Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 871 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTOPOPESCU, George Tactica și strategia M.C.G. român, în bătălia pentru apărarea Bucureștiului 321- română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Constantin, VLĂDESCU, Cristian Piese sculpturale romane în muzeul militar central 301-306 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX STAN, Constantin Participarea studenților bucureșteni la mișcarea memorandistă 257-272 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie BRĂTESCU, Gheorghe Musees et collections dans le cadre de l'ancienne faculte de medecine de Bucarest 513-516 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II STAN, Constantin Revenirea familiei regale în București (18 noiembrie-1 decembrie 1918) 129-139 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian Teatrul german din București (1917-18) Evoluție și consecințe 281-291 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica CSAPO, Emoke Bucureștiul secolului al XIX-lea în descrierile călătorilor maghiari 73-84 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IONIȚĂ, Gheorghe 60 de ani de la Crearea P.C.R. Un eveniment remarcabil în viața României. Marele congres comunist din Mai 1921 11- română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII CHECIU, Stela-Mariana, OPRESCU, Cristina Amintirea războiului pentru întregirea neamului în capitala țării 561-578 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie ȘTEFAN, Cristian Piese de bronz din colecțiile Muzeului Național de Antichități 295-305 română
1993 Analele Brăilei, 1 ȘTEFĂNESCU, Aristide Începuturile urbane ale Bucureștilor 463-471 română
2013 Analele Brăilei, 13, seria istorie-cultură-civilizație LASCU, Stoica Mărturii contemporane privind încheierea păcii de la București (28 iulie/10 august 1913) 161-203 română
2012 Analele Buzăului, IV STAN, Constantin Atitudinea românilor din străinătate față de pacea de la Buftea - București (24 aprilie/ 7 mai 1918) 107-127 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PAPUC, Jan 92 de ani de la pacea de la București (1913) 47-54 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă SCURTU, Costin Bucureștiul în vîltoarea începutul de secol XIX 95-106 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BURLACU, Ioana Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, întemeietor al Academiei de Muzică Bisericească din București 383-385 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie CHISTOL, Aurelian Aspecte legate de organizarea poliției capitaliei 91-100 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SÎRBU, Anca Contribuții la viața comunității armene din București 471-477 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Activitatea asociației "Cercul bucovinenilor din București" pentru ajutorarea refugiaților din teritoriul ocupat de U.R.S.S. în vara anului 1940 187-195 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 PÎRVAN, Katiușa Monede moldovenești păstrate la Muzeul Național de Istorie a României 357-384 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile antice din colecția Severeanu. Muzeul de istorie și artă al municipiului București 199-226 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie DOBRINESCU, Valeriu, NICOLESCU, Gheorghe Un general francez la București (septembrie 1939) 237- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie ROTARU, Elena Repertoriul Teatrului Național - preocupare majoră pentru Liviu Rebreanu 437- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie ȚUCĂ, Cornel Recunoștință față de "eroii" Diviziei 3 Infanterie căzuți în lupta cu legionarii, în București 395- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie TUCĂ, Florin Un locaș de cult din București, ctitoria mareșalului Ion Antonescu 379- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ICHIM, Eugen Participarea armatei române la al Doilea Război Mondial reflectată în colecțiile Muzeului Militar Național 439- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie STANCIU, Ionuț Reședințele domnești de la Tîrgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale 207- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie IONIȚĂ, Mioara Despre Bucureștii din ajunul jubileului din anul 1906 la un secol de la eveniment 341- română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie STANCIU, Ionuț Aspecte din istoria culturală și artistică a orașelor Tîrgoviște și București (secolele XV-XVII) 151-159 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie POPESCU, Cornel Informații necunoscute din presa bucureșteană în perioada ocupației germane 1916-1918 233-236 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîteva precizări referitoare la casa belilicului din București (sec. XVII-XIX) 139-142 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie REZEANU, Adrian Aspecte ale dinamicii urbanistice bucureștene 323-336 română
2000 Arheologia Medievală, III RĂDULESCU, Maria-Venera Cahle decorate cu scene de turnir din colecția Muzeului National de Istorie a Romaniei 243- română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BUGOI, R., CĂTANĂ, D., CONSTANTINESCU, Bogdan, PLOȘTINARU, D., SĂSIANU, R. Archaelogical Studies on Ancient Greek Silver Coins at Bucharest Cyclotron 260-260 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BUGOI, R., CONSTANTINESCU, Bogdan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, I. Archaeological Studies on Ancient Glassy Materials using Bucharest Cyclotron 264-264 engleză
2013 Bibliotheca Marmatia, 4, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș OANȚĂ-MARGHITU, Sorin O arheologie a trecutului apropiat: săpături în Parcul Grozăvești din București 225-256 română
2013 Bibliotheca Marmatia, 4, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș RĂDULESCU, Florian Cercetări geoelectrice în perimtrul Bd. Vasile Milea 257-259 română
1974 Biharea, II AMBRUȘ, G., ANTONESCU, Romulus Obiective bihorene în Muzeul Satului, București 159- română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I directorul Muzeului de Istorie a orașului București GEORGESCU, Florian Cuvânt introductiv 3-4 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I DEAC, Augustin Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București Studii şi materiale de istorie 5-22 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Titu Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944) Studii şi materiale de istorie 23-37 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Florian Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846 Studii şi materiale de istorie 39-80 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BERINDEI, Dan Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944 Studii şi materiale de istorie 101-117 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BENE, Ana, DAICHE, Petre Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 119-139 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I NĂSTUREL, Petre Ș. Cetatea București în veacul al XV-lea Studii şi materiale de istorie 141-157 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I COJOCARU, Ioan V Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859) Studii şi materiale de istorie 177-187 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VASILESCU, Gheorghe Contribuții la istoricul gărzii civile din București Studii şi materiale de istorie 189-202 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I TOȘA-TURDEANU, Ana Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi materiale de istorie 203-217 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 229-240 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Matei O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc Articole de muzeografie 241-248 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IACOBOVICI, C. Jetoane și fise din trecutul orașului București Articole de muzeografie 249-265 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ASTANCĂI, Gheorghe Obiecte de preț din Colecția "Maria și dr. George Severeanu" (statuete de lut ars Thanagra; colierul de pietre gravate; sabia lui Gabriel Bethlen) Articole de muzeografie 267-288 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANTELIMON, Georgeta O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz Articole de muzeografie 289-298 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 299-302 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Victoria Albumul "Contimporani" de N. Petrescu-Găină Articole de muzeografie 303-310 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ANGHELOVICI, Elisabeta Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 311-320 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Ștefan O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski Articole de muzeografie 321-326 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare Note şi comunicări 327-332 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CÎNCEA, P. Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900) Note şi comunicări 333-339 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ALEXANDRESCU-DERSCA, M. Contribuții privind ciuma lui Caragea (1813-1914) în București Note şi comunicări 355-365 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CRISTACHE-PANAIT, Ioana Considerații documentare asupra asistenței bolilor nervoase în București în prima jumătate a secolului al XIX-lea Note şi comunicări 367-374 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ZGÎBEA-TURCU, Mioara Aspecte ale învățământului bucureștean până la mijlocul secolului al XVIII-lea Note şi comunicări 375-381 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I FLORESCU, George Vechile case Mihăilescu din mahalaua Antimului Note şi comunicări 383-390 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae Un meșter sticlar din Boemia la Curtea domnească din București (1698) Note şi comunicări 391-394 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I POTRA, George Știri despre "Hanul Galben" din mahalaua Filantropiei Note şi comunicări 395-399 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GHINEA, Nicolae Documente privind istoria orașului București. Volum redactat de Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu și Ioana Cristache-Panait (apărut în cadrul Muzeului de Istorie a orașului București, 1961) RECENZII 401-403 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I STOICESCU, Nicolae Vechi monumente bucureștene. I. Casa Mavrocordaților de la Foișor. II. Hanul Constantin Vodă Note şi comunicări 541-354 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II LEAHU, Valeriu Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II OLTEANU, Ștefan Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II ȘTEFĂNESCU, Liviu Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848 Studii 37-75 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II NETEA, Vasile Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964) Studii 77-90 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CEBUC, Alexandru Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900 Studii 91-113 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II DAICHE, Petre Noi construcții în capitala patriei Studii 143-162 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BENE, Ana Expoziția "Orașul București la a XX-a aniversare a eliberării patriei" organizată de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 177-181 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CRISTEA, Dorina Pe marginea unei expoziții temporare Articole de muzeografie 183-188 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PANAIT, Panait I., SIRUNI H., Dj. Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CERNOVODEANU, Paul I. O știre nouă privitoare la epidemia de ciumă din București la 1792 Comunicări - Note - Recenzii 205-208 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CRISTACHE-PANAIT, Ioana Funcționarea spitalului Pantelimon în prima jumătate a sec. XIX Comunicări - Note - Recenzii 209-214 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II VĂTĂMANU, Nicolae Știri mărunte despre Bucureștii veacului al XIX-lea. (Cișmeaua Roșie, Locul Osândei, Tunurile Meridiane, „Birja" și Birjile bucureștene) Comunicări - Note - Recenzii 215-222 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn Comunicări - Note - Recenzii 223-229 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BERINDEI, Dan Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II MAKSUTOVICI, Gelcu Din activitatea pentru răspândirea cunoștințelor științifice și culturale în rândul populației bucureștene între anii 1949-1964 Comunicări - Note - Recenzii 247-265 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BOROȘ, Florian, LEAHU, Valeriu Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Panait I. Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București Studii 3-24 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Considerații asupra "calicilor" bucureșteni în veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. Câteva identificări topografice legate de așezările lor Studii 25-42 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘERBAN, Constantin Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822) Studii 43-52 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III GEORGESCU, Florian Aspecte privind împărțirea administrativă și evoluția demografică din Bucureștii anilor 1831-1848 Studii 53-88 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IONESCU, Ștefan Locuri și oameni din București reflectați în literatura de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii 89-103 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IONAȘCU, Ion Condițiile edificării palatului „Academiei” (Universității) din București în anii 1857-1864 Studii 105-118 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IACOȘ, Ion Mișcarea grevistă din București în anii 1910-1914 Studii 119-137 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III GEORGESCU, Titu București în perioada luptei împotriva pericolului fascist și a dictaturii militare fasciste (1933-1944) Studii 139-157 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III DAICHE, Petre Lupta clasei muncitoare bucureștene oglindită în sălile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 159-169 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Florica Muzeul de Istorie a orașului București - documentar prețios în sporirea eficienței lecțiilor în școală Articole de muzeografie 171-175 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III SAVIN, Margareta Tipuri bucureștene în grafica lui Constantin Jiquidi Articole de muzeografie 177-181 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III BENE, Ana Ședința festivă de referate științifice organizată de Muzeul de Istorie a orașului București în cinstea celei de a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist Articole de muzeografie 183-187 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III COJOCĂRESCU, Maria O preocupare permanentă a Muzeului de Istorie a orașului București: sporirea patrimoniului muzeistic Articole de muzeografie 189-192 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTEFĂNESCU, Liviu Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București Comunicări - Note - Recenzii 193-194 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CIACHIR, Nicolae Unele aspecte privind orașul București în timpul Războiului Crimeii (1853-1856) Comunicări - Note - Recenzii 195-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III VELESCU, Oliver O veche medalie românească: "Reedificarea Mitropoliei din București, 1858" Comunicări - Note - Recenzii 205-210 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III VASILESCU, Gheorghe Cura de ape minerale în Bucureștii veacului al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 211-215 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III SĂVESCU, Getta Henry Barbusse la București Comunicări - Note - Recenzii 217-221 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Alexandru Aspecte ale dezvoltării industriei bucureștene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei Comunicări - Note - Recenzii 223-248 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTIRBU, Constanța Viața culturală a orașului București văzută de oaspeți de peste hotare Comunicări - Note - Recenzii 249-265 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul, CONSTANTINESCU, Ioana Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești. București, (Editura Științifică), 1963, 300 p. + II. + pl. Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Considerații privitoare la pecețile orașului București în secolele al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 3-14 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CRONȚ, Gheorghe Începuturile Academiei Domnești din București Studii şi materiale de istorie 15-24 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PALL, Francisc Date noi despre istoria Bucureștilor la mijlocul sec. al XVIII-lea Studii şi materiale de istorie 25-34 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU, Florian Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1931-1848 Studii şi materiale de istorie 35-68 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONESCU, Ștefan Orașul București în timpul domniei lui N. Mavrogheni (1786-1789) Studii şi materiale de istorie 69-86 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU, Florian Realizări edilitare în Bucureștii anilor 1831-1848 Studii şi materiale de istorie 87-122 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV VÎRTOSU, Emil Bucureștii și sigiliografia Studii şi materiale de istorie 123-129 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GHIȚĂ, Florea Radu Ionescu - pionier al literaturii noastre moderne din epoca unirii Studii şi materiale de istorie 131-146 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV VASILESCU, Gheorghe Din istoricul cartierului Giulești Studii şi materiale de istorie 147-166 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONESCU, Matei Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureștene. În legătură cu înființarea întreprinderii comunale de la Colentina Studii şi materiale de istorie 167-175 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV KANDEL, Mauriciu Reflecții în legătură cu lucrarea lui Nicolae Iorga - "Istoria Bucureștilor" Studii şi materiale de istorie 177-187 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV DAICHE, Petre Probleme ale administrației Bucureștilor între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 189-201 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CEBUC, Alexandru Naționalizarea principalelor mijloace de producție din București - 11 iunie 1948 Studii şi materiale de istorie 203-244 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV SACERDOȚEANU, Aurelian Un document cartografic bucureștean din 1803-1805 Articole de muzeografie 245-255 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV DUMITRESCU, Ion Un exemplar de veche arhitectură din București dispărut Articole de muzeografie 257-263 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV TINCU, Bucur Primele expoziții economice organizate în București în anii 1864 și 1865 Articole de muzeografie 273-280 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV DUȚU, Aurel Documente privind bombardamentele aeriene și începutul ocupației germane în București în Primul Război Mondial Articole de muzeografie 281-300 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV LEAHU, Valeriu Fotografii de la Vasile Pârvan în colecțiile MIB Articole de muzeografie 301-308 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CEBUC, Alexandru Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnic din București Articole de muzeografie 309-317 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CONSTANTINIU, Margareta Noi forme de prezentare a materialului arheologic în expoziția de bază a Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 319-324 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV TURCU, Mioara Expozițiile itinerante, mijloc de popularizare a cercetărilor arheologice pe teritoriul orașului București Articole de muzeografie 325-327 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GRIGORUȚĂ, Maria Cocarde emise între anii 1944-1947 din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 329-335 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PANTELIMON, Georgeta Metode de restaurare și conservare a osului și fildeșului Articole de muzeografie 337-346 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PANAIT, Panait I. Începuturile orașului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureșteană Comunicări - Note - Recenzii 347-354 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ȘTEFĂNESCU, Liviu Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea Comunicări - Note - Recenzii 355-358 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ROMAN, Victoria Aspecte din dezvoltarea meteșugului tăbăcăriei din București până la jumătatea sec. al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 359-368 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CLEJA, Claudia Date privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cinematografiei (1944-1965) Comunicări - Note - Recenzii 465-471 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV WEINBERG, I. Frantz Liszt și Johann Strauss în Bucureștii anilor 1847-1848 Comunicări - Note - Recenzii 369-378 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CÎRSTEA, Dorina Aspecte ale ocrotirii sănătății populației în București în anii puterii populare Comunicări - Note - Recenzii 373-479 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV FLORESCU, George Aspecte privind începuturile învățământului muzical superior în București Comunicări - Note - Recenzii 379-387 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia Memorii bucureștene din anii premergători Unirii Principatelor Comunicări - Note - Recenzii 389-396 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONESCU, Ștefan Stiluri arhitectonice în Bucureștii epocii moderne Comunicări - Note - Recenzii 397-405 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU-TISTU, N. G.I. Ionescu-Gion Comunicări - Note - Recenzii 407-416 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ANGHELOVICI, Elisabeta Tipografii și tipografi în București la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comunicări - Note - Recenzii 419-424 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV DAICHE, Petre Aspecte ale dezvoltării urbanistice în București (1918-1944) Comunicări - Note - Recenzii 425-440 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV IONIȚĂ, Gheorghe Liga contra brutalităților, organizație de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935) Comunicări - Note - Recenzii 441-449 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV ȘTIRBU, Constanța Date noi privind dezvoltarea învățământului bucureștean în anii puterii populare Comunicări - Note - Recenzii 451-463 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV MOLDOVEANU, Constantin Baze sportive bucureștene după 23 August 1944 Comunicări - Note - Recenzii 481-488 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CERNOVODEANU, Paul A. Elian, C. Bălan, H. Chirică și O. Diaconescu, Inscripțiile medievale ale României. Orașul București - Vol. I 1395-1800 București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965, 936 p. Comunicări - Note - Recenzii 489-494 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CONSTANTINESCU, Ioana Presa muncitorească și socialistă din România, Vol I (1865-1900). București, Edit. politică, 1964 ; partea I (1865-1889), 641 p.; partea a II-a (1890-1900), 744 p. Comunicări - Note - Recenzii 495-498 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV BERINDEI, Dan Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu și Alexandru Cebuc, Monumente din București București, Editura Meridiane, 1966, 216 p. X 1 pl. Comunicări - Note - Recenzii 499-500 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian Prefață Studii 5-6 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V PANAIT, Panait Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice Studii 7-24 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONAȘCU, Ion Academia Domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775 Studii 25-37 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea Studii 38-68 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CERNOVODEANU, Paul, OPULSKI, Albert Lev Tolstoi la București (1854) Studii 69-79 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GHIȚĂ, Florea Precizări în legătură cu paternitatea romanului "Donjuanii din București" Studii 80-99 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Ștefan Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii 100-109 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DAICHE, Petre Producerea și utilizarea energiei electrice în București (1900-1944) Studii 110-131 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Matei Bucureștii în timpul răscoalelor țărănești din 1907 Studii 133-144 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BENE, Ana Aspecte ale dezvoltării industriale bucureștene între cele două războaie mondiale Studii 145-153 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CEBUC, Alexandru Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare Studii 154-166 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V TURCU, Mioara Fibule Latène din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Materiale de muzeografie 167-176 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CRĂCIUNESCU, Virgilia Statuete de piatră din colecția "Maria și dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 177-184 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ROMAN, Victoria Cărți tipărite în București pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului Materiale de muzeografie 185-197 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GRIGORUȚĂ, Maria Edificii social-culturale și lucrări edilitare bucureștene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică Materiale de muzeografie 198-207 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ANGHELOVICI, Elisabeta Un catalog de librărie din București din prima jumătate a sec. al XIX-lea Materiale de muzeografie 208-225 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CÎRSTEA, Dorina Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București Materiale de muzeografie 226-231 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V LEAHU, Valeriu Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SARCEDOȚEANU, Aurelian O schiță topografică a curții Bisericii Măgureanu din București la 1780 Comunicări - Note 255-261 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V STAN, Maria Contribuții la istoricul morilor Vlădichii (Sfântul Eefterie) din București Comunicări - Note 262-269 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cronica 262-363 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, G. Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V COJOCĂRESCU, Maria Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor Comunicări - Note 284-293 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BERINDEI, Dan Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SAVIN, Margareta Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864 Comunicări - Note 303-307 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DUȚU, Aurel Preocupări ale Consiliului Municipal din București privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900) Comunicări - Note 308-317 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CLEJA GÎRBEA, Claudia Aspecte ale învățământului superior bucureștean între cele două războaie mondiale Comunicări - Note 318-329 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SĂVESCU, Getta Dezvoltarea editurilor bucureștene în anii puterii populare Comunicări - Note 330-340 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V VASILESCU, Gheorghe Dezvoltarea cartierului Giulești după 1944 Comunicări - Note 341-351 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ȘTIRBU, Constanța Prezențe economice bucureștene peste hotare Comunicări - Note 352-361 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Lucrări publicate de Muzeul de istorie a orașului București 364-364 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Panait Șantierul Băneasa-Străulești. Cercetările din sectorul Măicănești (1964-1966) Cercetări arheologice 43-82 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait, ROSETTI, Dinu Cercetările istorice și arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou Cercetări arheologice 97-118 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CORFUS, Ilie Însemnările cronicarului Grigore Andronescu despre vechea gospodărirea Bucureștilor Studii de Istorie 127-137 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GEORGESCU, Florian Crearea Sfatului Orășenesc al Poliției Bucureștilor Studii de Istorie 139-148 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DUȚU, Aurel Administrația bucureșteană în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea Studii de Istorie 149-162 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI IONESCU, Ștefan Frământări politice în București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii de Istorie 163-179 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DAICHE, Petrache Activitatea Ligii culturale - secția București - între cele două Războaie Mondiale Studii de Istorie 181-194 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BENE, Ana Comerțul bucureștean între cele două războaie mondiale Studii de Istorie 195-204 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CEBUC, Alexandru Aspecte ale dezvoltării comerțului bucureștean în anii puterii populare Studii de Istorie 205-217 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta O spadă celtică din Transilvania Materiale de muzeografie 219-222 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI SAVIN, Margareta Ludwig Angerer, unul dintre primii fotografi ai Bucureștilor Materiale de muzeografie 223-228 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CÎRSTEA, Dorina Steagul Societății "Gutenberg" Materiale de muzeografie 231-234 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BOROȘ, Floriana Arhitectul Mandrea George (1855-1916) constructor al „Foișorului de Foc” Materiale de muzeografie 237-238 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DAICHE, Petre Probleme ale șomajului din Bucureștii anilor 1929-1937 oglindite în unele documente aflate în colecțiile M.I.M.B. Materiale de muzeografie 239-248 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CEBUC, Alexandru Aspecte privind dezvoltarea instalațiilor de morărit de pe râul Dâmbovița din raza orașului București de la primele mențiuni documentare și până în deceniul al șaptelea al sec. al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 249-259 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI STAN, Maria Date documentare privind o prăvălie bucureșteană în secolul XVII-XVIII Comunicări - Note - Recenzii 261-266 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI VĂTĂMANU, Nicolae Două case vechi bucureștene Comunicări - Note - Recenzii 273-282 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI VÎNTOIU, Rodica "Roata" de pompieri din București Comunicări - Note - Recenzii 283-288 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI ROMAN, Victoria Scriitorul Petre Ispirescu tipograf și editor bucureștean Comunicări - Note - Recenzii 289-301 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CĂZĂNIȘTEANU, Constantin, POPESCU, Elena București, centru al apariției și dezvoltării presei militare românești Comunicări - Note - Recenzii 303-311 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CIACHIR, Nicolae Decorarea orașului București de către statul francez, pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului război mondial Comunicări - Note - Recenzii 313-314 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București Comunicări - Note - Recenzii 315-332 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CLEJA-GÎRBEA, Claudia Rabindranath Tagore la București Comunicări - Note - Recenzii 333-337 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI SĂVESCU, Getta Tipuri bucureștene oglindite în literatura din deceniile 3 și 4 ale veacului XX Comunicări - Note - Recenzii 339-352 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI ȘTIRBU, Constanța București - centru științific al României socialiste Comunicări - Note - Recenzii 353-364 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BOIA, Magda Cartiere noi pe harta orașului Comunicări - Note - Recenzii 367-375 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CERNOVODEANU, Paul Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, București, Editura pentru Literatură, 1966, 466 p. + il. + 8 pl. + 5 hărți. Comunicări - Note - Recenzii 377-381 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CONSTANTINIU, Margareta Săpăturile arheologice de la Străulești - 1967. Așezările prefeudale Cercetări arheologice 13-28 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait Însemnări arheologice pe șantierele de construcții din București (II) Cercetări arheologice 29-39 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian "Focul cel Mare" din martie 1847 Studii de Istorie 55-66 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru C.A. Rosetti - tipograf, editor și librar Studii de Istorie 67-80 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII IONESCU, Ștefan Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii de Istorie 81-97 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel Realizări ale administrației bucureștene la începutul secolului al XX-lea Studii de Istorie 99-107 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Mișcarea de rezistență a populației din București împotriva ocupației străine (1916-1918) Studii de Istorie 109-122 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DAICHE, Petre Ateneele populare din București și rolul lor în culturalizarea maselor (1918-1941) Studii de Istorie 123-140 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII BENE, Ana Aspecte demografice privind orașul București în perioada dintre cele două războaie mondiale Studii de Istorie 141-151 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CRĂCIUNESCU, Virgilia Câteva observații în legătură cu podoabele antice din colecția „Maria și Dr. G. Severeanu" Materiale de muzeografie 153-162 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII TURCU, Mioara Ceramica geto-dacă din colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 163-178 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GRIGORUȚĂ, Maria Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la