Vladimir A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanțov de la Căscioarele (jud. Călărași) 69-72 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DUMITRESCU, Vladimir Stratigrafia așezării - tell de pe Ostrovelul de la Căscioarele 73-81 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II BASARAB NANU, Dan, NEAGU, Marian Considerații preliminare asupra așezării eponime de la Grădiștea Coslogeni, județul Călărași 99-128 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privins olăritul la geto-daci 143-151 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu 227-232 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin, VLĂDILĂ, Petre Aspecte ale evoluției așezării de la Cotul Borcii (Călărași) în perioada 1541-1821 239-246 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II LASCU, Stoica Manifestări ale solidarității populației din Călărași cu înfăptuirea idealului unității naționale 273-284 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SCĂUNAȘ, Nicolae Avîntul - Revista liceului Știrbei-Vodă Călărași - Încercări monografică 307-312 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV COMȘA, Eugen Cercetări arheologice de suprafață pe cursul inferior al Dîmboviței 13-16 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian Așezarea Bolintineanu din punctul lunca "La Grădini", comuna Valea Argovei, județul Călărași 17-20 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done Depozitul de mărgele descoperit în telL-ul neolitic de la Vlădiceasca, jud. Călărași 35-38 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TROHANI, George Săpături arheologice pe Ghergalaul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, jud. Călărași (III) 53-61 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MUNTEANU, Mircea, UDRESCU, Mircea Un complex de secol IV e.n. de la Nicolae Bălcescu (comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași): Date arheologice și zooarheologice 105-112 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ȘERBĂNESCU, Done Metode descoperite în Dava geto-dacică de la Radovanu 155-160 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PAPASIMA, Tudor Monede medievale românești din colecția muzeului județean Călărași 175-178 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV VLĂDICĂ, Petre Aspecte ale desfășurării revoluției de la 1948 în localitățile județului Călărași 193-196 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin File din istoria mișcării revoluționare și democratice călărășene pînă la făurirea Partidului Comunist Român 197-202 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin Aspecte documentare privind începuturile cooperativizării agriculturii în județul Călărași 221-226 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SCĂUNAȘ, Nicolae Costumul călărășean în poezia populară locală 227-231 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan Considerații privind tehnicile și sistemele de construcție ale aehitecturii tradiționale din județele Călărași și Ialomița 233-237 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan Privire socio-etnografică asupra gospodăriei și casei rurale din sud-estul Cîmpiei Munteniei (tipologii) 238-246 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ARMĂȘESCU, Ioana, LAZĂR, Gheorghe Aspecte ale practicării agriculturii tradiționale în cîteva sate din Cîmpia Bărăganului 247-252 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII BASARAB NANU, Dan, NEAGU, Marian Considerații asupra tracilor timpurii de la Dunărea de jos în lumina săpăturilor arheologice de la Grădiștea Coslogeni 13-26 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Eugen Ritual funerar neobișnuit în cadrul necropolei gumelnițene de la Vărăști (jud. Călărași) 31-35 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII BASARAB NANU, Dan Cercetările arheologice de la Căscioarele, Cotul Cătăluiului, jud. Călărași 37-54 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII PERIANU, Mihaela, UDRESCU, Mircea Studiul antropologic și arheozoologic al materialului osteologic din mprmîntul de la Căscioarele (jud. Călărași). Epoca bronzului (cultura Glina III) 55-63 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII UDRESCU, Mircea Materialul osteologic din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca (Valea Argovei): Date zooarheologice 83-88 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Maria Tipuri de locuințe din secolele IX-X de la Radovanu "Valea lui Petcu" 143-152 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ȘERBĂNESCU, Done Tezaure monetare din epoca geto-dacică descoperite în județul Călărași (I) 157-166 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII TUDOR, Constantin Aspecte ale desfășurării răscoaleo de la 1888 în localitățile județului Călărași 217-221 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica Activitatea organizațiilor din Călărași ale partidelor politice (pînă la primul război mondial) 235-257 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SCĂUNAȘ, Nicolae "Brazda" organ de presă al Universității Populare Călărășene 259-260 română
