Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 165 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1969 Acta Musei Napocensis, VI LAZAROVICI, Gheorghe Cultura Starcevo-Criș în Banat .3- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe Cultura Vinca A în Banat 473- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII LAZAROVICI, Gheorghe Faza a IV-a culturii Starcevo-Criș în Banat 409- română
1973 Acta Musei Napocensis, X LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Homojdia (jud. Timiș) 455- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII LAZAROVICI, Gheorghe, MILEA, Z. Săpături arheologice șa Bădeni. Campania din 1968 .7-35 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LAZAROVICI, Gheorghe Inventarul a două monumente neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note - Vlassa N. 669-670 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Obre II - A neolithic of the Butmir group at Gornje Polje 671-673 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Profesorul Vladimir Milojcic (1918-1978) 704-705 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Vestigii arheologice din bazinul Carașului 447-464 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe Die linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene - Kalicz N. 841-844 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe Oxcarovo. Praistoriceska seliscina moghila - Todorova Henrieta 844-846 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe Das kupferzeitliche Graberfeld von Tiszavalk-Kenderfold - Patay Pal 846-847 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII LAZAROVICI, Gheorghe Cîteva probleme privind sfîrșitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României 13-30 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LAKO, Eva, LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile de la Zăuan - Campania din 1980 și importanța acestor descoperiri pentru Neoliticul din Nord-Vestul României 13-44 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Discuții pe marginea legăturilor cronologice și culturale între grupul Iclod și cultura Tisa 221-245 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX LAZAROVICI, Gheorghe Hortensia Dumitrescu (1901-1982) 785-787 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX LAZAROVICI, Gheorghe Principalele probleme ale culturii Tiszapolgar în România .3-32 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, Hortensia, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de la Tăualaș-Deva (II) .3-40 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LAZAROVICI, Gheorghe, TAKACS, M., VLASSA, N. Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică tîrzie 59-78 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Prospecțiuni și cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului și județului Cluj 723-752 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Sincronismele Vinca A - Starcevo-Criș 17-28 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Săpături arheologice de salvare și cercetări etnoarheologice în Munții Petrindului în anul 1986 949-996 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Necropole tumulare din Munții Petrindului și Dealul Feleacului 997-1009 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piața Baba Novac (1986) 1011-1018 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Prehistoric Art în Europa - Sandars K.N. 1173-1175 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GYULAI, Paul, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Descoperiri arheologice în comuna Săvădisla (jud. Cluj) și cîteva probleme privind epocile neolitică și bronzului 171-186 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Ceramica pictată de la Ciucsîngiorzu (jud. Harghita) 221-228 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, PINTEA, Rodica Cercetări arheologice la Livada 317-331 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Șantierul arheologic Iclod (Campania 1989) 337-364 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, TRAORE, Facko Un procedeu tehnologic de arderea ceramicii întîlnit din preistorie pînă în zile noastre - studiu arnoarheologic 553-556 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien. I. Das spate Neolithikum und das Chalkolithikum, Beitrage zur Ur- und Frihgeschichte Archaeologie des Mittelmeer-kulturraumes - Weisshaar Joachim 579-581 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe Simpozionul al V-lea de arheometrie (27-28 martie 1992, Cluj-Napoca) 589-590 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat .11-35 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Prospecțiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona orașului Gherla 215-222 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, PINTEA, Rodica Șantierul arheologic Iclod (jud. Cluj) campania din 1993 325-339 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Base des donnees internationale pour la culture Starcevo-Criș 67-82 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEȘLIU, Călin, LAZAROVICI, Gheorghe, POP, Dana Conclusions to the geochwemical analyses of some copper sources and objects 209-230 engleză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, LAZO, Crina, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai Șantierul arheologic Iclod. Campania 1994 507-535 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DASCĂLU, Lidia, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai Cheile Turzii 1994. Raqport de cercetare arheologică și etnoarheologică 537-574 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, VLASSA, Nicolae Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a) 575-588 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODEA, Monica, ILIEȘ, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin, WITTEMBERGER, Mihai Șantierul arheologic Țaga, campania din 1995 323-352 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, PICIU, Traian, SÎNMIHĂIAN, Marinela Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BALINT, Adrian, LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă și cupru arsenic 635-646 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai, LAZAROVICI, Gheorghe Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, SÎNGEREAN, Cristina, TARCEA, Lucian Zeus: Sistem pentru gestiunea și prelucrarea datelor arheologice 683-689 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana, BODEA, Monica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, PICIU, Tiberiu, RADU, Sorin Șantierul arheologic Iclod: Campania din 1996 637-667 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Olteni 669-687 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Țaga. Campania din 1996 691-702 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I LAZAROVICI, Gheorghe Monumerntale plastik in Parța .9-15 germană
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 LAZAROVICI, Gheorghe Vinca - Lengyel and Transilvania .7-20 engleză
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelorCluj și Sălaj 35- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe, NEMETI, Ioan Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul) 17- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu în România Istorie Veche şi Arheologie 48- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX LAZAROVICI, Gheorghe Sincronisme etno-culturale în neoliticul timpuriu din Sălaj și din Vestul României Istorie Veche şi Arheologie 69- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul târziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul) Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus din Zăuan. Despre credințele și practicile religioase. Partea I-a Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus de Zăuan. Despre credințele și practicile magico-religioase Istorie Veche şi Arheologie .11-35 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică timpurie de la Zăuan și cîteva probleme privind neoliticul timpuriu din Balcani Istorie Veche şi Arheologie 25-59 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEȘLIU, Călin, LAZAROVICI, Gheorghe, OLARIU, Agatha O piesă de cupru din Sălaj și cîteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în muzeul din Cluj (Partea I-a: obiectele de cupru) Istorie Veche şi Arheologie 97-128 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Tăuan. II Migrațiune și difuziune. Chalcoliticul balcano-anatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală .11-47 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III LAZAROVICI, Cornelia, LAZAROVICI, Gheorghe Fragmentarea rituală a idolilor și obiectelor de cult în Neolitic și Epoca Crupului .7-15 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Complexul neolitic de la Parța (III) 106-134 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Săpăturile arheologice de la Parța (campania 1990) .3-44 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Plastica monumentală la Parța 83-92 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe The main problems of the cultural complex CCTLNI 35-52 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda A home altar at Gura Baciului 103-111 engleză
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe Angustia - Cuvînt la început de drum .3- română
1996 Angvstia, 1 LAZAROVICI, Gheorghe Din istoria străveche a Carpaților Orientali 27- română
1997 Angvstia, 2 LAZAROVICI, Gheorghe Despre bronzul timpuriu din Transilvania .9- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LAZAROVICI, Gheorghe Încă o dată despre ceramica de la Gornea - Vodneac. Legăturile sale cu Transilvania și alte zone 41-57 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, TĂMAȘ, Tudor Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din Neoliticul Timpuriu din România: Stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, județul Neamț .1-7 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Descoperirile Cucuteni - Ariușd de la Păuleni 103-130 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din stațiunea Zau (jud. Mureș) .7-18 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian Descoperiri eneolitice de la păuleni- Campania 2001 19-40 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe Descoperirile Cucuteni-Ariușd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății". Campaniile 2003-2005. Raport preliminar 25-88 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BINDEA, Daniela, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, POP, Daniela Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic 113-120 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda Sanctuarele culturii Precucuteni - Cucuteni .9-40 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda Despre fazele A: ale Grupelor Ariușd și Cucuteni 27-108 română
