Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 BĂLOS, Angelica Spații și funcționalități în construcțiile dacice clasice. O perspectivă etno-arheologică 289-297 română
2000 Banatica, 15-I BĂLOS, Angelica Spații și funcționalități în construcțiile dacice clasice. O perspectivă etno-arheologică 135-145 română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (Hallstatt) (1995) 27-40 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (epoca dacică) (1995) 41-64 Română
2002 Cumidava, XXV ARDEU, Adriana, BĂLOS, Angelica Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (Jud. Hunedoara) 67-81 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SCURTU, Lucica "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Corrigenda. 23-31 Română
2007 Cumidava, XXIX BĂLOS, Angelica, SAVU, Lucica Două unelte agricole din fier, de epocă dacică, descoperite În sud estul Transilvaniei 82-87 Română
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SAVU, Lucica Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2) 94-115 Engleză
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica, CRANDELL, Otis Palaeotopography The Use of GIS Software with Data Derived from Resistivity Surveys and Stratigraphic Profiles to Reconstruct Sites and Past Terrains 157-165 Engleză
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică ARDEU, Adriana, BĂLOS, Angelica Figurine zoomorfe descoperite la Măgura Uroiului 183-186 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂLOS, Angelica Organizarea internă a așezărilor fortificate în epoca clasică 243-247 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂLOS, Angelica Aspecte ale vieții cotidiene la daco-geți 249-252 română
2003 Sargetia, XXXI BĂLOS, Angelica „Marcaje” pe mormintele getice 85-97 română