Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MÎRZA, Iacob, TATAI BALTĂ, Cornel Răspîndirea tipăriturilor românești vechi în Transilvania (mijl. sec. al XVII-lea - primele decenii ale sec. al XIX-lea) în lumina unui material arhivistic 759-768 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎRZA, Iacob Un manoscritto sulla storia di Venezia 181-192 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MÎRZA, Iacob Simion Bărnuțiu - profesor de filozofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 693- română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MÎRZA, Iacob Din istoriografia Supplex-ului: Cercetările lui Zenovie Pîclișanu 321-328 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-2 MÎRZA, Iacob Itinerarii ale operei lui Nicolaus Olahus (exemplare din Biblioteca Bathyaneum) 387-393 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Orizont livresc iluminist în biblioteci românești din Transilvania (mijlocul secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-lea) 447-464 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Un dascăl blăjean, lector al lui Petru Maior 345-351 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Habsburgii și începuturile formării națiunii române 557-558 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Imitațiunea lui Cristos - Kempis Tomas 558-558 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Machiavelii. Școala puterii absolute - Marcu V. 559-559 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Actele fundaționale ale școlilor de la Blaj. Oportunitatea unei reeditări 317-334 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Voltaine istoric - Almaș D., Banciu A. 711-712 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Carte și societate în Nord-Vestul Transilvaniei - Radosav Doru 714-715 română
2004 Cumidava, XXVII DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan, MÎRZA, Iacob Italieni la Alba Iulia în epoca principatului (1541-1691) 99-108 română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Lucrări de Petre Maior în colecțiile de carte veche din Alba Iulia 255- română
1972 Sargetia, IX MÎRZA, Iacob Protocollum Regii Gimnasii Talsathrensis (Unele probleme privind importanța protocoalelor școlare) 231- română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MÎRZA, Iacob Un raport relativ la situația cîtorva școli româneștidin Munții Apuseni 139-147 română
1977 Sargetia, XIII MÎRZA, Iacob Patru documente despre Regium Gymnasium Zalathnense 355-375 română
1979 Sargetia, XIV MÎRZA, Iacob Proiecte de reformare a învățămîntului la Blaj în anii premergători revoluției de la 1848 329-342 română
1981 Sargetia, XV MÎRZA, Iacob Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a sec. XIX 363-380 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 MÎRZA, Iacob Manuale de istorie folosite la școlile din Transilvania între mijlocul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 577-605 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 MÎRZA, Iacob Lectori ai manualului de istorie al lui Martin Bolla: semnificații culturale și politice 373-389 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 MÎRZA, Iacob, ROTAR, Marius Sensiblități și metalități colective în lumea satului transilvănean (a siua jumătate a secolului al XIX-lea) Anatomia unei atitudini 189-194 română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MÎRZA, Iacob Două scrisori despre Sibiul anului 1786 197- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MÎRZA, Iacob Ediții Elzevier în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (Catalog) 325- română