Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 102 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FAUR, Rafila, FAUR, Viorel Demersurile pentru constituirea reuniunilor învățătorilor români din Bihor (1888-1891) 545-554 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FAUR, Viorel Manifestările românilor bihoreni din anul 1905 - expresie a revirimentului luptei lor pentru drepturi și libertate națională 607-615 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FAUR, Viorel Din corespondența inedită a cărturarului bihorean Iustin Popfiu 727-734 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FAUR, Viorel Istoricul bibliotecii Casinei române din Beiuș Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 685- română
1975 Banatica, 3 FAUR, Viorel Presa românească din Oradea despre mișcarea memorandistă 249- română
1977 Banatica, 4 FAUR, Viorel Mișcarea memorandistă în Bihor 299- română
1979 Banatica, 5 FAUR, Viorel Lupta românilor din Crișana pentru drepturi naționale în primii ani ai veacului al XX-lea 373- română
1981 Banatica, 6 APAN, Mihai, FAUR, Viorel Momente ale afirmării românilor bihoreni în contextul mișcării pentru drepturi și unitate națională 295- română
1983 Banatica, 7 APAN, Mihai, FAUR, Viorel Din acțiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907 351- română
1974 Biharea, II FAUR, Viorel Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiulușui (1816-1918) 107- română
1974 Biharea, II FAUR, Viorel Monumente de athitectură populară din nord-vestul României Vol II - Godea I. 323- română
1975 Biharea, III FAUR, Viorel Noi date despre preocupările folclorice ale membrilor Societății de lectură din Oradea 77- română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 FAUR, Viorel Din corespondența folcloristului bihorean Vasile Sala cu Nicolae Densușianu 429- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 FAUR, Viorel Un document inedit despre primele demersuri în vederea înființării unui muzeu etnografic al Bihorului (1930) 261- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 FAUR, Viorel, ȘTEFĂNESCU, Barbu Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 229- română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel Precedente muzeistice în viața culturală a românilor bihoreni 55-63 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel Contribuții documentare la istoria învățămîntului românesc din Bihor în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea 317-345 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel Cronica aniversării 791-818 română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel Moise Sora Noac - un cărturar transilvănean mai puțin cunoscut 235- română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel Istoriografia bihoreană în anii republicii 283- română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel 75 de ani de la adunarea generală a "Astrei" desfpțurată la Beiuș 305- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Societatea literară "Samuil Vulcan" din Beiuș 245- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Pagini din istoria culturală a românilor transilvăneni 301- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Scrisori către Nicolae Iorga, 1890-1902, vol I 356- română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel Istoricul bibliotecii Societății de lectură din Oradea 145- română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel Precizări referitoare la activitatea Casinei Române din Beiuș 153- română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel Despărțămîntului orădean al "Astrei" (1900-1918) 279- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Din istoricul vieții muzicale beiușene (1866-1918) 89- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Bibliotecile despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1898-1914) 121- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Înființarea și activitatea despărțămîntului din Ceica al "Astrei" între anii 1910-1914 265- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) 293- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Grivița, Plevna, Smîrdan (1877-178) 298- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Istoricul frămîntărilor pentru înfințarea și consolidarea Reuniunii de cîntări "Lira" DIN Beiuș (1905-1912) 177- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Listele bihorene de subscripții pentru ajutorarea ostașilor români răniți în războiul de independență (1977-1878) 379- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Istoricul constituirii despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1897-1899) 389- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Activitatea despărțămîntului din Marghita al "Astrei" (1910-1914) 481- română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel Mișcarea pentru înfințarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (2868-1900) 189- română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel, POPOVICI, Ioan Contribuții la istoricul Casinei Române din Beiuș (1871-1918) 213- română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel Pagici din lupta populației din sudul Bihorului pentru afirmare culturală (Activitatea despărțămîntului beiușan al "Astrei" în anii 1898-1918) 433- română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel Date despre legăturile societății "Astra" cu românii din Bihor (1861-1897) 565- română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel Contribuții la cunoașterea acțiunilor de constituire a despărțămîntului din Tinca al "Astrei" și a primelor demersuri pentru înființarea celor din Salonta și Vașcău (1912-1914) 613- română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu, MARINESCU, Ioan Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel Istoriografia bihoreană între 1849-1918 197- română
1980 Crisia, X FAUR, Viorel Contribuția publicației orădene "Lucrări științifice" la reconsiderarea istoriei locale 321- română
1980 Crisia, X FAUR, Viorel Statutele Societății pentru înființarea unei școli secundare româneștide fete în Oradea (1880) 483- română
1980 Crisia, X FAUR, Viorel, POPOVICI, Ioan Societatea culturală "Dacia Traiana" a studenților români din Bihor (1918-1919) 495- română
1980 Crisia, X FAUR, Viorel Activitatea științifică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 733- română
1980 Crisia, X FAUR, Viorel Crisia I-X (1971-1980) Index alphabeticus 759- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel Contribuții la istoricul satului Săliște de Vașcău (jud. Bihor) 83- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel, TOTH, Janos Consemnări despre manifestările culturale românești în presa maghiară din Oradea (1868-1906) 169- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel Turnee muzicale în Bihor ale unor mari interpreți din România, mărturii ale unității noastre culturale 175- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) (II) 259- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel O importantă realizare culturală - biblioteca publică din Oradea a Reuniunii "Cele Trei Crișuri" 387- română