1990 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, VIII COMȘA, Eugen Complexul neolitic de la Radovanu 126 română
1991 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, IX FLORESCU, Adrian Repertoriul culturii Noua - Coslogeni din Romania - Așezări și necropole 414 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen O unealtă paleolitică descoperită la Vărăști (jud. Călărași) .7-10 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV HĂLCESCU, Cornel Tezaurul de la Sultana .11-18 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV SIMION, Mihai Importurile Stoicani-Aldeni din așezarea gumelnițeană de la Măriuța, jud. Călărași 29-39 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ANDREESCU, Radian-Romus Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița B1 41-48 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen Un obiect de os din așezarea gumelnițeană de la Vărăști 49-52 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV CAVRUC, Valeriu, NEAGU, Marian Date noi privind stratigrafia Grădiștei Coslogeni 71-80 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV SPIRIDONOVA, E. Les resultates preliminaire de l'examen polinilogiques du site Coslogeni 81-94 franceză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV LEBEDEVA, E. Les resultats preliminaires des etudes paleoetnobotaniques du site Coslogeni 95-102 franceză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV UDRESCU, Mircea Observații preliminare privind creșterea animalelor și vînătoarea în așezarea de la Coslogeni (jud. Călărași): date zooarheologice 103-108 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile, SÎRBU, Valeriu Așezarea getică din zona Pietroiu-Gîldău, județul Călărași (I) 123-146 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile, PANDREA, Dumitrel, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice din așezarea getică de la Unirea - Rău", județul Călărași (campania 1991) 147-166 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DOBRE, Elena, UDRESCU, Mircea Gropile rituale cu animale de la Căscioarele (jud. Călărași); date zooarheologice 167-172 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DAMIAN, Paul, SÎRBU, Valeriu, TROHANI, George Nouvelles recherches archeologiques a Călătui-Căscioarele, Dep. De Călărași 233-257 franceză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV BOIANGIEV, Pirin Din relațiile economice și demografice dintre Călărași și Silistra 259-263 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV LASCU, Stoica Evenimentele din Balcani (1908-1913) în reflectarea presei din Călărași 265-287 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ȚIRIPAN, Nicolae Contribuții călărășene la Marea Unire 289-303 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV HAGEA, Doina Contribuții călărășene la reforma agrară din 1921 305-318 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV RĂDULESCU, Ilie-Ștefan Călărașii în memoria și viziunea scriitorilor români 329-333 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ZBÎRCEA, Ileana La citta di Calarași - premesi dello sviluppo urbanistico nel XIX secolo 335-342 italiană
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV ANDREESCU, Radian-Romus Căscvioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița A2 219-231 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Un tezaur de monede otomane din secolele XVIII-XIX descoperit la Călărași 53-57 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII IONESCU, Mihai Primii 50 de ani ai Muzeului Dunării de Jos-Călărași 1951-2001 59-64 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgil Impresii de la jubileul Muzeului Dunării de Jos 65-71 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII HAGEA, Doina Vasile Culică, unul din fondatorii Muzeului de Istorie din Călărași 72-75 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII SCĂUNAȘ, Nicolae