Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 AGRIGOROAIEI, Ion Despre mișcarea democratică din Românila sfârșitul anului 1918 163-171 română
1977 Carpica, IX AGRIGOROAIEI, Ion Contextul internațional și semnificația istorică a glorioaselor lupte din vara anului 1917 pentru apărarea independenței și ființei statului român 147-166 română
1990 Carpica, XXI AGRIGOROAIEI, Ion Contextul intern și internațional al înfăptuirii Marii Uniri 123-129 română
1980 Hierasus, III AGRIGOROAIEI, Ion N. Iorga și elaborarea reformei agrare din 1921 171-182 română
1981 Hierasus, IV AGRIGOROAIEI, Ion În lupta pentru realizarea marelui ideal național 185- română
1981 Hierasus, IV AGRIGOROAIEI, Ion N. Iorga și elaborarea reformei agrare din 1921 201- română
1983 Hierasus, V AGRIGOROAIEI, Ion România în relațiile internaționale din perioada 1918-1929 447- română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II AGRIGOROAIEI, Ion Măsuri referitoare la modernizarea structurilor și organismelor economice din România 1933-1940 67-78 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V AGRIGOROAIEI, Ion Dr. Constantin Angelescu - ministru al instrucțiunii publice 81-92 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI AGRIGOROAIEI, Ion Din graniță ați făcut punte 96-101 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII AGRIGOROAIEI, Ion Regele Ferdinand și problema reformelor în anii primului război mondial 97-103 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX AGRIGOROAIEI, Ion "Ce ne învață Eminescu" 103-110 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X AGRIGOROAIEI, Ion Universitatea din Iași în noul context național și european (1918) 89-98 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI AGRIGOROAIEI, Ion Frontiera sovieto-română fixată în 1944-1947 în conformitate cu așa-zisul acord din 28 iunie 1940 192-209 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII AGRIGOROAIEI, Ion Marea Unire și Unificarea 116-136 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII AGRIGOROAIEI, Ion Poziția României în fața declanșării războiului mondial 110-123 română