București Materiale de muzeografie 179-184 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ROMAN, Victoria Cărți tipărite la București, în perioada 1821-1848 aflate în biblioteca Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 185-202 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII COJOCĂRESCU, Maria Expoziții bucureștene reflectate în colecția de medalii a Muzeului de Istoria a Municipiului București - (1864-1906) Materiale de muzeografie 203-214 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CÎRSTEA, Dorina Documente din perioada primului război mondial intrate recent în colecțiile muzeului Materiale de muzeografie 215-223 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEPREANU, Eleonora Obiecte personale aparținând lui Grigore Preoteasa în colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 225-235 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GHINEA, Nicolae Așezări sătești din sec. XV-XIX pe teritoriul orașului București Comunicări şi note 237-252 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII STAN, Maria "Târgul de afară" de la capul Podului Mogoșoaiei Comunicări şi note 253-259 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848 Comunicări şi note 267-272 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru Monumente bucureștene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu Comunicări şi note 285-293 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ȘTIRBU, Constanța Expoziția "Arta medaliilor în Finlanda" la București Comunicări şi note 295-297 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII MACRII, Rodica Studia nad mlodocianym widzem muzealnym Comunicări şi note 299-300 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CIACHIR, Nicolae Orașul București - locul tratativelor și al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886 Comunicări şi note 379-284 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII DACHE, Petre, GEORGESCU, Florian Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare 21-34 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice din cartierul Vitan (1969) Cercetări arheologice 69-80 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PANAIT, Panait Evoluția perimetrului Curții Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII) Cercetări arheologice 81-88 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII Note arheologice pe șantierele de construcții din București. Săpăturile de salvare de la Popești-Leordeni Cercetări arheologice 89-99 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ILIESCU, Octavian A fost monetărie la București în evul mediu ? Studii 103-110 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII OLTEANU, Ștefan Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CERNOVODEANU, Paul O vedere a orașului București din 1688 Studii 121-127 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONAȘCU, Ion Învățământul superior din București și ideologia iluministă înainte de 1821 Studii 129-145 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII POTRA, George Casa Cleopatra Trubetzkoi Studii 147-157 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CERNOVODEANU, Dan Contribuțiuni la studiul stemei municipiului București în secolele XIX-XX Studii 159-177 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PETRESCU, Paul Cartiere bucureștene cu locuințe vechi Studii 179-184 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Cu privire la fortificarea Bucureștilor de la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii 185-191 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII POPESCU, Eufrosina Bucureștii, centrul frământărilor politice pentru adoptarea constituției din martie 1923 Studii 193-200 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII DACHE, Petre Dem I. Dobrescu primar al Bucureștilor Studii 201-213 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONIȚĂ, Gheorghe Manifestația democratică antifascistă din Capitală de la 12 decembrie 1927 Studii 215-223 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CEBUC, Alexandru Aspecte ale luptei maselor din București și județul Ilfov pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945 Studii 225-240 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII GIURESCU, Constantin C. Problema nomenclaturii străzilor din București Comunicări şi note 243-246 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII GRIGORUȚĂ, Maria Monede de la Mircea cel Bătrîn descoperite la București Comunicări şi note 247-252 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COJOCĂRESCU, Maria Contribuții la studiul circulației leului ca monedă de calcul în secolele XVIII-XIX Comunicări şi note 253-259 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII VASILESCU, Gheorghe Începuturile industriei bucureștene în jurul barierei "Podului de pămînt" Comunicări şi note 261-271 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ȘTEFĂNESCU, Liviu Teritoriul orașului București în perioada precapitalistă Comunicări şi note 273-283 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, Gelcu Orașul București și mișcarea de eliberare națională albaneză (1878-1912) Comunicări şi note 285-295 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII VĂTĂMANU, Nicolae Mahalaua Vișichii Comunicări şi note 297-301 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII STAN, Maria Morile cu cai din București în secolul al XIX-lea Comunicări şi note 303-307 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONESCU, Ștefan Cum a devenit orașul București Capitala României Comunicări şi note 309-318 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CONSTANTINESCU, Paula Aspecte din București oglindite în arta plastică a veacului al XIX-lea la Muzeul de artă al R.S.Rormânia Comunicări şi note 319-325 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TATOMIR, Virgil Acțiuni ale muncitorimii bucureștene sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste Comunicări şi note 327-334 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COFAS, Eleonora Orașul București în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 Comunicări şi note 335-346 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ROSETTI, Dinu Însemnări privind activitatea Muzeului Municipal (1931-1948) Însemnări memorialistice 349-356 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII FLORESCU, George Pe malul Dâmboviței la obârșia Podului Mogoșoaiei în anul 1804 Însemnări memorialistice 357-371 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ASTANCĂI, Gheorghe Profesor agregat doctor George Severeanu 1879-1939 Însemnări memorialistice 373-380 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII MINOVICI, Dumitru Momente din istoria unei vechi artere bucureștene - șoseaua Kisselef Însemnări memorialistice 381-387 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TZONY, Magda Topoare de silex eneolitice aflate în colecția Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 391-399 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CRĂCIUNESCU, Virgilia Coroplastica sud-italică și siciliotă din colecția "Maria și Dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 401-406 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII BENE, Ana Obiecte ce au aparținut lui Armand Călinescu aflate în posesia Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 407-410 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII SAVIN, Margareta Expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 411-415 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PANTELIMON, Georgeta Din activitatea laboratorului de restaurare a Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 417-423 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII MACRII, Rodica Muzeul de istorie în concepția unor înaintași ai istoriografiei noastre Materiale de muzeografie 425-435 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COSMA, Viorel Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov Materiale de muzeografie 437-441 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TATOMIR, Virgil Expoziții organizate în București în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român Materiale de muzeografie 443-448 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PORUMBEANU, Eugenia Bibliografia lucrărilor științifice ale cercetărilor din Muzeul de Istorie a municipiului București 455-464 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII Lista salariaților muzeului de istorie a municipiului București (1971) 465-466 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana, CANTILLI, Maria, redactor responsabil DACHE, Petre, DUȚU, Aurel, PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Cuvânt înainte 25-25 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Președinte al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului București SĂCEANU, Amza Cuvînt de deschidere Şedinţă festivă la 50 de ani 29-30 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BORCA, Ion Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 31-31 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Ștefan Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 32-32 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ANTONESCU, Iulian Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare - Cuvînt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 33-33 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX GEORGESCU, Florian Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 34-35 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DAICOVICIU, Constantin Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 36-37 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DACHE, Petre Cinci decenii de activitate a Muzeului de istorie a municipiului București Şedinţă festivă la 50 de ani 39-46 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROSETTI, Dinu V. Importanța cercetărilor arheologice bucureștene din perioada 1923-1948 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 51-56 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COMȘA, Eugen Figurinele antropomorfe descoperite la Dudești Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 57-63 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TURCU, Mioara Vestigii getice cercetate în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 65-72 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TEODORESCU, Victor Centre meșteșugărești din sec. V/VI-VII e.n. în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 73-99 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PANAIT, Panait I. Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX OLTEANU, Ștefan Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul orașului București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 109-114 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DEMÉNY, Ludovic București - centru de tiparniță în sec. al XVI-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 123-128 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIOBANU, Radu Ștefan Orașul București în politica balcanică a lui Șerban Cantacuzino Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 129-136 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX VĂTĂMANU, Nicolae Studiul medicinei la Academia Domnească de la Sfântul Sava Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 137-141 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX SARCEDOȚEANU, Aurelian Etnografia bucureșteană în sec. al XVIII-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 143-155 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CRISTACHE PANAIT, Ioana Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 157-162 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STAN, Maria Tineri bucureșteni plecați la studii în străinătate în sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 173-180 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BERINDEI, Dan Mișcarea revoluționară din 1821 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 181-186 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONAȘCU, Ion Bucureștii și studenții transilvăneni în străinătate Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 187-197 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DINU, Cristina, SAVIN, Margareta Xavier Villacrosse arhitect al Bucureștilor (1837-1855) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 205-211 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NOVAC, Vasile Goleștii în istoria Bucureștilor Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 213-222 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX HUMINIC TECLEAN, Maria Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 225-231 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUGA, Dragoș, MOTOMANCEA, Aurelian Evoluția demografică a orașului București de la Unirea Principatelor Române pană în zile noastre Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 233-237 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONESCU, Ștefan Structura socială a populației orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 239-245 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNEA, Aurelia Rolul politic al Bucureștilor în lupta pentru desăvârșirea statului unitar român (1891-1895) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 247-257 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIACHIR, Nicolae București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1975-1977) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 259-265 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PETRESCU, Aurel Semnificația recensământului din 1878 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 267-273 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROMAN, Victoria Tipografii folosite de mișcarea socialistă din București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 275-284 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COPOIU, Nicolae Tradițiile Comunei din Paris în organizațiile muncitorești bucureștene până la crearea P.C.R. Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 285-291 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IACOȘ, Ion Contribuția Clubului muncitorilor din București la afirmarea principiilor de organizare și de luptă a ploretariatului din România în anii 1899-1901 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX KANDEL, Mauriciu Școli și dascăli în București în primele două decenii ale sec. XX Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COMLOȘAN, Gheorghe Socialiștii bucureșteni în fruntea luptei pentru făurirea partidului consecvent revoluționar în România (iulie 1919-ianuarie 1920) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 309-315 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX UNC, Gheorghe Bucureștiul important centru al luptei pentru crearea Partidului Comunist Român (1918-1921) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 317-323 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STĂNESCU, Marin Opinia publică bucureșteană față de procesul din Dealul Spirii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 325-330 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MUNTEANU, Nicolae București - Capitala revoluționară a organizațiilor și luptelor muncitorești (1918-1933) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 331-337 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Elisabeta Activitatea Organizației P.C.R. București oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 339-345 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MIHĂILEANU, Alexandru Urbanistica în concepția P.C.R. (1921-1944) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 347-351 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Gheorghe Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 353-359 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BABICI, Ion București - centru al mișcării de solidaritate internațională a proletariatului român (1921-1939) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 361-367 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana Locul Bucureștilor în cadrul frământărilor politice din România în ajunul celui de al doilea război mondial Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 369-374 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX UDREA, Traian București - centrul pregătirii și înfăptuirii insurecției antifasciste din august 1944 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 375-381 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TUȚU, Dumitru Momente ale nsurecției naționale antifasciste oglindite în documente germane ale vremii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 383-389 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MAKSUTOVICI, Gelcu Rolul intelectualității bucureștene în propagarea științei și culturii în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 399-403 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȚUȚUI, Gheorghe Dezvoltarea organizației P.C.R. - București în anii revoluției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 405-411 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NICOLAE, Ionel Clasa muncitoare bucureșteană și evoluția ei în anii construcției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 413-419 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STĂNESCU, Traian Dezvoltarea orașului București în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 421-429 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COJOCĂRESCU, Maria Medalia și insigna bătute cu prilejul semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 445-447 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MACRII, Rodica Cronică. Activitate de cercetare, depistare și conservare a patrimoniului muzeistic Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 449-452 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 453-453 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PANAIT, Panait I. Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X RĂDULESCU-ZONER, Șerban Aspecte din lupta populației bucureștene pentru desăvârșirea statului național român (1900-1910) Studii şi articole 53-58 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARARU, Ioan Victor Babeș (1854-1926) Studii şi articole 59-68 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORIU, Paul Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IACOȘ, Ion O acțiune muncitorească antifascistă victorioasă - apărarea "Casei Poporului" din București (iunie 1936) Studii şi articole 79-86 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DACHE, Petre Aspecte privind structura clasei muncitoare din București în anii 1934-1938 Studii şi articole 87-94 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ROMAN, Victoria Tudor Arghezi - tipograf Studii şi articole 95-101 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATICHESCU, Olimpiu Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939 Studii şi articole 103-110 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘAT, Mircea Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944 Studii şi articole 111-119 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BENE, Ana, COFAS, Eleonora Contribuția maselor populare bucureștene conduse de P.C.R., la sprijinirea politicii guvernului revoluționar-democratic în perioada august - ianuarie 1946 Studii şi articole 121-130 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONIȚĂ, Gheorghe De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Aristide Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV) Note şi contribuţii documentare 143-149 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARCU, Elena Fals artistic monetar din secolul al XVI-lea Note şi contribuţii documentare 151-154 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PLEȘIA, Ștefan Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu Note şi contribuţii documentare 155-163 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATEESCU, Tudor Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu orașul București înainte de 1877 Note şi contribuţii documentare 165-170 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X VELESCU, Oliver O tranzacție comercială cu medalii comemorative în 1858 Note şi contribuţii documentare 171-177 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BRĂCĂCESCU, Cristian Case de tip popular în București Note şi contribuţii documentare 179-189 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TATOMIR, Virgil Noi mărturii documentare privind trecerea principalelor mijloace de producție în proprietatea poporului Note şi contribuţii documentare 191-194 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ARICESCU, Andrei Sculpturi romane provinciale din vestul Moesiei Inferior Din patrimoniul cultural bucureştean 197-207 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORUȚĂ, Maria Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 209-213 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BOVO, Elisabeta Piese de mobilier francez în colecții particulare bucureștene. O garnitură de salon Ludovic XV Din patrimoniul cultural bucureştean 215-220 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONESCU, Adrian-Silvan Cornuri de praf de pușcă în colecțiile bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 221-233 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DIACONESCU TEODORA, Speranța Un sigiliu inelar de la Gaspar Grațiani Din patrimoniul cultural bucureştean 235-240 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X COJOCĂRESCU, Maria O medalie inedită datată 1851, din colecția Muzeului de istorie a municipiului București Din patrimoniul cultural bucureştean 247-250 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ANDERCO, Nicolae, BENE, Ana, COFAS, Eleonora Transformările edilitar-urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipului București Probleme de muzeografie 253- română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAVIDESCU, Angelina Creșterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipului București în perioada 1975-1978 Probleme de muzeografie 261-265 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GAVRIL, Victoria Expoziția "Contribuția savantului Victor Babeș, la dezvoltarea științei medicale românești și universale" Probleme de muzeografie 267-270 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAN GRAUR, Viorica Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecția Muzeului C.I. și C.C. Nottara Probleme de muzeografie 271-273 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ENACHE, Emilia Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului Probleme de muzeografie 275-280 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X SAVIN, Margareta Câteva expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București (1974-1978) Probleme de muzeografie 281-286 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PĂUNESCU, Cristian Marinescu Beatrice, Aurel Duțu, Șerban Rădulescu-Zoner, Bucureștiul și epopeea independenței 1877-1878 Editura Academiei RSR București 1978, 197 p + 15 Fotoplanșe RECENZII 291-292 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PORUMBEANU, Eugenia Index alfabetic București. Materiale de istorie și muzeologie vol. I-IX, 1964-1972 299-313 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BORONEANȚ, Vasile Considerații preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila-Fermă Studii şi articole 11-16 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI TOMESCU, Alexandru-Nicolae Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Tabacii din Bucureștii de sus în veacul al XVII-lea Studii şi articole 26-45 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu Studii şi articole 46-67 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI VELESCU, Oliver Luminile Brâncoveanului. Rolul gândirii novatoare în epoca brâncovenească Studii şi articole 68-77 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI GHINEA, Nicolae Sate din secolele XV-XIX pe teritoriul orașului București. Clanța, Cârstienești, Herăstrău și Băneasa Studii şi articole 78-92 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ISCRU, G. 1821. Intrarea lui Tudor Vladimirescu în București "Scaunul Oblăduirii Norodului" Studii şi articole 93-103 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI HARASIM, Adriana Din istoria Cotrocenilor. Serbarea lui Tudor Vladimirescu Studii şi articole 104-105 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DIACONESCU TEODORA, Speranța, STROE, Aurelian Ansambluri funerare bucureștene de secol XIX Studii şi articole 106-110 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MUCENIC, Cezara Aportul arhitecților români la definirea stilistică a arhitecturii bucureștene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Arhitectură şi urbanistică 113-122 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CANTEMIR, Carmen Din activitatea arhitectului I. N. Socolescu (1859-1924) Arhitectură şi urbanistică 123-126 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CAZAN, Ileana Preocupări de modernizare a orașului București (1774-1829) Arhitectură şi urbanistică 127-138 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI POTRA, George Pavajul vechilor ulițe bucureștene Arhitectură şi urbanistică 139-147 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI LEONĂCHESCU, Nicolae Tipizarea cărămizilor în Țara Românească Arhitectură şi urbanistică 148-153 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BADEA, Alexandru D-ale Dîmboviței de altădată Arhitectură şi urbanistică 154-157 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI HARASIM, Adriana Istoricul unui monument și al unei instituții - Biblioteca Centrală Universitară Arhitectură şi urbanistică 158-164 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DRĂGAN, Elisabeta Dealul Cotrocenilor - Azilul Elena Doamna Arhitectură şi urbanistică 165-178 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CONSTANTINESCU, Doina Mereu în actualitate: Arcul de Triumf Arhitectură şi urbanistică 179-185 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI FLORESCU, George O evocare a genialității lui George Enescu Restitutio 189-191 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI GRIGORIU, Paul Gheorghe Ionescu-Gion în contemporaneitate. Corespondență și manuscrise inedite Restitutio 192-201 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ȘTEFĂNESCU, Vladimir Dorobanții de poliție - primele formațiuni de pază și ordine ale orașului București Restitutio 202-2016 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan Uniformele cetățenilor-ostași din Garda Națională Restitutio 217-226 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan Balurile costumate din secolul al XIX-lea și sursele lor de inspirație istorică Restitutio 227-236 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BUHOCI-CIUCEANU, Puica Scrisori din războiul de întregire a neamului Restitutio 237-239 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MACOVEI, Cătălina Exemplare bibliofile din colecția Alexandru Enescu. Auguste Lepère - ilustrație la Huysrnans K. J. La Blèvre, Les Gobelins et Saint Sévèrin Patrimoniu cultural bucureştean 243-248 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DREPTU, Maria Afișe Art Nouveau în colecția Stroe Slătineanu Patrimoniu cultural bucureştean 249-253 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MOCANU, Aurelia Paul Miracovici Patrimoniu cultural bucureştean 261-265 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MOCANU, Aurelia Elena Popea Patrimoniu cultural bucureştean 266-270 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANDREESCU, Ana Trei ipostaze ale bibliofiliei Patrimoniu cultural bucureştean 271-275 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANDREESCU, Ana Cărți din secolul al XVII-lea în unele colecții din București Patrimoniu cultural bucureştean 276-279 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BELDESCU, Alexandra Arta persană în colecții bucureștene Patrimoniu cultural bucureştean 280-282 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan Piese de artă africană în colecții din București Patrimoniu cultural bucureştean 283-292 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANTONESCU, Rodica Lucrări de grafică recent restaurate în laboratorul de restaurare al Muzeului municipal București Restaurare 295-299 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ERHAN, Paula Probleme în restaurarea tempera pe lemn Restaurare 300-305 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CHICU, Horiana Restaurarea unei sculpturi din ipsos Restaurare 306-311 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ILIESCU, Dan Tehnica reproducerii obiectelor de muzeu Restaurare 312-323 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait George Potra, Din Bucureștiul de ieri, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1990, Vol. I, II RECENZII 327-329 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Radu Adrian-Silvan Ionescu. Artă și document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-lea, Ed. Meridiane, București, 1990 RECENZII 330-331 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian O locuință din epoca bronzului descoperită la București-Ciurel (1994) Studii şi Comunicări 11-17 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII TURCU, Mioara Dovezi arheologice și narative ale practicării agriculturii la geto-daci din Câmpia bucureșteană Studii şi Comunicări 18-22 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Brățări de sticlă descoperite pe raza orașului București Studii şi Comunicări 23-30 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII SANDU, Vasilica Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea I. Bisericile Schitului Maicilor, Olari și Mihai Vodă Studii şi Comunicări 31-51 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII JITĂREANU, Benonia Cancelaria domnească în vremea lui Șerban Cantacuzino voievod Studii şi Comunicări 52-56 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CRUCEANU, Mariana Actul de cancelarie - mărturie a istoriei și artei românești Studii şi Comunicări 57-61 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII LASCU, Nicolae Bucarest au XIXè siecle et l'urbanisme moderne Studii şi Comunicări 62-73 franceză
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ZĂNESCU, Ionel Meșteri și arhitecți constructori în Bucureștii primei jumătăți a veacului al XIX-lea Studii şi Comunicări 74-86 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae "Focul cel Mare" din 1847 oglindit în arhiva Califarov Studii şi Comunicări 87-111 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII TÎRNĂ, Mirela Alimentarea cu apă potabilă și amenajarea sistemului de canalizare în București (1870-1900) Studii şi Comunicări 112-122 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII IONIȚĂ, Ionel Contribuții privind evoluția cartierului Cotroceni Studii şi Comunicări 123-133 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII OPREA, Petre Aspecte privind comportarea unor artiști la expozițiile personale Studii şi Comunicări 134-138 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ZAMANI, Lelioara Furnizori ai curții Regale din București Studii şi Comunicări 139-143 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII SILVESTRU, Octavian Începuturile tramvaiului electric în București Studii şi Comunicări 144-155 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII VELESCU, Oliver Bucureștii anilor '20. Contribuții la istoria structurilor citadine Studii şi Comunicări 156-167 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII BURLACU, Petruța Un așezămînt regal: Fundația pentru literatură și artă "Regele Carol al II-lea" Studii şi Comunicări 168-172 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII COFAS, Eleonora Destinul dramatic al unei străzi - Valea Dudești Studii şi Comunicări 173-186 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII GAGEA, Adriana "Bibliografia orașului București" trecut-prezent-viitor Studii şi Comunicări 187-189 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ȘTEFĂNESCU, Aristide Palatul Bibescu de la Băneasa. Raport arheologic Patrimoniu bucureştean 193-199 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ROȘU, Lavinia Cișmigiu în prima jumătate a secolului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 200-208 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ANDREESCU, Ana O ediție de lux franceză din anul 1931 din colecția bibliotecii Alexandra Sturza: "Macbeth" în viziunea lui Albert Décais Patrimoniu bucureştean 209-212 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CONSTANTINESCU, Carmen, OLTEANU, Simona Palatul "Creditul Funciar Rural" Patrimoniu bucureştean 213-215 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII DUȚU, Aurel Manufactura de tutun "Belvedere". Date pentru o monografie Patrimoniu bucureştean 216-219 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII DRĂGAN, Elisabeta Arta decorativă și aplicată "1900" în București Patrimoniu bucureştean 220-227 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII JAKLOVSZKY, Mariana Doar un meniu? (glume gastronomice) Patrimoniu bucureştean 228-238 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII STOENESCU MARIA, Anca Mormântul eroului necunoscut Patrimoniu bucureştean 239-243 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII TEODORESCU, Virgiliu Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate Patrimoniu bucureştean 244-249 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII DIACONESCU, Speranța Unitatea națională oglindită în plăci memoriale din București Patrimoniu bucureştean 250-255 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CIOCULESCU, Simona Șerban Cioculescu. Printre cărți și manuscrise Patrimoniu bucureştean 256-259 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII OFRIM, Alexandru Considerații asupra viitoarei expoziții permanente de istorie bucureșteană Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 263-265 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII HANGANU, Liliana Steme ale Principatelor Unite Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 273-286 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII MARCU, Elena, ȘTIRBU, Constanța Medalii și distinții acordate lui Frederic Storck Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 287-301 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII DACHE, Petre Pinacoteca Municipiului București la început de drum (1933-1940) Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 302-307 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CHIRIAC, Mihai, DUȚU, Maria Muzeil Băncii Naționale a României Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 308-310 