2014 Angvstia, 17 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la sistemele de fortificații din Transilvania și Banat din perioada neoliticului și a Epocii cuprului (Gornea, Parța, Iclod, Fundătura) Partea I: fortificațiile neolitice 11-66 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZAROVICI, Gheorghe Vulturul - pasărea morții, a regenerării și mesager al zeilor 271-282 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda "Casa sacră" și importanța ei pentru amenajarea interiorului, reconstituirea arhitecturii și a vieții spirituale 236-259 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda Vase pentru transportul sau păstrarea slatinii din cultura Stracevo-Criș 256-300 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Iclod (campania 1987) 55-68 română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale neoliticului în Banat 17- română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice 157- română
1973 Banatica, 2 LAZAROVICI, Gheorghe Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat 25- română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1975 Banatica, 3 LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat .7- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe Periodizarea culturii Vinca în România 19- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, I. Cuptoare-Sfogea 433- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, M., LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, I. Gornea-Liubcova 433- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Ilidia - Oblița 436- română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana, LAZAROVICI, Gheorghe Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în "Clisura Dunării" 71- română
1981 Banatica, 6 LAZAROVICI, Gheorghe Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălczțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar 35- română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
1983 Banatica, 7 GERMANN, Carol, LAZAROVICI, Gheorghe, RESCH, Friederiche Descoperiri arheologice la Timișoara - Freiforf 35- română
1985 Banatica, 8 DRAȘOVEANU, Florin, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian Complexul neolitic de la Parța .7-71 română
1985 Banatica, 8 LAZAROVICI, Gheorghe Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat 83-90 română
1987 Banatica, 9 BAGOZKI, Claudiu, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări etno-arheologice și sondaje în Munții Banatului (1986) 65-85 română
1990 Banatica, 10 LAZAROVICI, Gheorghe, PETRESCU, Marius, SFETCU, Octavian Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaș 45-57 română
1991 Banatica, 11 LAZAROVICI, Gheorghe, RUS, Dana On the development neolithic architecture in Banat 87-118 engleză
1993 Banatica, 12-I DRAGOMIR, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură .7-19 română
1993 Banatica, 12-I LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, OPRINESCU, Adriana, ȚEICU, Dumitru Șantierul arheologic Gornea, 1989 295-319 română
2000 Banatica, 15-I LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai Sondajul arheologic de la Mintiu Gherlei - Ciuleneș 191-205 română
2003 Banatica, 16-I LAZAROVICI, Gheorghe Gheorghe Lazarovici - Bibliografie .11- română
2010 Banatica, 20-1 GUMĂ, Marian, IAROSLAVSKI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1075-1977 31-48 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV LAZAROVICI, Gheorghe Are the Tărtăria Tablets a "enigma" 41-55 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe Arheometria în România- Cuvînt înainte sau "După 20 de ani" II română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII FĂRCAȘ, GHERGARI, Lucreția, LAZAROVICI, Gheorghe, TĂMAȘ, T. Studii de microfabric și compotiție fazală asupra ceramicii neolitice de la Gura Baciului 99-112 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, Adrian, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, PICIU, Tiberiu Cercetări arheometrice în stațiunea neolitică mijlocie de las Zau de Cîmpie 113-122 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, RADU, S., TĂMAȘ, T. Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, TĂMAȘ, T. Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul timpuriu din România (stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, jud. Neamț) 161-161 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, M. Protostarcevo-Precriș. Analiza unor "sisteme" ale neoliticului timpuriu 245-245 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, A., LAZAROVICI, Gheorghe, MARIAN, C. Prospectări arheometrice la Iclod 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, POPA, D. Despre analizele unor surse și obiecte de cupru din Transilvania 256-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, POTRA, I. Noi analize pe obiecte de cupru din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BALINT, S., LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Analize metalografice ale unor piese de cupru din Transilvania 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, PLEȘA, D. Noi analize pe obiectele din cupru din Muzeul Banatului Montan 258-258 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe Ceramica eneolitică din Cheile Turzii, cultura Petrești. Aspecte mineralogice 262-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, M. Ritualuri de fondare în neoliticul românesc 265-265 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, TARCEA, L. Noi orientări în stocarea și prelucrarea pe calculator a informațiilor arheologice (Proiect