Preliminarii la o eventuală istorie a muzeului călărășean 76-78 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII RĂDULESCU, Ilie-Ștefan Tradiții teatrale călărășene. Amintiri privind perioada de aur a îbnceputurilor primului teatru popular din țară 79-82 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII ILIE NICOLETA, Luiza Drama dislocaților din Banat în Cîmpia Bărăganului, reflectată în documente de arhivă călărășene 83-91 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgil Oameni și fapte - Contribuții la istoria muzeologiei călărășene 92-96 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgil Simboluri ale cinstirii înaintașilor ridicate în forul public prin preocuparea călărășenilor în secolul al XX-lea 97-108 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII VLĂDĂREANU, Alexandru Catagrafia mahalalei plugarilor din tîrgul Călărași (1838) 133-139 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII BURCIU, Marian Cercetări etnografice în satele riverane Dunării; zona Ciocănești 162-168 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII NEAGU, Marian Cultură și civilizație. Muzeul Dunării de Jos 50 .9-11 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII DUMITRESCU, Vladimir, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Noi descoperiri de la Gumelnița 114-144 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII LAZĂR, Cătălin Date noi privind unele morminte gumelnițene 173-183 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII RADU, Valentin Grădiștea Coslogeni 1998. Studiu arheoihtiologic al materialului din nivelul neolitic 184-189 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII BĂLĂȘESCU, Adrian La faune neolithique de l'habitat type Bolintineanu de Lunca /dep. De Călărași) 190-198 franceză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII DUMITRU, Chiriac, PARNIC, Valentin Așezarea eneolitică de la Măriuța. Considerații preliminare asupra habitatului 199-206 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX ȘERBĂNESCU, Done Observații preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana, jud. Călărași 69-86 engleză
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia A Few Observations on the Internal Organization of Gumelnița Communities on Lake Gălătui Islet 147-153 engleză
2004 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXI ȘUȘARĂ, Pevel Călărași-Silistra 2003 18-20 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII CHAPMAN, John Contextual archaeological and burnt house assemblages: categorial analysis of pottery from late neolithic Căscioarele, România 279-296 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZĂR, Cătălin, SOFICARU, Andrei Considerații preliminare asupra unor oase umane descoperite în așezarea gumelnițeană de la Căscioarele-Ostrovel 297-316 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZĂR, Cătălin, PARNIC, Valentin Considerații preliminare asupra plasticii antropomorfe de lut din nivelul Gumelnița B1 de la Măriuța - La Movilă 351-370 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII NEAGU, Marian Noi descoperiri în așezarea Gumelnița de la Căscioarele-Ostrovel 371-376 română
2006 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII NEAGU, Marian Muzeul de Artă șa Călărași ?!? .5-5 română
2006 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII ȘUȘARĂ, Pevel Arta plastică între patrimoniu și mărturie .6-6 română
2006 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII DINCĂ ANA, Amelia Catolgul Colecțiilor de Artă .7-224 română
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII NEAGU, Marian The Neolithic settlement from Gălățeui "Movila Berzei" 15-18 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII BINDEA, Diana Preliminary archaezoological data on the Neolithic settlement in Gălățui-Movila Berzei 19-31 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII MATEVA, Boriana, PARNIC, Valentin Typological and use-wear analysis of flint tools from tell Măriuța, județul Călărați 116-127 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ȘERBĂNESCU, Done "Sceptres" of the bronze Age discovered within the Mostiștea Valley 157-164 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X CIOCEA, Elvira, DAMIAN, Paul, SÎRBU, Valeriu Deux tombes d'inhumation du premier age du fer decouvertes a Căscioarele, dept. De Călărași 207-215 franceză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Antropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials drin