Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 POPA, Cristian Harta arheologică a satului Gligorești (comuna Luna, județul Cluj) 55-120 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 POPA, Cristian, RUSTOIU, Aurel Cîteva probleme privind ceramica Latene cu grafit în pastă din Dacia preromană 253-270 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare ANDRIȚOIU, Ioan, POPA, Cristian, SIMINA, Nicolae Raport de săpătură. Șantierul arheologic Vințu de Jos - "desupra satului" (jud. Alba)(1994-1998) 141-192 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie POPA, Cristian Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la Eneolitic la epoca Bronzului pe Valea Cugirului (jud. Alba) 33-57 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie PLANTOS, Cristinel, POPA, Cristian Asupra vaselor ceramice canelate și fațetate din cea de a doua epocă a fierului de pe teritoriul României 107-128 română
2000 Banatica, 15-I POPA, Cristian Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (județul Alba) 17-47 română
1999 Carpica, XXVIII POPA, Cristian Un pumnal de tip răsăritean de la Cut (jud. Alba) 17-30 română
2001 Carpica, XXX POPA, Cristian O statuetă de tip Gîrla Mare descoperită la Tismana, com Devesel (jud. Mehedinți) 39-42 română
2009 Crisia, XXXIX POPA, Cristian, ȘTEFU, Viorel The antler sceptre from Coțofeni settlement of Boarta (Sibiu County) .7-16 engleză
2011 Crisia, XLI POPA, Cristian Obiecte de metal din locuirea Coțofeni de la Bănița - Peștera Bolii (jud. Hunedoara9 33-45 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie POPA, Cristian Two statuettes with mobile heads from Petrești-Groapa Galbenă 19-25 engleză
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 POPA, Cristian Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în bazinul Cugirului (II) 51-101 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 POPA, Cristian Materiale aparținînd bronzului timpuriu și debutului bronzului mijlociu din Colecțiile Muzeului "Ioan Raica" - Sebeș 79-98 română
2003 Sargetia, XXXI POPA, Cristian, TOTOIANU, Radu Lei funerari romani păstrați în muzeul din Sebeș 215-229 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie POPA, Cristian, TOTOIANU, Radu The Late Bronze Age settlement at Sebeș-Podul Pripocului (County of Alba) 85- engleză