Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie MĂRGĂRIT, Monica, POPOVICI, Dragomir Production and function of barbed poins from the Gumelnița Tell of Hărșova (Constanța County) 33-49 engleză
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie DUMITRAȘCU, Valentin, MĂRGĂRIT, Monica, ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard Restitutiones archaeologicae: așezarea de tip tell de la Coșereni "Măgura de la Comana", jud. Ialomița 71-100 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII MĂRGĂRIT, Monica, POPOVICI, Dragomir, VLAD, Florin L'utilisation du Harpon dans la culture Gumelnița. Etude de cas: L'habitat de Bordușani-Popină (department de Ialomița) 35-54 franceză
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 ANGHELINU, CÎRCIUMARU, Marin, CÎRSTINA, Ovidiu, COSAC, Marian, MĂRGĂRIT, Monica, NIȚĂ, Loredana, PLEȘA, Mariana Șantierul arheologic Lapoș - Poiana Roman .9-32 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII ANGHELINU, Mircea, CÎRCIUMĂRESCU, Marin, CÎRSTINA, Ovidiu, COSAC, Marian, DUMITRU, Florin, LUCAS, Geraldine, MĂRGĂRIT, Monica, NIȚĂ, Loredana, PLEȘA, Mariana Gravețianul de la Piatra-Neamț - Poiana Cireșului 49-67 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian, CONSTANTINESCU, Mihai, DUMITRAȘCU, Valentin, MĂRGĂRIT, Monica Obiecte din materii dure animale din așezarea de epoca bronzului de la Năeni-Zănoaga Cetatea 3 (jud. Buzău) 15-54 română
2003 Sargetia, XXXI MĂRGĂRIT, Monica O „istorie” a teoriilor privind semnificația artei paleolitice 25-35 română
2009 Studii de Preistorie, 6 ANDREESCU, Radian, BĂLĂȘESCU, Adrian, FLOREA, Mihai, IGNAT, Theodor, LAZĂR, Catălin, MĂRGĂRIT, Monica New Data on the Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roșu (Călărași county, Romania) 165-199 engleză
2011 Studii de Preistorie, 8 DAVID, Cornel, FÎNCULEASA, Alin, FRÎNCULEASA, Mădălina, MĂRGĂRIT, Monica, NEGREA, Octav, PREDA, bianca, SOFICARU, Andrei Cimitirul din epoca bronzului de la Cîmpina (jud. Prahova) 139-181 română
2012 Studii de Preistorie, 9 LAZĂR, Cătălin, MĂRGĂRIT, Monica, VASILE, Gabriel Some considerations about a new grave discovered at Sultana-Ghețărie (Southeastern Romania) 101-111 engleză