Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 28 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Marcel Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHIRICA, Vasile Eugenia Neamțu (17 iunie 1930-13 octombrie 1980) 571-573 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 CHIRICA, Vasile, VĂLEANU, Mădălin Cercetări arheologice de teren în Podișul Moldovei .11-44 română
1971 Carpica, IV CHIRICA, Vasile Cercetări arheologice de teren în județul Botoșani 299-313 română
1978 Carpica, X CHIRICA, Vasile Considerații cu privire la complexele de locuire descoperite în stațiunile paleolitic 21-43 română
1998 Carpica, XXVII CHIRICA, Vasile, KACSO, Carol, VĂLEANU, Mădălin Contribuții privind prezența obsidianului, ca materie primă pe teritoriul României .9-20 română
2004 Carpica, XXXIII CHIRICA, Vasile, CONSTANTINESCU, Oana Descoperiri arheologice pe Valea Trotușului .10-40 română
2005 Carpica, XXXIV BORZIAC, Ilie, CHIRICA, Vasile Considerations generales concernant la Paleolithique Moyen entre le Dniestr et la Tissa .5-36 franceză
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 CHIRICA, Vasile Compte rendu: "La préhistoire moderne. L'âge de la pierre taillée" - Denise de Sonneville-Bordes 295-296
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CHIRICA, Vasile Compte rendu: ''Les derniers chasseurs'' - Dr.J.G. Rozoy 379-381
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CHIRICA, Vasile Compte rendu: "Le paléolithique supérieur ancien en Belgique " - Marcel Otte 391-415
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 CHIRICA, Vasile Compte rendu: ''Le Paleolithique superieur de plein air en Perigord (industries et structures d'habitat)" 181-182
2004-2005 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 48-49 CHIRICA, Vasile Nécrologie: Alexandru Păunescu (3.03.1931-1.05.2003) 485-490
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile Tehnica și tipologia uneltelor din Paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu 43- română
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile, ȘADURSCHI, Paul Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
1983 Hierasus, V CHIRICA, Vasile Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpați .7- română
1983 Hierasus, V CHIRICA, Vasile Un vas antropomorf descoperit la Scînteia - Iași 71- română
1983 Hierasus, V CHIRICA, Vasile, ȘOVAN, Octavian Noi descoperiri sarmatice în Cîmpia Moldovei 79- română
1989 Hierasus, VII-VIII CHIRICA, Vasile, NIȚU, Antin Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite 17- română
2005 In memoriam ION NESTOR CHIRICA, Vasile Epoca paleolitică 51-56 română
1970 Memoria Antiquitatis, II CHIRICA, Vasile Ateliere paleolitice și epipaleolitice de prelucrare a uneltelor .7- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CHIRICA, Vasile Vîrfuri de lance gumelnițene descoperite la Glina 259- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Mihai Cercetări arheologice în așezarea de la Dolhasca (județul Suceava) și unele considerații priind gravetianul de pe teritoriul României 267- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 CHIRICA, Vasile Locuiri aurignaciene pe terasele Prutului dintre Ripiceni și Miorcani. Relațiile lor cu locuirile contemporane de pe terasele Bistriței 19- română
1995 Memoria Antiquitatis, XX CHIRICA, Vasile Le Paleolithique de la zone du Prut Moyen .7-34 franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII CHIRICA, Vasile Teme ale reprezentării Mării Zeițe în arta palelitică și neolitică 103-127 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 CHIRICA, Vasile, CHIRICĂ, Codrin-Valentin Paleoliticul și epipaleoliticul-mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei și din zonele învecinate .7-73 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani, IV CHIRICA, Vasile Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - Cuvînt înainte .1-2 română