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CIUREA, Roxana Intervenția de urgență pentru salvarea cărților din biblioteca M.I.A.M.B. afectate de inundație Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 313-315 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ANTONESCU, Rodica Pictura pe hârtie Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 316-319 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CHICU, Horiana Restaurarea lucrării "Amor și Psyche" Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 320-322 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII GĂCESCU, Simona Utilizarea rășinilor sintetice ca material de completare la obiectele cu distrucție mare (ceramică, sticlă) Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 323-328 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII NICOLAESCU, Daniela, VECHIU, Angela Metode de consolidare prin lipire a textilelor din mătase naturală cu grad mare de fragilizare Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 329-331 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII VELESCU, Oliver Manifestări muzeale organizate de Muzeul de Artă a Municipiului București 1994-1996 Cronica 335-348 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII MIU, Fănica Cronica cercetărilor arheologice București (1990-1996) Cronica 349-356 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII Biblioteca muzeului - inepuizabil tezaur de carte. Cărți intrate între anii 1995-1997. Listă selectivă Cronica 357-329 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII Bucureștiul din punct de vedere istoric, literar și turistic. Bibliografie selectivă alcătuită de Biblioteca Municipală "Mihai Sadoveanu" 1960-1997 Cronica 360-364 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Descoperiri arheologice din epoca bronzului la București - Militari "Cîmpul Boja" (campania din anul 1997) Studii şi articole 19-25 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolul al III-lea d. Chr. la București - Militari "Câmpul Boja" Studii şi articole 26-33 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZĂNESCU, Ionel Raporturile administrației orașului București cu puterea centrală a Țării Românești în secolul al XVI-lea Studii şi articole 34-40 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IVAN-GHILIA, Liana Pisanii bucureștene din epoca lui Matei Basarab - relația imagine-text - Studii şi articole 41-44 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII SANDU-CUCULEA, Vasilica Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea a II-a Bisericile Sf. Ilie Rahova și Sf. Ion Nou Studii şi articole 57-72 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BORDEIANU-MITRACHE, Gabriela Religiozitatea populară bucureșteană Studii şi articole 73-76 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DRĂGAN, Valeriu Eugen Planul Ernst (1791). Analiza rețelei stradale din centrul orașului București Studii şi articole 77-90 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII VELESCU, Oliver O pagină din istoria burgheziei bucureștene (1807-1812) Studii şi articole 91-97 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta Din istoria unui vechi așezământ medical. Spitalul Filantropia Studii şi articole 98-109 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian Barabas Miklos un "cetățean" al Mitteleuropei în Bucureștii începutului de veac XIX Studii şi articole 110-116 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PIPPIDI, Andrei Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin Loji masonice bucureștene din perioada domniei lui Carol I. Documente pariziene inedite Studii şi articole 132-138 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZAMANI, Lelioara Cafenelele boemei literare și artistice în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX Studii şi articole 139-145 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BURLACU, Petruța Petrecerea timpului liber în Bucureștiul interbelic Studii şi articole 146-153 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIMITRIU, Victoria "Strolls in Old Corners of Bucharest" . A late reading of a book about Bucharest, published by the "National Publishing House" in 1926 Studii şi articole 154-161 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IONESCU-GURĂ, Nicoleta Bombardamentele anglo-americane și germane asupra Bucureștiului din anul 1944 Studii şi articole 162-168 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IONIȚĂ, Ionel C. Bucureștii și statuile sale. I.I.C. Brătianu de Ivan Mestrovici Patrimoniu bucureştean 171-175 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ENE, Camelia, IONIȚĂ, Ionel Monumentele de la "kilometrul zero" Patrimoniu bucureştean 176-182 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IOSIP, Corina Casa Melic cea mai veche locuință din București Patrimoniu bucureştean 183-186 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din București Patrimoniu bucureştean 187-192 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IPATE, Mihai Cotrocenii în timpul lui Barbu Dimitrie Știrbei Patrimoniu bucureştean 193-207 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Un sit de istorie și artă bucureșteană - strada "Ștefan Luchian" Patrimoniu bucureştean 208-218 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PETRESCU, Ioana-Maria Pasajul comercial Lipscani-Gabroveni Patrimoniu bucureştean 219-225 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MUCENIC, Cezara Ion N. Socolescu. Activitatea de arhitect în Bucureștiul sfîrșitului de veac - 1884-1900 Patrimoniu bucureştean 226-244 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII TEODORESCU, Virgiliu Z. Popina de la "Mihai Vodă", vatră de istorie multimilenară Patrimoniu bucureştean 245-260 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ARPIN, Roland Le musée entre la fonction politique et l’action politique Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 265-279 franceză
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HĂRDĂU, Corina Scenografia - arta ambientală, în slujba expunerii muzeale Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 280-284 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII FALCAN, Dan Anul 1848 - schiță pentru o nouă abordare Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 285-288 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII COLEA, Constanța Expoziția "Familia regală, suverani și cetățeni. Ceremonial și cotidian". Tematica expoziției Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 289-290 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe Monede bizantine din colecția Muzeului de Istorie și artă al Municipiului București Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 291-295 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII POPESCU, Adrian Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GRIGORUȚĂ, Maria Două tezaure bucureștene - Colțea și Cărămidarii de Jos Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 298-299 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Speranța, MARCU, Elena Însemne de asociații profesionale orășenești (1882-1897) din colecții particulare bucureștene Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 300-304 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin Stema de pe poarta Palatului Șuțu - o precizare heraldică - Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 305-306 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GĂGESCU, Simona Armătura interioară în restaurarea unor piese de sticlă din secolul al XIX-lea Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 315-322 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Virgilia, PONTA, C., VECHIU, Filofteia Folosirea radiațiilor gama în desinfecția obiectului de muzeu. Mantie de catifea (sec. al XIX-lea) din patrimoniul M.I.A.M.B. Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 323-326 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII Petre Dache (1930-1997) 22 octomhrie 1930 - + 28 decembrie 1997 In memoriam 329-329 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GRĂMĂTICU, Steluța, HANGANU, Liliana Nicoleta Radu Viorel Ocheșeanu (1943-1998) In memoriam 330-334 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GHEORGHIU TUDOR, Octavian Elemente de istorie a orașului București într-o publicație apărută în Grecia RECENZII 337-340 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII VELESCU, Oliver Istoria repusă în fireasca continuitate RECENZII 341-342 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ENE, Cristina-Loredana Însemnări privind evoluția spațiilor funerare, "Necropola Capitalei", editura Museion, Chișinău, 1997 RECENZII 343-347 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IVAN-GHILIA, Liana Secolul 20 - nr. 6-7-8/1997 număr dedicat orașului Bucuresti RECENZII 348-352 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IOSIP, Corina Perspective teoretice privitoare la viitoarea structură urbană a capitalei și concursul "București 2000" RECENZII 353-359 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta Cezara Mucenic București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, Silex - București, 1997 RECENZII 360-362 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian Ionel Ioniță, "O lună din istoria Bucureștilor", lucrare editat[ de centrul de proiecte culturale (ARCUB, București, 1998 RECENZII 363-364 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian Paul Filip, "Bellu panteon național" editura Cartier, București, 1998 RECENZII 365-368 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII OLTEANU, Denisa-Simona Manifestări muzeale organizate la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București 1997-1998 Cronica 369-378 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV CONSTANTINESCU, Bogdan, MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MĂRGINEANU-CÎRSTOIU, Monica, POLL, Ingrid Hanul Stavropoleos (1724-1860) Patrimoniu bucureştean 5-48 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolul al III-lea p.Chr. la București - Militari "Cîmpul Boja" (1998) Patrimoniu bucureştean 55-65 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV NEGRU, Mircea, POLL, Ingrid Studiu de compoziție asupra unui lot de ceramică descoperită în așezarea din secolul al III-lea p.Chr. De la Militari - Cîmpul Boja Patrimoniu bucureştean 66-72 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MUCENIC, Cezara Istoria arhitectural urbanistică a unei străzi Strada Doamnei Patrimoniu bucureştean 73-88 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV FALCAN, Dan O amintire dintru-un București dispărut - pavajul din strada Coloniei Patrimoniu bucureştean 89-91 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Mahalaua Colței Patrimoniu bucureştean 92-116 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ZAMANI, Lelioara Grădina Icoanei Patrimoniu bucureştean 117-120 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Paleologu - fragment de istorie bucureșteană Patrimoniu bucureştean 121-136 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV STĂNCULESCU, Irina Apariția și evoluția denumirilor de străzi din București Patrimoniu bucureştean 137-185 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Ansamblul Ghica - Tei Patrimoniu bucureştean 186-194 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ENE, Camelia Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Șelari - Pasajul Marchitanilor Patrimoniu bucureştean 195-204 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV IONESCU-GURĂ, Nicoleta Palatul Cotroceni de la reședință regală la Palat al Pionierilor Patrimoniu bucureştean 205-218 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV DUȚU, Aurel Casa Nicolae Filipescu din București, strada Batiștei Nr. 13 Patrimoniu bucureştean 219-223 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ZĂNESCU, Ionel Teatrul Național din București Patrimoniu bucureştean 224-240 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV PANAIT, Panait Preocupări ale istoricul Petre Ș. Năsturel privind istoria Bucureștilor Personalităţi bucureştene 243-250 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV STOENESCU MARIA, Anca Din activitatea întîiului primariat al generalului Vicor Dombrovschi (1938-1940) Personalităţi bucureştene 251-258 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ZECK, Adriana Muzeul în forma sa specifică de expresie: Expoziția - discurs teoretic Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 261-263 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV BORONEANȚ, Vasile, COLEA, Constanța La nécessité d'intégrer les collections du Musée du Municipal de Bucarest dans le circuit mondial des valeurs Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 264-269 franceză
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV IONIȚĂ, Ionel Un document inedit aflat în colecțiile Muzeului Municipal București - scrisoarea Principelui Carol către Ministerul de Război din 1 august 1919 Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 270-272 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV HANGANU, Liliana Insigna primei emisiuni de televiziune din Romania "Luna Bucureștilor" iunie 1938 Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 276-279 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ENE, Cristina-Loredana Sala de lectură a Bibliotecii Muzeului Municipiului București Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 283-289 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV DRĂGAN, Valeriu Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 290-294 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV VELESCU, Oliver "Stofa și costumul"-o tabletă de Tudor Arghezi; însemnări pe marginea unei vechi tipărituri Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 295-299 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV NICOLAE, Alexandrina Viața cotidiană în Bucureștiul primului deceniu interbelic Din istoria vieţii şi mentalităţilor bucureştene 303-332 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV LIMBAN, Florentina Activitatea farmaceutică din București în secolele XVII și XVIII Din istoria vieţii şi mentalităţilor bucureştene 333-338 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureștii anilor 1900 Din istoria vieţii şi mentalităţilor bucureştene 339-346 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV GAGESCU, Simona Urări de bine din Orient (relief și profunzime în glazura ceramicii de Isnik) RESTAURARE, CONSERVARE 362-366 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ENE, Cristina-Loredana Magazin istoric 1999 Recenzii, evenimente culturale 371-372 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Radiografia unei modernizări. Ulysse de Marsillac, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, Meridiane, București, 1999 Recenzii, evenimente culturale 373-375 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV HANGANU, Liliana Emanail Hagi-Mosco, București. Amintirile unui oraș. Ziduri vechi. Ființe dispărute. Ediție îngrijită de Ștefan Plesia, Dan Plesia și Mihai Sorin Rădulescu. Cuvânt înainte de Paul Cernovodeanu. București, ed. Fundației Culturale Române, 1995 Recenzii, evenimente culturale 376-378 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Pluri-confesionalitate vs. multiculturalitate în Bucureștii epocii moderne: Lucia Stoica, Necula lonescu-Ghinea, Dan P. Ionescu, Cecilia Lumina, Petre Iliescu, Minerva Georgescu, Atlasghid. Istoria și arhitectura lăcașurilor de cult din București. voi II, ed. Ergonom '79, 1999 Recenzii, evenimente culturale 379-380 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian ,,București- Oorașul pierdut''. Rodica lanăși: Editor, Uniunea Arhitecților din România, Povestea Caselor, Editura Simetria București, 1999 Recenzii, evenimente culturale 381-383 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Un scurt excurs asupra spațiului public bucureștean. Paul Filip. Bătrânul Cișmigiu. - Primăria Municipiului București, ARCUB, Centrul de Proiecte Culturale București 1999 Recenzii, evenimente culturale 384-386 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV HANGANU, Liliana ,,Monumente și edificii în medalistică'' ( august-decembrie 1999). Cronica unei expoziții. Vedere din interior. Recenzii, evenimente culturale 387-388 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV BORONEANȚ, Vasile Expotiția "Civilizația Boian pe teritoriul României". Descoperiri neolitice de la Chitila-"Fermă" și din alte zone bucureștene aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Recenzii, evenimente culturale 389-390 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV MAJURU, Adrian Al VIII-lea Congres de Studii Sud-Est Europene sub semnul dialogului intercultural Recenzii, evenimente culturale 391-394 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV MANGALEA, Dana Muzeul municipiului București la 80 de ani de activitate .3-4 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BORONEANȚ, Vasile Cercetările arheologice de salvare de la Cotroceni Cercetări arheologice 12-18 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV CĂPĂȚÎNĂ, Dan, CONSTANTINESCU, Bogdan, MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Săpături arheologice de salvare în București: strada Colței. Nr. 8 (sec. XVIII-XIX) Cercetări arheologice 19-55 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV IONIȚĂ, Ionel Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni Studii