Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie GUMĂ, Marian, POPESCU, Octavian O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie MARȚIȘ, Florentina, POPESCU, Octavian Uneltele de piatră șlefuită din locurile neolitice de la Hodoni (jud. Timiș) 21-43 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MARȚIȘ, Florentina, POPESCU, Octavian Studiu tipologic al inventarului litic cioplit și șlefuit de la Sînandrei, nivelul IV 2004 57-80 română
1981 Banatica, 6 PETROVSZKY, Richard, POPESCU, Octavian, ROGOZEA, Petru Peșteri din județul Caraș-Severin, cercetări arheologice (II) 429- română
1990 Banatica, 10 POPESCU, Octavian Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) 59-80 română
2000 Banatica, 15-I PETRESCU, Sorin, POPESCU, Octavian Piese metalice descoperite în peșteri din Valea Carașului (județul Caraș-Severin) 207-215 română
2000 Banatica, 15-I BĂLĂNESCU, Dana, POPESCU, Octavian, VOIA, Elena Notă asupra tezaurului monetar roman tîrziu de la Moldova Nouă - Valea Tisa Potoc 251-259 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Ceramica de Sasca Română 161-168 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz-Dîmb, județul Caraș-Severin 275-276 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Forme ceramice inedite din zona Sasca Montană (județul Caraș-Severin) 287-302 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Zneamănul - simbol funerar în Banatul Montan 181-184 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Zneaman - a funeral symbol in the Mountain Banat 185-188 engleză
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Sîmceaua - cuțit popular din Banat 127-135 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Cîteva considerații asupra toponimului Scorila 51-55 română