Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 COVACI, Veronica Informații documentare despre vărăritul din Bihor în secolele XVIII și XIX 55- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 COVACI, Veronica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Cîteva aspecte ale tehnologiei porumbului într-un document din 1840 39- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 COVACI, Veronica Din trecutul sericiculturii în Bihor 89- română
1991 Biharea, XVIII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Creșterea animalelor în Bihor reflectată în conscrisurile domeniului Beiuș și al capitlului de Oradea la 1721 și 1722 65-73 română
1973 Crisia, III COVACI, Veronica Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 219- română
1979 Crisia, IX COVACI, Veronica Din istoricul breslelor orașului Oradea 745- română
1980 Crisia, X COVACI, Veronica, ILEA, Ana, MUDURA, Gheorghe Conscrierea domeniului Beiuș la anul 1721 353- română
1981 Crisia, XI COVACI, Veronica, ILEA, Ana Reglementarea urbarială din comitatul Bihor în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea 125- română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 169-188 română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica, FAUR, Viorel Manifestări sociale bihorene în anii 1848-1849 247-260 română
1983 Crisia, XIII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 (II) 143- română
1983 Crisia, XIII COVACI, Veronica Aspecte din lupta socială a țărănimii bihorene în deceniile premergătoare revoluției de la 1848 527- română
1985 Crisia, XV COVACI, Veronica, ILEA, Ana Frămîntări țărănești în districtul Beiușului la începutul secolului al XIX-lea 129-145 română
1993 Crisia, XXIII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Documente privind colaborarea Țărilor Române în lupta antiotomană la mijlocul secolului al XVII-lea 113-119 română