Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 ANDRONIC, Alexandru, OLARU, Ioan, ZUP MARIA, Ana Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru Rolul Sucevei în desfășurarea unor evenimente internaționale între anii 1385 și 1387 229-234 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est- carpatic în secolele II-IV - On Ioniță 896-897 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ANDRONIC, Alexandru Despre geneza orașului medieval românesc: modelul Iașilor 137-145 română
1971 Carpica, IV ANDRONIC, Alexandru, GHEORGHIU, V. Știri noi în legătură cu învățământul agricol de la Academia Mihăileană 357-361 română
1971 Carpica, IV ANDRONIC, Alexandru Săpăturile de la Dridu. Contribuții la arheologia și istoria perioadei de formare a poporului român - Zaharia Eugenia 441-445 română
1972 Carpica, V ANDRONIC, Alexandru Începuturile vieții urbane la Iași 169-180 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ANDRONIC, Alexandru Preocupări ale ocârmuirii Moldovei în domeniul agriculturii în perioada regulamentară 115-120 română
1975 Carpica, VII ANDRONIC, Alexandru Curtea domnească din Iași 157-164 română
1978 Carpica, X ANDRONIC, Alexandru Probleme referitoare la cultura urbană medievală din secolele XV-XVII din Moldova 253-169 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ANDRONIC, Alexandru La contribution des recherches archéologiques à l'histoire de la ville de Jassy 463-468
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 ANDRONIC, Alexandru, DINU, Marin, NEAMȚU, Eugen La résidence princière de Jassy 335-358
1978 Hierasus, I ANDRONIC, Alexandru, ANTONESCU, Silvia În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din județul Botoșani 257- română
1979 Hierasus, II ANDRONIC, Alexandru Nicolae Iorga - Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte 370-373 română
1983 Hierasus, V ANDRONIC, Alexandru Tipologia feudalismului european și rolul obștilor agrare în procesul de feudalizare 271- română
1986 Hierasus, VI ANDRONIC, Alexandru Unele probleme privind istoria comerțului românesc în concepția lui Nicolae Iorga 131- română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru, NEAMȚU, Eugen Săpăturile de salvare de la Vaslui 089-102
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru, ARION, Gheorghe, MARTINOVICI, Trifu, MATEI, M.D., NEAMȚU, Eugenia, NICORESCU, M. Șantierul arheologic Suceava 741-760
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru, BANU, Florin, IONIȚĂ, Ion Șantierul arheologic de la Vaslui 795-804
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ANDRONIC, Alexandru, CONSTANTINESCU, Marius, FOIT, Grigore, MARTINOVICI, Trifu, MATEI, M.D., NICORESCU, M., TEODOR, Dan Gh. Șantierul arheologic Suceava 373-400
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ANDRONIC, Alexandru Săpăturile de salvare de la Tomești 407-416
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru, NEAMȚU, Eugenia Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui - Curțile Domnești din anul 1978 349-352
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Cercetările arheologice de la Vaslui. Curțile Domnești 558-565
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507
1969 Memoria Antiquitatis, I ANDRONIC, Alexandru Români, bulgari, ruși și bizantini la Dunărea de Jos la sfîrșitul secolului al X-lea 207- română
1969 Memoria Antiquitatis, I ANDRONIC, Alexandru Documente inedite referitoare la Ion Ionescu de la Brad 381- română
1970 Memoria Antiquitatis, II ANDRONIC, Alexandru Fortificațiile medievale din Moldova 403- română
1970 Memoria Antiquitatis, II ANDRONIC, Alexandru Noi documente referitoare la Ion Ionescu de la Brad 533- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 ANDRONIC, Alexandru Unele probleme referitoare la feudalismul de contact și cultura medievală din Moldova în secolul al XV-lea 285- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ANDRONIC, Alexandru Contribuții la problema proprietății funciare feudale din Moldova 165- română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie ANDRONIC, Alexandru Cercetări de arheologie medievală privind epoca lui Ștefan cel Mare 77-86 română