Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie POPA, Petre Revoluția de la 1848 din Țările Române în opera istoricilor Alexandru D. Xenopol și Nicolae Iorga 101- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie POPA, Petre Elenismul și lumea geto-dacică 389- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie POPA, Petre Exprimări ale istoriografiei patristice 553- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie POPA, Petre In memoriam: Iulian Ilie Rizea și Constantin I. Dumitrescu 603- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie POPA, Petre Istoriagrafie romană în secolele regalității și republicii 609-618 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie POPA, Petre Patriarhul Miron Cristea între amvon și sigiliul guvernamental 571- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie POPA, Petre Acțiuni prezidențiale în perioada 1853-1868 de la Franklin Pierce la Andrew Johnson 341-357 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie POPA, Petre Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradițională și politică românească postbelică 877- română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie POPA, Petre Cîteva considerații privind împrumutul reîntregirii din 1941 și împrumutul apărării naționale din 1944 255-259 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPA, Petre Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POPA, Petre Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii POPA, Petre Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare 353-364 română
1980 Studii și Comunicări, V POPA, Petre Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarățului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș 207-222 română