1982 Crisia, XII APAN, Mihai, FAUR, Viorel Contribuții documentare la cunoașterea activității militanților bihoreni pentru drepturi naționale (1911-1914) 189-194 română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica, FAUR, Viorel Manifestări sociale bihorene în anii 1848-1849 247-260 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Documente inedite despre activitatea reuniunii de cîntări "Hilaria" (25 octombrie 1907 - 14 decembrie 1918) 271-352 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Contribuții istoriografice privind cercetarea unor monumente de arhitectură din Bihor, a manuscriselor și cărților existente in aceste (1903-1911) 423-428 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Preocupările reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" din Pradea pentru înființarea de biblioteci în vestul Țării 437-443 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Cronica activității științifice pe anul 1981 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor 481-485 română
1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel Note și comentarii în presă despre acțiunile politice ale românilor bihoreni din anul 1905 229- română
1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel, GRAD, C. Noi mărturii documentare despre contribuția românilor din Crișana la făurirea statului național unitar român 255- română
1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Descoperirile paleolitice de la Aciuța, județul Arad 315- română
1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel Contribuții documentare la cunoașterea activității lui Ioan Slavici ca erhivar la Consistoriul din Oradea (1873) 557- română
1983 Crisia, XIII CLUCIU, Dumitru, FAUR, Viorel Contribuții la cunoașterea istoricului stațiunii Stîna de Vale (1879-1890) 567- română
1984 Crisia, XIV APAN, Mihai, FAUR, Viorel Manifestări politice ale populației din Bihor între 1870-1905 53-61 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel Referiri la revista "Familia" și bibliografia lui Iosif Vulcan în corespondența lui Fr. Hossu-Longin 139-149 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului (II) 151-283 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1983 627-632 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel Corespondența lui Vincențiu Babeș (Scrisori trimise) 646-647 română
1985 Crisia, XV APAN, Mihai, FAUR, Viorel Noi informații documentare despre manifestările politice și culturale ale românilor bihoreni (1907-1910) 171-178 română
1985 Crisia, XV FAUR, Viorel Din corespondența lui Iosif Vulcan cu Fr. Hossu-Longin și A. Bîrseanu 235-241 română
1985 Crisia, XV CLUCIU, Dumitru, FAUR, Viorel Noi documente despre Stîna de Vale (perioada interbelică) 243-254 română
1985 Crisia, XV FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (I) 255-273 română
1985 Crisia, XV FAUR, Viorel Răscoala de la 1784 și Bihorul. Considerații istoriografice 295-299 română
1985 Crisia, XV FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1984 597-603 română
1985 Crisia, XV FAUR, Viorel Activitatea filialei bihorene a Comisiei Române de Istorie Militară (1985) 605-610 română
1986 Crisia, XVI FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (II) 233-296 română
1986 Crisia, XVI FAUR, Viorel Contribuții la istoricul presei românești din Crișana 313-317 română
1986 Crisia, XVI FAUR, Viorel Documente despre expoziția de la Brașov, din anul 1862 715-719 română
1986 Crisia, XVI FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de istorie pe anul 1985 729-733 română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel, FLEISZ, Ioan Studenții români la Academia de drept din Oradea (1850-1918) 129- română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel Mărturii documentare inedite despre Societatea de lectură din Oradea 271- română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) 277- română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel Ioan Slavici despre românii din Crișana 339- română
1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1986 709- română
1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel, FLEISZ, Ioan Periodicele maghiare din Oradea despre momentele luptei românilor bihoreni pentru unire (oct--dec. 1918) 251-265 română
1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Memorii de război ale unor foști ofițeri români în diviziile 3 vînători de munte, 1 infanterie - instrucție și "Tufor Vladimirescu" 267-295 română
1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel, VELICU, Mircea Pagini din memoriile unui ofițer român, combatant în războiul antifascisz (I) (23 august 1944-15 ianuarie 1945) 297-319 română
1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel Istoricul cercetării manifestărilor memorandiste în Bihor 423-425 română
1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1987 847-853 română
1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel Aspecte ale activității filialei Bihor a Comiosiei Române de Istorie Militară pe anii 1986 și 1987 855-868 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel, POP, Emil, VELICU, Mircea Batalionul 1/26 Dorobanți din divizia a 2-a infanterie în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei (1 martie - 9 mai 1945) 337-355 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Mărturii memorialistice despre participarea unor unități române la luptele împotriva Germaniei naziste și a Ungariei horthyste 357-391 română
1989 Crisia, XIX CLUCIU, Dumitru, FAUR, Viorel Din istoricul stațiunii Stîna de Vale 473-485 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel Note și comentarii despre Bihor apărute în revista "Familia" (1865-1874) - Bibliografie analitică 811-866 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1988 869-876 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel Activitatea Filialei Bihor a Comiosiei Române de Istorie Militară pe anul 1988 877-886 română
1990 Crisia, XX BATHORY, Ludovic, FAUR, Viorel, IANCU, Gheorghe Un important document (din 1919) despre activitatea militantului bihorean pentru unitate națională Dr. Aurel Lazăr 359-369 română
1991 Crisia, XXI FAUR, Viorel Noi documente despre reuniunea "Lira" din Beiuș 258-270 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 FAUR, Viorel Aspecte ale luptei românilor din Crișana pentru drepturi naționale (1849-1914) Istorie Modernă şi Contemporană 215-227 Română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BOCȘAN, Nicolae, FAUR, Viorel, GYEMANT, Ladislau Contribuția preparandiei din Arad la mișcarea națională din părțile vestice în anii 1825-1817 181-195 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 FAUR, Viorel Presa românească din Crișana (1848-1919). Contribuția acesteia la formarea conștiinței nașionale și la consolidarea unității noastre culturale 273-309 română