şi articole 79-92 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BOZGAN, Ovidiu, FALCAN, Dan O bijuterie a arhitecturii Bucureștilor: Biserica Rusă Studii şi articole 93-97 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BOZGAN, Ovidiu Considerații privind viața religioasă a Bucureștilor la sfîrșitul regimului comunist Studii şi articole 98-110 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LAZĂR, Mariana Dania - componentă principală a proprietății Mănăstirii Cotroceni Studii şi articole 111-124 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LIMBAN, Florentina Activitatea farmaceutică din București în prima jumătate a secolului XIX Studii şi articole 125-127 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV NICOLAE, Alexandrina Bucureștenii și activitatea edilitară în primul deceniu interbelic Studii şi articole 128-139 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ȘTEFĂNESCU, Aristide Academia Domnească de la Sf. Sava citorie cantacutină - Repere arheoloogice Studii şi articole 147-152 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV GORUN, Edith, ȚICU, Gabriela Monumente funerare de rit mozaic din București Studii şi articole 153-158 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BARNEA, Alexandru Nume de străzi și piețe din Bucureștii de până azi Mentalităţi bucureştene 163-167 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV MAJURU, Adrian Moda tatuajului în Bucureștii anului 1900 Mentalităţi bucureştene 168-182 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV NIȚELEA, Mădălina Receptarea valorilor franceze în viața cotidiană a elitei bucureștene (1866-1914) Mentalităţi bucureştene 182-196 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ZECK, Adriana Imposibilitatea întoarcerii și traseul laicizării - Discurs teoretic despre o temă impusă bucureștenilor: Catedrala Neamului - Mentalităţi bucureştene 197-200 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Referințe documentare la sculptorul Constantin Bălăcescu Personalităţi bucureştene 201-219 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Goleștii în documente bucureștene (1700-1831) Personalităţi bucureştene 220-225 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV OLION, Duduța Amintiri despre sculptorul Gh. D. Anghel Personalităţi bucureştene 226-227 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Bucureștiul de altă dată - strada Culmea Veche Arhitectura bucureşteană 229-237 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV DUȚU, Aurel Casa Cesianu din strada Clemenței Arhitectura bucureşteană 238-244 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Băcani - Lipscani Arhitectura bucureşteană 245-250 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV MUCENIC, Cezara Arhitecți și case în Bucureștii secolului al XIX-lea - Alexandru Orăscu și Anton Onderka Arhitectura bucureşteană 251-266 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ZAMANI, Lelioara O veche stradă din București intrată în legendă: strada Bazaca Arhitectura bucureşteană 267-274 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV CRĂCIUN LUCREȚIA, Elena Icoane și obiecte de cult din colecțiile Muzeului Municipal București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 275-283 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București II Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 284-289 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LALĂ, Daniela Biblioteca documentară a Muzeului Municipiului București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 290-293 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV HANGANU, Liliana Considerații asupra a două portrete ale lui Mihai Eminescu în medalistică Numismatică 295-298 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV PÎRVAN, Katiușa Medalii care au aparținut familiei Brătianu păstrate la Muzeul Național Numismatică 320-331 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV POPESCU, Angelo-Barbu Sumarul sumarelor volumelor editate de M.M.B. (I-XIV) Sumarul sumarelor 357-378 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MERCAN, Neculai Aspecte ale culturii materiale vechi românești în lumina descoperirilor de pe teritoriul orașului Buftea (secolele X-XI) Arheologie 50-57 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolelele III și V la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 58-72 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI BOZGAN, Ovidiu Facultatea de Medicină Veterinară din București Studii şi articole 79-93 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI CIUBOTARU, Ștefania Furnizorul palatului regal Cotroceni (1895-1930) Studii şi articole 100-105 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ENE, Camelia Comercianți, comerț și prețuri în București (sf. sec. al XVIII-lea - sf. sec. al XIX-lea) Studii şi articole 106-112 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI HANGANU, Liliana Din nou despre medalia "Construirea Fântânilor din București", 1846 Studii şi articole 113-114 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI IONIȚĂ, Ionel Câțiva colecționari bucureșteni din veacul al XIX-lea Studii şi articole 115-123 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI IPATE, Mihai Catastrofa de la Cotroceni din 8 iunie 1936 Studii şi articole 124-126 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI LIMBAN, Florentina Activitatea farmaceutică din București în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 127-132 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI NICOLAE, Alexandrina Mijloace de comunicație în slujba bucureștenilor din primul deceniu interbelic Studii şi articole 133-137 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI PANAIT, Panait Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană Studii şi articole 138-144 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI SĂLCEANU, Simona Învățământul în Bucureștii secolului al XVIII-lea Studii şi articole 166-172 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI BORTEȘ, Ion, SFICACHIS, Costache Piața "Bibescu Vodă" Studii şi articole 173-181 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ZAMANI, Lelioara Încăperi de ceremonie în marile case bucureștene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii şi articole 190-195 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI BURLACU, Petruța, ȘTEFĂNIȚĂ, Cătălina Scurt istoric al Căii Dorobanților Case şi străzi ale capitalei 209-219 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria O stradă pe harta Bucureștiului - str. Teodor Ștefănescu - Case şi străzi ale capitalei 220-226 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI MĂRCULEȚ, G. Casa Gavril Cosma str. Domnița Anastasia nr. 9 sector 5, București. Studiu Istoric Case şi străzi ale capitalei 227-247 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI POPA, Maria O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetițelor din București Case şi străzi ale capitalei 248-251 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI VELESCU, Oliver Strada Lânăriei și vecinătățile ei Case şi străzi ale capitalei 252-260 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI MAJURU, Adrian Periferia subterană, Bucureștiul patologic și derivatele nebuniei Mentalitţi bucureştene 261-295 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ZECK, Adriana "… văz monstruos" Mentalitţi bucureştene 296-302 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI BUZILĂ, Ciprian Punct de vedere: Muzeul de Sculptură Cornel Medrea Personalităţile şi Bucureştii 303-307 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI DIACONESCU, Speranța, GRIGORIȚĂ, Maria Documente din colecția MMB privind personalitatea lui Manuc Bey Personalităţile şi Bucureştii 308-315 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI FALCAN, Dan Ctitori de București - familia Basilescu Personalităţile şi Bucureştii 316-322 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI GRIGORIU, Paul Constantin C. Giurescu. Repere biografice, domenii de manifestare Personalităţile şi Bucureştii 323-336 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Goleștii în documente bucureștene (1800-1848) Personalităţile şi Bucureştii 346-354 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ANTONESCU, Rodica Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului București privite din perspectiva conservării și restaurării Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 355-358 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Mobilier pentru salon Napoleon III în colecția Muzeului Municipiului București Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 364-370 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI HANGANU, Liliana "Eminescu și epoca sa" (Iunie 2000) Cronica unei expoziții. Vedere din interior Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 371-373 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI HANGANU, Liliana București de colecție (Noiembrie 2001) Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 374-374 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI LALĂ, Daniela Cărți tipărite de Antim Ivireanul existente în biblioteca MMB Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 375-378 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII DRĂGAN-BOVO, Elisabeta, MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid, ZAMFIRESCU, Irina O farmacie bucureșteană la sfîrșitul secolului XIX Arheologie 26-63 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII NEGRU, Mircea Cercetări arheologice în așezarea medievală timpurie de la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 64-71 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII IONIȚĂ, Ionel, POPESCU, Angelo-Barbu O scrisoare…banală (?!?) Studii şi articole 147-148 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MAJURU, Adrian Ardeleanul în imaginarul bucureștean modern Studii şi articole 160-164 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MĂRĂCINEANU, Walter Aspecte ale picturii bisericești în secolul al XIX-lea - erminii din biblioteca Academiei Romane - Studii şi articole 165-171 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BOPP, Valeska Considerații asupra burgheziei bucureștene din perioada interbelică Bucureştii de altădată 209-220 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BORTEȘ, Ion București 1932-1940 Bucureştii de altădată 221-224 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII NICOLAE, Alexandrina Incursiune în viața Bucureștiului - calătorind prin "micul Paris" Bucureştii de altădată 238-244 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII SILVAN-IONESCU, Adrian Barabás Miklós, martor al modernizării înaltei societăți românești la începutul secolului al XIX-lea Bucureştii de altădată 245-269 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII TEODORESCU, Virgiliu Comerț ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară Bucureştii de altădată 270-281 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Bărbieri și spițeri în Bucureștii de odinioară Bucureştii de altădată 282-289 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII DIACONESCU, Speranța, DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Ateneul român Patrimoniu bucureştean 291-298 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII FALCAN, Dan O ctitorie de suflet - biserica Sfânta Sofia din Floreasca Patrimoniu bucureştean 299-304 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Un monument istoric - biserica Negustori Patrimoniu bucureştean 305-309 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII IONIȚĂ, Ionel Muzee bucureștene după al Doilea Război Mondial Patrimoniu bucureştean 310-324 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII LALĂ, Daniela Biblia de la București exemplar existent în biblioteca MMB Patrimoniu bucureştean 325-330 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MUCENIC, Cezara Casa Slătineanu din Calea Dorobanților Patrimoniu bucureştean 331-345 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII OLION, Duduța Strada Icoanei Patrimoniu bucureştean 346-352 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII PANAIT, Panait Biserica Fundenii Doamnei un strălucit monument al epocii brâcovenești Patrimoniu bucureştean 353-364 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII POPESCU, Angelo-Barbu Palatul Poștelor Patrimoniu bucureştean 365-376 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII SCRIPCARIU, Adriana Evoluția zonei Mântuleasa din vremea mahalalei până astări Patrimoniu bucureştean 377-400 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII IVAN-CHILIA, Liana Un bucureștean și teoriile sale - sculptorul Oscar Han Personalităţi bucureştene 445-449 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MĂRCULEȚ, G. Bucur Bunescu - o carieră de excepție în comețul bucureștean din prima jumătate a secolului XX Personalităţi bucureştene 450-460 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII RĂDULESCU MIHAI, Sorin Între Elveția, Franța și România: arhitectul Louis Blanc Personalităţi bucureştene 461-472 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII VÎRBAN, Liliana Casa și artiștii Storck - repere în arta monumentală românească timp de un secol Personalităţi bucureştene 473-484 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII VELESCU, Oliver Mihai Băbeanu, logofîtul de taină Personalităţi bucureştene 485-506 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII CIURILĂ, Simona Bijuterii din sticlă de Murano în colecții bucureștene Muzeologie, restaurare 516-519 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII KAVACS, Erika, MUCENIC, Cezara Ancheta sociologică despre expoziția "Străzi, piețe, case din vechiul București - Urbanism și arhitectură - sec. XV-XX" Muzeologie, restaurare 520-526 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII NEGRU, Mircea Protejarea patrimoniului arheologic imobil de pe teritoriul Municipiului București. Situl arheologic Militari-Cîmpul Boja Arheologie 41-51 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII CIOTORAN, Gabriel Istoricul spitalului de copii din București Studii şi articole 62-70 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Mântuleasa de la 2 la 42 Studii şi articole 71-82 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII DUȚU, Maria, GRIGORUȚĂ, Maria Cântare de zarafi în secolele XVIII-XIX folosite în București Studii şi articole 83-87 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII IONIȚĂ, Ionel Asociația culturală "Așezământul Ionel I.C. Brătianu" Studii şi articole 88-94 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII MAJURU, Adrian București: integrare europeană prin proiecte urbanistice (1930-1990) Studii şi articole 95-102 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII MĂRCULEȚ, George H Fabrica "Stella" Studii şi articole 103-109 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII MUCENIC, Cezara Tăierea bulevardului Regina Elisabeta Studii şi articole 110-129 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII NICOLAE, Alexandrina "Universul" un cotidian bucureștean de succes Studii şi articole 130-139 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII OLION, Duduța Grădina Botanică din București Studii şi articole 147-151 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII POPESCU, Angelo-Barbu Vandalisme oficiale: Primăria Capitalei taie cei patru plopi de la statuia lui Mihai Viteazul Studii şi articole 152-158 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII RAFAILA GRINA, Mihaela Biserica cu Sfinți din București Studii şi articole 159-166 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII SCRIPCARIU, Adriana Despre relația mahala - parohie în câteva documente bucureștene de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii şi articole 167-170 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII SILVAN-IONESCU, Adrian Societatea urbană românească, sporturile și modelele lor în secolul al XIX-lea Studii şi articole 171-202 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII VELESCU, Oliver Mahalaua Cărămidarii de Jos Studii şi articole 203-212 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII VESTEMEAN, Nicolae Scurtă relatare cu privire la momente trecute din istoricul Palatului Suțu Studii şi articole 213-215 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Aportul medicilor bucureșteni în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 216-221 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ZECK, Adriana Concursul de urbanism și arhitectură "Catedrala Mântuirii Neamului" - exercițiu de interpretare Studii şi articole 222-228 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII CRÎNGANU, Monica Muzeul "Cornel Medrea" Patrimoniu muzeal 230-234 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Colecția de sticlă Art Nouveau Secția de Istorie a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 235-239 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII VÎRBAN, Liliana Patrimoniul muzeului Storck și Cecilia Cuțescu Storck Patrimoniu muzeal 240-254 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ZĂNESCU, Ionel Colecția de arme a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 255-265 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ENE, Camelia Arhitecți ai stilului neoromânesc bucureștean Personalităţi bucureştene 266-287 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII