Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2012 Analele Buzăului, IV ANTONESCU, Rodica Despre limitele restaurării 307-309 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANTONESCU, Rodica Lucrări de grafică recent restaurate în laboratorul de restaurare al Muzeului municipal București Restaurare 295-299 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ANTONESCU, Rodica Pictura pe hârtie Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 316-319 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ANTONESCU, Rodica Definiția profesiunilor de restaurator și conservator a consiliului internațional al muzeelor (I.C.O.M.) Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 309-314 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ANTONESCU, Rodica Cerneala ferogalică-modalitățile de expresie grafică și probleme specifice în restaurare RESTAURARE, CONSERVARE 349-356 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ANTONESCU, Rodica Transformarea obiectului în exponat RESTAURARE, CONSERVARE 331-332 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ANTONESCU, Rodica Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului București privite din perspectiva conservării și restaurării Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 355-358 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ANTONESCU, Rodica Montarea operelor de grafică artistică Muzeologie, restaurare 507-515 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ANTONESCU, Rodica Prezervarea patrimoniului cultural, între empirism și scientism, în context european postbelic Conservare, restaurare, evenimente muzeale 370-390 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica Câteca cuvinte despre Casa Aman Patrimoniu 4-8 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica, MUNTEANU, Rodica Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ANTONESCU, Rodica Challanfes of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest Patrimoniu bucureştean 215-217 engleză
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ANTONESCU, Rodica Phoconservation. Bratislava 2008 Studii şi articole 4-8 engleză
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ANTONESCU, Rodica Tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer în București Patrimoniu 249-262 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ANTONESCU, Rodica Scurtă prezentare a unor norme de conservare a documentelor fotografice Studii şi articole 159-172 română
2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV ANTONESCU, Rodica Manifest pentru cunoașterea patrimoniului cultural Patrimoniu 101-104 română