Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1988 Crisia, XVIII KARACSONYI, Carol, MAROSSY, Ana Studiu privind conservarea fondului genetic vegetal în Valea Holodului (jud. Bihor) 709-718 română
1990 Crisia, XX KARACSONYI, Carol Vegetația terenurilor cu exces de umiditate din Cîmpia Erului 603-611 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KARACSONYI, Carol Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III KARACSONYI, Carol Contribuții la studiul florei și vegetației terenurilor de interdune din Cîmpia Nirului 231-246 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV HAMVAS, Francisc, KARACSONYI, Carol Date privind avifauna din zona orașului Carei 394-414 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KARACSONYI, Carol Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 KARACSONYI, Carol Cercetări asupra asociației Peucedano-festucetum pseudovinae în stațiunile din Nord-Vestul României 597-608 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol, NEGREAN, Gavril Contribuții la flora Munților Oaș-Gutîi (jud. Satu Mare) 372-377 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol Flora Cîmpiei Eriului (județul Satu Mare și Bihor) 379-426 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța, KARACSONYI, Carol, NEMETI, Janos Contribuții la istoricul muzeului careian 477-488 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 KARACSONYI, Carol Date istorice despre apele și lucrările de hidroameliorații efectuate în nord-vestul României (cu referiri la modificările microclimatice, edafice și biocenotice survenite în urma acestor lucrări) 195-233 română