Zeus 2) 273-273 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, TARCEA, L. Probleme legate de stocarea și prelucrarea statistică a datelor arheologice 274-274 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII FILIPESCUV., LAZAROVICI, Gheorghe, TARCEA, L. APL-WIN - varianta programului de aplicații pe Windows 274-274 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII IGNAT, Doina, LAZAROVICI, Gheorghe Prelucrări statistice din baze de date cantitative 275-276 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, SUCIU, C. Muzeul virtual cu expoziția "Sancuare neolitice din România" 277-277 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII KADAS, Z., LAZAROVICI, Gheorghe, VIRAG, C. Balta Sărată. Prelucrări din bazele de date 278-278 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BUZEA, Dan, KAVRUK, V., LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea eneolitică de la Păuleni. Date statistice și prelucrările automate a ceramicii din cultura Cucuteni-Ariușd 279-279 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, M. Statistical analyses on the cucutenian ceramics of Olteni, Păuleni and Ruginoasa 280-280 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BOZU, F., BULGARU, B., LAZAROVICI, Gheorghe Analiza statistică a categoriilor ceramice 281-281 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, Gheorghe, CSILLIK, I., LAZAROVICI, Gheorghe, OPROIU, T. Orientări astronomice la Parța 284-285 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BOGDAN, Vlad, LAZAROVICI, Gheorghe, POJAR, Adina Filmul virtual situația prezentă și preocupări 114-115 română
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice prefeudaLE ȘI FEUDALE TIMPURII ÎN ZONA SUPERIOARĂ A CLISURII 47- română
1985 Crisia, XV CIARNĂU, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe Descoperiri neolitice pe Valea Ierului 15-25 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI CORNELIA, Magda Contribuții privind arhitectura neoliticului din Banat, Crișana și Transilvania 399-420 română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie AMLACHER, E., LAZAROVICI, Gheorghe, MUREȘAN, M., SOROCEANU, T. Contribuții la repertoriul arheologic al județului Mureș 57- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Cluj - "Piața Ștefan cel Mare" 15-22 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BOZU, O., GUMĂ, Marian, LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius, UZUM, Ilie Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Libcova 391-394
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Iclod (1977-1981) 050-061
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 LAZAROVICI, Cornelia-Magda, LAZAROVICI, Gheorghe "Casa Sacră" și importanța ei pentru reconstituirea arhitecturii, amenasjarea interiorului și vieții spirituale 89-114 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII LAZAROVICI, Cornelia-Magda, LAZAROVICI, Gheorghe Plastica așezării Cucuteni A3 de la Ruginoasa - Dealul Drăghici și alte piese de cult referitoare la viața religioase 65-135 română
2005 Patrimonium Banaticum, IV LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
2006 Patrimonium Banaticum, V LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța. Campania 2006 Arheologie şi Istorie Antică 7
1971 Pontica, IV LAZAROVICI, Gheorghe Difuzarea unor civilizații neolitice în regiunea Dunării de Jos 31-40 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. GEORGESCU, Ema, GEORGESCU, Laurenția, LAZAROVICI, Gheorghe Funeral rite and ritual at Iclod. Archaeological and Anthopological Data 240-240 engleză
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Tipuri de locuințe în așezarea neolitică de la Parța 18- română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Sfîrșitul Culturii Vinca-Turdaș în Cîmpia Transilvaniei 211-230 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Prehistoric Art in Bulgaria fron the Fift to the Second Mileium B.C. - Radunceva Anna 437-439 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie LAZAROVICI, Gheorghe Die Starcevo-Criș - Kultur (Allgemeine Frangen) 27-31 germană
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, MUNTEANU, Ioan Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Parța. Despre arhitectura culturii Banatului 41-61 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Marian Gumă - preistorician .11-12 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe The eagle - the bird of death, regeneration-resurrection and messenger of gods. Archaeological and ethnological problems 57-67 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe The eye-smbol, gesture, expression 115-128 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BĂDESCU, Claudia, GUMĂ, Marian, LAZAROVICI, Alice, LAZAROVICI, Gheorghe, PETRESCU, Sorin, SĂCĂRIN, Caius Despre grupul Balta Sărată. Note analitice 193-212 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Pîinea, grîul și rîșnitul sacru în neolitic 65-86 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie GURGU, Daniela, ION, S., LAZAROVICI, Gheorghe, NEGREI, D., PETRESCU, Sorin Balta Sărată. Campaniile 1999-2003 (I. Arhitectura) 143-198 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, NEGREI, Dimitrie, PETRESCU, Sorin, SORIN, Ion, ȚÎRDOIU, Daniela Săpăturile de la Balta Sărată. Campania din 2004 157-182 română
1974 Tibiscus, 3 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la Neoliticul din Banat 45-64 română