Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 38 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1975 Banatica, 3 DRAGOMIR, Ion, GUDEA, Nicolae Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea 99- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) 463- română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Un depozit de gronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) 107-122 română
1978 Carpica, X DRAGOMIR, Ion Ocupațiile comunităților neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni 89-96 română
1979 Carpica, XI DRAGOMIR, Ion Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei 149-157 română
1992 Carpica, XXIII-2 DRAGOMIR, Ion Descoperiri arheologice privind vânătoarea, pescuitul și culesul din natură, practicate de comunitățile eneolitice din sudul Moldovei 105-117 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I DRAGOMIR, Ion Civilizația traco-geto-dacică și daco-romană 45- română
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DRAGOMIR, Ion, LUCA, Sabin Adrian Die Statuette von Liubcova-Ornița (Jud. Caraș-Severin) 229-234
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Fouilles archeologiques a Berești (district de Bujor, region de Galați) 41- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Un nouveau depot d'objets en bronze, decouvert dans la region meridionale de la Modavie 89- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Decouvertes archeologique sur le territoire actuel de Galatz datant des temps les plus ancients jusqu'a la fondation de la ville 179- franceză
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Contribuții la cunoașterea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Săpăturile de la Lișcoteanca, județul Brăila și Băneasa, județul Galați) 45- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Cavalerul trac de la Tirighina-Bărboși 71- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Considerații asupra ceramicii 25- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Cavalerii danubieni din castelum roman de la Tirighina-Bărboși 123- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion, SANIE, Silviu Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboși-Galați 135- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Continuitatea elementelor geto-dacice și daco-romane, izvor al sentimentului de unitate națională a tuturor românilor 19- română
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion V.A. Urechia, historien, homme de lettres, collectionneur et museoloque 179- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion L'activite du musee dans le department de Galatzi a la commemoration des trois decennies de la liberation de notre patrie du joug fasciste 289- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Considerations d'ordre general concernant le facies culturel Stoicani - Aldeni 21- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Vase romain de la forme d'une tete humaine trove a Barboși - Galați, dans la region de Bas - Danube 145- franceză
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Contribuții arheologice și etnografice referitoare la procesul de formare al așezărilor de tip cenușar "Zolniki" 31- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboși, ăn sudul roman al Moldovei 73- română
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Le repertoire des vestiges archeologiques au facies culturel Stoicani-Aldeni .7- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Considerații privind neoliticul și eneoliticul din sud-estul Moldovei 23- franceză
1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Un brăzdar de aratru hallstattian descoperit în regiunea de Sud a Moldovei .5- română
1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Colecția de obiecte arheologice a preotului Ștefan Eniceicu, de la Mahmudia, județul Tulcea 157- română
2001 Danubius, XIX, seria istorie DRAGOMIR, Ion Necropola birituală Sîntana de Mureș-Cerneahov, (sec. III-IV e.n.) de la Lunca, regiunea de Sud a Moldovei română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DRAGOMIR, Ion Unelte și arme de silex, piatră, os, corn, lut ars și aramă, specifice aspectului Stoicani-Aldeni 123-160 română
2011 Istros, XVII CROITORU, Costin, DRAGOMIR, Ion La necropole sarmatique de Largu (Dep. de Buzău) 31-54 franceză
1981 Mousaios, III DRAGOMIR, Ion Civilizația traci-geto-dacică și daco-romană în sudul Moldovei română
1984 Peuce, IX, seria istorie DRAGOMIR, Ion Vestigii milenare inedite în patrimoniul Muzeului județean de istorie Galați - Colecția Sr. Alexandru Nestor Macelariu 157-185 română
1991 Pontica, XXIV DRAGOMIR, Ion Descoperirea fortuită a unui mormînt roman tumular de incinerație în apropierea castrului de la Tirighina Barboși 237-245 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion Colecția de etnografie a muzeului sătesc din Gornea (jud. Caraș-Severin) 423-429 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul "Locurile Lungi" - Gornea (județul Caraș-Severin) 209-212 română