Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 19 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la ecoul vienez al evenimentelor revoluționare din Țara Românească din 1848 507-512 română
2003 Banatica, 16-II GLUCK, Eugen Cîteva date despre confiniile mureșene 19-48 română
1988 Crisia, XVIII GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la ecoul răscoalei din 1784 în presa Germaniei 167-172 română
1989 Crisia, XIX GLUCK, Eugen Din răsunetul european al răscoalei din 1735 423-427 română
1991 Crisia, XXI GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la prezența cavalerilor teutoni în Țara Bîrsei (1211-1225) 52-62 română
1992 Crisia, XXII GLUCK, Eugen O cronică ebraică despre români 261-264 română
1993 Crisia, XXIII GLUCK, Eugen "Avisi" europene despre evenimentele din Bihor din secolele XVI-XVII 105-111 română
2000 Drobeta, X GLUCK, Eugen Evenimentele din 1821 văzute la Nurnberg 307-310 română
1984 Pontica, XVII GLUCK, Eugen Imaginea litoralului românesc pe harta nautică a lui Iehuda Ven Zara (1497) 241- română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 GLUCK, Eugen Contribuții noi cu privire la răsunetul răscoalei populare din 1784, în presa din Anglia, Cehia și Germania 68-78 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 GLUCK, Eugen Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784 577-580 română
2004 Sargetia, XXXII GLUCK, Eugen Evenimentele din 1821 văzute la Nürnberg și Stockholm 39-42 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 GLUCK, Eugen Contribuții de istorie culturală 333-347 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Noi contribuții privind răscoala populară din 1784 în presa din Germania 111-118 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Contrubuții cu privire la biografia lui Samuil Micu-Clain și Petru Maior 119-140 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la inrtegrarea evreilor din Transilvania în viața politică și religioasă a României (1918-1922) 219-228 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la istoria presei române din Budapesta (1821-1945) 289-298 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 GLUCK, Eugen Un important fond de carte veche românească 494-506 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă GLUCK, Eugen Populația evreiească din părțile Sătmarului la 1848 71- română