FALCAN, Dan, RĂDULESCU, Mihai Convorbiri cu un destin: Pompiliu Macovei Personalităţi bucureştene 290-298 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII IVAN-GHILIA, Liana Un bucureștean "pas comme les autres": sculptorul Ștefan Ionescu-Valbudea Personalităţi bucureştene 318-325 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII PANAIT, Panait I. Ștefan cel Mare și Bucureștii Personalităţi bucureştene 326-335 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin Familia Hepites între Brăila și București - reconstituire genealogică - Personalităţi bucureştene 336-343 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII TODIREANU ANCA, Beatrice Un ivirean la București - Mitropolitul Antim - Personalităţi bucureştene 351-360 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII CIOBANU, Dana De la Oxford la București. Universul Familiei Regale Române. Portrete din Arhivele Britanice. Expoziție organizată la Muzeul Municipiului București Conservare, restaurare, evenimente muzeale 391-394 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CONSTANTIN, Cristina Aspecte ale raportului centru - periferie în București la sfârșit de secol XIX Studii şi articole 69-73 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX HANCZ, Hilda Presa maghiară bucureșteană (1860-1941) Studii şi articole 92-111 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MAJURU, Adrian Strada Șepcari - scurtă monografie Studii şi articole 112-114 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MAJURU, Adrian Balcanii sub stăpînirea negustorilor Studii şi articole 115-130 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SCRIPCARIU, Adriana Comunitate și sfinți în Bucureștii evului mediu Studii şi articole 153-176 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SILVAN-IONESCU, Adrian Prima expoziție de anvergură a artiștilor din București (1864) Studii şi articole 177-186 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX ZĂNESCU, Ionel Justiția în Bucureștii de odinioară Studii şi articole 187-195 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CIOTORAN, Gabriel Aspecte ale orașului bucureștean din anul 1948 până la naționalizare Patrimoniu bucureştean 211-216 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX DRAGAN-BOVO, Elisabeta Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București III Patrimoniu bucureştean 217-222 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Mântuleasa de la 1 la 37 Patrimoniu bucureştean 226-236 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX IONIȚĂ, Ionel Donații și clauze (aspecte juridice) privind muzeele memoriale aflate în coordonarea Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 236-244 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX LIMBAN, Florentina Biblioteca colecției de artă "Ligia și Pompiliu Macovei" Patrimoniu bucureştean 245-248 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MUCENIC, Cezara Târgul de Afară-Târgul Moșilor-Târgul Obor Patrimoniu bucureştean 249-267 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX POPA MARIA, Raluca Un episod din construcția noului centru civic din București reflectat într-un interviu de istorie orală Patrimoniu bucureştean 273-283 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TODIREANU, Cristian Sf. Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucureștilor Patrimoniu bucureştean 284-288 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Asistența medicală bucureșteană în prima jumătate a veacului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 289-297 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX VELESCU, Oliver Mahalaua Scorțarilor din București Patrimoniu bucureştean 298-309 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX NICOLAE, Alexandrina Juristul, omul politic și ziaristul Stelian Popescu Personalităţi bucureştene 325-332 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX POPESCU, Angelo-Barbu Casa nouă din incinta palatului regal Semnal 385-387 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX Publicații la Standul M.M.B. Semnal 388-391 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica Câteca cuvinte despre Casa Aman Patrimoniu 4-8 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Cernica Patrimoniu 9-17 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONIȚĂ, Ionel Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Patrimoniu 22-26 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IPATE, Mihai Palatul Dinicu Golescu între anii 1812-1866 Patrimoniu 27-44 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana Patrimoniul M.M.B. - congruențe culturale Patrimoniu 50-57 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX MUCENIC, Cezara Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei Patrimoniu 58-80 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX NISTOR, Sergiu, VELESCU, Oliver Casa Calea Victoriei nr. 176 (fost 190) (fost "Institutul de fete Moteanu") Patrimoniu 81-101 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Expoziția temporară: Mărturii sigilare Patrimoniu 102-109 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ZĂNESCU, Ionel Expoziția "Aparate și tehnică fotografică" Patrimoniu 110-114 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX BUIU IOAN, Vasile 1873: primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în București Studii şi articole 127-158 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CIOTORAN, Gabriel Primele scrisori expediate din București, în afara spațiului românesc Studii şi articole 159-166 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTIN, Gabriel Dezvoltarea industrială a Bucureștiului între anii 1859-1933 Studii şi articole 173-179 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTIN, Marian Imperative naționale și cosmopolitism. Reacția principesei Maria la revolta studenților din Piața Teatrului Național din martie 1906 Studii şi articole 180-184 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX COPĂCEANU, Nina Tifosul exantematic în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX și începutul de secol XX Studii şi articole 185-193 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX GRIGORIU, Paul Din istoricul învățămîntului românesc. Profesorul Petre Gîrboviceanu între contemporanii săi. Treptele desăvîrșirii spirituale Studii şi articole 194-218 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX LANCUZOV, Alexandru De la tramvaiul cu cai la tramvaiul modern Studii şi articole 219-237 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX NIȚELEA, Mădălina Solemnitați de primire la curtea lui Carol I Studii şi articole 246-254 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX OLION, Duduța Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX STOICA, Horia Schimbarea politică și peisajul public oficial: schimbarea numelor străzilor orașului București după anul 1989 Studii şi articole 268-281 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX RĂDULESCU, Mihai În jurul a două scrisori de la George D. Florescu Studii şi articole 282-293 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONESCU, Adrian-Silvan Primul salon al Ateneului (1894) o nouă etapă în viața artistică bucureșteană Studii şi articole 294-301 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu Z. Un artist, un colecționar, un om: Dragoș Morărescu Studii şi articole 336-339 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ALEXANDRESCU, C. Redescoperind vechi colecții bucureștene. Mulajul unui diptic al consului Fl. Anastasius (517 p. Chr.) din inventarul Muzeului Simu Recuperări 349-359 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI BORONEANȚ, Vasile, SWIFT, Jeff Bolovan de râu din descoperire întîmplătoare Studii şi articole 7-10 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI BUIU IOAN, Vasile 1874: Balonul "Mihai-Bravul" și ascensiunile sale Studii şi articole 19-32 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CIOTORAN, Gabriel Impactul declanșării celui de-al Doilea Război Mondial asupra Bucureștiului Studii şi articole 33-38 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ENE, Camelia Starea artelor în Europa în ultimele decenii ale sec. XIX-lea Studii şi articole 39-47 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI MAJURU, Adrian Bucureștii secolului al XIX-lea între Orient și tentația modernității Studii şi articole 49-57 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI STOICA, Horia Schimbarea numelor de străzi în București Studii şi articole 173-178 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI VELESCU, Oliver Cotrocenii în secolul al XVII-lea. Cu o digresiune: Duda din Cotroceni. Semnificația socială a numelui Studii şi articole 179-192 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ANTONESCU, Rodica Challanfes of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest Patrimoniu bucureştean 215-217 engleză
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI BADEA, Anca Hanuri bucureștene Patrimoniu bucureştean 219-230 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CIUBOTARU, Ștefania Palatul regal din Calea Victoriei Patrimoniu bucureştean 231-240 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CONSTANTIN, Gabriel Catedrala Patriarhei Române - important monument de istorie bucureșteană Patrimoniu bucureştean 241-244 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DOROJAN, Magdalena Azi - Parcul Carol I, București Patrimoniu bucureştean 245-254 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Calea Moșilor (I). Din trecutul unei vechi artere bucureștene Patrimoniu bucureştean 255-265 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI GEORGESCU MIHAI, Petru Bucarest en 1906. Repere iconografice (1907 - 2007) Patrimoniu bucureştean 267-274 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI MUCENIC, Cezara Fabrica de bere Luther/Grivița Roșie Patrimoniu bucureştean 275-305 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI OLION, Duduța Ansamblul istoric "Ghica Tei și mănăstirea "Plumbuita" Patrimoniu bucureştean 307-312 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI CRISTACHE-PANAIT, Ioana Casa Văcăreștilor din mahalaua Bisericii dintr-o Zi din București Patrimoniu bucureştean 313-316 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI STOENESCU MARIA, Anca "Casa Soare" o clădire emblematică a stilului neoromânesc Patrimoniu bucureştean 317-319 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DIACONU, Roxana O scurtă prezentare a hărților din colecția Muzeului Municipiului București din perspectiva conservării Muzee, colecţii 323-329 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Din colecțiile Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 331-335 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI IVAN-GHILIA, Liana Măști funerare din patrimoniul Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 337-342 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI MIHUȚ, Elisabeta Tacâmuri Muzee, colecţii 343-349 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ZAMANI, Lelia București, 1856. O fotografie inedită a lui Ludwig Angerer Muzee, colecţii 357-364 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI FALCAN, Dan, RĂDULESCU, Mihai Un trunchi de neam din vechiul București - de vorbă cu scritorul Andrei Brezianu Personalităţi bucureştene 367-391 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI PANAIT, Panait Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității creatoare a sculptorului George Dimitriu Personalităţi bucureştene 411-430 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI RĂDULESCU MIHAI, Sorin Din Bucureștii de altădată: colecționarul de artă dr. Iosif N. Dona și familia sa Personalităţi bucureştene 435-471 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII BUIU, Vasile Ascensiuni aerostatice la București, 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky - primul aeronaut roman brevetat, prințul George Valentin Bibescu și balonul "România" Studii şi articole 9-21 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII POPESCU, Angelo-Barbu O altfel de decoperire a orașului București Studii şi articole 49-55 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII SCAFES, Cornel, SCAFES, Ioan Cartea București. Scurt istoric. 1866-1916 Studii şi articole 56-82 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CONSTANTIN, Gabriel Bucureștii de odinioară - Șoseaua și Grădina Kisdelev Patrimoniu bucureştean 100-118 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DOROJAN, Magdalena Biserica "Cuțitul de argint" Patrimoniu bucureştean 119-124 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII IONIȚĂ, Ionel București, oraș al viilor Patrimoniu bucureştean 125-127 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII MUCENIC, Cezara Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZAMANI, Lelia Davila Patrimoniu bucureştean 177-182 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel Revoluția de la 1848 Patrimoniu bucureştean 183-190 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel Expoziția: Cultura și civilizația românească în Peninsula Balcanică Patrimoniu bucureştean 190-195 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CIOBANU, Ștefan Reflecții asupra vieții lui Nicolae Filipescu - Nicolae Filipescu și idealul național Personalităţi bucureştene 196-211 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CIOTORAN, Gabriel Gheorghe I. Brătianu Personalităţi bucureştene 212-214 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DUMITRESCU, Daniela Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C.I. Nottara și "generația de aur" - reconstituire muzeografică în incinta Căminului Nottara Personalităţi bucureştene 255-260 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII IONIȚĂ, Ionel Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Studii şi articole 7-13 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII CARCIGA, Dragoș Bucureștii în alegeri. Momentul aprilie 1975 Studii şi articole 14-21 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII CIOTORAN, Gabriel București în timpul evenimentelor din anul 1940 Studii şi articole 22-36 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII CIOTORAN, Gabriel Aspecte ale începutului activității Radio-București Studii şi articole 37-40 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII LUPU, Daniela Barbu Bucureșteanul, un tipograf din epoca domniilor fanariote Studii şi articole 46-54 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII PELIGRAD NAZEN, Ștefania Reprezentarea Fecioarei Maria cu Pruncul pe sigiliile orașului București - conturarea arhetipului - Studii şi articole 55-68 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII VELESCU, Oliver Comerțul bucureștean în anii 1985-1986 Studii şi articole 82-108 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII VELESCU, Oliver O contribuție la istoria construcțiilor din Capitală în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Introducerea elementelor prefabricate în construcția de locuințe. Mitul Macaralei. Din ideologia unor vremuri apuse Studii şi articole 109-126 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela, ZAMANI, Lelia Strada francmasonă Studii şi articole 127-137 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ZĂNESCU, Ionel București la a 550-a aniversare documentară Studii şi articole 138-144 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Gheorghe Ghica aflate în colecția de "Documente" a Muzeului Municipiului București Personalităţi 161-168 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ANTONESCU, Rodica Tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer în București Patrimoniu 249-262 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII CARCIGA, Dragoș Biserica lui Bucur. Avatarurile unui monument - 1913 - 1940 Patrimoniu 263-285 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII CONSTANTIN, Gabriel Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect amânat pentru eternitate? Patrimoniu 286-293 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII DOROJAN, Magdalena Fântâna G. EM. Lahovary Patrimoniu 294-306 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII POPESCU, Angelo-Barbu Statuile lui Ivan Meštrović din București Patrimoniu 337- română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV THEODORESCU, Răzvan O jumătate de mileniu și o jumătate de veac "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 7-8 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BERINDEI, Dan Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 9-13 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ȘTEFĂNESCU, Ștefan București - reședință de scaun domnesc 550 de ani de atestare documentară "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 14-17 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait, RAFAILĂ, Grina-Mihaela Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BULEI, Ion Influența franceză în România și reacția contra ei (1870-1900) "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 33-41 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV OPRIȘ, Ioan Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 42-58 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ȘERBU, Miliana Plimbare prin București recurs la memorie "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 67-73 