Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III NIȚU, Anton, ȘADURSCHI, Paul Sondajul arheologic efectuat în așezarea Cucuteni B2 Ștefănești - "La Stîrcea" (1974-175) 296-312 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, EMINOVICI, Constantin, NIȚU, Anton Descoperirile arheologice de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 31-80 română
1971 Carpica, IV NIȚU, Anton Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica Cucuteni A 81-88 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, NIȚU, Anton Așezarea cucuteniană de la Viișoara (Tg. Ocna) 95-111 română
1972 Carpica, V NIȚU, Anton Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 NIȚU, Anton Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați) .7-15 română
1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton, ȘADURSCHI, Paul Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
1952 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 NIȚU, Anton Despre unele urme scitice în Moldova 003-012
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NIȚU, Anton, TEODORU, Dan G. Raport asupra sondajului din așezarea prefudală de la Spinoasa 485-494
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton, ZAMOȘTEANU, I., ZAMOȘTEANU, M. Sondajele de la Piatra Neamț 359-374
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton, ZAMOȘTEANU, M. Sondajul în cetățuia getică de la Tisești 375-382
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton, TEODORU, Dan G., ZAHARIA, Emilia Sondajul de la Spinoasa-Ierbiceni 531-540
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană 67- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoșani) 279- română
1970 Memoria Antiquitatis, II NIȚU, Anton Reprezăntările feministe dorsale pe ceramica neoeneolitică carpato-balcanică 75- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, NIȚU, Anton Ghelăiești (Piatr- Neamț) I. Săpăturile din 1969 în așezarea cucuteniană "Nedeia" .11- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 NIȚU, Anton Ceramică cucuteniană cu decor zoomorf plastic sau pictural 73- română
1973 Studii și Comunicări NIȚU, Anton Reconstituirea Ariușdului 57-124 română