Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BERINDEI, Dan O carte în discuție 406-407 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BERINDEI, Dan Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BERINDEI, Dan Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV BERINDEI, Dan Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu și Alexandru Cebuc, Monumente din București București, Editura Meridiane, 1966, 216 p. X 1 pl. Comunicări - Note - Recenzii 499-500 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BERINDEI, Dan Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BERINDEI, Dan Mișcarea revoluționară din 1821 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 181-186 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BERINDEI, Dan Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 9-13 română
1977 Carpica, IX BERINDEI, Dan Premisele economico-sociale ale constituirii României independente 61-79 română
1983 Cercetări Numismatice, V BERINDEI, Dan Contribuții privitoare la colecția de monede „traiane” a lui Cezar Bolliac / Contributions relatives à la collection de monnaies ”trajanes” de Cezar Bolliac / Contributions concerning Cezar Bolliac`s coin collection form the emperor Trajan. Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 25-31 română
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, subtitlu: Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării BERINDEI, Dan Dimensiunile unei epopei milenare Un film despre unitatea poporului român, pentru care Carpații n-au fost zid despărțitor, ci punte de legăturăHUG 11
1969 Cumidava, III BERINDEI, Dan Legături culturale dintre Transilvania și Principate în perioada formării și organizării statului național român 259- română
2004-2005 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 48-49 BERINDEI, Dan History and Archaeology during the Alexandru Ioan Cuza's Reign 007-010
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 BERINDEI, Dan, DOGARU, Maria Preocupări pentru alcătuirea unei istorii naționale românești la mijlocul secolului al XIX-lea 369-375 română