Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I WINKLER, Iudita Despre circulația monetară la Porolissum 215- română
1965 Acta Musei Napocensis, II WINKLER, Iudita Circulația monetară la Apulum 215- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MOLNAR, I., WINKLER, Iudita Tezaurul de monede romane de la Sălașuri 269- română
1966 Acta Musei Napocensis, III WINKLER, Iudita Drahma și hemidrahma în sistemul monetar al daco-geților 75- română
1966 Acta Musei Napocensis, III PAP, Francisc, WINKLER, Iudita Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania 197- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Studiul consdtituției și compozițieiunor monede antice prin cercetări metalografice 449- română
1968 Acta Musei Napocensis, V WINKLER, Iudita Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspîndire (partea I) 51- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI WINKLER, Iudita Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspîndire (partea II) 67- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII WINKLER, Iudita Perioada emiterii monetelor și dreptului monetar la geto-daci 93- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII CULCER, Alexandru, WINKLER, Iudita Vestigii romane de la Porolisum 537- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BĂLOI, Constantin, WINKLER, Iudita Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea 161- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Uber die Stanzen von Pecica und von Ludești 477- germană
1972 Acta Musei Napocensis, IX HOPÎRTEAN, A., MILEA, M., WINKLER, Iudita Monede antice descoperite în Transilvania și Dobrogea 383- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BĂLOI, Constantin, WINKLER, Iudita Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea 181- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII WINKLER, Iudita Observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 95-106 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Necropola avară de la Cicău 269-283 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WINKLER, Iudita Răspuns la întîmpinarea lui C. Preda "Pe marginea unor observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 677-680 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Așezarea prefeudală de la Cicău, jud Alba 263-272 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BODOR, Andrei, WINKLER, Iudita Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) 141-155 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Săpăturile arheologice de la Cicău 465-479 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WINKLER, Iudita Der Geldumlauf der romischen provinzen im Donaugebiet - Fitz Jeno 885-891 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin, WINKLER, Iudita Cîteva considerații geo-topografice privind traseul drumului roman Potaissa - Napoca, în sectorul Cluj-Napoca - Aiton 441-446 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII WINKLER, Iudita Aplicarea matricei de incidență în studii de arheologie și numismatică 687-692 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII TAKAKCS, Matilda, WINKLER, Iudita Săpăturile arheologice de la Cicău - așezarea Coțofeni - 321-340 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Studiu metalografic al unor monede 475-482 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WINKLER, Iudita La mannaie romaine chez les Daces orientaux - Mihăilescu-Bîrliba Virgil 707-712 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX WINKLER, Iudita Drumul roman Napoca - Potaissa (II) 487-489 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Așezările rurale romane de la Mediaș (jud. Sibiu) 459-476 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I IVĂNESCU, Ioan, WINKLER, Iudita Imitațiile de denari descoperiți la Porolissum 83- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) 451- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1978 Cercetări Numismatice, I HOPÂRTEAN, Ana, WINKLER, Iudita Date furnizate de inventarele lui István Téglás despre unele descoperiri monerare din Transilvania / Dates fournies par les inventaires d’ István Téglás sur quelques découvertes monétaires de Transylvanie Numismatică (Numismatique) 17-24 română
1980 Cercetări Numismatice, III WINKLER, Iudita Contribuții numismatice la istoria Daciei în secolul I e.n./ Contributions numismatiques a histoire de la Dacie Ier siècle n.è./ Numismatic Contributions to the History of dacia in the First Century A.D. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 33-50 română
1980 Cercetări Numismatice, III WINKLER, Iudita V. MIHĂILESCU-BÂRLIBA, I. MITREA, Tezaurul de la Măgura (Bacău), 1977, în seria Bibliotheca Carpicas, I, Muzeul județean de istorie și artă Bacău Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 236-237 română
1980 Cercetări Numismatice, III WINKLER, Iudita ***, Numizmatikai Közlony, LXXVI-LXXVII, 1977-1978 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 248-250
1983 Cercetări Numismatice, V WINKLER, Iudita Considerații asupra tezaurelor medievale descoperite în Transilvania / Considérations sur les trésors médiévaux découvertes en Transylvanie / Considerations on Medieval Hoards Found in Transylvania Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 165-170 română
1971 File de Istorie, I WINKLER, Iudita Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
1972 File de Istorie, II WINKLER, Iudita Chronologia naplywu pieniadza rzymskiego na ziemie Malopolski - Kunisz Andrzej 247- română
1974 File de Istorie, III WINKLER, Iudita Aspecte ale problematicii monedelor emise între anii 250-150 î.e.n. în arcul Intracarpatic 165- română
1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan, WINKLER, Iudita Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeș, sec. XV-XVII 232- română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I WINKLER, Iudita Circulația monetară și continuitatea populației daco-romane la Potaissa 55-57 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Drumul roman Napoca - Potaissa 63-80 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III WINKLER, Iudita Date noi despre CIL III, 1627, dea dintîi atestare epigrafică a Potaissei 80-84 română
1968 Sargetia, V CHIȚU, L., WINKLER, Iudita "Villa rustica" de la Aiud. Cîteva observații privind "villae-le rusticae" din Dacia Superior 59- română
1970 Sargetia, VII WINKLER, Iudita Tezaurul de monede grecești și romane descoperit la Tisa (județul Hunedoara) în 1872 27- română
1972 Sargetia, IX WINKLER, Iudita Despre două tezaure de monede antice descoperite la Deva 51- română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 WINKLER, Iudita Descoperiri monetare din Ulpia Traiana 117-136 română
1977 Sargetia, XIII LAZĂR MIRCEA, Dan, WINKLER, Iudita Emblema legiunii a XIII-a Gemina pe un fragment de umbo 267-276 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BADER, Tiberiu, WINKLER, Iudita Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghirișa (Com. Beltiug, Sat Mare) 85-126 română