Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SĂLĂGEAN, Tudor Ducatul Transilvaniei (1257-1270) 85-115 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SĂLĂGEAN, Tudor Românii în opera notarului anonim - Madgearu Alexandru 387-389 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Tudor Terra ultrasilvana. Structuri teritoriale și realități politice în Nordul Transilvaniei în secolele IX-XI 63-82 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 SĂLĂGEAN, Tudor Suki - O familie nobiliară din Comitatul Cluj în Evul Mediu 89-99 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SĂLĂGEAN, Tudor Notarul anonim al regelui Bela al Ungariei și schola episcopală din Vercelli .9-12 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SĂLĂGEAN, Tudor Biserică, cultură și activitate politică românească în comitatul Cluj în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Studiu de caz: comuna Jucu 123-138 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 SĂLĂGEAN, Tudor Arta manipulării elementelor în cultura tradițională. Tehnică magică și tehnică pozitivă 249-258 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 SĂLĂGEAN, Tudor Începuturile Muzeului Etnografic al Ardealului (1922-1928) Contribuții documentare 315-338 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SĂLĂGEAN, Tudor Contribuții la studierea mitologiei inițierii subpămîntene în cultura tradițională românească 477-493 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 SĂLĂGEAN, Tudor George Vâlsan - Pledoarie pentru un muzeul etnografic al Ardealului 23-31 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SĂLĂGEAN, Tudor Tehnici de construcție a casei tradiționale și a anexelor gospodărești și credințe asociate acestora în mărturiile locuitorilor comunei Jucu 340-347 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 SĂLĂGEAN, Tudor "Un șantier ocult" din perioada interbelică. Comoara de la Grecea și căutătorii ei 231-235 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SĂLĂGEAN, Tudor Memoria comunităților. Rezistența anticomunistă la Cricău și Tibru, județul Alba, în amintirea locuitorilor 322-332 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SĂLĂGEAN, Tudor Obiceiuri, tradiții și ocupații din comuna Jucu, județul Cluj 127-150 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII MITU, Melinda, SĂLĂGEAN, Tudor Principele Ștefan Bocskai și epoca sa - Cuvînt înainte .7-10 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII SĂLĂGEAN, Tudor Ascensiunea politică a lui Ștefan Bocskai. Relații familiale și intrigi politice în Transilvania unei epoci de criză 19-29 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 SĂLĂGEAN, Tudor "Regnum Transilvanum". Contribuții la studierea genezei unui regim 117-152 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SĂLĂGEAN, Tudor Transilvania împotriva lui Carol Robert. Voievodul Ladislau Kan și poziția sa în conflictul pentru coroana regală a Ungariei (1301-1310) 169-177 română
2000 Revista Bistriței, XIV SĂLĂGEAN, Tudor 1274-1277: Transilvania în sistemul politic al lui Matei Csak 311-322 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea SĂLĂGEAN, Tudor Considerații asipra datării gestei notarului anonim al regelui Bela 461-480 română