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, MĂGUREANU, Andrei, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PANAIT, Panait, POPESCU, Raluca, TODERAȘ, Meda Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV TEODORESCU, Virgiliu O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 117-148 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV IONIȚĂ, Ionel Triada nemuritoare: Nenea Iancu, Jupân Dumitrache și Grădina Union Studii şi articole 151-158 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BUZILĂ, Ciprian Un oraș simpatic: Bucureștiul veacului al XIX-lea Studii şi articole 173-180 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOBANU, Ștefan Nicolae Filipescu primarul Bucureștilor (1893-1895) Studii şi articole 181-194 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOTORAN, Gabriel Ocupația rusească asupra Bucureștilor de acum două sute de ani (1810-1812) Studii şi articole 195-197 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOTORAN, Gabriel Orașul București în anul 1938 Studii şi articole 198-209 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV DRĂGAN, Elisabeta Principii ale expertizei mobilierului de artă Studii şi articole 234-243 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV VELESCU, Olivier O bibliografie a comerțului bucureștean 1947-1985 Studii şi articole 264-279 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ZAMANI, Lelia Odinioară, de 1 Mai în București Studii şi articole 280-288 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ZĂNESCU, Ionel Cruci, hotare și bariere în vechiul București Studii şi articole 289-298 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CONSTANTIN, Gabriel Curtea Domnească din București în vremea lui Constantin Brâncoveanu Patrimoniu 301-304 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV DRĂGAN, Elisabeta Colecția de artă decorativă a Muzeului Municipiului București (îmbogățirea patrimoniului muzeal și valorificare) Patrimoniu 305-310 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV IVAN-GHILIA, Liana O bacchantă la București Patrimoniu 324-328 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi" Patrimoniu 329-339 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PESANTEZ, Carmen, SANDU, Ana Din arhiva Muzeului Pedagogic Patrimoniu 344-347 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu 348-364 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Interior bucureștean de pe Calea Victoriei Patrimoniu 365-378 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CIOTORAN, Gabriel Bucureștiul în timpul epidemiei de ciumă din anul 1812 Studii şi articole 21-27 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CONSTANTIN, Gabriel Bucureștii în vremea lui Vlad Țepeș Studii şi articole 28-32 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CONSTANTIN, Gabriel Un document: "Palatu Suțu" de Radu D. Rosetti Studii şi articole 33-38 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV VELESCU, Oliver Vornicia orașului București Studii şi articole 89-98 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 163-177 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV TODIREANU ANCA, Beatrice Biserica Târcă - Vitan din București Patrimoniu 178-186 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV ZAMANI, Lelia Din istoria spitalului iubirei de oameni - Filantropia ( de la înfințare până în anul 1940) Patrimoniu 194-204 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV CONSTANTIN, Gabriel, ZĂNESCU, Ionel Tragedia Teatrului Național din București Patrimoniu 205-210 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI CONSTANTIN, Gabriel Cedare sau război. Cum au fost percepute la București ultimatumurile sovietice din iunie 1940 Studii şi articole 89-102 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI IONIȚĂ, Ionel Fișe dintr-un ghid istoric al străzilor. Bulevardele Aviatorilor și Mareșal Prezan Patrimoniu 111-123 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI ENE, Camelia Imobile de pe strada George Georgescu / Calea Rahovei Patrimoniu 124-161 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI DOROJAN, Magdalena Durabila Biserică a Colței Patrimoniu 162-177 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI MUCENIC, Cezara Strada Mântuleasa Patrimoniu 178-201 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI ZAMANI, Lelia Calea Rahovei 3 și 5 de la Ganul Golescu la pasajul comercial Nirescher Patrimoniu 202-209 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI RAFAILĂ, Grina-Mihaela Documentele domniei lui Ioan Mavrocordat aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 210-233 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI PELIGRAD NAZEN, Ștefania Filele de istorie ale Palatului Suțu Patrimoniu 246-247 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI SPIRESCU, Irina Reședința boierului Dinicu Glescu de pe Podul Mogoșoaiei Patrimoniu 248-262 română
2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI GEORGESCU MIHAI, Petru Avîntul țării: Constanța și București. Monumente ale campaniei din 1913 Patrimoniu 263-269 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII BADEA, Anca Populația - cifra și componența etnică, culte și lăcașuri de cult ale comunităților bucureștene în secolul al XVII-lea Studii şi articole 7-16 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII CONSTANTIN, Gabriel Asigurarea ordinii publice în București la sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 17-22 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII VINTILĂ, Camelia-Mirela Practici funerare în neo-eneoliticul din Câmpia Bucureștilor asemănări și deosebiri cu alte situri Studii şi articole 92-137 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII ZAMANI, Lelia În București, de Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru Studii şi articole 138-145 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII MOCANU, Constantin Gheorghe Ionescu-Sisești, în jurnalul său despre bombardarea Bucureștilor în timpul participării României la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945) Personalităţi bucureştene 189-204 română
2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecția de documente a Muzeului Municipal București Patrimoniu 281-298 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII SANDU, Vasilica Descoperiri arheologice pe șantierul de amenajare a lacului Dâmbovița din municipiul București Arheologie 9-35 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII ENE, Camelia Costumul tradițional românesc de patrimoniu din colecția de costum și accesorii a Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 39-76 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 77-109 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII VELESCU, Oliver Casa Eraclie Duro. Calea Griviței nr. 91 (fost 63) Patrimoniu şi muzeografie 110-122 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII IVAN-GHILIA, Liana Temele luptei, autorității, puterii, în sculpturile din patriomoniul MMB Patrimoniu şi muzeografie 123-130 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CONSTANTIN, Marian Contractul de construcție al Casei Aman Patrimoniu şi muzeografie 143-145 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CONSTANTIN, Gabriel Orașul București în vremea lui Șerban Cantacuzino Istorie 206-215 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII DUMITRESCU, Daniela Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C. I. Nottara și "generația de aur" Istorie 216-220 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII VELESCU, Oliver Popa Ivașcu. Numele a doua mahalale bucureștene. O confuzie ce trebuie lămurită Istorie 221-225 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CIOTORAN, Gabriel Orașul București în ultimele luni de domnie ale regelui Carol I Personalităţi 229-238 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII ZAMANI, Lelia Eminescu și Caragiale la București Personalităţi 244-249 română
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie VINTILĂ, Camelia-Mirela Așezările neo-eneolitice din Cîmpia Bucureștiului (cu un repertoriu al descoperirilor) 189-211 română
1997 Cercetări Arheologice, X ANDREESCU RADIAN, Romus Plastica gumelnițeană din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 309-317 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, RĂDULESCU, Venera Cahle medievale decorative cu scena "Sfîntul Gheorghe omorînd balauril" descoperite în București 393-410 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII KUHN, Robert Zu einigen argyptiava aus dem nationalmuseum fir Eumanisce geschichte, Bukarest (Rumanien) 263-282 germană
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu, TOMESCU, Mihai Săpăturile de salvare la Hanul Constantin Vodă (1996) .9-77 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OANȚĂ-MARGHITU, Sorin An archaeology of the contemporary past: Exacavations in the Grozăvești Park, Bucharest 259-291 engleză
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 183- română
1987 Crisia, XVII BIELTZ, L. Un document inedit referitor la Marea Reuniune "Cele Trei Crișuri", din patrimoniul Muzeului Național de Istorie 353- română
2007 Crisia, XXXVII GHEMIȘ, Călin Bucureștiul subteran. Sinuciderea - Majuru A., Stănescu A. 231-233 română
1997 Cumidava, XXI RADU, Măriuca Contribuții privind legăturile Brașovului cu "Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 163-175 Română
2007 Cumidava, XXX ȘTIRBĂȚ, Gh A Nicolae Iorga și Marea Unire, I (1914-1918) 90-103 Română
2007 Cumidava, XXX SUSTEK, Zbysek Reforma monetară din 15 august 1947 în raportul Ambasadei Cehoslovaciei la București 121-123 Română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Documente cartografice mehedințene din anii 1831-1912 în arhivele naționale din București 166-176 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Obiecte de artă decorativă monumentală din colecția Dr. C.I. Istrati distinse cu diploma de onoare, clasa I la expoziția generală română, București 236-241 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Ceramica Tei III de la București-Militari "Cîmpul Boja" Sectorul D. 52-61 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie ONOIU, Georgiana Reprezentări gorjene în colecția de port popular a Muzeului Nașional al Satului "Dimitrie Gusti" din București 159-164 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie ONOIU, Georgiana Etnografia Olteniei în colecții muzeale: Studiude caz - Muzeul național al satului "Dimitrie Fusti" 166-176 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DINUȚĂ, Gheorghe Agricultura de șes oglindită în unelte și construcții din colecțiile Muzeului satului și de artă populară din București 750-758 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV DRĂGOESCU, Ion Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII DRĂGOESCU, Ion Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII TRANDAFIR, Miruna Continuitate și discontinuitate în relațiile dintre România și Federația Rusă după '90 II. Istorie 173-182 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV EL SUSI, Georgeta Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile din secolele II-IV d. Chr. De la Militari - Cîmpul Boja (București. Campaniile arheologice 2003, 2005 I. Arheologie 173-185 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI POPESCU, Adrian Maria Tănase (25 septembrie 1913-22 iunie 1963). Amintiri despre pasărea măiastră a cântecului popular românesc VI. Memorialistică 395-399 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MELINTE, Șerban Căminul cultural "Avram Iancu" al refugiațiilor ardeleni din București 505-522 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie ANDREI, Ana-Maria, URSESCU, Marta Biblia lui Șerban Cantacuzino, București 1688 231-239 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie IONIȚĂ, Maria-Magdalena Date privind constituirea patrimoniului Muzeului Național înfințat la București în anul 1834 243-249 română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 CANTACUZINO, Gh. I., MORINTZ, Sebastian, PANAIT, Panait I., ROMAN, Petre, ROSETTI, Dinu V. Săpăturile arheologice din București 761-794
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 LANHUZOV, V., TURCU, Mioara Cercetări de salvare la Militari - Cămpul lui Boja, campania 1978 077-078
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 TURCU, Mioara Sondajul de la Militari "Câmpul Boja" 121-123
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PANAIT, Panait I. Cercetări arheologice de la Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din București 537-540
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BRĂCĂCESCU, Cristian, CIUCEANU, Radu Cercetări arheologice de la Palatul Ghica-Tei 551-554
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări privind satul Bârzești - București (sec. XV - XVI) 531-538
1997 Memoria Antiquitatis, XXI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Le Bassin du Bas Danube intre le V-IIIe millenaire avant notre ere - București. 13-15 noiembrie 1996 451-453 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea NEAGOE, Claudiu Paza curții domnești de la București în vremea fanarioților 511-520 română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Alexandru Circulația cărții vechi bucureștene în județul Buzău română
2001 Mousaios, VII DANILOV, Maria Cărți de la București pentru Basarabia (1918-1920) 191-198 română
2001 Mousaios, VII DIACONESCU, Virginia Aspecte ale biodeteriorării în Muzeul Național de Istorie al României 419-424 română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă FLORESCU, Aurelia Precizări privind plecarea lui Tudor Vladimirescu din Bucureștiîn ianuarie 1921 83- română
2011 Pontica, XLIV SÎRBU, Valeriu Două pumnale de tip sica din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 251-257 română
2008 Restitutio, 1 CHIVU, Tanța Problematica restaurării unui covor oltenesc din colecția Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" .10-12 română
2009 Restitutio, 2 ILIE LERENA, Maria Conservarea obiectelor de patrimoniu din depozitul "Obiceiuri" al Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" 26-29 română
2010 Restitutio, 3 POPESCU, Iuliana Conservarea preventivă a icoanelor pe sticlă din colecșia Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti", București 69-82 română
2010 Restitutio, 3 POLL, Ingrid Fotografii de epocă din colecția Muzeului Municipal București. Caracterizarea materialului fotografic prin folosirea tehnicilor analitice instrumentale 83-90 română
2010 Restitutio, 3 DRAGOMIR, Vivian Aspecte fizico-chimice asupra unor icoane din "bronz" din colecția Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" 175-182 română
2011 Restitutio, 4 DRAGOMIR, Vivian Rezultate experimentale în urma studiul colecției de icoane pe lemn a muzeului național al satului "Dimitrie Gusti" 150-158 română
1993 Revista Bistriței, VII BOAR, Liviu Contribuții documentare la istoricul căminului cultural "Avram Iancu" al refigiaților ardeleni din București (1941-1944) 239-246 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) OPRIȘ, Vasile Monumente fantomatice. Tell-urile eneolitice din preajma Bucureștilor / Ghost-like monuments. Eneolithic tell sites in the proximity of Bucharest city 11-28 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) IGNAT, Theodor, POPESCU, Iuliana Un ansamblu de piese litice descoperit la Străulești / Flint tools discovered at Străulești 29-41 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) GAVRILĂ, Elena Repertoriul așezărilor culturii Tei din București și județul Ilfov / The repertoire of Tei culture settlements from Bucharest and Ilfov county 42-66 română (şi un rezumat în engleză)
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017) MOȚEI, Raluca-Iuliana, STREINU, Alina Catch and release. Roman brooches from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Prinde și desprinde. Fibule romane din colecțiile Muzeului Municipiului București I. Arheologie / Archaeology 126-153 engleză (şi un rezumat în română)
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CĂPÎLNEAN, V., OSZOCZKI, K., V. O scrisoare inedită din Bucureștii anului 1859 aflată în arhivele băimărene 196-202 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru, ȘTEFĂNESCU, Liviu În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DUMITRESCU, Mircea Din tradiția muzeografiei românești. Un proiect de organizare a Muzeului Național din București 301-312 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity (Bucharest, May 26-31, 2003) 13-19 engleză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity MUȘEȚEANU, Crișan Avant propos 19-19 engleză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity NEGRU, Mircea, OȚA, Liana Roman bronze objects on the territory of Bucharest 323-334 franceză
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea ZAHARIUC, Petronel O biserică veche din București și neamul Doamnei Anca 691-701 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV PETRESCU, Nicolae Dizolvarea Adunării Legislative de la București în fața Comisiei Centrale de la Focșani în 1861 183-190 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II BUZATU, Gheorghe Comunisștii de la București la "judecata" Moscovei (1953) 91-100 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII BĂRBIERU, Marina-Mihaela Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I" - 90 de ani în slujba istoriagrafiei li muzeografiei militare. 1923-2013 - Glodarenco O.M. 276-277 română