Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BUD, Aurel, GĂZDAC, Cristian, POP, Constatin Piese pompeiene în Muzeul Memorial "Octavian Goga" (Ciucea) 261-268 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GĂZDAC, Cristian Bronzuri romane de la Gherla 401-430 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GĂZDAC, Cristian, POP, Horea The Roman Hoard from Șimleul-Silvaniei 169-187 engleză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 ALFOLDY-GĂZDAC, Agnes, GĂZDAC, Cristian The roman law against counterfeiting between theory and practice: the case of roman Dacia 137-154 engleză
2004 Acta Musei Napocensis, 39-40-I, seria 2000-2001 ALFOLDY-GĂZDAC, Agnes, GĂZDAC, Cristian The coinage "Provincia Dacia" - A Coinage for one province only? (ad 246-257) 247-258 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 GĂZDAC, Cristian, HUMER, Franz The hoard from Haus I in the civilian town of Carnintum. A daily life disaster 261-290 engleză
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare GĂZDAC, Cristian Two more gold medallions from the Hoard of Șimleu Silvaniei (Szilagysomlyo, Romania) ? 235-339 engleză
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII GĂZDAC, Cristian Monede de la Carnuntum în Colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, România 79-85 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI GĂZDAC, Cristian, MATEI, Alexandru, MINA, John, WRIGHT, Bruce Mars from Porolissum 606-616 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV GĂZDAC, Cristian, ZĂGREANU, Radu Reinterpreting the Numismatic Evidence. A Methodological Case Study: the Auxiliary Fort From Gherla (Cluj County, Romania) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 237-241 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI GĂZDAC, Cristian, HUMER, Franz Coin moulds that have produced the so-called "Limesfalsa" ar Carnuntum 49-62 engleză
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei GĂZDAC, Cristian Moneda și cucerirea romană a Daciei. Studiu comparativ de situri. Ukpia Traiana Sarmisezetusa, Porolissum, Ovilava, carnuntum, Poetovio 483-492 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie GĂZDAC, Cristian, GUDEA, Nicolae Die Dakische gebiete im der romischer provinz Moesia Inferior (101-118 n. Chr) .11- germană
2012 Istros, XVIII GĂZDAC, Cristian "War and Peace"! Patterns of violence through coin hoards distribution. - The Middle and Lower Danube from Trajan to Aurelianus 165-198 engleză
1997 Pontica, XXX GĂZDAC, Cristian A lead mould from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 351-353 engleză
1995 Revista Bistriței, IX CRIȘAN, Viorica, GAIU, Corneliu, GĂZDAC, Cristian Noi descoperiri monetare în județul Bistrița-Năsăud 125-131 română
1995 Revista Bistriței, IX GĂZDAC, Cristian Tezaur monetar roman imperial Apulum I restudiat 133-144 română
1997 Revista Bistriței, X-XI GĂZDAC, Cristian Roman coins in the collection of Museum of Năsăud 111-114 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII GĂZDAC, Cristian Circulația monetară în principalele așezări din Dacia Romană 244-332 245-266 română
2003 Revista Bistriței, XVII COCIȘ, Sorin, GĂZDAC, Cristian, VOIȘIAN, Valentin Coin finds from roman Napoca - the excavations on Deleu st. 77-96 engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII GĂZDAC, Cristian, GUDEA, Nicolae Monede cu defecte de batere și imitații de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat 123-137 română
2005 Revista Bistriței, XIX GĂZDAC, Cristian, TAMBA, Dan, WHRIGHT, Bruce A baldric termal discovered at the roman town and fort of Porolissum (Roman Dacia, today Romania) 111-119 română
2006 Revista Bistriței, XX GAIU, Corneliu, GĂZDAC, Cristian Banii unui soldat într-o baracă din castrul de cavalerie de la Ilișua 139-152 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 GĂZDAC, Cristian, ZĂGREANU, Radu Reinterpretarea evidenței numismatice. Studiu de caz: Castrul auxiliar de la Gherla 175-180 română
2011 Revista Bistriței, XXV GAIU, Corneliu, GĂZDAC, Cristian Capcanele evidenței numismatice. Cazul castrului auxiliar Arcobadara (Ilișua, județul Bistrița-Năsăud, România) 192-196 română