Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 50 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BUCUR, Corneliu Invarianță și variabilitate în păstoritul tradițional (despre momentul apariției, cauzele și caracterul transhumanței pastorale a românilor) 125-146 română
1974 Biharea, II BUCUR, Corneliu Cu privire la pregătirea de specialitate din muzeele etnografice și integrarea cercetării științifice ca obiectiv fundamental al activității polivalente a muzeelor 261- română
1976 Biharea, IV BUCUR, Corneliu Considerații istorice și etnografice privind apariția instalațiilor hidraulice pe teritoriul României .7- română
1991 Biharea, XVIII BUCUR, Corneliu Transhumanța românilor între legendă și adevăr istoric. Pledoarie pentru o abordare modernă a istoriei civilizației europene 23-28 română
1968 Cibinium BUCUR, Corneliu Meșteșugul olăritului ilustrat în Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului 109-130 română, germană
1968 Cibinium BUCUR, Corneliu Aspecte social-economice ale practicării morăritului în partea de sud-est a Banatului 195-210 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu Activitatea de cercetare și organizare a muzeului tehnicii și meșteșugurilor populare din Dumbrava Sibiului din perioada 1968-1973 9-20 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu Cu privire la metodologia cercetării și identificării monumentelor de cultură populară transferate în Muzeul Tehnicii Populare 99-126 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu, IRIMIE, Cornel Muzeul Tehnicii Populare la zece ani (1967-1977). Bilanț și perspective 5-8 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Civilizația tehnică populară. Concept, structură, caracteristici. Prezentarea sa în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 53-70 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Evoluție și tipologie sistematica instalațiilor tradiționale din România 111-182 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Moara de apă în Dacia romană, în lumina descoperirilor arheologice 183-198 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Documentația tehnico-științifică a monumentelor de arhitectură și tehnică populară din muzeele etnografice în aer liber 325-334 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu, NEAGU, Corneliu Probleme și studii privind metodologia reconstrucției și restaurării monumentelor în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 335-358 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Activitatea de cercetare științifică și organizare expozițională la Muzeul Tehnicii Populare în perioada 1974-1977 399-414 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 BUCUR, Corneliu Muzeul Tehnicii Populare la 20 de ani de la începerea organizării sale (1963-1983) 5-50 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 BUCUR, Corneliu Moară de mînă în istoria civilizației Tehnice a poporului român 63-96 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 BUCUR, Corneliu Monumentele de tehnică populară, categorie distinctă a patrimoniului cultural național 243-306 română, germană
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu Cibiunium 1990-2000 - Prefață .9-12 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu Muzeul Civilizației Populare Tradiționale - "Astra" (1990-2000) 23-44 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu, COLBOREAN, Ovidiu Prezentarea păstoritului în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra Dumbrava Sibiului 69-82 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu, IANCU, Remus Sistemul milinologic național reprezentat în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 95-106 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu Satul românesc în tranziție și muzeul "ASTRA" (recuperarea conștiinței propriei identități etnoculturale) 183-188 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu, CREȚU, Mirela, MARCU, Aurelia Un muzeu fondează și patronează o Academie a Satului Românesc - Academia Artelor Tradiționale din România 203-216 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu, DĂRĂBANȚ, Maria Olimpiada națională "Meșteșuguri artistice tradiționale" și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 217-224 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu, CUȘNIR, Lucia, DELEANU, Valer Proiecte culturale propuse de Muzeaul "Astra" Sibiu în compania "Europa - Un patrimoniu comun" 291-302 română
2000 Cibinium, seria 1990-2000 BUCUR, Corneliu Muzeul "Astra" și filmul documentar (filmul "pentru", "despre" și "în" muzeu) 311-314 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Complexul Național Muzeal "Astra" (la împlinirea unui centenar de la fondarea "Muzeului Asociațiunii", în anul 1905 .11-15 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Muzeul "Astra" în avangarda mișcării culturale mondiale (Programul "Tezaure umane vii" - validat de UNESCO, ICOM, ICME și IOV) 19-22 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Problema fundamentală a științei și etnomuzeologiei româneștim ăn secolul al XX-lea: Cunoașterea și reprezentarea identității etno-culturale 29-32 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Reprezentarea "complexelor de industrii populare" în muzeul Civilizației populare tradiționale "Astra" 275-281 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Semnificațiile multiple ale unei aniversări. Cum a apărut Muzeul Tehnicii Populare și ce a devenit Muzeul Civilizației Populare tradiționale "Astra", după 45 de ani 39-58 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, CREȚU, Mirela 25 de ani de la înițierea programului "Tezaure Umane Vii". Muzeul "Astra" și trăirea întru tradiție 73-88 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Cronica unor premii naționale și internaționale obținute de cel mai titrat muzeu din România "Muzeul Astra" 104-121 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Perspectivele finalizării organizării expoziționale a Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului în anii 2006-2010 123-148 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu O expoziție restrospectivă. La 45 ani de la întemeierea Muzeului Tehnicii Populare 149-160 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, ȘTEFAN, Ciprian Finalizarea grupelor tematice ale viticulturii și pomiculturii în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (gospodăriile din Vlădești-județul Vîncea și Bălănești - jud. Gorj) 166-170 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, NIMIRCEAG, Isabella Industria casnică textilă - reprezentată în Muzeul în Aer Liber prin gospodăriile din Lisa (județul Brașov) și Tilișca (județul Sibiu) 178-181 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Muzeul "Astra" - Universul copiilor (programe și strategii de educație națională și integrare europeană, de la cea mai fragedă vîrstă) 215-225 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Academia Artelor Tradiționale din România o adevprată provocare universală pentru cultura secolului XXI. "Academia Satului", Academia Volirilor Superlative ale Culturii Orale 232-242 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, POPA, Olga Tipologia cuptoarelor de ars vase ilustrată în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului 286-291 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu 12 proiecte culturale pentru Europa 330-345 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, POPA ADA, Maria "Tezaure umane vii" - expoziția imaugurală a anului capitalei culturale europene 2007 21-29 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 ARSENIE ANDRE, Mihaela, BUCUR, Corneliu Departamentul creatorilor populari cu dizabilități. Un proiect tînăr, plin de sentiment și pasiune în cadrul Asociației Naționale a Creatorilor Populari din România 81-87 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BOTOROAGĂ, Dana, BUCUR, Corneliu, CREȚU, Mirela Programul "Tezaure Umane VII" întreprins la Muzeul "Astra", Sibiu 2008 - Raport de activitate pe anul 88-99 română
1967 Studii și Comunicări, 13 BUCUR, Corneliu Importanța izvoarelor arheologice în cercetarea etnografică: fenomene din cultura materială a populațiilor din sec. III-IV e.n. de pe teritoriul Moldovei și Munteniei răsăritene 105- română
2004 Tratat de Etnomuzeologie, I BUCUR, Corneliu Cornel Irimie, mentorul meu 315-341 română
2004 Tratat de Etnomuzeologie, II BUCUR, Corneliu Muzeul Brukenthal - Sibiu 287-288 română
2004 Tratat de Etnomuzeologie, II BUCUR, Corneliu Muzee cu caracter etnografic-sociologic din România 289-291 română
2004 Tratat de Etnomuzeologie, II BUCUR, Corneliu Vernisajul expoziției de bază a muzeului etnografic din Reghin 293-295 română