Sultana-Movila Mare 45-56 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Cercetări faunistice recente în fortificația getică de la Radovanu-Gorgana a Doua, județul Călărași. Campania 2008 138-151 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie NICA, Tiberiu Unele aprecieri cu privire la așezarea Glina de la Crivăț (Campaniile arheologice din 1965-1968) 53-71 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie MECU, Laurențiu, NĂLBITORU, Alexandru Folosirea metodelor geofizice pe situl de la Radovanu 111-116 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II COMȘA, Eugen Date noi privind agricultura pe intinsul Bărăganului în cursul epocii neolitice 231-236 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CAPESIUS, Roswith Constante și disfuncții în interiorul casei țărănești din Bărăgan 370-377 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MAVRODIN, Theodor Contribuții privind cunoașterea secțiunilor "Ligii culturale" din Cîmpia Bărăganului și sprijinul acordat românilor transilvăneni în lupta de eliberare națională 456-465 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II PANAIT, Panait Date privind problema pămîntului în datele de pe Borcea (secolele XVIII-XIX) 539-544 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 PARNIC, Valentin, PĂUN, Andreea Despre un atelier de prelucrare a osului și cornului din așezarea eneolitică de la Măriuța, jud. Călărași 53-70 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 NIȚULESCU VIRGIL, Ștefan, RENȚA, Elena, SIMION, Gavrilă Tumulul de la Adîncata - jud. Ialomița 95-114 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 ȘERBĂNESCU, Done Tezaurul de tetradrahme thasiene descoperit la Valea Presnei, jud. Călărași 297-314 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VÎLCU, Aurel Două tezaure monetare din veacul al XVIII-lea descoperite la Roseți, jud. Cplărași și Stejaru, jud. Ialomița 369-374 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 CIUCĂ, Răzvan Covoare țărănești din Cîmpia Bărăganului - motive și simboluri - 489-494 română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I BUDIȘ, Monica Probleme de etnografie a așezărilor din Bărăgan în lucrările geografilor română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CAPESIUS, Roswith "Lada de Brașov" și prezența ei în Bărăgan română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I ANGHELESCU, Niță, MUȘEȚEANU, Crișan Morminte din secolul IV descoperite la Călărași 75- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I PANAIT, Panait Lupta satelor de pe Borcea împotriva relațiilor feudale din secolul XVIII 97- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III CORBU, Emilia, OPREA, Vasile Considerații privind așerzarea medieval-timpurie (sec. IX-X) de la Vîlcele (jud. Călărași) 62-69 română
1993 Istros, VII MUNTEANU, Mircea Complexul ritual de sec. II-I în de Hr. De la Grădiștea-Coslogeni, jud. Călărași 161-166 română
1997 Istros, VIII DAMIAN, Paul, PANDREA, Stănică, POPA, Traian, ȘIMON, Mihai, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice de la Budești, jud. Călărași 147-171 română
1997 Istros, VIII OPREA, Vasile, RĂDULESCU, Florin, SÎRBU, Valeriu Așezarea getică din zona Gîldău-Pietroiu, jud. Calărași (II) 209-236 română
1997 Istros, VIII TROHANI, George Așezări din zona Căscioarele - Greaca - Prundu - Sîrbu V. 310-310 română
1999 Istros, IX PANDREA, Stănică Observații referitoare la evoluția culturii Boian în Nord-Estul Cîmpiei Române 13-46 română
2006 Istros, XIII ȘERBĂNESCU, Done Morminte geto-dacice descoperite în județul Călărași 165-179 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 COMȘA, Eugen Săpăturile arheologice de la Boian-Grădiștea Ulmilor 127-135
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BERCIU, Dumitru Săpăturile de la Tangâru și Petru Rareș 137-146
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 COMȘA, Eugen Săpături arheologice la Boian - Vărăști 205-212
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MITREA, Bucur, MORINTZ, Sebastian, PREDA, Constantin Săpăturile de salvare de la Spanțov 615-622
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MITREA, Bucur Șantierul Sultana 667-674
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 NECRASOV, Olga Studiul resturior de faună din așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Ilfov 039-046
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978) 031-034
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 COMȘA, Eugen Săpăturile arheologice de la Radovanu 025-028
