Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 59 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1980 Acta Musei Napocensis, XVII RUSU ADRIAN, Andrei Donjoane din Transilvania 177-197 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX RUSU ADRIAN, Andrei Un formular al cancelarului regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania 155-171 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP IOAN, Aurel, RUSU ADRIAN, Andrei Familia nobiliară românească Arca din Țara Hațegului (sfîrșitul sec. XV-începutul sec. XVI) 211- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 RUSU ADRIAN, Andrei Impactul personlității în societatea romaneasca a Hațegului din secolul al XV-lea: Iancu de Hunedoara 251-359 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSU ADRIAN, Andrei Miscellanea Hatzegiana (informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în Evul Mediu (II) 261-276 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 RUSU ADRIAN, Andrei Cahle din Transilvania (III). Trei motive decorative medievale 107-114 română
1978 Acta Musei Porolissensis, II RUSU ADRIAN, Andrei Cetăți medievale timpurii din județul Sălaj 89- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III ARDEVAN, Radu, RUSU ADRIAN, Andrei Botar Imre și colecția sa de antichități 387- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV RUSU ADRIAN, Andrei Începuturile cetății feudale de la Bologa 403-417 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V RUSU ADRIAN, Andrei Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII RUSU ADRIAN, Andrei Răscoala din anul 1514 în părțile sălăjene 199- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII RUSU ADRIAN, Andrei O familie voievodală românească din districtul cetății Chioar în secolul al XVI-lea 207- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei Două cărți sălăjene în anul 1470 (repere la circulația cărții românești din Transilvania) Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 499- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei Raporturi ale curții principelui Sigismud Bathori cu ierarhia romanilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al scolului al XVI-lea Istorie Medie 311- română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Arheologia cetăților medievale ale Transilvaniei .5- română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Adunarea generală și Sesiunea științifică anuală a AAMR 225- română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Gornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării 240- română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 243- română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Căpriana. Repere istorico-arheologice - Postică Gh., Constantinescu Nicolae 244- română
2000 Arheologia Medievală, III MARCU, Daniela, RUSU ADRIAN, Andrei Cahle din secolele XV-XVIII descoperite la Zlatna, jud. Alba 219- română
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei Banatul montan în evul mediu - Teicu D. 299- română
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX-XIV) 301- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Potirul ceramic de la Vințu de Jos (Incursiune în decorul și utilitatea vaselor ceramice de lux medievale) 205- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Arhitectura românească veche - I. - Moisescu C. 231- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Istoria Dobrogei în perioada 969-1204. Contribuții arheologice și numismatice - Mănucu-Adameșteanu Gh. 231- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Biserici dispărute, biserici regăsite - Munteanu Beșliu P. 238- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Erdely kozepkori harangjai es bronz keresztelomedecei - Benko Elek 239- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Mittelalterliche Bronzegegenstande des Ungarischen Nationalmuseums - Lovag Zsuzsa 240- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Cahle . Rușu E., Blăjan I, 243- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Un oraș medieval Hîrlău - Cheptea Stela 245- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Primăria veche din Sibiu - Munteanu Beșliu Petre 246- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Roșcani. Biserica monument istoric - Pinter Z.K. 247- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizației românești în context european - Istratze D., Istrate A., Gaiu C. 205- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Cîndea I., Sîrbu V., Neagu M. 209- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Ceramica locală de la Orheiul Vechi în secolele XIV-XVI 214- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Sighișoara înainte de Sighișoara. Elemente de demografie și habitat în bazinul mijlociu al Tîrnavei Mari din preistorie pînă în sec. al XIII-lea d. Hr. Cu privire specială asupra zonei municipiului Sighișoara 218- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluție - Artimon A. 219- română
1993 Crisia, XXIII RUSU ADRIAN, Andrei Cercetări arheologice în Cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor 1991-1993 59-84 română
1993 Crisia, XXIII RUSU ADRIAN, Andrei Boldog Varad, Szerkesztette - Balint Istvan Janos 366-369 română
1994 Crisia, XXIV RUSU ADRIAN, Andrei Arheologia, cronologia și interpretarea istorică a unor cetăți medievale timpurii din Transilvania de Est 43-54 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Bisericile românești din Transilvania și Ungaria în secolul al XV-lea .11-28 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Der mittelalterliche Stadtebau in Siebenburgen, im Banat und im kreischgebiet. Tel. I. Die Entwickung vom Angebinn - Niedermaier P. 158-159 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Magyrorszag vilagi archontologiaja. 1301-14557 - Engel P. 159-160 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei A temesvari es moldovai szadzsak torokkori telepulesei (1554-1579) - Engel P. 161-161 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 RUSU ADRIAN, Andrei Filippo Scolari. Un condotier italian pe meleaguri dunărene - Hațegan I. 171-172 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 RUSU ADRIAN, Andrei A szekelyek eredeterol - Kristo Gyula 175-177 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-2 RUSU ADRIAN, Andrei Începuturile familiei Hunedoreștilor 211-238 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Atlas der siebenburgisch-sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen - Fabrini H. 155-157 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Țara Făgărașului în evul mediu (secolele XIII-XVI) 157-160 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 RUSU ADRIAN, Andrei Engel Pal (1938-2001) - In memoriam .5-6 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 RUSU ADRIAN, Andrei Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice și economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII - Velter Ana-Maria 223-229 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 RUSU ADRIAN, Andrei Stadtebau im Mittelalter. Siebenburgen. Banat und Kreischgebiet (1242-1347) - Niedermaier P. 229-233 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 RUSU ADRIAN, Andrei Engel Pal (1938-2001) .5-7 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 RUSU ADRIAN, Andrei Românii din Regatul Ungariei și cetățile medievale (privire specială asupra secolelor XIII-XIV) 85-106 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 RUSU ADRIAN, Andrei Cetatea Hațegului - monografie istorică și arheologică 333-359 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 RUSU ADRIAN, Andrei Dovezi pentru continuitatea adunărilor românești din Țara Hațegului după mijlocul secolului al XV-lea 169-180 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 RUSU ADRIAN, Andrei Miscellanea hatzegiana. (Informații și reinterpretări privitoare la Istoria Țării Hațegului în evu mediu (I) 178- română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 RUSU ADRIAN, Andrei Un manuscris inedit a lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (II) 253-282 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea RUSU ADRIAN, Andrei Creștinismul românesc în preajma anului o mie: în căutarea identității 39-67 română