Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada c. 1875-c.1950. Considerații introductive .7-82 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan Preocupări de orientalistică-turcologie în România între Independență și Marea Unirea (1878-1918) 83-178 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II PRODAN, Dan Mihai Eminescu și istoria imperiului otoman .6-71 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II PRODAN, Dan Contribuția lui Nicolae Iorga la dezvoltarea orientalisticii-turcologiei 72-133 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III PRODAN, Dan Preocupări de orientalistică-turcologie în Romania de la Marea Unire pînă la instaurarea regimului comunist (1918-1948) 51-210 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III PRODAN, Dan O sinteză necesară și mult așteptată: tratatul de Istoria Românilor 313-324 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III PRODAN, Dan Frantz Babinger în izvoare epistolare (1920-1991) 325-341 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-10 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. O bibliografie 142-191 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-11 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan Sistemul monetar otoman (1326-1914) și influența sa asupra Țărilor Române. Considerații generale 115-124 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-9 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 PRODAN, Dan Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (I) 157-167 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 PRODAN, Dan Doru Vilhem (1950-2009) sau omul, profesorul, mentorul, inspectorul 311-312 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II) 146-187 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Personalități botoșănene - Ileana Turușancu. Corespondență 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Monnaies et parurees du Musee Departamental de Botoșani - Butnariu Viorel 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Sate pe Jijia de Sus. Vol I, Așezările - Neculau E. 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Colonel (r) Ion Fetcu (1929-2010) 313-314 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-10 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (III) 112-142 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Ghid pentru studiul istoriei medievale - Cammarosano Paolo 243-344 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Istoria Arabilopr - Hitti Philip 247-349 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Istoria popoarelor arabe - Hourani Albert 249-350 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Nicolae Iorga. 1870-1940. Studii și documente - Bușe Constantin 339-354 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Execuția Mareșalului Antonescu - Buzatu Gh. 341-343 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Introducere în istoria relațiilor internaționale - Di Nolfo Ennio 344-345 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Ghid pentru studiul istoriei contemporane - Vidotto Vittorio 344-344 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Dicționar de termeni, personalități, evenimente istorice, elemente de cronologie - Boldișor Gh., Vasiliu A., Strungariu M. 345-345 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Mic dicționar de istorie - Pîrvulescu Petruț 345-345 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Elemente de didactică istoriei - Iutiș Gh., Cozma Elena, Asăvoaie Iuliana 345-346 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim Mihai 346-347 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Identitatea arabă. Istorie. Limbă. Cultură - Angelescu Nadia 350-351 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Brăila 1711. Noi documente otomane 351-352 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan Culegere de surse istorice. Vol I - Dumitrescu D., Manea Mihai, Popescu Mirela 352-354 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Bibliografia selectivă a orientalisticii-turcologiei românești în perioada 1850-1950 162-219 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Istoria Rimânilor. Vol IX - Iorga Nicolae 352-353 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan 100 de mari bătălii din istoria Roldovei - Otu Petre, Duțu A., Madgearu A., Soreanu M. 355-356 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010) - Murgescu Bogdan 356-359 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Mapa profesorului de istorie - Borcea M., Dumitrescu D., Manea M., Popescu M. 359-361 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Țările Române între Imperiul Otoman și Europa Creștină - Murgescu Bogdan 361-364 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Istoria Românilor, X-1-2 - Iorga Nicolae 364-366 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Istoria Românilor în Chipuri și Icoane - Iorga N. 366-369 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Influența turcă asupra limbii române Vol I: Studiu monografic - Suciu E. 369-373 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan Influența turcă asupra limbii române Vol II: Dicționarul cuvintelor românești de origine turcă - Suciu E. 373-377 română
2010 Forum Cultural, X, nr. 4, decembrie Dr. PRODAN, Dan Profesorul Eugen D. Neculau (1900-1974) și microregiunea Jijiei de Sus (zona Ungureni-Botoșani) RECENZII 35
1997 Hierasus, X PRODAN, Dan Studiile lui Franz Babinger referiotoare la istoria Românilor și a relațiilor romano-otomane în Evul Mediu 119-170 română