Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ILIESCU, Octavian A fost monetărie la București în evul mediu ? Studii 103-110 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ILIESCU, Octavian O medalie inedită a principelui Moldovei Mihail Sturdza (1839) Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 266-272 română
1992 Carpica, XXIII-2 ILIESCU, Octavian, ȚARĂLUNGĂ, Paul Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XIII-lea descoperit la Prăjești (jud. Bacău) 247-257 română
1978 Cercetări Numismatice, I ILIESCU, Octavian Un tezaur de monede de la Mircea cel Bătrân găsit în R.S.F. Iugoslavia / Un trésor de monnaies de Mircea l’Ancien trouvé en R.S.F. Yougoslavie Numismatică (Numismatique) 29-31 română
1978 Cercetări Numismatice, I ILIESCU, Octavian Transport de bani în 1922/ Un transport de monnaies en 1922 Numismatică (Numismatique) 86-88 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian Note de numismatică greacă antică/ Notes de numismatique grecque ancienne / Notes on ancient Greek numismatics. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 3-14 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian Două monede emise de împăratul bizantin Alexandru/ Deux monnaies émises par l’empereur byzantine Alexandre / Two coins emitted by the Byzantine emperor Alexander Numismatică (Numismatique, Numismatics) 41-46 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian TOMMASO BERTELÈ, Moneta veneziana e moneta bizantina (secoli XII-XV). Venezia e il Levanto fino al secolo XV. I Storia-diritto-economia Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 164-166 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian GÜNTER SCHÖN, Weltmünzkatalog XX. Jahrhundert, 7 und 8. Revidierte und erweiterte Auflage Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian ÉMANUELA NOHEJ-LOVÁ-PRÁTOVÁ, Základy numismatiky Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian *** „Médailles”, Organe de la Fédération Internationale de la médaille – F.I.D.E.M., 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian Moneda divizionară emisă de Petru Mușat/ Monnaie divisionnaire émise par Pierre Mușat/ The Divisionary Coin issued by Petru Mușat Numismatică (Numismatique, Numismatics) 87-92 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian Preocupări de numismatică în activitatea lui V. A. Urechea/ Préoccupations de numismatique dans l’activité de V.A. Urechia/ V. A. Urechia and His Numismatic Concerns Numismatică (Numismatique, Numismatics) 173-179 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian Cu privire la un stater alexandrin fals/ A propos d’un statère alexandrin faux/ In Connection toa False Alexandrine Stater / Concerning a false Alexandrine stater. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 181-182 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian PETER WIRTH (München), Das Ende der römisch-byzantinischen Gold-währung, en „Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte”, 25, 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 239-241 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian A. A. NUDELMAN, Topografiia kladov i nahodok edinicinih monet (Arheologhiceskaia karta Moldavskoi SSR, vipusk 8), Editions „La sience”, Kichinev, 1976 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 250-252 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian WERNER KANEIN, Der gesetzliche Schutz der Münzen und Medaiilen Münzgesetz mit den einschlägigen Bestimmungen, Edit. Egon Beckenbauer, München, 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 252-253 română
1982 Cercetări Numismatice, IV ILIESCU, Octavian Participări românești la activitatea numismatică internațională / Participations roumaines à l’activité numismatique internationale / Romanian contributions to the international numismatic research. Şedinţă plenară 29-39 română
1983 Cercetări Numismatice, V ILIESCU, Octavian Stadiul economiei monetare a societății geto-dacice în a doua jumătate a sec. al II-lea î.e.n. / La stade de l’économie monétaire dans la société géto-dace Durant la seconde moitié du IIème siècle av.n.e. / The level of the monetary economy of the Geto-Dacian society in the second half of the 2nd century B.C. Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 7-24 română
1990 Cercetări Numismatice, VI ILIESCU, Octavian Un tezaur de monede geto-dacice redescoperit: Popești (Vîlcea) / Un trésor des monnaies géto-daces redécouvert: Popești (Vîlcea) / A rediscovered hoard of Geto-Dacian coins – Popești, Vîlcea County 3-16 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ILIESCU, Octavian Cum arătau banii primitivi. Tezaurul de la Perșinari / Sous quelles formes se présentait l’argent primitif. Le trésor de Perșinari Numismatică (Numismatics) 7-14 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ILIESCU, Octavian Ducații de cruciadă ai lui Mircea cel Bătrîn 179-188 română
1959 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 3 DUMITRIU, Suzana, ILIESCU, Octavian About the issues of the Apollo-Amphipolis type and their role in the currency history of the Geto-Dacians 259-310
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COMĂNESCU, Sylviu, DIMITRIU, Suzana, ILIESCU, Octavian Poids archaïque découvert à Histria 265-272
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ILIESCU, Octavian Remarques sur la pénétration de la monnaie constantinienne au Bas-Danube 159-178
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 ILIESCU, Octavian Compte rendu: ''Coins,Culture and History in the Ancient World. Nimismatic and other Studies in Honour of BLUMA TRELL'' 240-241
1970 Memoria Antiquitatis, II ILIESCU, Octavian Monede moldovenești inedite 417- română
1971 Peuce, II, seria istorie ILIESCU, Octavian Emisiuni monetare ale orașelor medievale de la Dunărea de Jos 261-266 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ILIESCU, Octavian Chilia în veacul al XIV-lea 243-246 română
1971 Pontica, IV ILIESCU, Octavian A stăpînit Dobrotici la Gurile Dunării 371-377 română
1972 Pontica, V ILIESCU, Octavian Solidus emis de Theodosius I găsit în Nordul Dobrogei 525-536 română
1974 Pontica, VII ILIESCU, Octavian Cu privire la tezaurul de dinari romani din timpul Republicii găsit în 1909 la Murighiol 205-211 română
1987 Pontica, XX ILIESCU, Octavian Descoperiri monetare din tezaurul de la Suluc și alte contribuții privind aceeași descoperire 181- română