Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 56 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2000 Cronica Vrancei, I ILIESCU, Ionuț Constantin Bahnă: Haiduc sau tîlhar? 113-135 română
2000 Cronica Vrancei, I ILIESCU, Ionuț Contribuții la cunoașterea relațiilor dintre schiturile și bisericile vrîncene și obștile răzășești din Vrancea (sfîrșitului secolului XIX - prima jumtate a secolului XX) 194-208 română
2001 Cronica Vrancei, II ILIESCU, Ionuț, PAVEL, Lelia Anghel Daligny (1854-1925) 217-221 română
2001 Cronica Vrancei, II ILIESCU, Ionuț Contribuții privind luptele pentru apărarea Munților Vrancei 250-278 română
2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț Marile procese ale Vrancei 39-56 română
2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia, ILIESCU, Ionuț Focșanii și Marea Unire 163-171 română
2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț Aspecte ale activității societăților forestiere străine în vechea Vrance (I) 269-285 română
2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț Aspecte ale activității societăților forestiere în vechea Vrance (II). Societatea "Năruja" 286-305 română
2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț Ioan Romanoai (1885-1978) 365-374 română
2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul pompierilor focșăneni de la începuturi pînă la unificarea orașului de pe Milcov (6-10 iulie 1862) 50-81 română
2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț Pompierii militari focșăneni între 1863-1890 82-101 română
2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț Considerații cu privire la așezămintele obștilor răzășești din Vrancea 115-130 română
2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț Oscar Sager (1894-1981) 247-281 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Pompierii militari focșăneni între 1891-1909 57-76 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia, ILIESCU, Ionuț 29 mai 1927. Punerea pietrei fundamentale la Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" 95-102 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Aspecte privind activitatea pompierilor militari focșăneni în perioada 1910-1930 110-142 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Bustul maiorului Gheorghe Pastia - dezideratul trecutului și necesitatea prezentului 211-230 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Căminul cultural central orășenesc "Maior Gh. Pastia" (1939-1944) 231-234 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Pompierii militari focșăneni în perioada 1931-1946 282-311 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Muzeul orășenesc Panciu 327-348 română
2006 Cronica Vrancei, VI ILIESCU, Ionuț Inaugurarea monumentului lui Ștefan cel Mare de la Bîrsești 66-82 română
2006 Cronica Vrancei, VI ILIESCU, Ionuț Contribuții la cunoașterea trecutului localității Vîsui (Vrîncioaia) 332-374 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Contribuții privind activitatea eroului martir Stefanache Săcăluș în timpul primului război mondial (1916-1917) 84-129 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Descoperiri arheologice în Vrancea între anii 1834-1945 232-269 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Panciu-Mărășești (1900-1948) 270-307 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul Crîngului Petrești 345-431 română
2011 Cronica Vrancei, IX ILIESCU, Ionuț Plaiurile vrîncene: loc de desfășurare a operațiunilor militare din timpul războiului ruso-austro-turc din 1787-1792 43-58 română
2011 Cronica Vrancei, IX ILIESCU, Ionuț Județul Putna - parte integrantă a ținutului Dunărea de Jos (august 1838-septembrie 1940) 266-271 română
2011 Cronica Vrancei, X ILIESCU, Ionuț Căile ferate particulare din zonele de deal și șes ale județului Putna (prima jumătate a secolului al XX-lea) mărturii documentare 155-171 română
2011 Cronica Vrancei, X ILIESCU, Ionuț Calea ferată Buzău-Mărășești-Adjud (1881-1948) 236-294 română
2011 Cronica Vrancei, XI ILIESCU, Ionuț Calea ferată Focșani-Odobești (1893-1948) 314-326 română
2011 Cronica Vrancei, XI ILIESCU, Ionuț Calea ferată Mărășești-Tecuci. Mărturii documentare 364-372 română
2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț Eroii războiului de independență (1877-1878) din cadrul regimentului 10 dorobanți - Putna de-a lungul timpului .9-49 română
2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț Calea ferată din Munții Vrancei (zona Tulnici-Lepșa) realizată de către armata germană în timpul primului război mondial. Mărturii documentare 180-187 română
2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate înguste Mărășești - Munții Vrancei 267-287 română
2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Adjud-Comănești-Ghimeș- Secția de circulație corespunzătoare fostul județ Putna 288-295 română
2012 Cronica Vrancei, XIII ILIESCU, Ionuț Căi ferate forestiere în străvechea țară a Vrancei (prima jumătate a secolului XX). Mărturii documentare 288-309 română
2012 Cronica Vrancei, XIV ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Aspecte privind ținutul Putna în timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu de la 1821 .9-43 română
2012 Cronica Vrancei, XIV ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Adjud-Bacău. Mărturii documentare referitoare la secția de circulație corespunzătoare fostului județ Putna 132-136 română
2012 Cronica Vrancei, XIV ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Odobești-Burca (1917-177) 277-318 română
2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Aspecte privind veteranii de război putneni din războiul de independență de la 1877-1878 .9-61 română
2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Aspecte privind împroprietărirea în Dobrogea a veteranilor din războiul de independență (1877-1878). Studiu de caz pentru județul Putna 62-88 română
2013 Cronica Vrancei, XVII APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea zăcămintelor de sare de pe Valea Milcovului 146-155 română
2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț Aspecte privind activitatea organizației județene Putna a Partidului Național-Liberal (Gheorghe Brătianu) între anii 1930-1938 156-210 română
2013 Cronica Vrancei, XVII APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea păcurii la Vizantea 307-326 română
2013 Cronica Vrancei, XVII APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea zăcămintelor de sare din străvechea Țară a Vrancei 327-341 română
2013 Cronica Vrancei, XV APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Evoluția Adjudului pînă la formarea tîrgului în secolul al XVI-lea 24-52 română
2013 Cronica Vrancei, XV ILIESCU, Ionuț Calea ferată Tecuci - Făurei. Mărturii documentare 341-350 română
2013 Cronica Vrancei, XV ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căilor ferate din sudul județului Vrancea. Proiecte și realizări (1945-1967) 351-357 română
2013 Cronica Vrancei, XVI ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Contribuții privind participarea putnenilor la războaiele balcanice. Campania din 1913 .9-38 română
2013 Cronica Vrancei, XVI ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Județul Putna și Cadrilaterul (1938-1946). Aspecte de ordin demografic și economic 141-179 română
2013 Cronica Vrancei, XVI ILIESCU, Ionuț, SIMA, Marilena Aspecte privind parcurile Focșani între anii 1934-1941 180-190 română
2013 Cronica Vrancei, XVI APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea carierelor dfe piatră din județul Vrancea 236-253 română
2013 Cronica Vrancei, XVI APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea zăcămintelor carbonifere din judeșul Putna 304-313 română
2013 Cronica Vrancei, XVI APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind identificarea zăcămintelor de gaze naturale din Vrancea și posibilități de exploatare a lor la scară industrială 331-335 română
2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII ILIESCU, Ionuț Un artist plastic pîncean - Traian Diaconescu 115-132 română