Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1983 Acta Musei Napocensis, XX POPA, I., ZABERCA, Vasile Despre începuturile fanfarei muncitorești din Anina 585-492 română
1973 Banatica, 2 ZABERCA, Vasile Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) 263- română
1975 Banatica, 3 ZABERCA, Vasile Din istoria mineritului Cărășan în secolul al XIX-lea. Exploatarea auriferă "Elisabeta" 219- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe, ZABERCA, Vasile Contribuția muncitorilor la refacerea economică a țării și înfăutuirea actului revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție (1944-1948) 290- română
1977 Banatica, 4 ZABERCA, Vasile Bănățenii - susținători ai războiului pentru cucerirea independenței 293- română
1979 Banatica, 5 LEU, Valeriu, ZABERCA, Vasile I.E. Tieranu - luptător pentru emancipare națională 367- română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
1981 Banatica, 6 ZABERCA, Vasile Acțiuni revendicative ale țărilor caraș-severineni pentru pîmînt /1818-1921) 325- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion, ZABERCA, Vasile Cartea de aur a teatrului din Oravița 447- română
1985 Banatica, 8 ZABERCA, Vasile Înfăptuirea reformei agrare din 1921 pe teritoriul comunităților de avere ale fostelor regimente grănicerești Nr. 3 și Nr. 14 din Sud-Vestul României 385-397 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile 1 Decembrie 1918, delegația Caraș-Severinului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 439-449 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile Mărturii documentare privind instaurarea administrației românești în Sud-Vestul României 451-460 română
1990 Banatica, 10 GRAF, Rudolf, ZABERCA, Vasile Informații despre mineritul și metalurgia bănățeana de la mijlocul veacului al XIX-lea 297-309 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile Situația proprietății funciare din Sudul Banatului în perioada prtemergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forțate 361-376 română
1990 Banatica, 10 POP, Ion, ZABERCA, Vasile Din tradițiile culturale ale centrului minier Anina 385-395 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile Memorialistica revoluției de la 1848 în Transilvaniei 581-583 română
1993 Banatica, 12-II ZABERCA, Vasile Un prezumtiv monument în Timișoara al eroului național general Ion Dragalina 297-303 română
2003 Banatica, 16-II ZABERCA, Vasile Reuniunea învățătorilor români de la școlile confesionale gr. Or. Din dieceza Caransebeșului: Conferințe învățătorești și adunări generale ale reuniunii în Banatul Sîrbesc 225-232 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Aspecte ale revoluției de la 1848 pe teritoriul regimentului Nr. 13 din granița bănățeană 463-467 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPA, Ion, ZABERCA, Vasile Despre unele catastrofe miniere din Banat 401-406 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Reforma agrară din 1921 și comunitatea de avere din Caransebeș 263-278 română
1974 Tibiscus, 3 ZABERCA, Vasile Aspecte ale luptei revoluționare desfășurată de muncitorii reșițeni în anul 1919 231-234 română