Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOLOMEY, Alexandra, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov 82-105 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARINESCU-BÎLCU, Silvia La contribution de Vladimir Dumitrescu pour definir le concept de complexe culturel Ariușd-Cucuteni-Tripolye et pour la connaissance de ses origines et son evolution interne 27-38 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-I MARINESCU-BÎLCU, Silvia Sur l'organisation interne de certaines stations des cultures des complexes de Boian-Bumelnița et Precucuteni-Cucuteni 321-336 franceză
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MARINESCU-BÎLCU, Silvia O statuetă cicladică de "gînditor" și eventualele sale legături cu piese similare din România 83-90 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie 39-48 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV MARINESCU-BÎLCU, Silvia Considerații pe marginea organizării interne a unora dintre așezările culturilor din complexul Precucuteni-Cucuteni 165-201 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII DUMITRESCU, Vladimir, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Noi descoperiri de la Gumelnița 114-144 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia Profesorul Vladimir Dumitrescu .7-21 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia A Few Observations on the Internal Organization of Gumelnița Communities on Lake Gălătui Islet 147-153 engleză
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Sondajul de la Tîrpești 235-244
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Drăgușeni, (jud. Botoșani). Raport de săpături 100-102
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Cercetările de la Drăgușeni, jud. Botoșani 082-085
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Drăgușeni (jud. Botoșani) 048-052
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Tipuri de așezări și sistemele lor de fortificație în cuprinsul culturii precucuteni 55- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Profesorul Vladimir Dumitrescu la 80 de ani 13- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Începutul și etapele culturii Precucuteni și relațiile sale cu cultura Tripolie 449- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CÎRCIUMARU, Marin, MARINESCU-BÎLCU, Silvia, MURARU, Adrian Contribuții la ecologia locuirilor pre și preotoistorice de la Tîrpești 643- română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII ALEXIANU, Marius, CIUBOTARU, Elena, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Săpăturile arheologice de la Izvoarele-Piatra-Neamț din anul 1987 173- română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX CIACÎRU, Mircea, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Un vas cultic cucutenian de la Izvoare - Piatra-Neamț 97-114 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia Elemente tîrzii în ceramica Cucuteni de la Drăgușeni și relațiile acestora cu descoperirile de la Traian - Dealul Fîntînilor 115-126 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI BELDIMAN, Corneliu, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criș pe teritoriul României. Așezarea de la Grumăzești, județul Neamț 273-296 română
1977 Peuce, VI, seria istorie MARINESCU-BÎLCU, Silvia Cîteva observații asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia și influența ei asupra plasticii culturi Precucuteni 13-17 română
1972 Pontica, V MARINESCU-BÎLCU, Silvia Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni și Hamangia 29-38 română
1977 Pontica, X MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România și relațiile ei cu Mediterana orientală 37-43 română
1980 Pontica, XIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc și culturile egeice și microasiatice 57-65 română
1981 Pontica, XIV MARINESCU-BÎLCU, Silvia În legătură cu cîteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc 39-46 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 DUMITRESCU, Stelian, HAITĂ, Constantin, MARINESCU-BÎLCU, Silvia, MOISE, Dragoș, RADU, Valentin, VOINEA, Valentina Așezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov", lacul Tașaul (Năvodari, jud. Constanța) - Raport preliminar 123-170 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. MARINESCU-BÎLCU, Silvia, MATEI, Gheorghe, RENȚA, Elena Les recherches archeologiques de sauvetage de Ciulnitza; le departement de Ialomitza (1994-1994). Le tumulus I. 149-165 franceză
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MARINESCU-BÎLCU, Silvia Contributions au probleme de la genese de la Culture Precucuteni .9- franceză
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MARINESCU-BÎLCU, Silvia În ce zonă și cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni 27- română