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 062-064
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor de salvare de la ''Măgura Cuneștilor'' 065-069
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 041-044
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 COMȘA, Eugen Săpăturile de salvare de la "Măgura Cuneștilor" 053-057
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 COMȘA, Eugen Așezarea gumelnițeană "Măgura Cuneștilor" 007-040
2001 Monede de Aur din Colecții Românești, I DIMA, Mihai, NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Monede de aur din colecția Muzeului Dunării de Jos Călărași 73-78 română
1996 Monografii Arheologice, III ALEXANDRESCU, Emilian, DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul, NICULESCU, Alexandru, PANDREA, Stănică, SAFTA, Elvira, SÎRBU, Valeriu Așezări din zona Căsciorele - Greca - Prundi - mileniile I î.Hr. - I d. Hr. 365 română
2001 Mousaios, VI PAVELEȚ, Eugen Unelte gumelnițene dedcoperite în așezarea de la Măriuța, com. Belciugatele, jud. Călărași 25-35 română
2009 Mousaios, XIV SÎRBU, Valeriu Geto-dacian settlements and necropolises: three case studies (Oltebi, Coslogeni, Hunedoara) 139-166 engleză
1971 Pontica, IV PANAIT, Panait Vechimea așezărilor sătești de pe brațul Borcea 379-385 română
1978 Pontica, XI CONOVICI, N. Ceramică Letene timpurie din zona bălții Ialomița 35-42 română
1980 Pontica, XIII NEAGU, Marian Figurine gumelțiene descoperite în Bărăgan 293-298 română
1985 Pontica, XVIII NEAGU, Marian Monede thasiene descoperite la Ulmu (jud. Călărași) 107- română
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai, MUNTEANU, Mircea Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călărași) 299-303 română
1990 Pontica, XXIII MUNTEANU, Mircea Un mormînt de secolul IV î.e.n. de la Căscioarele, punctul "Ghețărie!" (jud. Călărași) 344-350 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX PAPASIMA, Tudor Monede bizantine inedite din colecția Muzeului Jedețean Călărași 279-285 română
1997 Pontica, XXX CORBU, Emilia Așezarea medieval-timpurie de la Ștefan cel Mare, punctul Feteasca (jud. Călărași). Sec. IX-X. Campania 1995 251-275 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII CHELMEC, Adrian, CHELMEC, Gheorghe, MORINTZ, Alexandru Realizarea modelului tridimensional al unui sit arheologic. Studiu de caz: Radovanu "Gorgana a doua" 291-302 română
2012 Pontica, XLV NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Imitațiile după tetradrahmele macedonene de tip Filip II în lumina teuaurului de la Rasa (IGCH 460) 603-616 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani NEAGU, Marian, PANDREA, Stănică Așezarea neolitică de la Grădiștea Coslogeni în contextul Neoliticului dezvoltat de la Dunărea de Jos. Considerații preliminare .3-24 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PETOLESCU, Constantin O inscripție din patrimoniul Muzeului din Călărași 237-246 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani, IV ȘOVAN, Octavian Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Călărași 75-82 română
2009 Restitutio, 2 POPESCU, Iuliana Conservarea și restaurarea icoanei "Maica Domnului cu Pruncul", Muzeul Dunării de Jos, Călărași 33-39 română
1994 Revista Bistriței, VIII SÎRBU, Valeriu Considerații asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud. Călărași 25-34 română
2009 Studii de Preistorie, 6 ANDREESCU, Radian, BĂLĂȘESCU, Adrian, FLOREA, Mihai, IGNAT, Theodor, LAZĂR, Catălin, MĂRGĂRIT, Monica New Data on the Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roșu (Călărași county, Romania) 165-199 engleză
2010 Studii de Preistorie, 7 ANDREESCU, Radian, BEM, Carmen, MOLDOVEANU, Katia The Eneolithic settlements from Gumelnița, Sultana and Căscioarele. An environment analysis 81-93 engleză
2010 Studii de Preistorie, 7 LAZĂR, Cătălin The Second Cemetery from Sultana - Malu Roșu? Some hypothetical considerations 207-212 engleză
2012 Studii de Preistorie, 9 BĂLĂȘESCU, Adrian, LAZĂR, Cătălin, OPRIȘ, Vasile Considerații privind un complex aparțînînd culturii Boian în necropola de la Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași 61-84 română
2012 Studii de Preistorie, 9 LAZĂR, Cătălin, MĂRGĂRIT, Monica, VASILE, Gabriel Some considerations about a new grave discovered at Sultana-Ghețărie (Southeastern Romania) 101-111 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu NEAGU, Marian The Neolithic settlement from Gălățui "Movila Berzei" 539-556 engleză